Szkolenie „Integracja zespołu a ocena pracy”


W dniu 27.05.2020 odbyło się szkolenie dla kadry zarządzającej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, którego tematem była „Integracja zespołu a ocena pracy”. Szkolenie podzielone było na 5 bloków i miało następujący przebieg:

1. Jak integrować zespół?

– kluczowe czynniki budujące relacje-zaufanie, szacunek, otwartość -co robić, a czego nie robić

– jak utrzymywać konstruktywne relacje z innymi, czy wszystkich trzeba lubić?

– relacje pracownik-pracownik, pracownik-przełożony, czy w tych relacjach powinny być różnice

2. Jak integrować zespół w praktyce?

– indywidualność w zespole, a potrzeby realizacji zadań zespołowych

– dysfunkcje pracy zespołowej

– budowanie zaufania w zespole jako podstawa budowania dobrych relacji

3. Cel i przedmiot ocen pracowniczych.

– korzyści wynikające z funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych

– co ocenia przełożony oceniając pracowników: ich samych, wyniki ich pracy, postawy, a może coś innego?

4. Samoocena

– jak wykorzystać zalety tej oceny?

– jak przekonać do niej pracowników?

5. Bieżąca ocena pracy a formalny system ocen okresowych.

– czy mogą iść ze sobą w parze czy wzajemnie się wykluczają?

– jak często oceniać (chwalić i krytykować)?

– jak reagować na różne postawy ocenianych pracowników?

Dziękujemy panu profesorowi Pawłowi Dobskiemu z firmy Servmed za przeprowadzenie szkolenia.