AKTYWNOŚĆ NAUKOWA WYKŁADOWCÓW PWSZ w WAŁBRZYCHU


Miło nam poinformować o sukcesie publikacyjnym prof. Lecha Kurowskiego – wykładowcy z Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz prof. Piotra Szymańca – dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego, którzy są autorami wspólnego artykułu naukowego pn.  Wpływ regulacji prawnych na kapitał społeczny. Przypadek Polski, który został opublikowany w czasopiśmie Slovak Journal of Political Sciences Vol.2 2020 wydawanym przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Cyryla i Metodego w Trnawie.

Autorzy tak przedstawiają główne założenia swojej publikacji:

Celem artykułu jest zbadanie wpływu regulacji prawnych na kapitał społeczny na przykładzie Polski.
Ze względu na specyficzne uwarunkowania polskiej historii ostatnich 200 lat, instytucje prawne nie miały przyczyniać się do tworzenia kapitału społecznego, a wręcz utrudniały. Naszym celem jest zbadanie roli prawa pozytywnego w procesie budowania kapitału społecznego. Zdaniem autorów związek między prawem stanowionym a kapitałem społecznym jest złożony. Z jednej strony duży zasób kapitału społecznego wspiera prawo stanowione, które dzięki temu może być skuteczniej stosowane. Ponadto w takiej sytuacji regulacje prawne nie muszą być zbyt szczegółowe i kazuistyczne. Z drugiej strony nieodpowiednie regulacje prawne mogą obniżyć zasób i jakość kapitału społecznego, a przemyślane regulacje mogą z kolei wspierać kapitał społeczny. Po przeglądzie literatury dotyczącej relacji między prawem a kapitałem społecznym omówiono czynniki wpływające na kapitał społeczny. Po nim następuje krótka historia ewolucji kapitału społecznego w Polsce. Po II wojnie światowej polski system prawny przyczynił się do podkreślenia różnic między zidentyfikowanymi grupami, z których każda cieszyła się innymi przywilejami. Ze względu na biurokratyczny charakter tej ustawy nie przyczyniło się to do wzmocnienia kapitału społecznego. Ostatnia część dotyczy ogólnych zagadnień związanych z procesem stanowienia prawa. Przedstawiamy wstępną propozycję rozszerzenia stosowanej w Polsce i innych krajach OECD metodologii oceny skutków regulacji (OSR) o aspekty istotne z punktu widzenia kapitału społecznego. Naszym zdaniem w procesie legislacyjnym formalnie i praktycznie zapomniano o aspektach budowania kapitału społecznego.

Zachęcamy do zapoznania się pełnym tekstem artykułu – KLIKNIJ

Panom Profesorom gratulujemy!

Obrazek ma charakter ozdobny