Biuro Karier


Biura Karier zwane na Zachodzie Careers Services istnieją od lat 60. XX w.w wielu krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W Polsce pierwsze Biuro powstało w 1993 r. w Toruniu, a obecnie Biura Karier działają w większości uczelni publicznych i niepublicznych.

Biuro Karier PWSZ AS w Wałbrzychu zostało powołane decyzją władz Uczelni w 2009 r. w trosce o prawidłowy przebieg kształcenia, zapewniający studentowi właściwy dla jego aspiracji przebieg kariery zawodowej.

Nasze Biuro Karier zostało powołane, aby działać na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. Do naszych zadań należy przede wszystkim:

 1. dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;
 3. pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych (mocne i słabe strony);
 4. współpraca z władzami uczelni, władzami miasta, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w celu organizowania szkoleń z zakresu poruszania się po rynku pracy (umiejętności planowania kariery, technik poszukiwania pracy itp.);
 5. poszukiwanie dla pracodawców odpowiednich kandydatów do pracy, staży i praktyk zawodowych;
 6. pomoc w konstruowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych: CV, listu motywacyjnego, podań, formularzy i kwestionariuszy firm;
 7. przedstawianie studentom i absolwentom technik rekrutacyjnych i nauka autoprezentacji.

Już tej zimy rusza konkurs, który odmieni życie kogoś z Was.

Jeśli studiujesz i nie boisz się wyzwań, jesteś gotowy na przygodę, która wiele Cię nauczy a poza tym chcesz zarobić 3 TYSIĄCE ZŁOTYCH, współpracując z profesjonalistami 

WYSTARTUJ W KONKURSIE, organizowanym przez Kancelarię Kompensja. Zadanie jest proste – wystarczy, że przygotujesz notatkę na temat:

„Mam apetyt na staż!”

 Opisz pracę, jaką chciałbyś wykonywać podczas swojego wymarzonego stażu i zachwyć jury swoim pomysłem. Oceniana będzie nieszablonowość.  Na autora najlepszej pracy czeka PŁATNY STAŻ w Kancelarii odszkodowawczej Kompensja. Możesz zdobyć doświadczenie w jednym z czterech działów firmy:

 • marketingu
 • sprzedaży
 • obsługi klienta
 • prawnym

Zwycięzca sam wybierze formę odbycia trzymiesięcznego stażu (stacjonarnie lub online) oraz dział, który jest najbliższy jego zainteresowaniom. Nie musisz być „orłem” w branży odszkodowań – wystarczy, że chcesz się nauczyć czegoś nowego! Otwórz się na możliwości, jakie daje Ci udział w konkursie i jeszcze dziś wyślij swoje zgłoszenie.

Prace konkursowe można przesyłać do 31.12.2018 r. Ogłoszenie wyników już 07.01.2019 r.

Więcej informacji w regulaminie stażu: https://www.kompensja.pl/regulamin-konkursu.pdf  i na stronie organizatora: https://www.kompensja.pl/ w zakładce blog.

 

_____________________________________________________

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim rozpoczyna nabór do służby. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji i wymaganymi dokumentami: Procedura naboru Informacja o dokumentach Procedura naboru

fundusze-europejskie-unia-europejska-logo

Projekt pn. Program praktyk zawodowych w państwowych wyższych szkołach zawodowych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada wydłużenie 3 – miesięcznej praktyki programowej o kolejne 3 miesiące praktyki pilotażowej.

Celem projektu jest m.in. poszerzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w wymiarze badawczym i dydaktycznym, ściślejsze powiązanie studiów ze środowiskiem pracy oraz pełniejsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

Środki w projekcie (w wysokości ponad 1 140 000 zł dla I naboru oraz w wysokości 736 260 zł dla III naboru) przeznaczone są na stypendia dla studentów, premie dla uczelnianych i zakładowych opiekunów praktyk zawodowych, którzy w trakcie realizacji praktyki pilotażowej będą sprawować opiekę merytoryczną oraz koszty aplikacyjnej pracy dyplomowej.

Projekt skierowany jest do studentów kierunków o profilach praktycznych w pełnym cyklu kształcenia, stanowiących 10% ogółu studentów, tj dla I naboru: bhp, filologia angielska, kosmetologia, techniki dentystyczne dla III naboru: Administracja- studia II stopnia, Logistyka – studia II stopnia, Kosmetologia, Pedagogika

WNIOSKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU:

Dokumenty programu, I nabór:

Dokumenty programu, III nabór: