Spotkanie studentów Koła Naukowego Just in Time w RONALU


W dniu 07.01.2019 r. Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” w składzie: Paweł Rakowski, Ewelina Wojak, Jakub Wojnowski, Damian Abramowicz, Bartosz Rydel oraz Patryk Chwedczuk uczestniczyli w kolejnym już spotkaniu z Panem Przemysławem Kubińskim, kierownikiem zarządzania łańcuchem dostaw w RONAL POLSKA Sp. z o.o. Spotkanie dotyczyło szczegółowego omówienia zasad współpracy pomiędzy KNML „Just in Time”, a firmą w zakresie realizacji projektu usprawniającego działania w sferze obsługi i kontroli wózków jezdniowych podnośnikowych. Za tydzień, 13.02.2019 r. studenci logistyki rozpoczną realizację wyznaczonych zadań na hali produkcyjnej. Członkowie KNML „Just in Time” będą m.in.: mapować czynności wykonywane przez operatorów w magazynie, przeprowadzać audyt procesów, dokonywać pomiarów czasów oraz innych istotnych dla sprawności procesów wskaźników. O kolejnych etapach realizacji tego niezwykle ciekawego projektu będziemy informowali na bieżąco.

 

Rekrutacja na studia dualne w RONAL POLSKA – informacje


REKRUTACJA DLA STUDENTÓW II ROKU LOGISTYKI NA STUDIA DUALNE W RONAL POLSKA ROZPOCZĘTA!!! JAK APLIKOWAĆ?

W dniu 31.01.2019 r. rozpoczęta została rekrutacja na studia dualne w RONAL POLSKA

Sp. z o.o. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 • CV,
 • listu przewodniego (z podaniem swoich motywacji do studiowania w formie studiów dualnych w przedsiębiorstwie RONAL), na adres mailowy przedsiębiorstwa:

jobs.pl@ronalgroup.com

Termin przesyłania dokumentów – do 08.02.2018 r.

Przedsiębiorstwo, poinformuje zainteresowane osoby o rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w siedzibie firmy (miejsce i czas zostaną podane do wiadomości studentów). Zakładamy, że proces rekrutacyjny zakończy się 15.02.2019 r.

Studia dualne – podpisanie umowy z RONAL POLSKA


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 31.01.2019 r. o godz. 12.00., w Sali Senatu podpisana została umowa w sprawie realizacji studiów dualnych na kierunku logistyka z  przedsiębiorstwem RONAL POLSKA Sp. z o.o. (ul. Wrocławska 95), z którym od wielu już lat współpracujemy.

Umowę podpisali: dr hab. Piotr Jurek, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa, reprezentujący Pana Krzysztofa Brosig, Prezesa Zarządu. Wśród nich byli obecni:

 • – Przemysław Kubiński – kierownik zarządzania łańcuchem dostaw;
 • – Jędrzej Krzystyniak – kierownik HR;
 • – Sylwia Konsewicz – specjalista ds. szkoleń.

Podpisaniu umowy towarzyszyło spotkanie informacyjne ze studentami II roku logistyki (studiów stacjonarnych). Studenci mieli okazję wysłuchania i obejrzenia prezentacji na temat przedsiębiorstwa. Spółkę, w niezwykle ciekawy sposób przedstawił Pan Jędrzej Krzystyniak, wskazując na jej globalny charakter, a także podejmowane działania na rzecz rozwoju pracowników i współpracy firmy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierownik zarządzania łańcuchem dostaw, Pan Przemysław Kubiński podkreślił znaczenie współpracy Uczelni i przedsiębiorstwa, w tym również rozwijanie współpracy poprzez realizację studiów dualnych – co powinno przynieść korzyści wszystkim stronom, a szczególnie studentom. Celem bowiem studiów dualnych jest – rozwinięcie umiejętności studentów do zastosowania teorii w praktyce, w realnych warunkach z wykorzystaniem najnowszych technologii, a także wykształcenie u nich umiejętności adaptacyjnych do zmieniających się warunków.

            O idei studiów dualnych na kierunku logistyka, a także o podstawowych zasadach organizacji tej formy kształcenia opowiedziała studentom dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego.

Program kształcenia studiów dualnych składa się z zajęć dydaktycznych (wykładów, ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów, seminariów) i praktyk studenckich, odbywanych równolegle w Uczelni i Przedsiębiorstwie. Przy tym przyjęto następujący model realizacji programu studiów:

 • – w semestrze 4 – student 1 dzień spędza w przedsiębiorstwie, 4 dni w Uczelni,
 • – w semestrze 5 i 6 – 2 dni w przedsiębiorstwie, 3 dni w Uczelni,
 • – w semestrze 7 – 3 dni w przedsiębiorstwie, 2 dni w Uczelni.

Uczelnia wspólnie z przedsiębiorstwem ustali indywidualny program i plan studiów dla każdego studenta, w którym wskazane zostaną przedmioty (maksymalnie dwa w semestrze), efekty kształcenia oraz formy zaliczenia, które student będzie realizował w firmie.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mieli okazję zadać pytania swojemu koledze, Mateuszowi Jakubczakowi (studentowi III roku logistyki), który od roku realizuje studia dualne w przedsiębiorstwie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. Długie rozmowy trwały jeszcze w kuluarach, co może świadczyć o dużym zainteresowaniu studentów nową ofertą edukacyjną.

Zapraszamy wszystkich studentów II roku logistyki (studiów stacjonarnych)
do zapoznania się z informacjami rekrutacyjnymi, podanymi przez
RONAL POLSKA Sp. z o.o.

 

Przegląd prac semestralnych studentów Architektury wnętrz


W dniach 22-23 stycznia odbyły się kolejne przeglądy prac studentów I, II i III roku kierunku Architektury wnętrz. Studenci prezentowali prace z przedmiotów  z obszaru sztuki , projektowania i nauk technicznych.  Tradycyjnie już największą furorę wywołały realizacje z projektowania mebla czy scenografii, ale także po raz pierwszy fotografii. Bardzo wysoki pozom pokazali nam studenci w wizualizacjach z projektowania 3D. Były to emocjonujące dni zarówno dla studentów jak i prowadzących ich wykładowców ale efekty finalne w wielu przypadkach zaskoczyły obie strony.

Spotkanie informacyjne w sprawie studiów dualnych z Ronal Polska


Uwaga studenci II roku kierunku Logistyka (studiów stacjonarnych) – rusza kolejny nabór na studia dualne!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ws. studiów dualnych, organizowanych od semestru letniego 2018/2019 wspólnie z przedsiębiorstwem RONAL POLSKA SP. Z O.O.

Spotkanie odbędzie się 31.01. (czwartek), o godz. 12.00 w Sali Senatu. Podczas spotkania podpisana zostanie umowa pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa,
a Ronal Polska Sp. z o.o. ws. prowadzenia studiów dualnych na kierunku logistyka. Przedstawiciele przedsiębiorstwa oraz Dyrekcja Instytutu Przyrodniczo-Technicznego przekażą studentom informacje, dotyczące warunków rekrutacji na studia oraz zasad ich odbywania.

Liczymy na udział wszystkich studentów Logistyki II roku (studiów stacjonarnych) w planowanym spotkaniu!

Logistycy „Just in Time” na otwarciu projektu badawczego w Ronal Polska


W dniu 23.01.2019 r. Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym w przedsiębiorstwie RONAL POLSKA
Sp. z o.o. (ul. Wrocławska 95), z którym od wielu już lat współpracujemy. Spotkanie prowadził Pan Przemysław Kubiński, kierownik zarządzania łańcuchem dostaw.

Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy KNML „Just in Time”, a przedstawicielami firmy odpowiedzialnymi za zmiany organizacyjne w logistyce wewnętrznej zakładu. Tematyka wydarzenia skupiona była na przedstawieniu projektu usprawniającego działania w sferze obsługi i kontroli wózków jezdniowych podnośnikowych. Projekt ten wdrażany jest w firmie od 2013 roku i sukcesywnie udoskonalany.

Pracownicy przedsiębiorstwa, chcąc zaktywizować studentów do praktycznych działań, zaproponowali współpracę obejmującą m.in.: mapowanie czynności wykonywanych przez operatorów w magazynie, audyt procesów, pomiary czasów oraz innych istotnych dla sprawności procesów wskaźników.

Tego typu komplementarność, pomiędzy pracownikami, a studentami PWSZ AS zaowocować może dalszym udoskonalaniem procesów, w ramach przyjętego przez przedsiębiorstwo projektu. Zakłada się, że zaproponowane przez studentów usprawnienia korzystnie wpłyną na efektywność wykorzystywanej infrastruktury, a to przełoży się na wymierne korzyści w postaci niższych kosztów operacyjnych.

Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez Członków KNML „Just in Time”. Stanowi on dla Nich niewątpliwie duże wyzwanie. Realizacja projektu będzie stanowiła doskonałą okazję do zdobycia cennych na rynku pracy umiejętności. Liderem grupy studentów logistyki jest Paweł Rakowski, przygotowujący się obecnie do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego).

Trzymamy kciuki za powodzenie w realizacji tego ambitnego zadania!

 

Członkowie Koła Młodych Logistyków na Międzynarodowym Seminarium – XI Dni Transportu


Siedmiu Członków KNML „Just in Time” aktywnie uczestniczyło w Międzynarodowym Seminarium pn. „XI Dni Transportu” (17-18.01.2019 r.). Spotkanie, tradycyjnie już zorganizowało Koło Naukowe Logistyki TILOG z Politechniki Krakowskiej. Temat przewodni konferencji brzmiał: „Przyszłość i Wyzwania Europejskiego Rynku Transportowego i Logistycznego”. 

Kolejna edycja „Dni Transportu” przyciągnęła blisko 200 uczestników, którzy przesłali 30 referatów, spośród których rada naukowa wybrała siedem najlepszych do wygłoszenia. Wśród nich był referat studenta IV roku logistyki Pawła Rakowskiego pt. Projekt kompleksowego systemu dostaw do sieci sklepów dyskontowych Lidl w Republice Serbii.

Warto podkreślić, że uczestnicy konferencji reprezentowali sześć krajów, a połowa prezentacji wygłoszona była w języku angielskim. Spotkanie otworzyli przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej (Wydziału Inżynierii Lądowej): prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara oraz dr inż. Marek Bauer. Seminarium podzielono na trzy główne bloki tematyczne:

 • – transport lotniczy,
 • – transport kolejowy,
 • – logistyka, spedycja, inteligentne systemy transportowe i transport drogowy.

Swoje wystąpienia miało wielu przedstawicieli firm: Kraków Airport, LEO Express, RegioJet, ZebraBus.pl i inne. W drugim dniu konferencji przeprowadzono warsztaty i szkolenia, zorganizowane przez partnerów i sponsorów: Luqam, C.H. Robinson oraz LEO Express. Dla chętnych uczestników odbyły się także warsztaty w Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego.

Naszą Uczelnię reprezentowali: Magdalena Manikowska, Ewelina Wojak, Bartosz  Rydel, Patryk Chwedczuk, Patrycja Stadnik, Paweł Rakowski oraz Paulina Kowzowicz.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ STUDIÓW DUALNYCH STUDENTA KIERUNKU LOGISTYKA W NSK STEERING SYSTEMS EUROPE


W dniu 23.01.2019 roku, o godzinie 12:00 w sali Senatu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację studiów dualnych studenta logistyki w firmie NSK Steering Systems Europe. W spotkaniu uczestniczyli: dr hab. Piotr Jurek, Rektor PWSZ AS, dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, mgr Rafał Pszczolarski, kanclerz PWSZ AS.

Stronę NSK Steering Systems Europe reprezentowali:

 • Hiroki Nukui, menedżer administracji,
 • Piotr Sylwestrzak, lider działu logistyki i planowania/koordynator ds. celnych ESBU,
 • Miłosz Cader, specjalista ds. personalnych (HR).

Podczas spotkania, swoimi refleksjami na temat studiów dualnych podzielił się student III roku kierunku logistykaMateusz Jakubczak, który zrealizował w tej formie już dwa semestry (semestr 4 i semestr 5).

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że rozpoczęty rok temu projekt warto kontynuować, ponieważ korzyści z jego realizacji odczuwają wszystkie strony.

Uczelnia, w sposób znaczący pogłębiła współpracę z NSK Steering Systems Europe. Studenci i wykładowcy kierunku logistyka uczestniczyli w organizowanych przez przedsiębiorstwo spotkaniach, m.in. w Forum Logistycznym – 22.05.2018 r.. Przedsiębiorstwo aktywnie włączyło się w proces doskonalenia jakości kształcenia na kierunku (dwie osoby z NSK są Członkami Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ds. logistyki: Hiroki Nukui i Piotr Sylwestrzak).

Władze Uczelni, przedstawiciele NSK, a także sam student podkreślali, że w ich opinii studia dualne są doskonałym sposobem na rozwój zawodowy. Zdaniem Mateusza Jakubczaka, warto zaangażować się w realizację studiów w tej formie. Jest to bowiem szansa na relatywnie szybkie zdobycie cennych na rynku pracy umiejętności.

Szkolenie studentów BHP w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy


Zajęcia praktyczne studentów II, III i IV-go roku kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w  Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Oddział w Wałbrzychu w dniu 23.11.2018 r.

 W czasie zajęć zapoznano studentów z zadaniami jakie realizują służby medycyny pracy w zakresie profilaktyki i orzekania chorób zawodowych oraz praktycznie pokazano jak są wykonywane badania:

– progu czucia wibracji termometria skórna, próba uciskowa palców,

– działanie stroboskopu, zakres badań foniatry,

– badania audiometryczne,

– badania psychologiczne dla kierowców w tym stereometria, badanie zjawisk zmierzchowych, olśnienia,

– badanie czynności układu oddechowego, spirometria gazowa

– zapoznano z dokumentacją wytwarzaną przez lekarzy medycyny pracy.

 

 

 

Studenci BHP III roku z wizytą w EKO-LAB


Zajęcia praktyczne  studentów III-go roku kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy w  siedzibie Ośrodka badań i pomiarów jakości ochrony środowiska oraz studiów i szkolenia bhp  „EKO – LAB”  Sp. z o.o.  ul. Beethovena 1 w Wałbrzychu w dniu 08.01.2019 r.

W czasie zajęć studenci zostali zapoznani  z budową, zasadą działania oraz metodami kalibracji mierników do pomiaru hałasu, wibracji, oświetlenia, pyłów, mikroklimatu i czynników chemicznych. Również zaprezentowano studentom pracę specjalistycznych aparatów  do oznaczania metali na stanowiskach pracy, w wodzie i w ściekach oraz aparat do oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki.