Barwy Przestrzeni Społecznej – plener


W dniu 20 września 2020 roku w Wójtowicach rozpocznie się plener malarski w ramach projektu Barwy Przestrzeni Społecznej, w którym wezmą udział studenci III roku architektury wnętrz i III roku pedagogiki. Plener potrwa do 25 września, a jego celem jest doskonalenie przez studenta podstaw malarstwa i rysunku, tj. umiejętności percepcji analitycznej i syntetycznej obserwowanej rzeczywistości i sprawnego jej wyrażania za pomocą adekwatnych środków (kompozycja, światło, barwa itp.), technik malarskich i rysunkowych (węgiel, sepia, akwarela, akryl, tempera, pastel) i narzędzi. Celem przedmiotu jest także przybliżenie przyrody i jej zjawisk oraz miejsca architektury w przestrzeni zurbanizowanej i naturalnej, w malarstwie, odtwarzanie i interpretacja plastyczna rzeczywistości w środowisku naturalnym i zurbanizowanym oraz postawienie problemu malarskiego pt.: natura a człowiek/natura a miasto. Po zakończeniu pleneru zaplanowana jest wystawa poplenerowa prezentująca dorobek projektowy studentów, która zostanie urządzona na terenie uczelni.

Kurs angielskiego zakończony


01.06.2020 r. zakończył się kurs języka angielskiego w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Kurs trwał 60 godzin dydaktycznych i wzięło w nim udział 6 studentów, którzy od grudnia 2019 r. spotykali się regularnie na zajęciach odbywających się najpierw na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a po wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni z powodu pandemii koronawirusa w formie online. Studenci podwyższyli swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego, która została zakwalifikowana przez pracodawców jako jedna z niezbędnych umiejętności dla absolwenta studiów wyższych. Dziękujemy pani Kamili Kruczkowskiej i firmie AE Lektor za przeprowadzenie kursu.

Szkolenie „Integracja zespołu a ocena pracy”


W dniu 27.05.2020 odbyło się szkolenie dla kadry zarządzającej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, którego tematem była „Integracja zespołu a ocena pracy”. Szkolenie podzielone było na 5 bloków i miało następujący przebieg:

1. Jak integrować zespół?

– kluczowe czynniki budujące relacje-zaufanie, szacunek, otwartość -co robić, a czego nie robić

– jak utrzymywać konstruktywne relacje z innymi, czy wszystkich trzeba lubić?

– relacje pracownik-pracownik, pracownik-przełożony, czy w tych relacjach powinny być różnice

2. Jak integrować zespół w praktyce?

– indywidualność w zespole, a potrzeby realizacji zadań zespołowych

– dysfunkcje pracy zespołowej

– budowanie zaufania w zespole jako podstawa budowania dobrych relacji

3. Cel i przedmiot ocen pracowniczych.

– korzyści wynikające z funkcjonowania systemu okresowych ocen pracowniczych

– co ocenia przełożony oceniając pracowników: ich samych, wyniki ich pracy, postawy, a może coś innego?

4. Samoocena

– jak wykorzystać zalety tej oceny?

– jak przekonać do niej pracowników?

5. Bieżąca ocena pracy a formalny system ocen okresowych.

– czy mogą iść ze sobą w parze czy wzajemnie się wykluczają?

– jak często oceniać (chwalić i krytykować)?

– jak reagować na różne postawy ocenianych pracowników?

Dziękujemy panu profesorowi Pawłowi Dobskiemu z firmy Servmed za przeprowadzenie szkolenia.

Szkolenie dla kadry zarządzającej


W dniu 27.05.2020 r. o godzinie 9:30 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się szkolenie dla kadry zarządzającej uczelnią. Szkolenie potrwa 8 godzin dydaktycznych i przeprowadzi je firma Servmed Paweł Dobski Poznań. Tematem szkolenia będzie „Integracja zespołu a ocena pracy”.

Warsztaty z Venus Beauty


W dniu 05.03.2020 r. odbyły się warsztaty dla studentek III roku kosmetologii z „Obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych” w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca 2”. Warsztaty poprowadziła pani Natalia Brodnicka z firmy Venus Beauty. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji przyszłego kosmetologa w zakresie praktycznych umiejętności (obsługa nowoczesnych urządzeń kosmetologicznych) umożliwiających wejście na rynek pracy oraz nakierowanie przez przyszłego pracodawcę w zakresie oczekiwanego przygotowania  pracownika w usługach kosmetycznych. Warsztaty ze szkoleniowcem firmy Venus Beauty umożliwiły dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi sprzętów o zaawansowanej technologii: laser węglowy, mezoterapia igłowa i bezigłowa, oczyszczanie wodorowe, oxybrazja z tlenoterapią, masażer. Wszystkie sprzęty zostały dokładnie zaprezentowane, a studentki otrzymały skrypty. Studentki miały możliwość samodzielnie obsługiwać określone sprzęty pod nadzorem szkoleniowca o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Szkoleniowiec firmy Venus wykazał się wysokimi kompetencjami, odpowiadał na wszystkie pytania studentek, przedstawił filozofię nie tylko wyżej wymienionej firmy, ale i uwzględnił oczekiwania rożnych pracodawców z branży kosmetologii estetycznej.

     

Warsztaty dla kosmetologii


W dniu 05.03.2020 odbędą się warsztaty z „Obsługi nowoczesnych urządzeń kosmetycznych” dla studentek III roku kosmetologii w ramach przedmiotu „Kosmetologia upiększająca 2”. Warsztaty odbędą się w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w godzinach 9:00-13:00. Warsztaty poprowadzi pani Natalia Brodnicka z firmy Venus Beauty.

Warsztaty z ArchiCAD


W dniu 18.02.2020 r. odbyły się warsztaty dla dla studentów III roku architektury wnętrz z „Zaawansowanych technik wizualizacji z zastosowaniem programu Cine3D-moduł Graphisoft ArchiCAD”. Warsztaty poprowadziła pani dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz z Politechniki Opolskiej. Celem warsztatu było omówienie zasad wykonania wizualizacji w module Cine4D Graphisoft ArchiCAD w uwzględnieniem optymalizacji pod względem czasu i jakości renderingu oraz likwidacji artefaktów na niedoświetlonych powierzchniach. Zajęcia miały następujący przebieg:

1. Przedstawienie ogólnych zasad wykonywania wizualizacji w trybie CineRender w programie ArchiCAD;

2. Przygotowanie modelu do procesu renderingu;

3. Przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej wiedzy teoretycznej związanej z wykonaniem wysokiej jakości wizualizacji w krótkim czasie;

4. Dostosowanie domyślnych ustawień szczegółowych renderingu i wykonanie renderingu;

5. Omówienie zasad poprawy jakości wizualizacji oraz likwidacji artefaktów na niedoświetlonych powierzchniach oraz wprowadzenie poprawek do ustawień renderingu;

6. Wykonanie renderingu końcowego.

Weryfikacją nabytych umiejętności i podwyższenia kompetencji przez studentów było zadanie kontrolne, które polegało na wykonaniu wizualizacji wnętrza z modelu wirtualnego dostarczonego przez prowadzącą, z uwzględnieniem założonych parametrów technicznych. Cele szczegółowe obejmowały:

1. Optymalizację wykonania wizualizacji pod względem czasu renderingu i jego jakości;

2. Likwidację artefaktów w obrębie cieni oraz niedoświetlonych powierzchni stanowiących typowy problem podczas wykonywania wizualizacji przy użyciu silnika renderującego Cine4D.

Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy poprawnie zrealizowali opisane zadanie z uwzględnieniem podanych celów szczegółowych.

 

Warsztaty dla studentów architektury wnętrz


W dniu 18.02.2020 o godzinie 10 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędą się warsztaty z „Zaawansowanych technik wizualizacji z zastosowaniem programu Cine3D-moduł Graphisoft ArchiCAD” dla studentów III roku architektury wnętrz. Warsztaty potrwają 3 godziny dydaktyczne i poprowadzi je pani dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz.

Studenci BHP w Europolit


Dnia 29 stycznia 2020 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy odbyli wizytę studyjną w zakładzie pracy Europolit  Sp. z o.o. (ul. Karkonoska 9H w Wałbrzychu) w ramach realizacji przedmiotu ,,Higiena Przemysłowa”.

Celem wizyty było pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej oraz praktyczne i rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów  do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

W trakcie wizyty prezes firmy Europolit zapoznał studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją bezazbestowych materiałów uszczelniających, izolacji wysokotemperaturowych, materiałów ciernych, kompensatorów. Produkty te są wykorzystywane w sektorze energetycznym, przemyśle chemicznym  i  petrochemicznym,   górnictwie i  koksownictwie   oraz kotlarstwie. Studenci również zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, instrukcjami stanowiskowymi oraz wymaganymi znakami ostrzegawczymi przed niebezpieczeństwem, które znajdowały się w halach produkcyjnych.

Zajęcia praktyczne miały na celu lepiej przygotować studentów  do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym w różnych zakładach pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

Przekazana w terenie specjalistyczna wiedza pogłębiła i utrwaliła wiedzę teoretyczną studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej.

Wizyta studyjna BHP w Europolit


W dniu 29. stycznia 2020 r. w godzinach 12-15 studenci III roku BHP odbędą wizytę studyjną do Europolit Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W programie wizyty: zapoznanie studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją uszczelnień technicznych i materiałów termoizolacyjnych oraz zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, a także metodami ich eliminowania i ograniczenia. Wizyta pogłębi i utrwali wiedzę teoretyczną studentów, w tym zapozna studentów z metodami pracy służb BHP.