Warsztaty 5S


W dniach 11-12.05.2019 roku odbyły się dwa warsztaty dla studentów II roku, studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru studiów drugiego stopnia – kierunku logistyka (niestacjonarnych). Zajęcia zorganizowała dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Praktyczne zajęcia poprowadziła Pani Dorota Jeż – manager jakości w firmie RTP Polska Sp. z o.o. (zajmującej się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych).

Celem warsztatów było pokazanie studentom poprzez prostą układankę jak wprowadzając drobne zmiany usprawniające proces można przyspieszyć wszystkie operacje i działania.

Zaprezentowana podczas zajęć metoda „5S” –  ma na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy, jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management, ponieważ wiąże się bezpośrednio z właściwą organizacją środowiska pracy, doskonaleniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także pozwala na zwiększenie stabilności procesów. Z tego też powodu 5S traktowane jest bardzo często jako kluczowa technika Lean Management, wdrażana w firmach produkcyjnych i usługowych – jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań Kaizen. Na 5S składa się:

  1. S – Sortowanie (jap. Seiri)
  2. S – Systematyka (jap. Seiton)
  3. S – Sprzątanie (jap. Seiso)
  4. S – Standaryzacja (jap. Seiketsu)
  5. S – Samodyscyplina (jap. Shitsuke).

Metoda 5S jest uniwersalna – ma bowiem zastosowanie zarówno dla stanowisk produkcyjnych, magazynowych, biurowych, jak i usługowych.

 

Źródło: https://lean.org.pl/5s-na-produkcji-i-w-biurze/ (dostęp 15.05.2019 r.)

Dziękujemy Pani Dorocie Jeż za chęć współpracy z naszą Uczelnią, poświęcony czas i przeprowadzenie zajęć, które uświadomiły studentom, że działaniami organizacyjnymi, bez wysokich nakładów finansowych można z dobrym skutkiem znacząco usprawnić realizowane w firmie procesy.