Seminarium szkoleniowe – praktyczne zastosowanie systemu ceramiki Natural Tressis


Instytut zdrowia PWSZ w Wałbrzychu wraz z firmą Holtrade organizują 06.11.2019 r. seminarium szkoleniowe dotyczące praktycznego zastosowania systemu ceramiki Natural Tressis. Część teoretyczną i praktyczną poprowadzi technik o bardzo dużym praktycznym doświadczeniu zawodowym, specjalizujący się w protezach stałych licowanych ceramiką i rozwiązaniach pełnoceramicznych – Gianni Niccoletti z Włoch.

Read more…

Zajęcia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu


W dniu 14.05.2019 r studenci II roku pielęgniarstwa wraz z opiekunami  odbyli zajęcia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Zajęcia odbywały  się w ramach współpracy z RCKiK w Wałbrzychu i były drugim praktycznym etapem po wcześniejszej prelekcji na uczelni.  Podczas zajęć studenci poznali  całą drogę jaką musi przejść dawca krwi od momentu rejestracji do momentu  oddania krwi oraz drogę krwi i preparatów krwiopochodnych od momentu pobrania do momentu wydania preparatu na zewnątrz. Studenci mieli okazję zobaczyć metody podziału krwi na różne składniki np: odzyskiwanie osocza, koncentrat krwinek płytkowych, koncentrat czynników krzepnięcia, koncentrat granulocytarny itp.

Kształcenie praktyczne jak widać to nie tylko hasła na plakatach i bilbordach.

 

 

III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu


Dnia 11.04.2019 roku w auli Auditorium Novum odbyły się III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu – RED CARPET GLOW. O tytuł „Mistrzyni Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu” walczyło 10 zawodniczek. Poziom zawodów stał na bardzo wysokim poziomie. Jury konkursu w składzie:
– p. Malwina Siwiec, przewodnicząca jury, wielokrotna laureatka Mistrzostw Polski Makijażu Profesjonalnego, absolwentka PWSZ AS w Wałbrzychu,
– p. Magdalena Ptaszek, kierownik Kosmetycznego Instytutu dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Małgorzata Poprawa, lider kosmetologii w Kosmetycznym Instytucie dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Katarzyna Fitrzyk, laureatka Mistrzostw Polski makijażu profesjonalnego, wielokrotna jurorka mistrzostw wizażu oraz mistrzostw kosmetologicznych.
Po długich, merytorycznych dyskusjach jury konkursu zdecydowało, że Mistrzynią Wizażu PWSZ w Wałbrzychu została pani Magdalena Matyga-Kruk. Tytuł I Vice Mistrzyni Wizażu jury przyznało pani Monice Jaszewskiej, a II Vice Mistrzynią Wizażu została pani Natalia Witucka.
Bardzo dziękujemy za udział, organizację, nagrody i gorący doping wszystkim osobom, które włączyły się w to wydarzenie.

Prelekcja pt.”Dlaczego krew jest tak cenna, a krwiodawcy potrzebni”


W dniu 26.03.2019 roku dla studentów II roku Pielęgniarstwa odbyła się prelekcja pt.”Dlaczego krew jest tak cenna, a krwiodawcy potrzebni” poprowadzona przez Panią Magdalenę Tyrko, specjalistę do spraw promocji krwi RCKiK w Wałbrzychu. Podczas prelekcji wyjaśnione zostały wszystkie kwestie związane z możliwością oddawania krwi oraz obalone zostały mity na temat niebezpieczeństwa oddawania krwi. Po wykładzie studenci otrzymali upominki od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dziękujemy Pani Magdalenie Tyrko za przeprowadzenie prelekcji oraz upominki.

Zbiórka krwi


W dniu 22 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się wiosenna zbiórka krwi. Ogromne podziękowania dla studentów kierunku Pielęgniarstwo oraz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, bez których to wydarzenie by nie powstało. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Czepkowanie studentów Pielęgniarstwa


W piątek 8 marca 2019 roku w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się uroczystość CZEPKOWANIA studentów I i II roku kierunku Pielęgniarstwa. Czepkowanie to uroczystość, podczas której studenci pielęgniarstwa otrzymują białe czepki – symbol dołączenia do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Studenci złożyli uroczyste ślubowanie w obecności p. Marii Pałeczki, przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. W uroczystości wzięło udział 40 studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, w tym 3 panów.

