Zajęcia w Pogotowiu Ratunkowym w Wałbrzychu


Kształcimy praktycznie to nie jest tylko hasło jakie drukujemy na plakatach. Studenci II roku pielęgniarstwa uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w wałbrzyskim Pogotowiu Ratunkowym.  W rolę nauczycieli wcielili się doświadczeni ratownicy medyczni, którzy zaprezentowali studentom ciężką pracę w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podczas wizyty studenci pielęgniarstwa zapoznali się z nowym systemem powiadamiania ratunkowego, a także mieli okazję zobaczyć  wysoce specjalistyczny sprzęt do ratowania życia.

Dziękujemy dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu Panu Ryszardowi Kułakowi za umożliwienie obycia zajęć, a ratownikom medyczny za prowadzenie zajęć i podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem.