Studenci Architektury wnętrz wrócili z pleneru


Tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego zakończył się pierwszy plener malarski studentów Architektury wnętrz z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Został on zorganizowany dzięki projektowi „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”, który jest  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Studenci obecnego trzeciego roku pod opieka merytoryczną artystek dr Małgorzaty Wiszniowskiej i dr Katarzyny Gemborys zanurzyli się w świcie malarstwa plenerowego. Warsztaty trwały 5 dni i odbyły się w Świeradowie Zdroju. Dzięki projektowi studenci nie tylko mieli zagwarantowany nocleg oraz wyżywienia, ale co ogromnie istotne, farby olejne, podobrazia, bloki akwarelowe, profesjonalne pędzle, szpachle, a także kredki tuszowe i akwarelowe.

To dzięki takim wyjazdom studenci i my wykładowcy mamy możliwość oddać się bez reszty działaniom twórczym, zarówno indywidualnym jak i grupowym. Jest czas na wspólne dyskusje, eksperymenty i analizy zrealizowanych prac, ale także odrobinę relaksu w mniej formalnej atmosferze tłumaczy dr Małgorzata Wiszniowska. Pomimo tego, że w pierwsze dwa dni pogoda nam nie dopisywała powstały naprawdę wyjątkowe prace. Zaangażowanie studentów, doprowadziło do  naprawdę zaskakujących efektów końcowych, co spowodowało, że wróciłam z tegorocznego pleneru zbudowana i z nowym zapałem do pracy. Już teraz zapraszamy wszystkich pracowników i studentów na planowaną wystawę malarstwa plenerowego”.

 

Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe


Projekt Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe dobiegł końca. Do 8 czerwca trwało głosowanie na najlepszy biznesplan przygotowany w ramach spotkań mentorów biznesu z zespołami PWSZ AS.

Wjazd na chatę – projekt studentów Architektury Wnętrz – opiekun Agnieszka Włostowska

ManiBus – projekt studentek Kosmetologii – opiekun Katarzyna Fitrzyk

Park Finder – projekt studentów logistyki – opiekun Rafał Palonek

BHPPractic – projekt studentów BHP i Kosmetologii – opiekun Adrianna Matusik

Sensuum – sala doświadczalna – projekt studentek Pedagogiki – opiekun Joanna Nowicka

Decyzją głosujących, najlepszym projektem okazał się BHPPractic (924 głosy), biznesplan dotyczył utworzenia firmy szkolącej i doradzającej w zakresie praktyk BHP. Drugie miejsce należało do Architektury Wnętrz (551 głosów), trzecie do Logistyki (409 głosów)

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystych obchodów Dni Uczelni 15 czerwca 2018. Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczył prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz organizatorki projektu dr Beata Detyna i dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska. Zwycięzcy otrzymali biznesowe gry planszowe.

Projekt Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowy finansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego, w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży.

III Konwersatorium Naukowe „MŁODZI LOGISTYCY DLA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ”


W dniu 08.06.2017 r. odbyła się kolejna, III edycja Konwersatorium Naukowego pt. „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Spotkanie, podobnie jak w poprzednim roku odbyło się w Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, w Wałbrzychu (w Sali Multimedialnej).

Celem organizowanego przez Członków Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” konwersatorium jest przedstawienie wyników studenckich projektów badawczych realizowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz dyskusja na temat rozwoju i problemów gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej (aktualnie w skład AW wchodzą 22 gminy). Intencją organizatorów jest także integrowanie środowiska akademickiego oraz społeczno-gospodarczego, w tym przedstawicieli różnych instytucji publicznych działających na obszarze Aglomeracji.

