Zajęcia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


W dniu 14.05.2019 r studenci II roku pielęgniarstwa wraz z opiekunami  odbyli zajęcia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zajęcia odbywały  się w ramach współpracy z RCKiK w Wałbrzychu i były drugim praktycznym etapem po wcześniejszej prelekcji na uczelni.  Podczas zajęć studenci poznali  całą drogę jaką musi przejść dawca krwi od momentu rejestracji do momentu  oddania krwi oraz drogę krwi i preparatów krwiopochodnych od momentu pobrania do momentu wydania preparatu na zewnątrz. Studenci mieli okazję zobaczyć metody podziału krwi na różne składniki np: odzyskiwanie osocza, koncentrat krwinek płytkowych, koncentrat czynników krzepnięcia, koncentrat granulocytarny itp.

Kształcenie praktyczne jak widać to nie tylko hasła na plakatach i bilbordach.

 

 

III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu


Dnia 11.04.2019 roku w auli Auditorium Novum odbyły się III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu – RED CARPET GLOW. O tytuł „Mistrzyni Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu” walczyło 10 zawodniczek. Poziom zawodów stał na bardzo wysokim poziomie. Jury konkursu w składzie:
– p. Malwina Siwiec, przewodnicząca jury, wielokrotna laureatka Mistrzostw Polski Makijażu Profesjonalnego, absolwentka PWSZ AS w Wałbrzychu,
– p. Magdalena Ptaszek, kierownik Kosmetycznego Instytutu dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Małgorzata Poprawa, lider kosmetologii w Kosmetycznym Instytucie dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Katarzyna Fitrzyk, laureatka Mistrzostw Polski makijażu profesjonalnego, wielokrotna jurorka mistrzostw wizażu oraz mistrzostw kosmetologicznych.
Po długich, merytorycznych dyskusjach jury konkursu zdecydowało, że Mistrzynią Wizażu PWSZ w Wałbrzychu została pani Magdalena Matyga-Kruk. Tytuł I Vice Mistrzyni Wizażu jury przyznało pani Monice Jaszewskiej, a II Vice Mistrzynią Wizażu została pani Natalia Witucka.
Bardzo dziękujemy za udział, organizację, nagrody i gorący doping wszystkim osobom, które włączyły się w to wydarzenie.

Prelekcja pt.”Dlaczego krew jest tak cenna, a krwiodawcy potrzebni”


W dniu 26.03.2019 roku dla studentów II roku Pielęgniarstwa odbyła się prelekcja pt.”Dlaczego krew jest tak cenna, a krwiodawcy potrzebni” poprowadzona przez Panią Magdalenę Tyrko, specjalistę do spraw promocji krwi RCKiK w Wałbrzychu. Podczas prelekcji wyjaśnione zostały wszystkie kwestie związane z możliwością oddawania krwi oraz obalone zostały mity na temat niebezpieczeństwa oddawania krwi. Po wykładzie studenci otrzymali upominki od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dziękujemy Pani Magdalenie Tyrko za przeprowadzenie prelekcji oraz upominki.

Zbiórka krwi


W dniu 22 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się wiosenna zbiórka krwi. Ogromne podziękowania dla studentów kierunku Pielęgniarstwo oraz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, bez których to wydarzenie by nie powstało. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Czepkowanie studentów Pielęgniarstwa


W piątek 8 marca 2019 roku w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się uroczystość CZEPKOWANIA studentów I i II roku kierunku Pielęgniarstwa. Czepkowanie to uroczystość, podczas której studenci pielęgniarstwa otrzymują białe czepki – symbol dołączenia do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Studenci złożyli uroczyste ślubowanie w obecności p. Marii Pałeczki, przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. W uroczystości wzięło udział 40 studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, w tym 3 panów.

 

Makijaż artystyczny – egzamin końcowy


Trwa zimowa sesja egzaminacyjna. Jedni studenci siedzą nad książkami, kodeksami, inni nad deskami kreślarskimi, a tymczasem studentki kosmetologii walczyły o zaliczenie przedmiotu makijaż artystyczny z pędzlem w dłoni.  Studia na kierunku kosmetologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa mają za zadanie przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-medycznych, farmaceutycznych oraz umiejętności praktyczne, w tym przede wszystkim manualne, które przydają się do wykonywania zabiegów kosmetycznych.  Jedną z umiejętności wizażowego świata jest „Face Chart”, czyli szkic makijażu. Zawodowi wizażyści bardzo często z niego korzystają, zwłaszcza przed ważnymi sesjami oraz pokazami mody. Studentki kosmetologii po stworzeniu szkicu, przenosiły swoje dzieła na modelki, które w całościowych kreacjach wyglądały niezwykle zjawiskowo. Efekty pracy studentek były niesamowite.

Kreacja postaci – przegląd prac zaliczeniowych


Przegląd zaliczeniowy przedmiotu: Kreacja postaci na II roku kierunku Kosmetologia, pod kierunkiem dr Katarzyny Gemborys. Powstałe prace zainspirowane były malarstwem wybranego artysty.

Profilaktyka raka piersi – warsztaty


Dnia 30.10.2018 r dla studentów i pracowników uczelni odbyły się warsztaty poświęcone profilaktyce oraz wczesnym metodom wykrywania raka piersi. Wykład poprowadził dr n. med. Paweł Pyka, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, a warsztaty z nauką samobadania piersi na fantomach poprowadziła mgr Małgorzata Kowalik, z-ca dyrektora Instytutu Zdrowia.
Wykład odbył się w ramach różowego października – miesiąca walki z rakiem piersi. Przekazana wiedza na temat działań profilaktycznych poprawiła świadomość zdrowotną uczestników co na pewno przyczyni się do zwiększenia wykrywalności raka we wczesnym stadium choroby

Szkolenie z technologii CAD/CAM, skanowania laboratoryjnego i druku 3D.


W ramach dodatkowych zajęć zorganizowanych przez mgr Elżbietę Lis dnia 20 listopada 2018 r. studenci II roku technik dentystycznych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym  technologii CAD/CAM, a w szczególności technologii skanu laboratoryjnego oraz druku metodą 3D. Szkolenie to przeprowadził specjalista Wojciech Bociek z firmy DOF DENTAL.

Szkolenie składało się z kilku etapów. Na samym początku, prowadzący rozszerzył pojęcie związane z technologią CAD/CAM po krótce opisując jego przebieg. Przedstawił zalety jak i wady powyższej technologii. W kolejnym w nich dowiedzieliśmy się jak działa oraz z czego się składa skaner laboratoryjny. Zapoznaliśmy się z budową urządzenia, podstawowymi parametrami, zastosowaniem oraz jego zaletami/wadami w porównaniu ze skanem wykonanym skanerem wewnątrzustnym. Na podstawie podanych informacji można wyciągnąć wniosek, iż skan laboratoryjny jest bardziej dokładnym skanem jeśli chodzi o efekt końcowy, ponieważ urządzenie wykonujące je za pomocą dodatkowych parametrów, lamp, ramion i tym podobnym, co przekłada się na jakość skanu.

Ważnym punktem szkolenia było zaprezentowanie programu komputerowego z rozszerzeniem CAD, w którym zarówno technik dentystyczny jak i stomatolog ma możliwość zobaczenia zeskanowanego model oraz zaprojektowania danego uzupełnienia protetycznego. Ostatnim etapem był pokaz druku 3D, który odbył się dzięki możliwości skorzystania
z zakupionej przez PWSZ w Wałbrzychu drukarki 3D. Po wcześniejszym zeskanowaniu modelu oraz zaplanowaniu pracy protetycznej została ona wydrukowana metodą 3D. Dzięki szkoleniu możliwe było porównanie pomiędzy obróbką wykonaną przez drukarkę 3D a frezarkę.

W trakcie szkolenia wśród studentów padały różne pytania do prowadzącego. Jednym z nich było pytanie dotyczące ceny całego oprogramowania oraz sprzętu potrzebnego do pracy na nim. Po żywej dyskusji koszt okazał się dużym wkładem na start, jednak zwracającym się
w dość krótkim oraz zaoszczędzonym w przyszłości czasie. Kolejnym wnioskiem było jednogłośne stwierdzenie przez studentów, iż stosowanie technologii CAD/CAM ułatwia pracę technikowi dentystycznemu, zaoszczędza czas, który w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny oraz pokazuje nowe technologie szerzone na całym świecie.

Pan Wojciech Bociek pokazał nam krok po kroku jak zeskanować model, a potem w jaki sposób wykorzystać program i zaprojektować uzupełnienie gotowe do druku, co będzie na pewno cenną lekcją dla wszystkich biorących udział. Na zakończenie każdy mógł jeszcze raz dokładnie pooglądać z bliska urządzenia oraz pracę protetyczną (koronę), która została wydrukowana.

 

Zapraszamy na warsztaty


Instytut Zdrowia serdecznie zaprasza dnia 30.10.2018 r. o godzinie 13.00 do budynku A, sala 101 pracowników Uczelni oraz studentów wszystkich kierunków na warsztaty poświęcone profilaktyce oraz wczesnym metodom wykrycia raka piersi. Wykład poprowadzi dr n. med. Paweł Pyka, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, a warsztaty z nauką samobadania piersi na fantomach poprowadzi mgr Małgorzata Kowalik, z-ca dyrektora Instytutu Zdrowia.