SUKCES PRACOWNIKA PWSZ WAŁBRZYCH


Pragniemy poinformować, że w piątek 26. czerwca mgr Agata Buczak – pracownik działu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – obroniła pracę doktorską pt. „Instytucje otoczenia biznesu a podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety”. Rozprawa doktorska w dziedzinie ekonomia jest efektem badań i studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze. Tematykę dysertacji stanowią aktualne zagadnienia z zakresu przedsiębiorczej działalności kobiet, funkcjonowania obecnych w Wałbrzychu i w regionie instytucji otoczenia biznesu oraz ich wpływ na podejmowanie przez wałbrzyszanki decyzji o założeniu własnej firmy.

Pani Agacie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

STUDIUJ! w PWSZ WAŁBRZYCH
www.pwsz.com.pl
#kształcimypraktycznie