Studenci podczas Konwersatorium zaprezentowali wyniki czterech projektów badawczych, które powstały pod kierunkiem opiekuna KNML „Just in Time” – dr Beaty Detyny. Były to:

 • Agroturystyka w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej – stan aktualny i perspektywy rozwoju, wykonawcy projektu: Marta Bednarek – II rok kierunku logistyka – kierownik projektu, Anna Ciesielska – II rok kierunku logistyka, Adrianna Przybył – I rok kierunku logistyka;
 • Wybrane atrakcje turystyczne Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza popularności w kontekście rozwoju infrastruktury logistycznej, wykonawcy projektu: Anna Ciesielska – II rok kierunku logistyka – kierownik projektu, Marta Bednarek – II rok kierunku logistyka, Damian Abramowicz, Jakub Wojnowski – I rok kierunku logistyka;
 • Przestrzeń publiczna, a wizerunek miasta w ocenach mieszkańców Wałbrzycha, wykonawcy projektu: Paulina Kowzowicz – II rok kierunku logistyka – kierownik projektu, Weronika Kepesz – II rok kierunku logistyka, Wojciech Buczek – II rok kierunku logistyka, Bartosz Rydel – II rok kierunku logistyka, Ewelina Wojak – II rok kierunku logistyka;
 • Jakość życia w Wałbrzychu – ocena młodzieży akademickiej w świetle strategii rozwoju miasta, wykonawcy projektu: Patryk Chwedczuk – student II roku logistyki, inż. Paweł Wolski – student I roku logistyki, studiów II stopnia, Magdalena Manikowska, Mateusz Macko, Kacper Wysocki – I rok kierunku logistyka;

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, przedstawicieli środowiska akademickiego (w tym studentów PWSZ AS) oraz nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na spotkaniu obecni byli m.in.:

 • dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu,
 • dr Joanna Dobrowolska-Bielecka – kierownik Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
 • mgr Kamil Orpel, zastępca kierownika Biura Zarządzania Strategicznego Nadzoru Właścicielskiego Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego;
 • mgr Ryszard Błażnik, doradca Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta, Porządku Publicznego i Zarządzania Kryzysowego.
 • dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. współpracy z uczelniami wyższymi, Prezes Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego,
 • dr Robert Krzemień, Instytut Przyrodniczo – Techniczny PWSZ AS,
 • mgr Justyna Jaskólska, kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich
 • przedstawiciele grona pedagogicznego z Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju.

Podczas Konwersatorium swoje wystąpienia mieli również zaproszeni Goście, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Przedstawione zostały następujące tematy:

 • Aglomeracja Wałbrzyska jako wzorcowy przykład obszaru funkcjonalnego skutecznie realizującego politykę regionalną Unii Europejskiej – Kamil Orpel, zastępca kierownika Biura Zarządzania Strategicznego Nadzoru Właścicielskiego Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego;
 • Koncepcja Smart City jako szansa rozwoju Wałbrzycha – Ryszard Błażnik, doradca Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta, Porządku Publicznego i Zarządzania Kryzysowego.

Spotkanie prowadzili Patryk Chwedczuk, Prezes KNML „Just in Time” oraz Magdalena Manikowska, studentka I roku logistyki (Członkini KNML). Opiekun Koła, dr Beata Detyna (pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego) podziękowała wszystkim uczestnikom za obecność, a także przybliżyła tematykę oraz autorów poszczególnych projektów. Podkreśliła, że studenci kierunku logistyka aktywnie włączają się w dyskusję i podejmowane działania na rzecz poprawy jakości życia i wizerunku gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Wśród licznie zgromadzonych w Sali Multimedialnej uczestników byli studenci kierunku logistyka oraz uczniowie ZS nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu oraz ZS im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące: atrakcji turystycznych i zagospodarowania przestrzeni publicznej w Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz oceny jakości życia w Wałbrzychu przez młodzież akademicką.

Autorzy projektów przygotowali towarzyszącą konwersatorium sesję plakatową –  wystawa plakatów towarzyszyła prezentacjom multimedialnym. Na prośbę pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu wszystkie prezentacje zostały udostępnione i przesłane na adresy zainteresowanych Biur. Z wynikami studenckich projektów badawczych można będzie zapoznać się w budynku głównym PWSZ AS – plakaty w wersjach pdf udostępniamy także on-line.

