Student logistyki powołany do Reprezentacji Dolnośląskiego ZPN UEFA Regions CUP na Finałowy Turniej Mistrzostw Europy


Student kierunku logistyki I stopnia, Pan Szymon Tragarz został powołany do Reprezentacji Dolnośląskiego ZPN UEFA Regions CUP na Finałowy Turniej Mistrzostw Europy. Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że w dniach 14-16.06.2019 w Trzebnicy odbędzie się zgrupowanie sportowe oraz w dniach 16 – 24.06 lub 27.06.2019 w Bad Gogging (Niemcy) odbędą się Mistrzostwa Europy UEFA Regions CUP.

Jest to wielkie wyróżnienie za osiągnięcia w sporcie, to też potwierdzenie jak bardzo utalentowanych studentów mamy na Uczelni.

Trzymamy kciuki i życzmy powodzenia w nadchodzącym Finale Mistrzostw Europy.

Wizyta studentów Logistyki w fabryce Skody.


W dniu 13.06.2019 roku studenci II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz  I roku studiów drugiego stopnia, kierunku logistyka zwiedzili fabrykę i muzeum firmy Skoda w miejscowości Mlada Boleslav. Tę wyjazdową wizytę studyjną zorganizował mgr Rafał Palonek, wykładowca w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym oraz dyrektor zarządzający firmy współpracującej z naszą Uczelnią – Lean Management Consulting Group (Wrocław).

            Podczas wizyty studenci mieli okazję zobaczyć jak wygląda produkcja najnowszych modeli samochodów firmy Skoda, ze szczególnym naciskiem na procesy tłoczenia oraz spawania. Jako przyszli logistycy, uczestnicy mogli zapoznać się także z różnymi sposobami organizacji logistyki produkcji.

            Niezwykle cenna była także wizyta w muzeum marki Skoda, gdzie studenci mogli poznać jej historię oraz obejrzeć wszystkie dotychczas produkowane modele samochodów osobowych i dostawczych, a także rowery Laurin and Klement.

 

Wizyta studyjna studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów logistyki II stopnia


Dnia 27 maja 2019 roku studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów logistyki II stopnia dzięki uprzejmości Pana dyrektora Macieja Pociechy odbyli wizytę studyjną w Centrum Logistyki Poczty Polskiej – Oddział Regionalny we Wrocławiu. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Wizytę zorganizował dr Piotr Kowalski w ramach przedmiotu zarządzanie logistyczne, a jej celem było zapoznanie studentów z nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi i organizacyjnymi stosowanymi przez Pocztę Polską.

W trakcie wizyty studenci poszerzyli swoją wiedzę na temat sposobu funkcjonowania Centrum Logistycznego oraz mieli okazję poznać nowoczesne rozwiązania logistyczne, techniczne, oraz informatyczne wykorzystywane w celu usprawnienia realizacji procesów logistycznych Centrum Logistycznego Poczty Polskiej. Studentom zaprezentowano pracę nowoczesnej maszyny sortującej listy, w której stosuje się zaawansowane mechanizmy rozpoznawania tekstu (OCR). Uczestnicy mieli okazję poznać strukturę organizacyjną Poczty Polskiej. Poznali potencjał transportowy, oraz narzędzia informatyczne wspomagające   zarządzanie flotą transportową.

Była to również okazja do zapoznania się z szerokim spektrum usług dostarczanych przez Pocztę Polską. Oprócz powszechnie znanych usług Poczta Polska realizuje wiele innych takich jak np. wydruki personalizowanej korespondencji, kopertowanie automatyczne oraz ręczne, foliowanie automatyczne oraz ręczne, pakowanie i wiele innych również niestandardowych dostosowanych do potrzeb klienta. Poczta Polska jest liderem na rynku obsługi gotówki w Polsce. Świadczy specjalistyczne usługi odbioru i konwojowania wartości pieniężnych, sortowania i przeliczania gotówki, weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych oraz przekazywania wpłat na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Jedną z ciekawszych dynamicznie rozwijanych usług jest Międzynarodowa Przesyłka Paletowa świadczona na terytorium Europy. Z usługi można skorzystać chcąc wysłać towary z Polski do wybranych krajów europejskich bądź z terytorium Europy do Polski lub pomiędzy wybranymi krajami europejskimi bez przewozu towarów przez teren naszego kraju. Usługa ta polega na przewozie towarów spakowanych i umieszczonych na palecie (lub innej jednostce ładunkowej) lub niespaletyzowanych z miejsca odbioru do miejsca doręczenia przy użyciu kilku środków transportu.

Uczestnicy wizyty studyjnej składają podziękowanie dyrekcji i pracownikom Centrum Logistyki Poczty Polskiej we Wrocławiu za umożliwienie odbycia wizyty i prezentację działalności przedsiębiorstwa.

 

Wykład gościnny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23.05.2019 r. o godzinie 13:00 na Uczelni odbył się wykład pt. „Mechanizmy zarządzania projektami – zarządzanie projektami w ramach Funduszy Europejskich”.

Celem wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego było przedstawienie tematyki zarządzania projektami, czyli procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu. Wykład poprowadzony przez praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia z dużymi projektami był bardzo interesującym uzupełnieniem zajęć.

            W wykładzie udział wzięli:

 • ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, oraz studenci I roku USM logistyki;
 • ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Ilona Kwiecińska oraz Sebastian Pacyna.

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest programem współpracy transgranicznej, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 czerwca 2015 r. i obejmuje swym zasięgiem m.in. część województwa śląskiego. Program skupia się na 4 celach tematycznych określonych w Osiach Priorytetowych i wspiera działania z zakresu zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz zatrudnienia, edukacji i kwalifikacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

Wykład w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawił, że nasi studenci mogli poznać problematykę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów nie tylko na poziomie firm, ale również na poziomie współpracy transgranicznej.

XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych


W dniach 16-17 maja 2019 r., w murach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych.
Z przyjemnością informujemy, że Członkinie naszego Koła w składzie: Martyna Lizak, Natalia Moszczyńska, Marika Musmanow oraz Aleksandra Wawrzyniak, brały w Konferencji czynny udział.
Panie wygłosiły referat na temat „Prawne instrumenty ochrony powietrza”. Omówiły m.in.: instrumenty ochrony powietrza, wałbrzyskie programy dot. ochrony powietrza oraz statystyki z Polski i z innych krajów europejskich, dotyczące przestrzegania prawa związanego z ochroną powietrza. Ich prezentacja zainteresowała uczestników Konferencji i spotkała się uznaniem wykładowców Uczelni-Organizatora. Cieszymy się i mamy nadzieję, że również w przyszłości Członkowie Koła będą aktywnie uczestniczyli w pozauczelnianych aktywnościach.

Wizyty studyjne w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o


Studenci kierunku logistyka – II roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich (stacjonarnych) uczestniczyli 22.05.2019 r. w wizycie studyjnej, w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. Wizyty w ramach Programu POWER – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych. Uczestnikami ponad 4-godzinnej wizyty było ponad 30 studentów.

            Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji na temat historii i rozwoju TMMP – poprowadzonej przez Pana Piotra Sandomierskiego. Studenci mogli dowiedzieć się m.in. jakie są kluczowe idee oraz zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS – Toyota Production Systm). Na tzw. Toyota Way składają się m.in.: Kaizen (ciągłe doskonalenie), wyzwania, szacunek do ludzi, Genchi Genbutsu („Idź i sprawdź u źródła”) oraz praca zespołowa. Istotą TPS jest przede wszystkim: koncepcja Just in Time, Jidoka (inteligentna automatyzacja) oraz redukcja: marnotrawstwa (muda), niestabilności (mura) i przeciążeń (muri).

Studenci podczas wizyty odwiedzili zakłady produkcji silników i skrzyń biegów (dwie wizyty po 1,5 godziny). Mieli okazję zapoznania się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi przez TMMP. Wyjaśniony został m.in. system Kanban oraz zasady pracy standaryzowanej. Oprowadzający studentów po zakładzie pracownicy Toyoty uświadamiali Uczestników, że jakość produktu „wbudowana” jest w proces jego produkcji. Podkreślano znaczenie szybkiego usuwania problemów, a także angażowania się w proces doskonalenia wszystkich zatrudnionych. Szczegółowo wyjaśniono takie zagadnienia jak: Poka Yoke, Heijunka, zasady FIFO, 5S itd.

            Po wizytach w zakładach produkujących silniki oraz skrzynie biegów studentom zaprezentowano bardzo interesujący film – o zaangażowaniu firmy w różnego typu projekty (produkcję urządzeń rehabilitacyjnych, robotów, pojazdów jednoosobowych, pojazdów autonomicznych, napędów alternatywnych itd.). Szczególnie podkreślano znaczenie wyzwań środowiskowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) dla TMMP.

            Dziękujemy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. za ogromne zaangażowanie w przeprowadzenie wizyt studyjnych. Studenci mogli liczyć na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich pytań – co zapewne przyczyni się do lepszego zrozumienia materiału, jaki obowiązuje w ramach programu studiów.

 

Warsztaty 5S


W dniach 11-12.05.2019 roku odbyły się dwa warsztaty dla studentów II roku, studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego semestru studiów drugiego stopnia – kierunku logistyka (niestacjonarnych). Zajęcia zorganizowała dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Praktyczne zajęcia poprowadziła Pani Dorota Jeż – manager jakości w firmie RTP Polska Sp. z o.o. (zajmującej się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych).

Celem warsztatów było pokazanie studentom poprzez prostą układankę jak wprowadzając drobne zmiany usprawniające proces można przyspieszyć wszystkie operacje i działania.

Zaprezentowana podczas zajęć metoda „5S” –  ma na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy, jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i Lean Management, ponieważ wiąże się bezpośrednio z właściwą organizacją środowiska pracy, doskonaleniem kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a także pozwala na zwiększenie stabilności procesów. Z tego też powodu 5S traktowane jest bardzo często jako kluczowa technika Lean Management, wdrażana w firmach produkcyjnych i usługowych – jako jedna z pierwszych, stanowiąca podstawę do dalszych działań Kaizen. Na 5S składa się:

 1. S – Sortowanie (jap. Seiri)
 2. S – Systematyka (jap. Seiton)
 3. S – Sprzątanie (jap. Seiso)
 4. S – Standaryzacja (jap. Seiketsu)
 5. S – Samodyscyplina (jap. Shitsuke).

Metoda 5S jest uniwersalna – ma bowiem zastosowanie zarówno dla stanowisk produkcyjnych, magazynowych, biurowych, jak i usługowych.

 

Źródło: https://lean.org.pl/5s-na-produkcji-i-w-biurze/ (dostęp 15.05.2019 r.)

Dziękujemy Pani Dorocie Jeż za chęć współpracy z naszą Uczelnią, poświęcony czas i przeprowadzenie zajęć, które uświadomiły studentom, że działaniami organizacyjnymi, bez wysokich nakładów finansowych można z dobrym skutkiem znacząco usprawnić realizowane w firmie procesy.

Praktyczny warsztat z zarządzania jakością


W dniu 07.05.2019 r. studenci logistyki, studiów pierwszego stopnia (semestru 4) uczestniczyli w warsztatach z przedstawicielem firmy Mando Corporation Poland, Panem Sebastianem Bączyńskim – zajmującym funkcję Team Manager SQM Department.

            Warsztat zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach zajęć z przedmiotu: Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce – w ramach programu POWER – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

            Celem głównym warsztatu było przybliżenie studentom specyfiki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, branży Automotive. Studentom zostały przedstawione wykorzystywane w praktyce gospodarczej sposoby zabezpieczania jakości w procesie logistycznym – od fazy wczesnego rozwoju projektu, do uruchomienia produkcji seryjnej.

W ramach 3-godzinnych zajęć poruszona została problematyka:

 •  planowania jakości wyrobów w procesie logistycznym,
 •  procesu zatwierdzania pakowania,
 •  sposobów walidacji pakowania,
 •  wpływu pakowania na jakość (w tym prezentacja pakowania dla procesów wewnętrznych i zewnętrznych),
 •  reklamacji logistycznych w oparciu o „8D raport”.

Studenci omawiali metody i narzędzia wykorzystywane w procesach logistycznych – grupa analizowała ich użyteczność pod kątem zapewnienia jakości w tych procesach.

            Dziękujemy Panu Sebastianowi Bączyńskiemu za przeprowadzenie inspirujących zajęć, które pozwoliły studentom zetknąć się z praktycznymi problemami jakościowymi, jakie mają miejsce w Mando Corporation Poland.

 

 

WIZYTA STUDYJNA 3 ROKU LOGISTYKI W FIRMIE NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. – PREZENTACJA GOSPODARKI OPAKOWANIAMI ZWROTNYMI


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22.05.2019 r. w firmie NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. odbyło się spotkanie ze studentami 3 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy Prof. dr hab. inż. Jerzego Szkutnika oraz mgr Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu Ekologistyka. Wyjście studyjne zostało zrealizowane w ramach projektu POWER Stawiamy na kształcenie praktyczne! Projekt realizowany w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5.: Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

            Celem wizyty naszych studentów było zapoznanie się z tematyką opakowań zwrotnych w branży automotive, czyli jednej z najbardziej dynamicznych gałęzi przemysłu. Studenci podczas wizyty mogli na własne oczy zobaczyć w jaki sposób działa smart packaging system – czyli oprogramowanie do zarządzania opakowaniami zwrotnymi.

            W wizycie udział wzięli:

 •  ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, oraz studenci 3 roku logistyki;
 •  ze strony NSK: Hiroki Nukui, menedżer działu administracji, Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych.

Współczesne tendencje rozwojowe i coraz większa liczba produkowanych odpadów systematycznie podnosi znaczenie logistyki zwrotnej. Konieczność stosowania logistyki zwrotnej wynika także z przepisów prawnych, które w wielu przypadkach wymuszają na przedsiębiorstwach odbiór od klientów produktów zużytych. Poszerzenie łańcuchów dostaw o przepływy zwrotne może przynieść przedsiębiorstwom korzyści: finansowe, ekologiczne i społeczne. Logistyka zwrotna rozpoczyna się tam, gdzie kończą się tradycyjne przepływy materiałowe, jej celem jest tworzenie wartości dodanej wynikającej z zagospodarowania odpadów powstających na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości. Przedmiot przepływu stanowią materiały zużyte, a to sprawia, że może być ona postrzegana jako nowa forma usuwania odpadów oparta na dwóch wzajemnie się uzupełniających przesłankach: ekologicznej i ekonomicznej.

            Ponowne wykorzystanie materiałów i gospodarka opakowaniami zwrotnymi może zapewnić przychody, które stymulują nowe inicjatywy i wysiłki w rozwoju i usprawnianiu procesów logistyki zwrotnej. W praktyce gospodarczej można napotkać wiele rodzajów opakowań zwrotnych, które stanowią nośnik dla towarów pełniąc funkcje podstawowe i pomocnicze. Zróżnicowanie rodzajowe opakowań wielokrotnego użytku, wzrost odległości między dostawami i odbiorcami oraz intensywności kontaktów biznesowych spowodował, że niektóre rozwiązania stały się obowiązującymi zasadami przy organizacji systemów zarządzania opakowaniami zwrotnymi. Wpływ tendencji integracyjnych, charakterystyczny dla ewolucji logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw doprowadził do unifikacji występujących systemów obrotu opakowaniami i powstania rozwiązań referencyjnych – modeli systemów zarządzania opakowaniami zwrotnymi.

Podnoszenie świadomości dotyczącej ochrony środowiska nie jest tymczasową tendencją. Czynnik ten powoduje długotrwałą reorientację produkcji i konsumpcji na zrównoważony rozwój. W tym kontekście logistyka musi dążyć do minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko nie tylko pozostałości z produkcji i postkonsumpcji.

            Wizyta w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawiła, że nasi studenci mogli zobaczyć w jakiś sposób wprowadzane są opakowania zwrotne, jak należy nimi zarządzać, w jaki sposób opakowania zwrotne mogą przyczynić się do walki z pustymi przebiegami podczas transportów części. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania profilu działalności firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O. oraz jej podejścia do zagadnień ekologicznych.

            Lekcja z tej wizyty jest jedna – dbanie o naszą planetę jest niezwykle ważne i zaczyna nie tylko w przedsiębiorstwach ale również w naszych domach.

Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”


W dniu 21.05.2019 r. (o godz. 10.00, w sali 222/B) odbyło się IV Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”, którego organizatorem było Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”. Spotkanie otworzył Patryk Chwedczuk, student III roku logistyki oraz dr Beata Detyna, opiekun KNML. Uczestnikami spotkania byli licznie zebrani studenci, wykładowcy, przedstawiciele środowisk akademickich oraz środowiska społeczno-gospodarczego. Wśród nich byli obecni m.in.:

 • dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich;
 • dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha;
 • Kamil Orpel, zastępca kierownika Biura Zarządzania Strategicznego Nadzoru Właścicielskiego Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego (Urząd Miejski w Wałbrzychu);
 • Ryszard Błażnik, kierownik Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego;
 • Ryszard Kmita, główny specjalista Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego;
 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw., pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. współpracy z uczelniami wyższymi, prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego;
 • Robert Wróbel, dyrektor Liceum nr II im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu, vice prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego;
 • dr Elżbieta Hajduga, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, reprezentująca również Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe;
 • mgr Piotr Sylwestrzak, kierownik ds. planowania i logistyki, specjalista ds. celnych w NSK Steering Systems Europe (Polska), zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo – Technicznego.

Podczas Konwersatorium zaprezentowano sześć projektów, które przygotowywane były przez 19 studentów kierunku logistyka. Autorzy, tradycyjnie przygotowali sesję plakatową oraz prezentacje multimedialne. Tematy zaprezentowane podczas spotkania to:

 • Koncepcja szybkiego tramwaju w Wałbrzychu, autorzy projektu: Bartosz Rydel – student III roku – kierownik projektu, Patryk Chwedczuk –  student III roku, Magdalena Manikowska –  studentka II roku, inż. Paweł Wolski – student 3 semestru, studiów drugiego stopnia , Kacper Wysocki –  student III roku;
 • System ITS jako element Smart City w Wałbrzychu, autorka projektu: Anna Ciesielska – studentka III roku.
 • Koncepcja usprawnień dotyczących dróg dojazdowych służb pożarniczych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, autorzy projektu: Ewelina Wojak – studentka III roku, Paulina Kowzowicz –  studentka III roku,, Jakub Wojnowski –  student II roku, inż. Paweł Rakowski – absolwent studiów pierwszego stopnia;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Wałbrzychu, autorzy projektu: Marta Bednarek – studentka III roku – kierownik projektu, Kinga Sierakowska – studentka I roku, Marta Rosłoń – studentka I rok;
 • Analiza rynku pracy Aglomeracji Wałbrzyskiej pod kątem zapotrzebowania na specjalistów ds. logistyki, autorzy projektu: Patrycja Stadnik – studentka II roku, Adrianna Przybył, studentka II roku, Jakub Wojnowski – student II roku, Mateusz Macko – student II roku, Maciej Śmigielski – student II roku;
 • Rozwój jednoosobowych działalności gospodarczych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, autorka projektu: Patrycja Piotrowska – studentka I roku (Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „Eventus”.

            Wszystkie tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem osób uczestniczących w spotkaniu, o czym świadczyły bardzo liczne pytania, kierowane do autorów poszczególnych projektów. Najbardziej ożywione dyskusje dotyczyły koncepcji szybkiego tramwaju, systemu ITS w Wałbrzychu, sytuacji absolwentów logistyki na rynku pracy, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Przygotowane przez studentów plakaty (z wynikami badań) można obejrzeć w budynku głównym, na I piętrze. Udostępniamy je także na stronie internetowej Uczelni.

Wszystkim Uczestnikom Konwersatorium dziękujemy za obecność oraz aktywny udział w niezwykle inspirujących dyskusjach.

 

ITS_plakat_2019

odpady_komunalne_plakat_2019

rynek pracy_plakat_2019

straż_plakat_2019

szybki tramwaj_plakat_2019