Wizyta studyjna III roku logistyki w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. – projektowanie procesów magazynowania


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.12.2019 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu „Projektowanie systemów i procesów logistycznych”. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem wizyty studentów w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z.o.o., w ramach przedmiotu projektowanie systemów i procesów logistycznych, było dokonanie analizy organizacji procesów logistycznych związanych z procesem magazynowania oraz dystrybuowania części pomiędzy magazynem wejścia a produkcją. Przybliżenie tematyki zarządzania logistycznego oraz przedstawienie projektu optymalnego systemu zarządzania procesów logistyki magazynowej dla przedsiębiorstwa. Poprzez analizę procesów w firmie studenci mieli możliwość zapoznania się ze sposobami przeprowadzenia optymalizacji przebiegów związanych z magazynowaniem towarów.
W wizycie udział wzięli:
– ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, studenci 3 roku logistyki;
– ze strony NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z.o.o.: Piotr Sylwestrzak lider departamentu logistyki i planowania, koordynator ds. celnych European Steering Business Unit oraz Hiroki Nukui menedżer departamentu administracji.

Mimo że pojęcie magazynowania jest znane od dłuższego czasu, jego istota i zakres zadań bardzo się zmieniły na przestrzeni lat. W latach 90-tych ubiegłego wieku magazynowanie skupiało się na długookresowym składowaniu surowców i produktów gotowych w celu późniejszej sprzedaży. Zmiana nastąpiła wraz z upowszechnieniem zarządzania łańcuchem dostaw i koncepcji Just-In-Time. Celem logistyki magazynowej stało się skrócenie cyklu realizacji zamówienia klienta oraz zminimalizowanie poziomu zapasów. Współczesny magazyn charakteryzuje się znacznie większym obrotem zapasów niż kiedyś, a szybkość przepływu towarów zyskała istotne znaczenie w logistyce magazynowej firmy.

Gospodarka magazynowa pełni bardzo ważną rolę w przedsiębiorstwie ze względu na fakt, iż obiekt magazynowy jest jednym z elementów infrastruktury logistycznej przedsiębiorstwa, przez który następuje przepływ surowców, materiałów i wyrobów gotowych pomiędzy dostawcami, a finalnymi klientami. Dobrze zorganizowany system logistyczny jest kluczem do konkurowania z innymi przedsiębiorstwami. Optymalizacja przepływów materiałowych, informacji z nimi związanych oraz innych czynników dotyczących przechowywania towarów w magazynach wpływają przede wszystkim na efektywność gospodarowania.

Wizyta w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawiła, że nasi studenci mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami projektowania procesów magazynowania.

Program Wizyty Studyjnej NSK Steering Systems Europe Polska