 W opinii organizatorów cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”  ma znaczenie nie tylko informacyjne, promocyjne oraz integrujące środowisko akademickie i społeczno-gospodarcze, ale także motywujące studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych i prowadzenia własnych badań.

 Już dzisiaj zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnej, IV edycji konwersatorium –  planowanej na maj 2019 roku.

agroturystyka-poster_05.06

Wizerunek-Poster-akcept

Jakość-życia-w-Wałbrzychu_06.06_akceptacja

atrakcje-turystyczne-poster-wersja ostateczna_04.06.

Egzaminy certyfikowane Edu Trans


Ostatnie dwa tygodnie dla studentów logistyki były nie lada wyzwaniem. Studenci studiów dziennych i zaocznych zdawali egzaminy certyfikowane Edu Trans w kategoriach Transport i Spedycja. Do egzaminu przystąpiło 30 studentów.

W rezultacie 8 osób uzyskało certyfikat w kategorii transport, 12 osób w kategorii spedycja.

Celem egzaminów jest wsparcie studentów w wyróżnieniu się na rynku pracy. Certyfikat, pozwala przyszłemu pracodawcy zweryfikować, jaki poziom wiedzy w interesującym go obszarze posiada kandydat ubiegający się o pracę.

Egzaminy przeprowadziła dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska.

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE – FINANSOWE I PRAWNE PROBLEMY OPTYMALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW” – KOZIENICE – 17-18.05.2018 r.


W dniach 17-18.05.2018 r. w Kozienicach odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce – Finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków”. Organizatorami konferencji były Fundacja Przedsiębiorczości i Rynku Pracy, Katedra Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Burmistrz Gminy Kozienice. Konferencja ta stała się już rozpoznawalnym wydarzeniem o charakterze naukowym, podczas którego przedstawiciele świata nauki oraz sektora samorządu terytorialnego wymieniają poglądy naukowe oraz praktyczne doświadczenia.

Celem tego cyklicznego spotkania jest między innymi systematyczne usprawnianie dotychczasowych i odkrywanie nowych rozwiązań, w obszarze finansów i prawa w sektorze samorządu terytorialnego. Tematyka dotyczyła szczególnie problemów optymalizacji dochodów i wydatków samorządu terytorialnego.

W ramach realizacji grantu wewnętrznego (Umowa nr 53/IPT/2016) pt. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów, dr Beata Detyna oraz dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńską przygotowały artykuł pt. Współpraca transgraniczna gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – stan aktualny i perspektywy rozwoju. Materiał planowany jest do publikacji w recenzowanej monografii lub czasopiśmie.

Streszczenie

Polska dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej stała się elementem polityki regionalnej, której główny nurt skupia się na współpracy transgranicznej. Autorki artykułu poszukują odpowiedzi na pytanie: jakie są skutki i perspektywy podejmowanych przez gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej działań w zakresie współpracy międzynarodowej? Celem publikacji jest przedstawienie wybranych aspektów współpracy transgranicznej w oparciu o funkcjonowanie Aglomeracji i podejmowane przez gminy działania. W materiale opisano wybrane aspekty prawne współpracy, a także zakres tej współpracy w ostatnich latach. Obszar badawczy zawężono do struktur Euroregionu Glancesis oraz Euroregionu Nysa. Autorki podkreślają, że współpraca transgraniczna to jeden z filarów strategii integracji UE, a jej głównym zadaniem jest osiąganie korzyści w wyniku wspólnego działania ponad granicami państw. Regiony przygraniczne, a także transgraniczne mają przy tym na celu tworzenie szansy dla rozwoju tych obszarów – stad powstałe porozumienia nazywa się euroregionami. Umowy te (dwóch lub więcej państw) mają odniesienie zarówno do współpracy o charakterze społecznym, kulturalnym, jak również gospodarczym.

UCZESTNICZYLIŚMY W FORUM LOGISTYCZNYM ZORGANIZOWANYM PRZEZ NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22.05.2018 r. uczestniczyliśmy w Forum Logistycznym – nowej inicjatywnie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.

