Konferencja „Zdrowie Psychiczne dzieci i młodzieży”


Kolejna konferencja z cyklu „Zdrowie Psychiczne dzieci i młodzieży” rozpocznie się 23 października o godzinie 10.00 w Auditorium Novum im. prof. E. Lonc. Jest to wydarzenie odbywające się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha, dra Romana Szełemeja, a współorganizowane przez naszą uczelnię, Zespół Szkół nr 5 z Wałbrzycha, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu.

Read more…

Wykłady z zakresu Prawa Finansów Publicznych i Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych


W dniach 3 -4 maja 2019 r. dr Klaudia Stelmaszczyk, wykładowca PWSZ AS w Wałbrzychu prowadziła wykłady z zakresu Prawa Finansów Publicznych i Odpowiedzialności za Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Ivana Franki w ramach Szkoły Prawa Polskiego, której uczestnikami są studenci, wykładowcy, naukowcy oraz praktycy poszerzający wiedzę z zakresu polskiego ustawodawstwa.

Warsztaty


25 kwietnia 2019 r. studenci III roku Pedagogiki pod kierunkiem dr Anny Tutaj odbyli warsztaty w ramach realizowanego przez uczelnię projektu POW ER. Podczas wizyty w Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju Pani Dyrektor przeprowadziła prelekcję na temat praktycznego stosowania metody Marii Montessori. Następnie studenci uczestniczyli w zajęciach praktycznych z udziałem uczniów klas nauczania początkowego. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor oraz Pedagogów nasi studenci przygotowują się do stosowania tej twórczej metody pracy z dziećmi.

Studenci Koła Naukowego Humanitas z wizytą w szkole


Pod opieką dr Anny Tutaj, studenci Koła Naukowego Humanitas (kierunek Pedagogika) uczestniczyli w zajęciach z uczniami w Szkole Podstawowej w Jedlinie Zdroju. Wspólna zabawa oraz zawody sportowe dla klas I-III zorganizowane zostały z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor oraz Pedagogom za zaproszenie nas do współpracy.

Gala Talentów 2019


Dnia 21 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się „Gala Talentów”, w której udział wzięli uczniowie szkół podstawowych powiatu wałbrzyskiego. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu. Studentki II roku, kierunku Pedagogika przygotowały dla uczestników konkursu atrakcje w formie zagadek i zadań, wymagających kreatywności i logicznego myślenia, m.in.: układanie puzzli z wizerunkiem Księżnej Daisy oraz budynku głównego Uczelni, a także zabawa w skojarzenia powiązana ze skrótem nazwy uczelni „PWSZ”. Możliwość oderwania się od rywalizacji oraz zajęcia wymagające współdziałania i życzliwości zbliżyły do siebie uczestników gali oraz pozwoliły na ochłonięcie z nadmiaru konkursowych emocji.

Wizyta studentów administracji w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu


W dniu 11 marca 2019 roku studenci kierunku Administracja I i II stopnia PWSZ AS w Wałbrzychu uczestniczyli w ramach projektu „Zobacz gdzie pracuję ” w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji zorganizowanym w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu. W spotkaniu wzięli udział dr K. Stelmaszczyk oraz dr P. Selera.

Więcej informacji znajdą Państwo na:  www.walbrzych.policja.gov.pl/pl/p/walbrzych/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/studenci_panstwowej_wyzszej_szkoly_zawodowej_w_walbrzychu_rozmawiali_z_funkcjonariuszami_o_naborze_do_policji

Dr Paweł Selera w gronie ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego


Dr Paweł Selera został z dniem 14.01.2019 roku powołany do grona ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Doktor Selera będzie wspierał PIE pracując jednocześnie w Ministerstwie Finansów i na naszej Uczelni. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Polski Instytut Ekonomiczny powstał w miejsce Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą. Jest nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów.

Udział dr Klaudii Stelmaszczyk w konferencjach naukowych


W dniu 15 stycznia 2019 r. dr Klaudia Stelmaszczyk uczestniczyła w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej we Wrocławiu „Muzyka i Prawo” organizowanej przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu gdzie wygłosiła wykład pt. „Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania instytucji kultury- pomiędzy eufonią a kakofonią.

http://amuz.wroc.pl/konferencja-muzyka-i-prawo-4281″

W dniu 23 listopada 2018 r. dr Klaudia Stelmaszczyk uczestniczyła w IV Wrocławskiej Międzynarodowej Konferencji Prawa Finansowego i Finansów Publicznych pt. „Regulacje prawa finansów publicznych a rozwój gospodarczy”.  Na konferencji wygłosiła referat „Promocja jednostek samorządu terytorialnego- meandry wydatkowania środków publicznych.

https://prawo.uni.wroc.pl/node/33753″

 

Praktyki w Szkocji


Studenci filologii i pedagogiki już od semestru letniego będą mogli realizować praktyki zawodowe w Polskim Centrum Fryderyka Chopina w Edynburgu (w Szkocji).  Instytucja prowadzi przedszkole oraz szkołę podstawową dla polonijnych dzieci. Podczas spotkania pracowników PWSZ (Małgorzata Babińska, Jan Zwierko, Mirosława Nikodemska, Justyna Jaskólska) z panią dyrektor Lucyną Bielicz-Bisharą omówiono zakres i warunki praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+.

Podsumowaniem wizyty będzie udział w zajęciach pokazowych w szkole.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”


W dniach 22-23 października w murach PWSZ odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czas na wychowanie”. Zapoczątkowany w roku 2004 – cykl spotkań naukowych poświęcony ważnym i aktualnym problemom pedagogicznym, zarówno w aspekcie teoretyczno-empirycznym, jak i praktycznym, był ponownie okazją do wielopłaszczyznowej wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków akademickich i praktykami zajmującymi się edukacją, wychowaniem oraz kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu.

Organizatorem Konferencji był Instytut Społeczno-Prawny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Szczegółowy program konferencji