Bazy danych i e-źródła


BAZA DANYCH

Bazy danych Biblioteki PWSZ AS udostępniane w wersji on-line – z zakupionych baz można skorzystać po uprzednim zalogowaniu. O hasło i login zapytaj w Bibliotece Uczelnianej.

Objaśnienia:

dostęp ograniczony dostęp do bazy ograniczony: tylko dla użytkowników (studenetów i pracowników Uczelni), którzy pobrali login i hasło w Bibliotece Uczelnianej

dostęp bez ograniczeń dostęp do bazy bez ograniczeń (baza ogólnodostępna w internecie)

BAZY DZIEDZINOWE

Nazwa bazy Opis Wejście
Academic Research Ultimate Academic Research Source to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 200,000 książek elektronicznych oraz 5,000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.

dostęp ograniczony

Academic Research Source eBooks:

https://search.ebscohost.com/
login.aspxauthtype=ip,uid&custid=
ns145638&groupid=main&profile
=ehost&defaultdb=e000xww

Academic Research Source eJournals:

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns145638&groupid
=main&profile=ehost&defaultdb=obo

Agricola Zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źródłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Bankowość-Finanse-Samorząd – Wiedza on-line

Dostęp do elektronicznych wersji czasopism o tematyce: bankowość, finanse, administracja samorządowa (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):

  • „Miesięcznik Finansowy BANK”,
  • „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
  • „Europejski Doradca Samorządowy”,
  • „Finansowanie Nieruchomości”,
  • „Kurier Finansowy”.

dostęp ograniczony

www.aleBank.pl

BazTECH Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska.BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Baza rejestruje artykuły z ponad 550 polskich czasopism, od 1998 r.

dostęp bez ograniczeń

http://baztech.icm.edu.pl/

Busines Source Complete Najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 29.000 publikacji pełnotekstowych, w tym ponad 3.300 czasopism pełnotekstowych i ponad 900 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21.400 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 17.600 profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, ok.18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 3.000 analiz ekonomicznych typu SWOT.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

EBSCO Bazy danych wydawnictwa EBSCO Academic Research Source są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Academic Research Source to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 200,000 książek elektronicznych oraz 5,000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych. Baza zawiera ponad 350 polskich czasopism dostępnych w pełnym tekście z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

ERIC Baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 317 000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Demografia Baza została utworzona w celu zapewnienia użytkownikowi stałego dostępu do informacji statystycznych charakteryzujących sytuację demograficzną w Polsce.

Baza stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji.

Baza umożliwia zestawienie danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności oraz prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.

dostęp bez ograniczeń

http: demografia.stat.gov.pl

ekoinfo.pl Serwis informacyjny ochrony środowiska

dostęp bez ograniczeń

http://www.ekoinfo.pl/

GreenFILE Zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów
Baza zawiera ok. 470.000 opisów bibliograficznych oraz pełny tekst 5.500 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Health Source-Nursing/Academic Edition Zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Health Source-Consumer Edition Zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele innych.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Humbul Humanities Hub Anglojęzyczna baza kataloguje źródła internetowe z humanistyki (filozofia, historia, lingwistyka, literatura porównawcza, religia i in.).

dostęp bez ograniczeń

http://www.le.ac.uk

ibuk.pl Pierwsza i największa w Polsce internetowa biblioteka-czytelnia online, w której znajdują się książki elektroniczne: podręczniki akademickie i inne. Można w niej korzystać z pozycji z zakresu nauk ekonomicznych, nauk humanistycznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk społecznych, informatyki, medycyny, prawa. Można także korzystać ze słowników, leksykonów czy kompendiów, a także publikacji w języku angielskim i niemieckim.

dostęp ograniczony

http://libra.ibuk.pl/

Instytut Logistyki
i Magazynowania
Portal instytutu badawczego realizującego funkcję polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Najważniejsze informacje w zakresie promowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w kluczowych procesach gospodarczych, podnoszących efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw

dostęp bez ograniczeń

http://www.ilim.poznan.pl

LEX SIGMA
System Informacji Prawnej
Tezy z piśmiennictwa, czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski przegląd sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa , Państwo i Prawo, Przegląd podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review.
Autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.
Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.
Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych
Komplet metryk aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r.
Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.
Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji).
Urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych.
Zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych.
Dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP.
Kalkulatory.

