Wizyta studyjna III roku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Europolit Sp. z o.o.


Dnia 29 stycznia 2020 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy (IPT) odbyli wizytę studyjną w zakładzie pracy – Europolit  Sp. z o.o. (ul. Karkonoska 9H w Wałbrzychu) w ramach realizacji przedmiotu ,,Higiena Przemysłowa”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

Celem wizyty było pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej oraz praktyczne i rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

W trakcie wizyty Prezes firmy Europolit zapoznał studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją bezazbestowych materiałów uszczelniających, izolacji wysokotemperaturowych, materiałów ciernych, kompensatorów. Produkty te są wykorzystywane w sektorze energetycznym, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, górnictwie i koksownictwie oraz kotlarstwie. Studenci również zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, instrukcjami stanowiskowymi oraz wymaganymi znakami ostrzegawczymi przed niebezpieczeństwem, które znajdowały się w halach produkcyjnych.

Zajęcia praktyczne miały na celu lepiej przygotować studentów do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym w różnych zakładach pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Przekazana w terenie specjalistyczna wiedza pogłębiła i utrwaliła wiedzę teoretyczną studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej.