Zbiory


ZBIORY BIBLIOTECZNE

obejmują księgozbiór, zbiory specjalne, zeszyty naukowe oraz czasopisma (w formie drukowanej i elektronicznej). Biblioteka uzupełnia swoje zasoby w nawiązaniu do aktualnych potrzeb dydaktyczno-badawczych uczelni. Zbiory biblioteki powiększane są w oparciu o kupno, prowadzoną wymianę krajową i zagraniczną, a także poprzez wymianę dubletów i pozyskiwanie darów.

KSIĘGOZBIÓR

liczący obecnie ok. 43 tysięcy drukowanych książek specjalistycznych obejmuje wydawnictwa z tych dziedzin wiedzy, które znajdują się w programach kształcenia PWSZ AS, podręczniki do nauki języków obcych, wydawnictwa leksykalne i encyklopedyczne, skrypty oraz zeszyty naukowe. Biblioteka oferuje ponadto dostęp do 30 tys. książek w wersji elektronicznej, ktore stanowią cenne uzupełnienie zbiorów drukowanych (zob. książki online).

CZASOPISMA

biblioteka gromadzi czasopisma polskie i zagraniczne w drodze prenumeraty. Prenumeratą bieżącą objętych jest kilkadziesiąt tytułów czasopism, w tym w językach obcych (niemieckim i angielskim). Ogółem dotychczas zgromadzono blisko dwieście tytułów fachowych, których pełna lista znajduje się tutaj.
Cennym uzupełnieniem zbiorów są czasopisma w wersji elektronicznej, które obejmują zbiór ponad 70 tytułów dostępnych w sieci komputerowej Uczelni (zob. czasopisma online).

ZBIORY SPECJALNE

biblioteka gromadzi także kasety audio i video, płyty CD i DVD. Zbiory na tego typu nośnikach zawierają muzykę, filmy szkoleniowe, kursy językowe, bazy i kodeksy prawne, oraz multimedialne wydawnictwa obcojęzyczne – encyklopedie, słowniki i leksykony.