230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA


Rektor Uczelni – profesor Robert Wiszniowski, wraz z przewodniczącą Samorządu Studenckiego PWSZ w Wałbrzychu – Klaudią Radomską, symbolicznym złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości w Wałbrzychu uczcili 230. rocznicę uchwalonej w 1791 roku Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 r. była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono, m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.