Uroczystość dyplomowania


Jedno z najważniejszych wydarzeń roku akademickiego, czyli uroczystość dyplomowania absolwentów logistyki I stopnia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik dentystycznych odbędzie się w dniu 2 marca 2020 r. o godzinie 14:00 w Auditorium Novum (budynek C, ul. Piotra Skargi 14a). Wówczas wręczone zostaną okolicznościowe dyplomy, a także wyróżnienia dla najlepszych absolwentów. W programie uroczystości znajdzie się również wykład absolutoryjny.

Zgodnie ze zmianą przepisów – wejściem w życie ustawy o dokumentach publicznych – absolwenci będą mogli odebrać komplet dokumentów (dyplom wraz z suplementami i odpisami) w dniach 26.02-6.03.2020 r. w specjalnie przystosowanym pokoju. Będzie to pokój nr 12 w budynku A (Dział Nauczania i Spraw Studenckich). Odbiór dokumentów będzie możliwy w godzinach 9:00-15:00 (od środy do piątku), we wtorek od godziny 11:00 do 17:00, a także w sobotę (29 lutego) w godzinach: 7:30-13:30. Po odbiór dyplomów należy zgłosić się z wypełnioną kartą obiegową oraz ankietą, które dostępne są na stoliku przed pokojem nr 25, a także można je otrzymać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich.