DOKTOR BEATA DETYNA W ZESPOLE DORADCZYM MNiSW


Miło jest nam poinformować, że dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Członka zespołu doradczego do spraw programu praktyk zawodowych opracowywanego w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (Zarządzenie MNiSW z dnia 14.08.2020 roku, Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2020 roku, poz. 43). Zespołowi, składającemu się z 15 osób, przewodniczy dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ w Elblągu. Do zadań zespołu należy:

  • analiza recenzji programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym opracowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanych przez dwóch niezależnych recenzentów;
  • sporządzenie opinii dotyczącej wyników tej analizy wraz z ostateczną wersją programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.

Udział Pani dr Beaty Detyny w obecnym zespole jest kontynuacją Jej aktywności w powołanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespole ekspertów w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, który pracował w okresie 2016-2018, a także w zespole doradczym, działającym od 06.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

WYSTAWA PRAC DOKTOR KATARZYNY GEMBORYS


Szklane rzeźby, obiekty, instalacje – różnorodność form i kształtów. Szkło szlifowane, tworzone w ogniu palnika, formowane na gorąco, neony – bogactwo stosowanych technik tworzenia i obróbki szkła. Odmienne spojrzenia na otaczający świat, inna wrażliwość, zróżnicowana gradacja emocji – twórcy zrzeszeni w Związku Artystów Szkła. Choć dzieli ich wiele, łączy jedno – miłość do kruchego, niebezpiecznego, fascynującego materiału, jakim jest szkło.

Wystawa Związku Artystów Szkła jest wyzwaniem rzuconym odbiorcy. Odchodzi od tradycyjnego pojmowania szklanego wyrobu, stawia pytania o granice między tym, co prawdziwe, a tym, co jest tylko rekwizytem, dokonuje ponownej interpretacji terminu „przedmiot codziennego użytku”. Prezentowane prace prowadzą z widzem grę, prowokują, zmuszają do refleksji. Pokazują, że to, co nam znane, dzięki artystycznej interpretacji często wymaga ponownej analizy i redefinicji – Aleksandra Skorek, współkurator wystawy.

Zapraszamy do spotkania z twórczością doktor Katarzyny Gemborys oraz innych Artystów, którzy w Centrum Szkła i Ceramiki w Krakowie podzielili się swoją twórczością.

KOLEJNA MONOGRAFIA DOKTOR BEATY DETYNY


Monografia autorstwa doktor Beaty Detyny, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych, została wydana w Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej, które znajduje się na liście wydawnictw punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Monografia dotyczy istotnej, a zarazem bardzo aktualnej problematyki procesowego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w aspekcie świadczenia usług medycznych” (z recenzji dr hab. inż. Agnieszki Bitkowskiej, prof. uczelni, Politechnika Warszawska).

Książka dostępna jest w czytelni, wypożyczalni oraz w sklepie internetowym Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego (https://wydawnictwo.pwsz.com.pl/pl/new).

Desenie. Wystawa studentów architektury wnętrz


Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Desenie” prezentującej prace naszych studentów III roku architektury wnętrz: Magdy Kostko, Aleksandry Kurzej, Andrzeja Nieznalskiego, Roksany Skowrońskiej, Marty Sobczyńskiej.

Wernisaż odbędzie się 17 marca 2020 r. o godzinie 16.00Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia (ul. Piotra Wysockiego 29,budynek B10, I piętro. Wystawa będzie czynna przez około 2 tygodnie.

Desenie – plakat

Desenie – zaproszenie

Wizyta studyjna III roku Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Europolit Sp. z o.o.


Dnia 29 stycznia 2020 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy (IPT) odbyli wizytę studyjną w zakładzie pracy – Europolit  Sp. z o.o. (ul. Karkonoska 9H w Wałbrzychu) w ramach realizacji przedmiotu ,,Higiena Przemysłowa”. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

Celem wizyty było pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej oraz praktyczne i rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

W trakcie wizyty Prezes firmy Europolit zapoznał studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją bezazbestowych materiałów uszczelniających, izolacji wysokotemperaturowych, materiałów ciernych, kompensatorów. Produkty te są wykorzystywane w sektorze energetycznym, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, górnictwie i koksownictwie oraz kotlarstwie. Studenci również zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, instrukcjami stanowiskowymi oraz wymaganymi znakami ostrzegawczymi przed niebezpieczeństwem, które znajdowały się w halach produkcyjnych.

Zajęcia praktyczne miały na celu lepiej przygotować studentów do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym w różnych zakładach pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Przekazana w terenie specjalistyczna wiedza pogłębiła i utrwaliła wiedzę teoretyczną studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej.

Rekrutacja dla studentów II roku logistyki na studia dualne w PKP Intercity. Jak aplikować.


W dniu 21.01.2020 r. rozpoczęta została rekrutacja na studia dualne w „PKP Intercity” S.A. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:
 CV,
 listu przewodniego (motywacyjnego) – z podaniem swoich motywacji do studiowania w formie studiów dualnych w przedsiębiorstwie „PKP Intercity”, na adres mailowy: radoslaw.kycia@intercity.pl

Read more…

Studia dualne w NSK Steering Systems Europe – trwa rekrutacja


W dniu 27.01.2020 r. rozpoczęta została rekrutacja na studia dualne w NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. Studenci II roku studiów stacjonarnych na kierunku logistyka, którzy są zainteresowani aplikowaniem na studia dualne, proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

  • CV,
  • listu przewodniego (motywacyjnego) – z podaniem swoich motywacji do studiowania w formie studiów dualnych w przedsiębiorstwie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., na adres mailowy: sylwestrzak-p@nsk.com

Termin przesyłania dokumentów – do 07.02.2020 r.

Przedsiębiorstwo, poinformuje zainteresowane osoby o rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w terminie 10-12.02.2020 r. na terenie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. (dokładna data, godzina i sala zostaną podane do wiadomości studentów). Zakładamy, że proces rekrutacyjny zakończy się 13.02.2020 r.

Wizyta studyjna II roku logistyki w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. w ramach zajęć z Infrastruktury logistycznej


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20.01.2020 r. w NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. odbyło się spotkanie ze studentami 2 roku studiów na kierunku logistyka. Wyjście studyjne zostało zorganizowane przy współpracy mgr. Piotra Sylwestrzaka w ramach zajęć z przedmiotu „Infrastruktura logistyczna”. Wyjście studyjne jest realizowane w ramach kształcenia praktycznego naszej Uczelni!

Read more…