Warsztaty Edu Trans dla studentów logistyki


W dniu 12 kwietnia 2019 r. studenci 2 roku logistyki (studia stacjonarne) wzięli udział w warsztatach i grze symulacyjnej, przeprowadzonej przez p. Bogumiła Paszkiewicza, Trans Edu Team Managera Trans.eu Group S.A. Firma ta świadczy usługi IT dla branży transportowej.
Część warsztatowa skupiona była na pracy w branży spedycyjnej i funkcjonowaniu giełdy transportowej, natomiast gra symulacyjna wiernie odzwierciedlała działanie giełdy transportowej Trans. Studenci logistyki mieli zatem możliwość poznania działania narzędzia rzeczywiście wykorzystywanego w branży TSL. Spotkania z p. Bogumiłem Paszkiewiczem stanowiło okazję do poznania zasad funkcjonowania giełdy transportowej, a także jej mechanizmów oraz ryzyka jakie towarzyszy organizowaniu transportu drogowego.
Spotkanie zorganizowała dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska w ramach przedmiotu Spedycja i Transport.

Wykład otwarty z prezentacją technologii VR i AR


W dniu 15.04.2019 r. , o godz. 11.30, w Auditorium Novum odbył się wykład otwarty z prezentacją technologii VR i AR. Spotkanie, które poprowadził p. Mateusz Tokarski, reprezentujący firmę Giant Lazer Sp. z o.o. było zatytułowane: Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a nowe wyzwania logistyki. Spotkanie odbyło się z inicjatywy dyrekcji Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a uczestniczyli w nim studenci kierunków: logistyka, BHP oraz architektury wnętrz. We wszystkich tych obszarach technologie VR i AR mają już swoje zastosowania. Podczas spotkania zademonstrowane zostały możliwości wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości m.in. w: produkcji, logistyce, magazynach, podczas szkoleń pracowników, inspekcji transportowych, projektowania hal magazynowych itp.  Każdy z uczestników mógł obejrzeć i wypróbować sprzęt (smart glass, ring scanner, gogle VR). Studenci i wykładowcy szczególnie zainteresowani byli możliwościami zastosowania gogli VR, które po zakończonym wykładzie mogli wypróbować w praktyce.
Dziękujemy p. Mateuszowi Tokarskiemu za poświęcony naszym studentom czas, podczas którego z wielkim zaangażowaniem odpowiadał na pytania i prezentował nowe technologie. Mamy nadzieję, że współpraca z Giant Lazer będzie się rozwijała.

Warsztaty z przedstawicielem Mando Corporation Poland


W dniu 10.04.2019 r. studenci logistyki, studiów drugiego stopnia (semestru I) uczestniczyli w warsztatach z przedstawicielem firmy Mando Corporation Poland, p. Sebastianem Bączyńskim – zajmującym funkcję Team Manager SQM Department. Warsztat zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach zajęć z przedmiotu: Branżowe systemy zarządzania jakością – w ramach programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Celem warsztatu było przedstawienie specyfiki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży Automotive.

Kluczowe elementy przeprowadzonych 3-godzinnych zajęć to:
– wprowadzenie do branżowych systemów zarządzania jakością,
– system IATF 16949 – wymagania i korzyści w praktyce,
– dokumentacja systemu zarządzania jakością (Polityka jakości, Księga jakości, Cele jakościowe),
– mapa procesów,
– karta procesów,
– procedury i instrukcje,
– świadomość jakościowa
– systemy ISO 14001, OHSAS 18001,
– praktyczne wykorzystanie systemów jakościowych w branży Automotive.

Dziękujemy p. Sebastianowi Bączyńskiemu za ciekawe i inspirujące zajęcia, które pozwoliły studentom zetknąć się z praktycznymi problemami jakościowymi, jakie mają miejsce w przemyśle motoryzacyjnym.

Wizyta studyjna studentów w Centrum ITS


 

Studenci kierunku logistyka – III roku w ramach realizowanego w Uczelni Programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” odbyli 09.04.2019 r. wizytę studyjną do Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego w Straży Miejskiej. Wizyta ta odbyła się w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu: Metodyka badań i projektów w logistyce, prowadzonego przez dr Beatę Detynę. Uczestnikami spotkania byli także Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”.

Niezwykle ciekawą prezentację przedstawił studentom p. Ryszard Kmita, główny specjalista Centrum ITS. Uczestnicy pozyskali wiele informacji na temat inteligentnych systemów transportowych, w kontekście zrealizowanego w Wałbrzychu projektu pt. Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Wałbrzycha systemu „ITS”. Projekt realizowany był w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim”.

Podczas wizyty szczególną uwagę skupiono na przedstawieniu studentom interesujących ich informacji na temat:

 • zakresu realizacji systemu ITS w Wałbrzychu,
 • architektury systemu ITS (systemu zarządzania ruchem),
 • platformy do operacyjnego zarządzania miastem – CZM,
 • koncepcji Smart City,
 • systemu sterowania oświetleniem ulicznym,
 • informacji znajdujących się na portalu ITS – www.its.walbrzych.eu

Uczestnicy mieli okazję do zadania wielu pytań pracującym w Centrum ITS specjalistom. Mogli też przyjrzeć się ich bardzo odpowiedzialnej pracy.

