Współpraca z kanadyjskim Cape Breton University


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę międzykontynentalną, podpisując umowę z Cape Breton University w Kanadzie. Po raz pierwszy w historii naszym partnerem została uczelnia spoza kontynentu europejskiego, a jedną z form współpracy będzie wymiana studentów. Umowa zacznie obowiązywać już od roku akademickiego 2019/2020.

W ramach współpracy międzyuczelnianej nasi studenci będą mogli odbyć jeden semestr studiów na kanadyjskim uniwersytecie, jeśli spełnią pewne warunki, m.in.:
– wykażą się znajomością języka angielskiego na poziomie IELTS 6.5 lub równoważnym oraz dobrymi wynikami w nauce;
– będą mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów w PWSZ.

Współpraca zakłada również możliwość przyjazdu na studia do naszej uczelni studentów z Kanady.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące aplikowania będą już wkrótce dostępne na naszej stronie.