 

Makijaż artystyczny – egzamin końcowy


Trwa zimowa sesja egzaminacyjna. Jedni studenci siedzą nad książkami, kodeksami, inni nad deskami kreślarskimi, a tymczasem studentki kosmetologii walczyły o zaliczenie przedmiotu makijaż artystyczny z pędzlem w dłoni.  Studia na kierunku kosmetologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa mają za zadanie przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-medycznych, farmaceutycznych oraz umiejętności praktyczne, w tym przede wszystkim manualne, które przydają się do wykonywania zabiegów kosmetycznych.  Jedną z umiejętności wizażowego świata jest „Face Chart”, czyli szkic makijażu. Zawodowi wizażyści bardzo często z niego korzystają, zwłaszcza przed ważnymi sesjami oraz pokazami mody. Studentki kosmetologii po stworzeniu szkicu, przenosiły swoje dzieła na modelki, które w całościowych kreacjach wyglądały niezwykle zjawiskowo. Efekty pracy studentek były niesamowite.

Kreacja postaci – przegląd prac zaliczeniowych


Przegląd zaliczeniowy przedmiotu: Kreacja postaci na II roku kierunku Kosmetologia, pod kierunkiem dr Katarzyny Gemborys. Powstałe prace zainspirowane były malarstwem wybranego artysty.

Profilaktyka raka piersi – warsztaty


Dnia 30.10.2018 r dla studentów i pracowników uczelni odbyły się warsztaty poświęcone profilaktyce oraz wczesnym metodom wykrywania raka piersi. Wykład poprowadził dr n. med. Paweł Pyka, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, a warsztaty z nauką samobadania piersi na fantomach poprowadziła mgr Małgorzata Kowalik, z-ca dyrektora Instytutu Zdrowia.
Wykład odbył się w ramach różowego października – miesiąca walki z rakiem piersi. Przekazana wiedza na temat działań profilaktycznych poprawiła świadomość zdrowotną uczestników co na pewno przyczyni się do zwiększenia wykrywalności raka we wczesnym stadium choroby

Szkolenie z technologii CAD/CAM, skanowania laboratoryjnego i druku 3D.


W ramach dodatkowych zajęć zorganizowanych przez mgr Elżbietę Lis dnia 20 listopada 2018 r. studenci II roku technik dentystycznych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym  technologii CAD/CAM, a w szczególności technologii skanu laboratoryjnego oraz druku metodą 3D. Szkolenie to przeprowadził specjalista Wojciech Bociek z firmy DOF DENTAL.

Szkolenie składało się z kilku etapów. Na samym początku, prowadzący rozszerzył pojęcie związane z technologią CAD/CAM po krótce opisując jego przebieg. Przedstawił zalety jak i wady powyższej technologii. W kolejnym w nich dowiedzieliśmy się jak działa oraz z czego się składa skaner laboratoryjny. Zapoznaliśmy się z budową urządzenia, podstawowymi parametrami, zastosowaniem oraz jego zaletami/wadami w porównaniu ze skanem wykonanym skanerem wewnątrzustnym. Na podstawie podanych informacji można wyciągnąć wniosek, iż skan laboratoryjny jest bardziej dokładnym skanem jeśli chodzi o efekt końcowy, ponieważ urządzenie wykonujące je za pomocą dodatkowych parametrów, lamp, ramion i tym podobnym, co przekłada się na jakość skanu.

Ważnym punktem szkolenia było zaprezentowanie programu komputerowego z rozszerzeniem CAD, w którym zarówno technik dentystyczny jak i stomatolog ma możliwość zobaczenia zeskanowanego model oraz zaprojektowania danego uzupełnienia protetycznego. Ostatnim etapem był pokaz druku 3D, który odbył się dzięki możliwości skorzystania
z zakupionej przez PWSZ w Wałbrzychu drukarki 3D. Po wcześniejszym zeskanowaniu modelu oraz zaplanowaniu pracy protetycznej została ona wydrukowana metodą 3D. Dzięki szkoleniu możliwe było porównanie pomiędzy obróbką wykonaną przez drukarkę 3D a frezarkę.

W trakcie szkolenia wśród studentów padały różne pytania do prowadzącego. Jednym z nich było pytanie dotyczące ceny całego oprogramowania oraz sprzętu potrzebnego do pracy na nim. Po żywej dyskusji koszt okazał się dużym wkładem na start, jednak zwracającym się
w dość krótkim oraz zaoszczędzonym w przyszłości czasie. Kolejnym wnioskiem było jednogłośne stwierdzenie przez studentów, iż stosowanie technologii CAD/CAM ułatwia pracę technikowi dentystycznemu, zaoszczędza czas, który w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny oraz pokazuje nowe technologie szerzone na całym świecie.

Pan Wojciech Bociek pokazał nam krok po kroku jak zeskanować model, a potem w jaki sposób wykorzystać program i zaprojektować uzupełnienie gotowe do druku, co będzie na pewno cenną lekcją dla wszystkich biorących udział. Na zakończenie każdy mógł jeszcze raz dokładnie pooglądać z bliska urządzenia oraz pracę protetyczną (koronę), która została wydrukowana.