Współpraca z Urzędem Miejskim w ramach Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha


Jest nam miło poinformować, że  dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez dr Romana Szełemeja, Prezydenta Miasta Wałbrzycha do Rady Rozwoju Gospodarczego.

Rada została powołana w dniu 03.08.2019 r. (Zarządzenie nr 648/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha) i jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Prezydenta w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy Wałbrzych. Do zadań Rady Rozwoju Gospodarczego należy przede wszystkim:
1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości;
2. Opiniowanie programów/strategii rozwoju Gminy Wałbrzych w zakresie gospodarki i przedsiębiorczości;
3. Diagnozowanie potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego i stwarzania warunków do rozwoju MŚP w Wałbrzychu oraz przygotowywanie rekomendacji dla Prezydenta w tym zakresie;
4. Przygotowywanie opinii, rekomendacji dla Prezydenta Wałbrzycha w zakresie procesów administracyjnych występujących w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Wałbrzych, związanych z obsługą inwestorów, przedsiębiorców i prowadzeniem działalności gospodarczej;
5. Propagowanie przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego.

Zgodnie z Regulaminem działania Rady Rozwoju Gospodarczego jej Członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Wałbrzycha. Rada składa się z 8 Członków:
3 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
4 przedstawicieli MŚP oraz
1 osoby reprezentującej uczelnie wyższe.
Kadencja Rady trwa 2 lata, a Członkowie wykonują swoje funkcje społecznie. Dotychczas odbyły się dwa posiedzenia: 17.09.2019 oraz 08.10.2019 r.