Wizyta w Toyota Motor Manufacturing Poland (I stopień)


W dniu 22 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland dla studentów logistyki pierwszego stopnia w ramach przedmiotu „Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce”. Celem wizyty było poznanie przez studentów kluczowych narzędzi zarządzania jakością w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. i uświadomienie uczestnikom, że jakość produktu „wbudowana” jest w proces jego produkcji. Program wizyty składał się z następujących punktów:

  1. Wizyta w zakładzie produkcji silników i skrzyń biegów;
  2. Poznanie kluczowych koncepcji, systemów i narzędzi zarządzania jakością w TMMP;
  3. Przedstawienie zasad pracy zespołowej – podkreślenie znaczenia szybkiego usuwania problemów, a także angażowania się w proces doskonalenia wszystkich zatrudnionych’
  4. Przedstawienie zasad pracy standaryzowanej w TMMP;
  5. Przedstawienie zasad ciągłego doskonalenia – Kaizen, w tym metody 5S;
  6. Prezentacja historii oraz wyzwań stojących przed TMMP, w tym wyzwań środowiskowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility).

Dziękujemy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. za ogromne zaangażowanie w przeprowadzenie wizyty studyjnej. Studenci mogli liczyć na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich pytań – co zapewne przyczyni się do lepszego zrozumienia materiału, jaki obowiązuje w ramach programu studiów.