STYPENDIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DLA STUDNETÓW KIERUNKU Pielęgniarstwo PRZYZNANE


Miło jest nam poinformować, że w finale II edycji stypendiów Województwa Dolnośląskiego dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo  najliczniejszą grupę beneficjentów stanowiły studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

Na stronach Urzędu Marszałkowskiego można zapoznać się ze szczegółami projektu: http://www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualnosci/artykul/ii-edycja-stypendiow-dla-studentow-studiow-pierwszego-stopnia-ksztalcacych-sie-na-kierunku-pie/

NAGRODA PIELĘGNIARSKA KRÓLOWEJ SZWECJI


Trwa piąta polska edycja Nagrody Pielęgniarskiej pod patronatem JKM Królowej Szwecji. Do 6 listopada 2020 r. pielęgniarki i pielęgniarze oraz osoby studiujące pielęgniarstwo mogą zgłaszać pomysły usprawniające opiekę zdrowotną w czasach COVID-19. Zwycięzca otrzyma stypendium 25000 zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!

KLIKNIJ i PRZECZYTAJ

Na obrazku zawarto informacje dotyczące zgłoszenia do konkursu o Nagrodę pielęgniarską Królowej Szwecji

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zdrowie Dla Regionu


Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Zdrowie Dla Regionu, której tematem będą „Postępy w pielęgniarstwie, stomatologii i kosmetologii”. Konferencja odbędzie się 15 maja 2020 r.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli JM Rektor, dr hab. Piotr Jurek, Prezydent m. Wałbrzycha dr Roman Szełemej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 31 marca 2020 r. Karty zgłoszeniowe należy wysłać na adres: zdr2020@pwsz.com.pl lub fax: +48 74 641 92 02).

Konferencja Zdrowie dla regionu – patronat honorowy

Konferencja Zdrowie dla regionu – komitet naukowy i organizacyjny

Konferencja Zdrowie dla regionu – informacje dotyczące uczestnictwa

Karta Zgłoszeniowa – Zdrowie Dla Regionu 2020

Uroczystość czepkowania


W dniu 2 marca 2020 r. już po raz trzeci w naszej uczelni odbyło się Czepkowanie. W tym roku wzięło w nim udział 23 studentów i studentek pielęgniarstwa, którzy poprzez uroczyste i oficjalne nałożenie pielęgniarskiego czepka (panie) lub przypięcie broszki (panowie) symbolicznie włączeni zostali do grona pielęgniarek i pielęgniarzy, mogąc od tego momentu rozpocząć praktyczne szkolenie w tym zawodzie. Uroczystości przewodniczyła Małgorzata Kowalik – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia, tradycję Czepkowania przedstawiła Maria Pałeczka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła m.in. dr Sylwia Bielawska – Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Kurs medyczny dla studentów techniki dentystycznej


Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz Instytut Zdrowia Wydział Techniki Dentystycznej zapraszają studentów wydziału Techniki Dentystycznej do udziału w kursie medycznym pt. „Uzupełnienie ruchome nieosiadające”, który poprowadzi dr hab. Halina Ey-Chmielewska z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kurs odbędzie się 11 stycznia 2020 r. (sobota) w godzinach 9.00-15.30 w budynku B (ul. Piotra Skargi 14a).

Read more…

Spotkanie wigilijne pielęgniarstwa


Przedświąteczny czas to okazja do kameralnych, nieformalnych spotkań studentów i kadry dydaktycznej. Jednym z takich wydarzeń, które w ostatnich dniach odbyły się na naszej uczelni, było spotkanie wigilijne I roku pielęgniarstwa. Zorganizowane z inicjatywy studentów było również przez nich dopracowane w najmniejszym detalu. Nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw, życzeń i dzielenia się opłatkiem. Razem ze studentami do wspólnego stołu zasiadły mgr Barbara Chabab – opiekun roku oraz mgr Małgorzata Kowalik zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia.

 

Studenci pielęgniarstwa o profilaktyce zdrowotnej


W dniu 23.11.2019 r. Stowarzyszenie Zdrowa Od-Nowa pod kierunkiem Radnej Rady Miasta Wałbrzycha Aliny Szełemej zorganizowało w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia bezpłatne konsultacje i porady lekarzy różnych specjalności m.in: chirurga onkologa, ginekologa, pulmonologa, gastroenterologa, chirurga ogólnego, urologa, chirurga medycyny estetycznej oraz dietetyka pod hasłem Twoja Profil-TAK-tyka. W wydarzeniu tym brali również udział studenci III roku pielęgniarstwa PWSZ AS w Wałbrzychu pod kierunkiem Małgorzaty Kowalik, którzy dokonywali pomiaru parametrów życiowych oraz edukowali w zakresie samobadania piersi i jąder, a technikę samobadania pokazywali na fantomach. Opowiadali o możliwościach badań profilaktycznych (cytologia, mammografia, kolonoskopia), rozdawali ulotki informacyjne i schematy badań.
Spotkania takie organizowane są cyklicznie od kilkunastu lat i co roku przybierają inną formę.

Read more…