Wsparcie dla cudzoziemców


Dolnośląski Urząd Wojewódzki wraz z Fundacją Ukraina realizuje projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”. W ramach projektu oferowane są usługi, z których korzystać mogą cudzoziemcy przebywający w Polsce oraz osoby pracujące na co dzień i studiujące z migrantami.

Proponowane formy wsparcia to:

  • Punkt Informacyjny dla cudzoziemców i pomoc specjalistów w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Delegaturach w Legnicy i Wałbrzychu, gdzie można uzyskać informacje dotyczące złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt czy zezwolenie na pracę;
  • Punkt Doradztwa Prawnego, w którym odbywają się bezpłatne konsultacje z radcą prawnym;
  • Doradztwo zawodowe w Delegaturach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy i Wałbrzychu (pomoc w znalezieniu ofert pracy i sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych);
  • Tłumaczenie dokumentów urzędowych na język polski z języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego;
  • Tłumaczenie ustne przy spotkaniach z radcami prawnymi, doradcami zawodowymi, specjalistą ds. bezpośredniego wsparcia;
  • Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach.

W ramach projektu realizowane są również szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych, kursy integracyjno-adaptacyjne oraz wizyty studyjne.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji Ukraina.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.