Dziękujemy Kierownikowi Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego, p. Ryszardowi Błażnikowi, p. Ryszardowi Kmicie oraz pozostałym pracownikom Centrum za czas jaki poświęcili naszym studentom – na to niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie.

Warsztaty projektowe – HBS i PWSZ


W piątek 5 kwietnia 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyły się niezwykłe warsztaty projektowe. Gośćmi kierunku Architektura Wnętrz byli studenci Henley Business School z Londynu, którzy pod kierunkiem dyrektora studiów HBS – Keith’a Heron i dr Agnieszki Włostowskiej (PWSZ), wspólnie z naszymi studentami brali udział w warsztatach – biznes i design.
To niecodzienne spotkanie ponad 30 studentów z całego świata pełne było zaangażowania we współpracę i twórczą wymianę myśli. Podczas warsztatów przyszli projektanci prezentowali swoje pierwsze projekty meblarskie zagranicznym kolegom, otrzymując od nich cenne uwagi o biznesowych możliwościach swojej przyszłej pracy projektowej, a zapał podczas dyskusji przy stołach i finałowych prezentacjach widać na zdjęciach. Mamy nadzieję, że entuzjazm, nawiązane kontakty i wzajemna otwartość na twórczą wymianę pomysłów będzie rosła.
Już czekamy na kolejny rok i kolejną edycję!

 

Zaproszenie na wykład otwarty z prezentacją technologii VR i AR


Serdecznie zapraszamy studentów oraz wszystkie zainteresowane osoby na wykład otwarty z prezentacją technologii VR i AR pt. „Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a nowe wyzwania logistyki”. Instytut Przyrodniczo-Techniczny zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Giant Lazer Sp. z o. o. w dniu 15.04.2019 roku o godzinie 11:30 w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc (budynek C). Podczas spotkania zademonstrowane zostaną możliwości wykorzystania sprzętu VR i AR w logistyce i nie tylko. Każdy z uczestników będzie mógł obejrzeć i wypróbować sprzęt (smart glass, ring scanner, gogle VR).
Zachęcamy do skorzystania z okazji, aby zapoznać się z możliwościami coraz częściej wykorzystywanej w różnych dziedzinach i branżach technologii VR i AR.

Certyfikowane szkolenie z palet – 2.04.2019


W dniu 2 kwietnia 2019 roku studenci kierunku Logistyka oraz BHP uczestniczyli w bezpłatnym, certyfikowanym szkoleniu z palet przeprowadzonym przez Polski Instytut Narodowy EPAL. Szkolenie powstało z inicjatywy Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Prowadzącym spotkanie był Pan Paweł Wojciechowski, pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju Polskiego Komitetu Narodowego EPAL (Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Producentów Europalet).
W szkoleniu uczestniczyli studenci kierunku logistyka (73 osoby) oraz BHP (20 osób). Łącznie certyfikaty, potwierdzające aktualną wiedzę na temat światowych standardów dotyczących europalet (w zakresie produkcji, naprawy oraz wymiany) otrzyma 93 studentów.
Dziękujemy Panu Pawłowi Wojciechowskiemu za przeprowadzenie szkolenia w naszej Uczelni. Studentów, już dzisiaj zapraszamy na kolejne tego typu spotkanie, które zaplanowane jest na rok akademicki 2019/2020.

Konferencja Naukowo-Biznesowa Płock 19-20.03.2019


W dniach 19-20.03.2019 roku odbyła się w Płocku Konferencja Naukowo-Biznesowa pt. „Efektywna komunikacja w biznesie. Problemy, wyzwania, strategie”. Organizatorem spotkania była Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń środowiska naukowego i biznesowego w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji w biznesie. Tematyka wydarzenia pozwoliła na lepsze poznanie i ocenę skuteczności współcześnie stosowanych rozwiązań w zakresie komunikacji zarówno z klientami, jak i pracownikami. Przygotowane na konferencję referaty oraz artykuły korzystnie wpłyną na wypracowanie modelu efektywnej komunikacji w biznesie, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.

Podejmowana podczas konferencji tematyka to mi.in.:

 • – nowoczesne strategie komunikacyjne w budowaniu marki,
 • – efektywna komunikacja w obsłudze klienta, czyli jak oddziaływać na potrzeby i wyzwania współczesnych klientów,
 • – komunikacja jako narzędzie employer branding’u,
 • – rola mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa – zagrożenia i dobre praktyki,
 • – emocje i psychomanipulacja w komunikacji z otoczeniem,
 • – wyzwania dla skutecznych narzędzi komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • – konflikty komunikacyjne w zespole,
 • – komunikacja w przełamywaniu barier i różnic w zespole,
 • – nowe role w organizacji zorientowane na kreowanie efektywnej komunikacji,
 • – dział HR i Marketingu – kooperacja w zakresie skutecznej komunikacji,
 • – współczesne narzędzia PR i ich rola w budowaniu efektywnej komunikacji,
 • – globalna kooperacja i wyzwania komunikacyjne w kontaktach międzynarodowych.

W tym obszarze, swój artykuł pt. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jako potrzeba i wyzwanie dla szkół wyższych, przygotowała dr Beata Detyna. Materiał po pozytywnych recenzjach zostanie opublikowany w czasopiśmie „Humanizacja Pracy”, znajdującym się na liście MNiSW (8 pkt.).

 

Sztuka autoprezentacji – warsztaty


Sztuka autoprezentacji podczas warsztatów z pracownikiem NSK Steering Systems Europe (Polska) – 23.03.2019 r.

W dniu 23.03.2019 r., w ramach prowadzonych przez dr Beatę Detynę zajęć praktycznych z przedmiotu: Sztuka autoprezentacji, studenci studiów drugiego stopnia (niestacjonarnych) mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu z Panem Miłoszem Caderem, specjalistą ds. personalnych w firmie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. Pan Miłosz Cader podzielił się ze studentami swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w obszarze „miękkiego” HR, rekrutacji oraz pośrednictwa pracy. Zaproszony na zajęcia wykładowca prowadzi projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne, menadżerskie oraz projekty szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników. Dla studentów, spotkanie ze specjalistą ds. HR było okazją do zapoznania się nie tylko z zasadami autoprezentacji, ale także zadania wielu nurtujących ich pytań na temat procesów rekrutacyjnych. Każdy bowiem student studiów niestacjonarnych ma już za sobą jakieś rozmowy kwalifikacyjne na różne stanowiska pracy. Dla wykładowcy, jak sam podkreślił była to okazja do ciekawej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Dziękujemy Panu Miłoszowi Caderowi za poświęcony czas i zapraszamy na kolejne spotkania ze studentami naszej Uczelni.

Realizacja sześciu studenckich projektów badawczych przez członków „Just in Time”


Od czterech lat, w każdym roku akademickim studenci kierunku logistyka, będący Członkami Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” przygotowują pod opieką
dr Beaty Detyny projekty badawcze – dotyczące Aglomeracji Wałbrzyskiej. W tym roku przygotowywane są następujące prace:

 • Koncepcja szybkiego tramwaju w Wałbrzychu, autorzy projektu: Bartosz Rydel – student III roku – kierownik projektu, Patryk Chwedczuk –  student III roku, Magdalena Manikowska –  studentka II roku, inż. Paweł Wolski – student 3 semestru, studiów drugiego stopnia , Kacper Wysocki –  student III roku;
 • Wykorzystanie informacji przestrzennej w zarządzaniu inteligentnym miastem na przykładzie systemu ITS w Wałbrzychu, autorka projektu: Anna Ciesielska – studentka III roku.
 • Koncepcja usprawnień dotyczących dróg dojazdowych służb pożarniczych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, autorzy projektu: Ewelina Wojak – studentka III roku, Paulina Kowzowicz –  studentka III roku,, Jakub Wojnowski –  student II roku, inż. Paweł Rakowski – absolwent studiów pierwszego stopnia;
 • Gospodarka odpadami komunalnymi w Wałbrzychu, autorzy projektu: Marta Bednarek – studentka III roku – kierownik projektu, Kinga Sierakowska – studentka I roku, Marta Rosłoń – studentka I rok;
 • Projekt optymalizacji tras i procesów wykonywanych przez operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych w badanej strefie, w Ronal Polska Sp. z o.o., autorzy projektu: Paweł Rakowski – absolwent kierunku logistyka, studiów pierwszego stopnia – kierownik projektu, Patrycja Stadnik – studentka II roku, Jakub Wojnowski – student II roku, Damian Abramowicz – student II roku; opieka merytoryczna Po stronie przedsiębiorstwa: Pan Przemysław Kubiński – kierownik zarządzania łańcuchem dostaw w Ronal Polska Sp. z o.o.;
 • Analiza rynku pracy Aglomeracji Wałbrzyskiej pod kątem zapotrzebowania na specjalistów ds. logistyki, autorzy projektu: Patrycja Stadnik – studentka II roku, Jakub Wojnowski – student II roku, Mateusz Macko – student II roku, Maciej Śmigielski – student II roku.

Wyniki prowadzonych przez studentów logistyki badań zostaną przedstawione podczas IV Konwersatorium Naukowego „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”, które planowane jest na 21.05.2019 roku. Spotkanie odbędzie się na terenie Uczelni, a jego uczestnikami będą studenci, wykładowcy kierunku logistyka, a także zaproszeni przedstawiciele współpracujących z PWSZ AS instytucji oraz przedsiębiorstw. Tradycyjnie już Członkowie KNML „Just in Time” przygotują sesję plakatową oraz artykuły, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w Studenckich Zeszytach Naukowych ,,Młodzi logistycy w nauce” lub monografii pt. Logistyka. Współczesne wyzwania.

Już dzisiaj wszystkich zainteresowanych rozwojem Aglomeracji Wałbrzyskiej zapraszamy na Konwersatorium.