BEZPŁATNE KURSY – PROJEKT „STAWIAMY NA KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE”


Rozpoczynamy rekrutację studentów do udziału w bezpłatnych kursach w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Kurs języka angielskiego trwa 60 godzin i przygotowuje do zdania egzaminu językowego na poziomie B2 lub wyższym, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb grupy.

Kurs umiejętności cyfrowych i e-kompetencji obejmuje 21 godzin zajęć komputerowych m.in. z zakresu pogłębionej wiedzy na temat pakietu MS Office, zasad tworzenia blogów internetowych, pozycjonowania stron czy wykorzystania mediów społecznościowych do promocji własnych pomysłów lub innej w zależności od potrzeb zgłoszonych przez grupę.

Kursy rozpoczną się w IV kwartale 2020 roku i będą odbywać się na terenie Uczelni. W rekrutacji mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych czterech ostatnich semestrów kierunków: administracja I i II stopnia, logistyka I i II stopnia, architektura wnętrz, kosmetologia, pedagogika, BHP, filologia.

Rekrutacja trwa do końca 31.10.2020 r.

Więcej informacji:
Dział Nauczania i Spraw Studenckich, Tomasz Stasiński, pokój 27, tstasinski@pwsz.com.pl

#stawiamynakształceniepraktyczne

Projekt Stawiamy na kształcenie praktyczne! współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój