Biblioteka wznawia działalność


Biblioteka Uczelniana wznawia działalność od 18 maja 2020 r.

Od 18 maja 2020 r. Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wznawia swoją działalność, jednakże na specjalnych zasadach.

W celu ograniczenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa konieczne jest przestrzeganie zasad świadczenia usług bibliotecznych, by zarówno Czytelnicy, jak i pracownicy Biblioteki mieli zapewnione bezpieczeństwo.

Działalność Biblioteki Uczelnianej jest ograniczona do podstawowych usług, tj. wypożyczania i przyjmowania książek oraz podstawowych czynności związanych z rejestracją czytelników, wydawaniem kodów dostępu.

Biblioteka Uczelniana od 18 maja 2020 r. będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Prosimy o stosowanie się do poniższych zasad:

  • Wszystkie osoby muszą mieć usta i nos zakryte maseczką.
  • Przed wejściem należy zdezynfekować ręce (również mając nałożone rękawiczki) płynem dezynfekującym dostępnym przed wejściem
    do Biblioteki.
  • Jednocześnie w Bibliotece mogą przebywać 3 osoby.
  • Należy zachować odległość od innych osób co najmniej 2 m

UWAGA!

Zbiory, których termin zwrotu przypadał na czas zamknięcia Biblioteki można oddawać do 15 czerwca 2020 r.