Wizyta studyjna studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów logistyki II stopnia


Dnia 27 maja 2019 roku studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów logistyki II stopnia dzięki uprzejmości Pana dyrektora Macieja Pociechy odbyli wizytę studyjną w Centrum Logistyki Poczty Polskiej – Oddział Regionalny we Wrocławiu. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Wizytę zorganizował dr Piotr Kowalski w ramach przedmiotu zarządzanie logistyczne, a jej celem było zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi i organizacyjnymi stosowanymi przez Pocztę Polską.

W trakcie wizyty studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobu funkcjonowania Centrum Logistycznego oraz mieli okazję poznać nowoczesne rozwiązania logistyczne, techniczne, oraz informatyczne wykorzystywane w celu usprawnienia realizacji procesów logistycznych Centrum Logistycznego Poczty Polskiej. Studentom zaprezentowano pracę nowoczesnej maszyny sortującej listy, w której stosuje się zaawansowane mechanizmy rozpoznawania tekstu (OCR). Uczestnicy mieli okazję poznać strukturę organizacyjną Poczty Polskiej. Poznali potencjał transportowy, oraz narzędzia informatyczne wspomagające   zarządzanie flotą transportową.

Była to również okazja do zapoznania się z szerokim spektrum usług dostarczanych przez Pocztę Polską. Oprócz powszechnie znanych usług Poczta Polska realizuje wiele innych takich jak np. wydruki personalizowanej korespondencji, kopertowanie automatyczne oraz ręczne, foliowanie automatyczne oraz ręczne, pakowanie i wiele innych również niestandardowych dostosowanych do potrzeb klienta. Poczta Polska jest liderem na rynku obsługi gotówki w Polsce. Świadczy specjalistyczne usługi odbioru i konwojowania wartości pieniężnych, sortowania i przeliczania gotówki, weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych oraz przekazywania wpłat na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Jedną z ciekawszych dynamicznie rozwijanych usług jest Międzynarodowa Przesyłka Paletowa świadczona na terytorium Europy. Z usługi można skorzystać chcąc wysłać towary z Polski do wybranych krajów europejskich bądź z terytorium Europy do Polski lub pomiędzy wybranymi krajami europejskimi bez przewozu towarów przez teren naszego kraju. Usługa ta polega na przewozie towarów spakowanych i umieszczonych na palecie (lub innej jednostce ładunkowej) lub niespaletyzowanych z miejsca odbioru do miejsca doręczenia przy użyciu kilku środków transportu.

Uczestnicy wizyty studyjnej składają podziękowanie dyrekcji i pracownikom Centrum Logistyki Poczty Polskiej we Wrocławiu za umożliwienie odbycia wizyty i prezentację działalności przedsiębiorstwa.