Biblioteka Uczelniana


Bazy danych Biblioteki PWSZ AS udostępniane są najczęściej w wersji on-line – zakupione bazy dostępne są na podstawie zarejestrowanej domeny (adresów IP) na wszystkich stanowiskach komputerowych funkcjonujących w sieci Uczelni.

została otworzona z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Gwarantuje powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Od stycznia 2010 r. wybrane zasoby WBN są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW.

Biblioteka Uczelniana uzyskała dostęp do następujących baz:

Godziny otwarcia


Informujemy, że w dniach : 17.06 – 30.09. 2019 r.

Biblioteka i Wydawnictwo PWSZ czynne w godz.  8.oo – 15.oo

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

poniedziałek-piątek godz. 9.00–15.00

Wypożyczalnia

poniedziałek-piątek 8.00–17.00
sobota (w trakcie zjazdów) 8.00–15.00

Czytelnia Główna
Czytelnia Czasopism

poniedziałek-piątek 8.00–17.00
sobota (w trakcie zjazdów) 8.00–15.00