Wśród głównych celów Forum wymieniono:

 • wsparcie rozwoju lokalnego społeczeństwa,
 • wsparcie edukacji – łączenie biznesu z edukacją,
 • rozwijanie współpracy z lokalnymi szkołami i uczelniami,
 • działanie w ramach trójstronnego porozumienia o współpracy „Wałbrzych – studiuj, pracuj, mieszkaj!” – projektu Urzędu Miasta Wałbrzych, PWSZ AS oraz NSK.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele środowisk szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych (uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy). Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa reprezentowali:

 • dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego,
 • dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego;
 • Mateusz Jakubczak – student II roku kierunku logistyka, studiujący w trybie studiów dualnych w NSK.

I Forum Logistyczne rozpoczęło wystąpienie Pana Hiroki Nukui, menedżera Działu Administracji, który przedstawił cele oraz program spotkania. Wskazał, że NSK pragnie być partnerem lokalnej społeczności, łączącym różne środowiska. Uczestnikom na wstępie przybliżono działalność NSK, ze szczególnym podkreśleniem prowadzonych działań w obszarze produkcji i logistyki. Student, Mateusz Jakubczak podzielił się refleksjami po odbytym w przedsiębiorstwie semestrze studiów dualnych. W opinii naszego studenta forma tych studiów sprawiła, że w przeciągu relatywnie krótkiego czasu nabył On wiele cennych, praktycznych kompetencji. Realizując w firmie czwartkowe zajęcia (8 godzin) miał możliwość wykonywania konkretnych i odpowiedzialnych zadań. O pozytywnych efektach studiów dualnych opowiedział także Pan Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki, koordynator ds. celnych, opiekun naszego studenta z ramienia NSK. Pan Miłosz Cader, specjalista HR przedstawił m.in. sposób przeprowadzenia (w lutym 2018 r.) procesu rekrutacyjnego na studia dualne. Podkreślił przy tym znaczenie doświadczenia zawodowego kandydatów do pracy w NSK oraz kompetencji społecznych.

Podczas Forum wyrażono nadzieję, że formą studiów dualnych zainteresują się także inne przedsiębiorstwa, m.in. te które funkcjonują w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. Ciekawe i inspirujące wystąpienie miała również Pani Marta Wróbel, główny specjalista Departamentu Komunikacji i Marketingu WSSE „INVEST PARK”. W sposób syntetyczny, uczestnikom Forum przestawiono wyniki przeprowadzonego w ramach Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” badania ankietowego pracodawców. W kontekście potrzeb rynku pracy podkreślono potrzebę ciągłego rozwoju zainteresowań i umiejętności, a co za tym idzie poszerzania i pogłębiania swoich kompetencji zawodowych.

Integralną częścią spotkania były wizyty studyjne na hali produkcyjnej oraz w magazynach NSK. Forum było okazją do wymiany poglądów oraz dyskusji na temat form współpracy pomiędzy środowiskami biznesu, edukacji i nauki. Studenci mieli okazję do bliższego przyjrzenia się rzeczywistości gospodarczej dużego, globalnego koncernu, działającego w branży Automotive.

Organizatorom konferencji gratulujemy nowej inicjatywy oraz dziękujemy za zaproszenie.

 

Wystawa prac studentów


Kolejne wydarzenie zorganizowane przez studentów II roku Architektury wnętrz!!! Tym razem to wystawa indywidualna rysunku Aleksandry Miodowskiej i Aleksa Budziaka. Wernisaż miał miejsce w ostatni czwartek 17-tego maja i był ogromnym sukcesem młodych artystów. Oprócz przyjaciół i rodziny przybyło wielu oficjalnych gości, a także przedstawicieli mediów. Wystawę o intrygującym tytule „tchnienie” można jeszcze oglądać do 5 czerwca 2018 r. w budynku Centrum Ceramiki Unikatowej mieszczącej się w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu.

III KONFERENCJA NAUKOWA PT. „W KIERUNKU ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO ORGANIZACJĄ – TRENDY I WYZWANIA” – SZCZECIN – 11.05.2018 r.


