Konferencja „Pollogus 2019”


JUBILEUSZOWA X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH LOGISTYKÓW „POLLOGUS 2019” – „EKOLOGIA W LOGISTYCE – TRENDY I WYZWANIA” – PWSZ AS – 14-15.11.2019 r.

Za nami już, Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków „POLLOGUS 2019” (14-15.11.2019 r.). W tym roku tematem przewodnim konferencji była: Ekologia w logistyce – trendy i wyzwania. Organizatorem Konferencji było tradycyjnie, Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”, działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym. Honorowy patronat nad spotkaniem Młodych Logistyków tradycyjnie objęli:
 dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha,
 Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe.

Komitet Naukowy Konferencji:
 prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
 prof. dr hab. inż. Paweł Frącz
 dr hab. Lech Kurowski, prof. nadzw.
 dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. nadzw.
 dr Beata Detyna
 dr inż. Marian Molasy
 mgr Piotr Sylwestrzak
Komitet Organizacyjny Konferencji:
 dr Beata Detyna – koordynator nadzorujący, opiekun KNML „Just in Time”
 Jakub Wojnowski – prezes KNML „Just in Time”
 Anna Ciesielska – wiceprezes KNML „Just in Time”; koordynator do spraw oprawy graficznej
 Kinga Sierakowska – wiceprezes KNML „Just in Time”
 Patryk Chwedczuk – koordynator do spraw komunikacji
 Dominik Chmura – Koordynatorzy do spraw technicznych
Tegoroczna tematyka Konferencji to m.in.:
 Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw
 Działania ekologiczne stosowane w przedsiębiorstwach
 Logistyka recyrkulacji w Polsce
 Opakowania zwrotne jako istotny element innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
 Zintegrowana gospodarka odpadami a funkcjonowanie łańcucha dostaw
 Trendy proekologicznej działalności przedsiębiorstw produkcyjnych – analiza porównawcza w Polsce i w skali Unii Europejskiej
 Rozwój ekologistyki w transporcie
 Rola ekologii w logistyce
 Proekologiczna („zielona”) logistyka
 Ekologiczne rozwiązania w logistyce (koncepcje, systemy itp.)
 Ekologia w organizacji łańcucha dostaw
 Wpływ trendów ekologicznych na zarządzanie logistyczne
 Koncepcja zielonego łańcucha dostaw
 Ekologiczne systemy zarządzania odpadami
 Rola ekologistyki w rozwiązywaniu problemów ekologicznych
 Logistyka w kontekście zrównoważonego rozwoju miast i regionów
 Ekologia w logistyce miejskiej
 Trendy rozwojowe w logistyce odpadów
 Logistyka zwrotna w produkcji i usługach
 Refleksje na temat logistyki przyszłości w kontekście ochrony środowiska
 Koncepcje które zmieniają globalny transport
 Energia odnawialna w produkcji i logistyce
 Logistyka a ekologia w transporcie
 Ekologiczny transport wewnętrzny firm
 Zagrożenia ekologiczne w logistyce
Celem naszej cyklicznej konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.

Jak co roku w Konferencji uczestniczyli Młodzi Logistycy, Członkowie kół naukowych z całej Polski, w tym reprezentujący: Logistyczne Koło Naukowe „Szkoły Orląt” z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych  z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także Koło Naukowe „Logistyka” z Politechniki Poznańskiej.

Uczestników Konferencji przywitały Członkinie KNML „Just in Time”, Marzena Płuciennik i Kamila Zakrzewska, a także Jakub Wojnowski, Prezes Koła, który otworzył konferencję. Wszystkich zgromadzonych przywitały także dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich oraz dr Sylwia Bielawska, zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które podkreśliły znaczenie ekologii w życiu codziennym, a także rozwoju miasta Wałbrzycha i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Pani Wiceprezydent podziękowała organizatorom Konferencji, która skupia corocznie Młodych Logistyków z całej Polski – a to ma niewątpliwie wymiar promocyjny dla Uczelni, miasta oraz regionu. Jednym z moderatorów spotkania był absolwent kierunku logistyka, inż. Paweł Rakowski, który w części konkursowej zadawał referującym Uczestnikom ciekawe i często trudne pytania.

Gośćmi na naszej Jubileuszowej X Konferencji „POLLOGUS 2019” byli przedstawiciele środowiska społeczno-gospodarczego, akademickiego, a także niezwykle licznie przybyli absolwenci kierunku logistyka, byli Członkowie KNML „Just in Time”.  Wśród nich znaleźli się:
 dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich,
 dr Sylwia Bielawska, zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha,
 mgr Rafał Pszczolarski, Kanclerz PWSZ AS w Wałbrzychu,
 dr hab. Piotr Szymaniec, prof. nadzw., pełnomocnik Rektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej PWSZ AS w Wałbrzychu,
 dr Małgorzata Babińska, dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ AS w Wałbrzychu
 mgr Justyna Jaskólska, kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich,
 dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. Politechniki Wrocławskiej, pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. współpracy z uczelniami wyższymi, Prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego,
 Grzegorz Górski, Manager General Affairs, Toyota Motor Manufacturing Poland,
 Wiesław Wesołek, kierownik logistyki, Toyota Motor Manufacturing Poland,
 Hiroki Nukui, menedżer administracji NSK Steering Europe (Polska) Sp. z o.o.,
 mgr Piotr Sylwestrzak, lider działu logistyki i planowania/koordynator ds. celnych w
NSK Steering Europe (Polska) Sp. z o.o., zastępca dyrektora w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym PWSZ AS,
 Przemysław Kubiński, kierownik zarządzania łańcuchem dostaw, RONAL Polska Sp. z o.o.,
 Radosław Kycia, Naczelnik Sekcji Handlowej we Wrocławiu PKP Intercity,
 Ryszard Kmita, zastępca kierownika Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego w Straży Miejskiej w Wałbrzychu.

