Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Angelusa Silesiusa oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego z Kouvola w Finlandii.


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 06.05.2019 r. w firmie NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. z o.o. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Angelusa Silesiusa oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego z Kouvola w Finlandii. Wizyta wyżej wymienionych instytucji została zrealizowana w ramach projektu dedykowanego wypracowaniu nowych rozwiązań w dostosowaniu systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Założenia projekty obejmują mechanizmy prognozowania umiejętności  i kompetencji niezbędnych do skutecznego wykonywania pracy w poszukiwanych obecnie i w przyszłości w zawodzie logistyka.

W ramach spotkania zostało również przeprowadzone badanie menedżerów na temat kompetencji pracowników, zbudowanie modelu i jego przetestowanie w rzeczywistych warunkach. Podczas spotkania wszystkie strony starały się wypracować modelowe rozwiązania wykorzystujące nowoczesne narzędzia do tworzenia profili kompetencyjnych badania poziomu kompetencji logistyków.

W wizycie udział wzięli:

  • ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego;
  • ze strony NSK: Artur Datczuk, Senior Menedżer logistyki i planowania; Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych; Hiroki Nukui, menedżer działu administracji
  • ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: prof. dr hab. Józef Dziechciarz, Dyrektor Instytutu Zastosowań Matematyki; Magdalena Piękoś, długoletni pracownik HR w korporacjach w branży automotive, coach; dr inż. Urszula Załuska, Katedra logistyki, Wice Prezes Dobre Kadry, Centrum Badawczo – szkoleniowe; dr hab. inż. Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, prof. UE., Katedra Logistyki, Prezes Dobre Kadry,
  • ze strony Adult Education Centre Kouvola: Tuija Arola, Development Director; Liena Silen, Key Account Manager.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji uczestników, prezentacji założeń projektu Go4FutureSkills oraz zwiedzania zakładu NSK. Po powrocie do sali konferencyjnej odbyła się właściwa część spotkania, w tym wystąpienia:

  • Kompetencje pracowników w branży Automotive – wymagania pracodawców, a przygotowania kandydatów;
  • Sposoby zmniejszania luki kompetencyjnej; oczekiwania zmiany w kompetencjach pracowników w wyniku zmian technologicznych.

Podczas spotkania została również zaprezentowana Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa. Delegaci z Finlandii szczególnie docenili praktyczne podejście do kształcenia na naszej Uczelni, w tym ilości praktyk oraz prowadzenie studiów dualnych. Strona fińska wyraziła też duże zainteresowanie rozpoczęciem współpracy z naszą Uczelnią.