Aksjologia w prawie podatkowym


W dniu 22 listopada 2017 r. dr Paweł Selera wygłosił referat: „Aksjologia w prawie podatkowym” w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej relacji pomiędzy prawem a wartościami zorganizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Treść referatu będzie opublikowana w monografii pokonferencyjnej.