Szkolenie z technologii CAD/CAM, skanowania laboratoryjnego i druku 3D.


W ramach dodatkowych zajęć zorganizowanych przez mgr Elżbietę Lis dnia 20 listopada 2018 r. studenci II roku technik dentystycznych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym  technologii CAD/CAM, a w szczególności technologii skanu laboratoryjnego oraz druku metodą 3D. Szkolenie to przeprowadził specjalista Wojciech Bociek z firmy DOF DENTAL.

Szkolenie składało się z kilku etapów. Na samym początku, prowadzący rozszerzył pojęcie związane z technologią CAD/CAM po krótce opisując jego przebieg. Przedstawił zalety jak i wady powyższej technologii. W kolejnym w nich dowiedzieliśmy się jak działa oraz z czego się składa skaner laboratoryjny. Zapoznaliśmy się z budową urządzenia, podstawowymi parametrami, zastosowaniem oraz jego zaletami/wadami w porównaniu ze skanem wykonanym skanerem wewnątrzustnym. Na podstawie podanych informacji można wyciągnąć wniosek, iż skan laboratoryjny jest bardziej dokładnym skanem jeśli chodzi o efekt końcowy, ponieważ urządzenie wykonujące je za pomocą dodatkowych parametrów, lamp, ramion i tym podobnym, co przekłada się na jakość skanu.

Ważnym punktem szkolenia było zaprezentowanie programu komputerowego z rozszerzeniem CAD, w którym zarówno technik dentystyczny jak i stomatolog ma możliwość zobaczenia zeskanowanego model oraz zaprojektowania danego uzupełnienia protetycznego. Ostatnim etapem był pokaz druku 3D, który odbył się dzięki możliwości skorzystania
z zakupionej przez PWSZ w Wałbrzychu drukarki 3D. Po wcześniejszym zeskanowaniu modelu oraz zaplanowaniu pracy protetycznej została ona wydrukowana metodą 3D. Dzięki szkoleniu możliwe było porównanie pomiędzy obróbką wykonaną przez drukarkę 3D a frezarkę.

W trakcie szkolenia wśród studentów padały różne pytania do prowadzącego. Jednym z nich było pytanie dotyczące ceny całego oprogramowania oraz sprzętu potrzebnego do pracy na nim. Po żywej dyskusji koszt okazał się dużym wkładem na start, jednak zwracającym się
w dość krótkim oraz zaoszczędzonym w przyszłości czasie. Kolejnym wnioskiem było jednogłośne stwierdzenie przez studentów, iż stosowanie technologii CAD/CAM ułatwia pracę technikowi dentystycznemu, zaoszczędza czas, który w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny oraz pokazuje nowe technologie szerzone na całym świecie.

Pan Wojciech Bociek pokazał nam krok po kroku jak zeskanować model, a potem w jaki sposób wykorzystać program i zaprojektować uzupełnienie gotowe do druku, co będzie na pewno cenną lekcją dla wszystkich biorących udział. Na zakończenie każdy mógł jeszcze raz dokładnie pooglądać z bliska urządzenia oraz pracę protetyczną (koronę), która została wydrukowana.