Trwa rekrutacja na studia


Zapraszamy na studia I i II stopnia oraz  studia podyplomowe w PWSZ! Kształcimy praktycznie na atrakcyjnych kierunkach!

Studia  I i II stopnia
Trwa rekrutacja online kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018:
www.pwsz.com.pl/system-rekrutacji-online
Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w dwóch etapach:
1) 1 czerwca – 24 lipca br. – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
2) do 31 lipca 2017 r. – składanie przez kandydatów dokumentów (wydruk podania z systemu rekrutacji online oraz dostarczenie wymaganych załączników do DNiSS).

Studia podyplomowe
Zachęcamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych i kursów doskonalących w roku akademickim 2017/2018. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
Więcej informacji podyplomowe.pwsz.com.pl

Uwaga! Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 września br. Specjalna zniżka dla absolwentów PWSZ AS w Wałbrzychu – 15 %

Wymagane dokumenty na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe należy złożyć w:
Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (DNiSS), ul. Zamkowa 4, budynek A, pok. 12.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów oraz szczegółowymi zasadami rekrutacji:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata