Zbiórka krwi


W dniu 22 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się wiosenna zbiórka krwi. Ogromne podziękowania dla studentów kierunku Pielęgniarstwo oraz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, bez których to wydarzenie by nie powstało. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.

Czepkowanie studentów Pielęgniarstwa


W piątek 8 marca 2019 roku w auli Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się uroczystość CZEPKOWANIA studentów I i II roku kierunku Pielęgniarstwa. Czepkowanie to uroczystość, podczas której studenci pielęgniarstwa otrzymują białe czepki – symbol dołączenia do grona pielęgniarek i pielęgniarzy. Studenci złożyli uroczyste ślubowanie w obecności p. Marii Pałeczki, przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. W uroczystości wzięło udział 40 studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, w tym 3 panów.

 

Makijaż artystyczny – egzamin końcowy


Trwa zimowa sesja egzaminacyjna. Jedni studenci siedzą nad książkami, kodeksami, inni nad deskami kreślarskimi, a tymczasem studentki kosmetologii walczyły o zaliczenie przedmiotu makijaż artystyczny z pędzlem w dłoni.  Studia na kierunku kosmetologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa mają za zadanie przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-medycznych, farmaceutycznych oraz umiejętności praktyczne, w tym przede wszystkim manualne, które przydają się do wykonywania zabiegów kosmetycznych.  Jedną z umiejętności wizażowego świata jest „Face Chart”, czyli szkic makijażu. Zawodowi wizażyści bardzo często z niego korzystają, zwłaszcza przed ważnymi sesjami oraz pokazami mody. Studentki kosmetologii po stworzeniu szkicu, przenosiły swoje dzieła na modelki, które w całościowych kreacjach wyglądały niezwykle zjawiskowo. Efekty pracy studentek były niesamowite.

Kreacja postaci – przegląd prac zaliczeniowych


Przegląd zaliczeniowy przedmiotu: Kreacja postaci na II roku kierunku Kosmetologia, pod kierunkiem dr Katarzyny Gemborys. Powstałe prace zainspirowane były malarstwem wybranego artysty.

Profilaktyka raka piersi – warsztaty


Dnia 30.10.2018 r dla studentów i pracowników uczelni odbyły się warsztaty poświęcone profilaktyce oraz wczesnym metodom wykrywania raka piersi. Wykład poprowadził dr n. med. Paweł Pyka, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, a warsztaty z nauką samobadania piersi na fantomach poprowadziła mgr Małgorzata Kowalik, z-ca dyrektora Instytutu Zdrowia.
Wykład odbył się w ramach różowego października – miesiąca walki z rakiem piersi. Przekazana wiedza na temat działań profilaktycznych poprawiła świadomość zdrowotną uczestników co na pewno przyczyni się do zwiększenia wykrywalności raka we wczesnym stadium choroby

Szkolenie z technologii CAD/CAM, skanowania laboratoryjnego i druku 3D.


W ramach dodatkowych zajęć zorganizowanych przez mgr Elżbietę Lis dnia 20 listopada 2018 r. studenci II roku technik dentystycznych uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym  technologii CAD/CAM, a w szczególności technologii skanu laboratoryjnego oraz druku metodą 3D. Szkolenie to przeprowadził specjalista Wojciech Bociek z firmy DOF DENTAL.

Szkolenie składało się z kilku etapów. Na samym początku, prowadzący rozszerzył pojęcie związane z technologią CAD/CAM po krótce opisując jego przebieg. Przedstawił zalety jak i wady powyższej technologii. W kolejnym w nich dowiedzieliśmy się jak działa oraz z czego się składa skaner laboratoryjny. Zapoznaliśmy się z budową urządzenia, podstawowymi parametrami, zastosowaniem oraz jego zaletami/wadami w porównaniu ze skanem wykonanym skanerem wewnątrzustnym. Na podstawie podanych informacji można wyciągnąć wniosek, iż skan laboratoryjny jest bardziej dokładnym skanem jeśli chodzi o efekt końcowy, ponieważ urządzenie wykonujące je za pomocą dodatkowych parametrów, lamp, ramion i tym podobnym, co przekłada się na jakość skanu.

Ważnym punktem szkolenia było zaprezentowanie programu komputerowego z rozszerzeniem CAD, w którym zarówno technik dentystyczny jak i stomatolog ma możliwość zobaczenia zeskanowanego model oraz zaprojektowania danego uzupełnienia protetycznego. Ostatnim etapem był pokaz druku 3D, który odbył się dzięki możliwości skorzystania
z zakupionej przez PWSZ w Wałbrzychu drukarki 3D. Po wcześniejszym zeskanowaniu modelu oraz zaplanowaniu pracy protetycznej została ona wydrukowana metodą 3D. Dzięki szkoleniu możliwe było porównanie pomiędzy obróbką wykonaną przez drukarkę 3D a frezarkę.

W trakcie szkolenia wśród studentów padały różne pytania do prowadzącego. Jednym z nich było pytanie dotyczące ceny całego oprogramowania oraz sprzętu potrzebnego do pracy na nim. Po żywej dyskusji koszt okazał się dużym wkładem na start, jednak zwracającym się
w dość krótkim oraz zaoszczędzonym w przyszłości czasie. Kolejnym wnioskiem było jednogłośne stwierdzenie przez studentów, iż stosowanie technologii CAD/CAM ułatwia pracę technikowi dentystycznemu, zaoszczędza czas, który w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny oraz pokazuje nowe technologie szerzone na całym świecie.

Pan Wojciech Bociek pokazał nam krok po kroku jak zeskanować model, a potem w jaki sposób wykorzystać program i zaprojektować uzupełnienie gotowe do druku, co będzie na pewno cenną lekcją dla wszystkich biorących udział. Na zakończenie każdy mógł jeszcze raz dokładnie pooglądać z bliska urządzenia oraz pracę protetyczną (koronę), która została wydrukowana.

 

Zapraszamy na warsztaty


Instytut Zdrowia serdecznie zaprasza dnia 30.10.2018 r. o godzinie 13.00 do budynku A, sala 101 pracowników Uczelni oraz studentów wszystkich kierunków na warsztaty poświęcone profilaktyce oraz wczesnym metodom wykrycia raka piersi. Wykład poprowadzi dr n. med. Paweł Pyka, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, a warsztaty z nauką samobadania piersi na fantomach poprowadzi mgr Małgorzata Kowalik, z-ca dyrektora Instytutu Zdrowia.

Zajęcia w Pogotowiu Ratunkowym w Wałbrzychu


Kształcimy praktycznie to nie jest tylko hasło jakie drukujemy na plakatach. Studenci II roku pielęgniarstwa uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w wałbrzyskim Pogotowiu Ratunkowym.  W rolę nauczycieli wcielili się doświadczeni ratownicy medyczni, którzy zaprezentowali studentom ciężką pracę w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Podczas wizyty studenci pielęgniarstwa zapoznali się z nowym systemem powiadamiania ratunkowego, a także mieli okazję zobaczyć  wysoce specjalistyczny sprzęt do ratowania życia.

Dziękujemy dyrektorowi Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu Panu Ryszardowi Kułakowi za umożliwienie obycia zajęć, a ratownikom medyczny za prowadzenie zajęć i podzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem.

Spotkanie z przewodniczącą OIPIP


Dnia 10.04 2018 odbyło się spotkanie ze studentami I roku pielęgniarstwa z Panią Marią Pałeczką przewodniczącą OIPIP w Wałbrzychu. Na spotkaniu Pani przewodnicząca przedstawiła studentom całokształt działalności OIPIP w Wałbrzychu oraz omówiła Kodeks Etyki Zawodowej, Ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej i Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych.Dziękujemy za spotkanie

Makijaż artystyczny


Trwa zimowa sesja egzaminacyjna. Jedni siedzą nad książkami, inni nad deskami kreślarskimi, a tymczasem studentki kosmetologii walczyły o zaliczenie przedmiotu makijaż artystyczny z pędzlem w dłoni.  Studia na kierunku kosmetologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa mają za zadanie przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających interdyscyplinarną wiedzę z podstaw nauk biologiczno-medycznych, farmaceutycznych oraz umiejętności praktyczne, w tym przede wszystkim manualne, które przydają się do wykonywania zabiegów kosmetycznych.  Jedną z umiejętności wizażowego świata jest „Face Chart”, czyli szkic makijażu. Profesjonalni wizażyści bardzo często z niego korzystają, zwłaszcza przed ważnymi sesjami oraz pokazami mody. Dlatego też studentki kosmetologii na zaliczeniu makijażu artystycznego tworzyły takie szkice, a później efekty przenosiły na modelki. Trzeba przyznać, że efekty ich pracy są fantastyczne.