dostęp ograniczony

https://borg.wolterskluwer.pl

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) Zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960. Baza zawiera również ok. 5 000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Logistyka.net

Logistyka.net.pl jest największym portalem branżowym w polskim Internecie. Jego głównym atutem jest bogata baza wiedzy merytorycznej, w której można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i opracowania praktyczne, case study i przykłady najlepszych wdrożeń logistycznych w kraju i za granicą.

dostęp bez ograniczeń

http://www.logistyka.net.pl

 

Master File Premier

Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ok. 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponadto ok. 500 informatorów pełnotekstowych, ok. 165 000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 460 000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

MEDLINE Kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Nature Czasopisma elektroniczne Nature są udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Nature jest dostępne z serwera Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

dostęp ograniczony

http://www.nature.com

Nauka Polska Portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez nasz Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i inne.

dostęp bez ograniczeń

http://nauka-polska.opi.org.pl/

Newspaper Source Oferuje dostęp do 45 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Polski Komitet Normalizacyjny Na stronie Komitetu bieżąco aktualizowany Katalog Polskich Norm

dostęp bez ograniczeń

http://www.pkn.pl/

Polski Serwer Prawa

Zawiera pełne teksty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego za lata 1995-2005, bazy adresowe, katalog stron prawniczych, najnowsze akty prawne i orzeczenia, wykazy prawników i kancelarii, zbiory linków.

dostęp bez ograniczeń

http://lex.pl/

Polska Bibliografia Prawnicza Skierowana do osób poszukujących informacji o naukowych publikacjach prawniczych oraz o nowościach legislacyjnych i orzeczniczych. PBP zawiera pozycje o charakterze naukowym, jak również wybrane materiały publikowane w dodatku do Rzeczpospolitej, „Prawo co dnia”. Pozycje popularyzatorskie umieszcza się selektywnie. Bibliografia obejmuje – obok pozycji prawniczych (z teorią i historią państwa i prawa, prawem międzynarodowym publicznym, naukami penalnymi) także (tylko wybrane z uwagi na związek z zasadniczym przedmiotem PBP) pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego (kryminologia, kryminalistyka, oraz medycyna, psychiatria i psychologia sądowa). http://www.bibliografia-prawnicza.pl/index.php
PubMed PubMed zawiera ponad 26 milionów cytowań literatury biomedycznej z bazy MEDLINE, zeszytów naukowych i książek online. Cytaty mogą zawierać linki do treści pełnotekstowych z PubMed Central i wydawców stron internetowych.

dostęp bez ograniczeń

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Regional Business News Jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu.

dostęp ograniczony

http://search.ebscohost.com

Science Czasopisma elektroniczne Science są udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Science jest dostępne z z serwera American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.

dostęp ograniczony

http://www.sciencemag.org/magazine

Scopus Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www.

dostęp ograniczony

http://www.scopus.com/home.url?null

Springer Czasopisma oraz stopniowo powiększana kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje wszystkie 1955 bieżących czasopism Springer, w tym 1128 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, które były objęte wcześniejszą licencją konsorcyjną, oraz dodatkowe 734 i 93 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springera od innych wydawców. Licencja obejmuje także pełne archiwa 1291 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996. Licencja ogólnokrajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, kolekcję 3009 e-książek wydanych w roku 2005 oraz kolekcję 9983 e-książek wydanych w latach 2009-2011 oraz 58 wydawnictw encyklopedycznych.

dostęp ograniczony

http://springer.com/gp/open-access/springer-open-choice

 

System informacji prawnej
LEX SIGMA

Kompleksowe źródło informacji prawnej. Zawiera niemalże 620 000 metryk aktów prawnych, a także ujednolicone teksty aktów prawnych Dz.U., M.P. wraz z ich wersjami historycznymi. Cennym elementem są pisma urzędowe ministerstw, centralnych urzędów administracji, izb i urzędów skarbowych oraz innych podmiotów administracji publicznej.

dostęp ograniczony

https://borg.wolterskluwer.pl

Web of Knowledge Pakiet bazy danych Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika).
Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Od roku 2010 w bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad 12 000 tytułów bieżących czasopism. Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także baza Medline oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID.

dostęp ograniczony

http://zatoka.icm.edu.pl/WoS/CIW.cgi