V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”


W dniach 22-23 października w murach PWSZ odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”. Zapoczątkowany w roku 2004 – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, był ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich i praktykami zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Organizatorem Konferencji był Instytut Społeczno-Prawny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Szczegółowy program konferencji