Jubileuszowy charakter tegorocznej Konferencji „POLLOGUS 2019” podkreśliła niezwykle liczna obecność absolwentów kierunku logistyka, byłych Członków Koła „Just in Time”. Przybyli do nas: mgr inż. Krzysztof Komor, były Prezes Koła, mgr inż. Piotr Malik, mgr inż. Piotr Krajewski, mgr inż. Monika Szymczyk, mgr inż. Magdalena Runke oraz inż. Paweł Rakowski. Obecni byli także liczni wykładowcy, studenci naszej Uczelni, a także przedstawiciele szkół średnich. Konferencję rozpoczęły wystąpienia zaproszonych prelegentów, przedstawicieli środowiska naukowego, a także gospodarczego. Wśród nich były dwa referaty:
 Przyszłościowe ekologiczne systemy transportowe – prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik –  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 Ekologia w logistyce –  Grzegorz Górski, Manager General Affairs, Wiesław Wesołek, kierownik logistyki – Toyota Motor Manufacturing Poland.

Po tej części wszyscy Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na przerwę kawową, której częścią kulminacyjną był wspaniały, jubileuszowy tort. Członkowie Koła poprosili Panią dr Beatę Detynę, opiekunkę KNML „Just in Time” o uroczyste ukrojenie pierwszego kawałka. Ta sympatyczna i słodka przerwa była wstępem do części konkursowej.

Do konkursu referatowego przystąpili Członkowie kół naukowych z ośmioma prezentacjami:
 Wpływ na środowisko – wymiana kotłów węglowych na pelletowe – Magdalena Grajek, Joanna Pawełoszek, Logistyczne Koło Naukowe „Szkoły Orląt”, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
 Poruszanie się po mieście autem elektrycznym – studium przypadku firmy Vozilla – Julia Gaik,  Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 Alternatywne rozwiązania w transporcie drogowym – Weronika Gacek,  Karol Żmich, Koło Naukowe „Logistyka”, Politechnika Poznańska;
 Fotowoltaiczny system ładowania hulajnóg elektrycznych jako sposób na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska – Łukasz Sobol, Koło Naukowe „Bioenergia”, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 Analiza ekonomiczna i ekologiczna modernizacji systemu oświetlenia drogowego w wybranej jednostce wojskowej – Kamil Kern, Michał Pawlik,  Logistyczne Koło Naukowe „Szkoły Orląt”, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
 Środki bezpieczeństwa przy magazynowaniu i postępowaniu z hydrazyną – Aleksandra Baran, Logistyczne Koło Naukowe „Szkoły Orląt”, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
 Ekologia w elektrowni wiatrowej – Joanna Dalecka, Julia Ptak, Studenckie Koło Naukowe BHPergo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 Działania ekologiczne stosowane w przedsiębiorstwach na przykładzie NSK Streering Systems Europe Sp. z o. o. – Patrycja Piotrowska, Krzysztof Boguń, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Eventus”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w  Wałbrzychu.
Referaty oceniało Jury, w składzie:
 prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, jako przewodniczący,
 Przemysław sław Kubiński, kierownik zarządzania łańcuchem dostaw, RONAL,
 dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. Politechniki Wrocławskiej,
 dr Tomasz Orzech,
 dr Piotr Kowalski,
 dr Beata Detyna,
 mgr Piotr Sylwestrzak,
 absolwenci kierunku logistyka: Krzysztof Komor. Monika Szymczyk, Piotr Malik, Piotr Krajewski, Magadlena Runke, Paweł Rakowski
Podsumowania konferencji dokonali prof. Jerzy Szkutnik, oraz dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Ogłoszone zostały wyniki konkursu, wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Na podium stanęli:
• I miejsce: Łukasz Sobol, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
• II miejsce: Julia Gaik, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
• III miejsce: Aleksandra Baran, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
Po tradycyjnym już zdjęciu grupowym studenci przejechali do Hotelu & Restauracji Maria, gdzie czekała na nich obiadokolacja, a wieczorem odbyła się impreza integracyjna.
Głównym punktem drugiego dnia Konferencji były praktyczne warsztaty LEAN MANAGEMENT pt. Standaryzacja pracy i jej wpływ na zbalansowanie w procesie – prowadzone przez Panią Adę Matusik, przedstawicielkę Lean Management Consulting Group z Wrocławia. Na zakończenie rozdane zostały certyfikaty udziału w szkoleniu oraz całej Konferencji. Przesłane przez Uczestników artykuły, po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w kolejnym numerze monografii pt. Logistyka. Współczesne wyzwania (nr 11/2010) lub Studenckich Zeszytach Naukowych „Młodzi Logistycy w Nauce”.

Mamy nadzieję, że wszyscy Uczestnicy aktywnie i miło spędzili czas w Wałbrzychu, że nasza Jubileuszowa Konferencja zainspirowała studentów do podejmowania dalszych wysiłków
na rzecz własnego rozwoju naukowego i zawodowego. Członkowie KNML „Just in Time”
już dzisiaj zapraszają na kolejne spotkanie – „POLLOGUS 2020”.