W  dniu 11.05.2018 r., w Szczecinie odbyła się III Konferencja Naukowa pt. „W kierunku zarządzania procesowego organizacją – trendy i wyzwania”. Jej organizatorem był Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wśród celów Konferencji były:

 •  prezentacja wyników badań naukowych oraz praktycznych doświadczeń dotyczących zakresu tematycznego spotkania, w tym wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych,
 •  wymiana informacji na temat aktualnych prądów badawczych dotyczących zarządzania procesami i zarządzania jakością,
 •  integracja środowiska naukowców zainteresowanych problematyką zarządzania procesami i zarządzania jakością.

W zakresie tematycznym znalazły się m.in.:

 •  orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu,
 •  podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania (podejście japońskie, podejście zachodnie, BPR, BPM),
 •  podejście procesowe, a zarządzanie jakością,
 •  perspektywa procesu, a orientacja na klienta,
 •  metodyka wdrażania rozwiązań procesowych,
 •  standaryzacja procesów,
 •  pomiar efektywności procesów,
 •  struktura zarządzania procesem,
 •  wdrażanie procesowej struktury organizacyjnej,
 •  model zarządzania organizacją w oparciu o procesy według normy ISO 9001,
 •  rozwiązania informatyczne wspierające implementację zarządzania procesowego,
 •  rozwiązania procesowe, a zmiany w systemie rachunkowości organizacji,
 •  rozwiązania procesowe w instytucjach publicznych (administracji, systemie edukacji oraz ochronie zdrowia).

Odnosząc się do rozwiązań procesowych w szkolnictwie wyższym artykuł pt. Efektywność procesu kształcenia – dylematy i propozycje ewaluacji, przygotowała dr Beata Detyna (publikacja planowana w czasopiśmie „Marketing i Rynek” – lista MNiSW – 9 pkt.).

Streszczenie:

Specyfika usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły wyższe oraz składających się na nie procesów kształcenia powodują, że ewaluacja ich efektywności jest niezwykle złożona. Celem artykułu jest prezentacja wybranych rekomendacji autorki, dotyczących sposobu pomiaru i oceny efektywności procesów kształcenia
w środowisku akademickim. Propozycje zawarte w opracowaniu przedstawione są w świetle towarzyszących procesom kształcenia oraz zarządzania uczelnią problemów i dylematów, które autorka od kilkunastu lat obserwuje i doświadcza pracując na uczelni. Metodyczne rozważania zaprezentowano na tle występujących w literaturze sposobów definiowania procesu kształcenia, a także pojęć tj. jakość i efektywność procesów kształcenia. Autorka podkreśla, że wśród wielu społecznych i gospodarczych efektów, jakie powstają w wyniku podejmowanych przez uczelnie działań, kluczowym efektem procesów kształcenia są kompetencje, jakie uzyskują absolwenci – zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności, jak i coraz częściej podkreślanych przez pracodawców kompetencji społecznych.

X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA PT. „ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU” – SZCZYRK – 09-11.05.2018 r.


W dniach 09-11.05.2018 r., w Szczyrku odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku, której organizatorem był tradycyjnie Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zakres tematyczny konferencji obejmował problematykę zarządzania, nauk ekonomicznych, społecznych i prawniczych, ze szczególnym podkreśleniem:

 •  zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach zmian,
 •  zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym,
 •  zarządzania ryzykiem,
 •  zarządzania logistycznego,
 •  zarządzania jakością,
 •  marketingu,
 •  zarządzania zasobami ludzkimi,
 •  wyzwań rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw,
 •  nowoczesnych metod zarządzania,
 •  przedsiębiorczości i innowacyjności jako obszarów konkurencyjności przedsiębiorstw,
 •  zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Z tej okazji swój artykuł pt. Zarządzanie jakością w szpitalu – dylematy i współczesne wyzwania przygotowała dr Beata Detyna. Materiał po pozytywnych recenzjach planowany jest do publikacji w czasopiśmie „Marketing i Rynek” (lista MNiSW – 9 pkt.).

Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki, dylematów oraz współczesnych wyzwań stojących przed zarządzaniem jakością w szpitalach. Podkreślono wielowymiarowość pojęcia jakości w usługach medycznych, co zdaniem autorki w znacznym stopniu determinuje sposób zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej. Swoje spostrzeżenia i wnioski autorka prezentuje m.in. na tle występujących w Polsce problemów kadrowych, związanych z liczbą pracujących lekarzy i pielęgniarek. W artykule zaprezentowano przykłady zewnętrznych systemów zarządzania jakością stosowanych w szpitalach. Krótko scharakteryzowano wybrane rozwiązania sektorowe oraz uniwersalne. Wśród dylematów zarządzania jakością w szpitalach autorka wskazuje m.in. na występujące dylematy etyczne, trudności w ocenie efektywności działania placówki medycznej (w tym racjonalnego gospodarowania zasobami), a także dualizm oczekiwań różnych grup interesariuszy (pacjentów, płatnika, organu założycielskiego itd.). W artykule podkreślono współczesne wyzwania stojące przed zarządzającymi szpitalami: problemy kadrowe, zmieniające się (trudne do przewidzenia) potrzeby pacjentów, konieczność zastosowania w procesie leczenia najnowszych osiągnięć medycyny, trudności w integrowaniu systemów zarządzania jakością, a także potrzebę szybkiego reagowania na zmiany w systemie opieki zdrowotnej.

 

STUDENCI LOGISTYKI UCZESTNICZYLI W SPOTKANIU LEAN EXCHANGE CLUB – WROCŁAW – 22.04.2018 r.


W dniu 22.04.2018 roku w Wyższej szkole Handlowej, we Wrocławiu odbyło się spotkanie Lean Exchange Club pt. Jak skutecznie ograniczyć rotację pracowników poprzez TWI? Organizatorami spotkania były: Lean Management Consulting Group, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu oraz Dolnośląscy Pracodawcy – regionalny związek pracodawców Konfederacji Lewiatan.

Zakres tematyczny LEC:

 • sytuacja na rynku polskim w obszarze rotacji i pozyskiwania pracowników,
 • problemy z jakimi borykają się menedżerowie w związku z wysoką rotacją pracowników,
 • sposoby w jaki radzą sobie wybrane firmy z problemem wdrożenia pracownika na stanowisko,
 • wdrażanie pracownika na stanowisko pracy dzięki metodzie TWI,
 • przykłady wdrożeń TWI w różnych organizacjach,
 • korzyści płynące z uruchomienia programu TWI.

W szkoleniu uczestniczyli Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”: Weronika Kepesz, Paulina Kowzowicz, Bartosz RydelEwelina Wojak (studenci II roku kierunku logistyka). Jedno z ćwiczeń w jakim aktywnie brali udział polegało na tym, aby w czterech krokach poinstruować wg TWI jak sprawnie i szybko złożyć koszulkę. Należało przy tym wypełnić arkusz podziału pracy, w którym uwzględnione zostały wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, jakości, a także efektywności wykonywanego zadania. Ćwiczenie miało uświadomić uczestnikom jak ważna jest logika w planowaniu i realizacji poszczególnych etapów procesu, bowiem to dzięki niej możliwy jest postęp pracy.

 TWI (Training Within Industry) – to metoda doskonalenia organizacji, pozwalająca na skuteczne i efektywne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, począwszy od etapu zatrudnienia pracownika, poprzez efektywną realizację usług, skończywszy na budowaniu relacji w zespole. TWI jest fundamentem doskonalenia liderów
i procesów w takich przedsiębiorstwach jak Toyota, Whirlpool, Lufthansa i wielu innych (Źródło: http://www.lmcg.com.pl/lean-exchange-club/)

Celem Lean Exchange Club jest m.in. integracja przedsiębiorstw, a także inspirowanie ich do wdrażania nowych usprawnień w obszarze działalności swojej firmy. Dla studentów, aktywnie uczestniczących w spotkaniu CLE była to okazja do inspirującego spotkania się z wieloma przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego.