12th International Week w Kłajpedzie


W dniach 15-19 kwietnia 2019, panie Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, Beata Janik, Anna Szpila oraz Teresa Barzęc w ramach programu Erasmus+ uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu pracowników uczelni w Kłajpedzie na Litwie.

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestniczki zapoznały się z działalnością Klaipeda State University of Applied Sciences, zasadami wymiany studenckiej Erasmus+ oraz historią Litwy, jej walorami przyrodniczymi, językiem i kuchnią. Kolejne dni pozwoliły na poznanie poszczególnych wydziałów na uczelni: Wydział Technologii, Biznesu oraz Zdrowia. W ramach spotkań z pracownikami, uczestniczki poznały specyfikę działania uczelni, programy nauczania a także odwiedziły laboratoria i sale wykładowe. W ramach International Week zorganizowano także warsztaty umożliwiające wymianę międzynarodowych doświadczeń w zakresie wsparcia studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających w ramach programu Erasmus +.

Wyjazd szkoleniowy umożliwił także wymianę doświadczeń pomiędzy uczelniami z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Litwy, Rumunii i Turcji.