IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zdrowie Dla Regionu


Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Zdrowie Dla Regionu, której tematem będą „Postępy w pielęgniarstwie, stomatologii i kosmetologii”. Konferencja odbędzie się 15 maja 2020 r.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli JM Rektor, dr hab. Piotr Jurek, Prezydent m. Wałbrzycha dr Roman Szełemej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 31 marca 2020 r. Karty zgłoszeniowe należy wysłać na adres: zdr2020@pwsz.com.pl lub fax: +48 74 641 92 02).

Konferencja Zdrowie dla regionu – patronat honorowy

Konferencja Zdrowie dla regionu – komitet naukowy i organizacyjny

Konferencja Zdrowie dla regionu – informacje dotyczące uczestnictwa

Karta Zgłoszeniowa – Zdrowie Dla Regionu 2020

Uroczystość czepkowania


W dniu 2 marca 2020 r. już po raz trzeci w naszej uczelni odbyło się Czepkowanie. W tym roku wzięło w nim udział 23 studentów i studentek pielęgniarstwa, którzy poprzez uroczyste i oficjalne nałożenie pielęgniarskiego czepka (panie) lub przypięcie broszki (panowie) symbolicznie włączeni zostali do grona pielęgniarek i pielęgniarzy, mogąc od tego momentu rozpocząć praktyczne szkolenie w tym zawodzie. Uroczystości przewodniczyła Małgorzata Kowalik – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia, tradycję Czepkowania przedstawiła Maria Pałeczka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła m.in. dr Sylwia Bielawska – Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Kurs medyczny dla studentów techniki dentystycznej


Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz Instytut Zdrowia Wydział Techniki Dentystycznej zapraszają studentów wydziału Techniki Dentystycznej do udziału w kursie medycznym pt. „Uzupełnienie ruchome nieosiadające”, który poprowadzi dr hab. Halina Ey-Chmielewska z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kurs odbędzie się 11 stycznia 2020 r. (sobota) w godzinach 9.00-15.30 w budynku B (ul. Piotra Skargi 14a).

Read more…

Spotkanie wigilijne pielęgniarstwa


Przedświąteczny czas to okazja do kameralnych, nieformalnych spotkań studentów i kadry dydaktycznej. Jednym z takich wydarzeń, które w ostatnich dniach odbyły się na naszej uczelni, było spotkanie wigilijne I roku pielęgniarstwa. Zorganizowane z inicjatywy studentów było również przez nich dopracowane w najmniejszym detalu. Nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw, życzeń i dzielenia się opłatkiem. Razem ze studentami do wspólnego stołu zasiadły mgr Barbara Chabab – opiekun roku oraz mgr Małgorzata Kowalik zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia.

 

Studenci pielęgniarstwa o profilaktyce zdrowotnej


W dniu 23.11.2019 r. Stowarzyszenie Zdrowa Od-Nowa pod kierunkiem Radnej Rady Miasta Wałbrzycha Aliny Szełemej zorganizowało w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia bezpłatne konsultacje i porady lekarzy różnych specjalności m.in: chirurga onkologa, ginekologa, pulmonologa, gastroenterologa, chirurga ogólnego, urologa, chirurga medycyny estetycznej oraz dietetyka pod hasłem Twoja Profil-TAK-tyka. W wydarzeniu tym brali również udział studenci III roku pielęgniarstwa PWSZ AS w Wałbrzychu pod kierunkiem Małgorzaty Kowalik, którzy dokonywali pomiaru parametrów życiowych oraz edukowali w zakresie samobadania piersi i jąder, a technikę samobadania pokazywali na fantomach. Opowiadali o możliwościach badań profilaktycznych (cytologia, mammografia, kolonoskopia), rozdawali ulotki informacyjne i schematy badań.
Spotkania takie organizowane są cyklicznie od kilkunastu lat i co roku przybierają inną formę.

Read more…

Seminarium szkoleniowe – praktyczne zastosowanie systemu ceramiki Natural Tressis


Instytut zdrowia PWSZ w Wałbrzychu wraz z firmą Holtrade organizują 06.11.2019 r. seminarium szkoleniowe dotyczące praktycznego zastosowania systemu ceramiki Natural Tressis. Część teoretyczną i praktyczną poprowadzi technik o bardzo dużym praktycznym doświadczeniu zawodowym, specjalizujący się w protezach stałych licowanych ceramiką i rozwiązaniach pełnoceramicznych – Gianni Niccoletti z Włoch.

Read more…

Zajęcia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


W dniu 14.05.2019 r studenci II roku pielęgniarstwa wraz z opiekunami  odbyli zajęcia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zajęcia odbywały  się w ramach współpracy z RCKiK w Wałbrzychu i były drugim praktycznym etapem po wcześniejszej prelekcji na uczelni.  Podczas zajęć studenci poznali  całą drogę jaką musi przejść dawca krwi od momentu rejestracji do momentu  oddania krwi oraz drogę krwi i preparatów krwiopochodnych od momentu pobrania do momentu wydania preparatu na zewnątrz. Studenci mieli okazję zobaczyć metody podziału krwi na różne składniki np: odzyskiwanie osocza, koncentrat krwinek płytkowych, koncentrat czynników krzepnięcia, koncentrat granulocytarny itp.

Kształcenie praktyczne jak widać to nie tylko hasła na plakatach i bilbordach.

 

 

III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu


Dnia 11.04.2019 roku w auli Auditorium Novum odbyły się III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu – RED CARPET GLOW. O tytuł „Mistrzyni Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu” walczyło 10 zawodniczek. Poziom zawodów stał na bardzo wysokim poziomie. Jury konkursu w składzie:
– p. Malwina Siwiec, przewodnicząca jury, wielokrotna laureatka Mistrzostw Polski Makijażu Profesjonalnego, absolwentka PWSZ AS w Wałbrzychu,
– p. Magdalena Ptaszek, kierownik Kosmetycznego Instytutu dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Małgorzata Poprawa, lider kosmetologii w Kosmetycznym Instytucie dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Katarzyna Fitrzyk, laureatka Mistrzostw Polski makijażu profesjonalnego, wielokrotna jurorka mistrzostw wizażu oraz mistrzostw kosmetologicznych.
Po długich, merytorycznych dyskusjach jury konkursu zdecydowało, że Mistrzynią Wizażu PWSZ w Wałbrzychu została pani Magdalena Matyga-Kruk. Tytuł I Vice Mistrzyni Wizażu jury przyznało pani Monice Jaszewskiej, a II Vice Mistrzynią Wizażu została pani Natalia Witucka.
Bardzo dziękujemy za udział, organizację, nagrody i gorący doping wszystkim osobom, które włączyły się w to wydarzenie.