Kurs angielskiego zakończony


W dniu 25.06.2021 r. zakończył się kurs języka angielskiego organizowany w ramach zadania 3 „Praktyczne umiejętności na rynku pracy”. Kurs trwał 60 godzin dydaktycznych, kończył się testem zaliczeniowym i brało w nim udział 9 osób, z czego 8 otrzymało certyfikat ukończenia kursu na poziomie B1. Z powodu pandemii kurs odbył się w formie online. Dziękujemy firmie AE Lektor za przeprowadzenie kursu dla naszych studentów.

Szkolenie z organizacji czasu pracy


W dniu 25.06.2021 r. kadra kierownicza PWSZ AS wzięła udział w szkoleniu z „Organizacji czasu pracy” w ramach zadania 6 „Akademia Urzędnika”. Program szkolenia obejmował 5 modułów. Celem szkolenia była nauka planowania i organizacji czasu pracy, automotywacji oraz ciągłego rozwoju. W szkoleniu wzięło udział 9 osób, a przeprowadziła je firma Centrum Innowacji INKOBI Sławomir Waśniewski.

Szkolenie dla kadry zarządzającej


W dniu 25.06.2021 r. w godzinach 9:00-15:00 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się szkolenie dla kadry kierowniczej uczelni z „Organizacji czasu pracy”. Szkolenie poprowadzi pan Sławomir Waśniewski z „Centrum Innowacji Inkobi”.

Wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing


W dniu 15.06.2021 r. studenci III roku administracji wzięli udział w wizycie studyjnej w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o w ramach przedmiotu „Podstawy prawa ochrony środowiska”. Celem wizyty studyjnej była analiza założeń planu Toyota Environmental Challenge 2050. Studenci zostali zapoznani z długofalowym planem Toyota Environmental Challenge 2050, w którym Toyota zobowiązała się do niemal całkowitej redukcji ilości CO2 emitowanego w wyniku działalności firmy. Realizacja planu zakłada ekologiczne zarządzanie odpadami i zużyciem wody oraz ochronę przyrody i rewitalizację terenów dotkniętych działalnością człowieka. Wizyta pozwoliła studentom poznać podejmowane przez Toyota działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także nabyć kompetencje w zakresie rozumienia potrzeby funkcjonowania w taki sposób, aby nie wywierać dalszego negatywnego wpływu na środowisko i klimat. Z powodu pandemii wizyta odbyła się w formie online.

Warsztaty z korespondencji formalnej


W dniu 15.06.2021 r. studenci II i III roku filologii wzięli udział w warsztatach z „Prowadzenia anglojęzycznej  korespondencji formalnej”. Celem warsztatów była poprawa kompetencji w zakresie prowadzenia korespondencji formalnej, jak i umiejętności właściwego formatowania różnych typów korespondencji. W trakcie warsztatów studenci poznali różnice pomiędzy korespondencją formalną a nieformalną, zapoznali się z poszczególnymi elementami obecnymi w korespondencji formalnej oraz wykonali ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie w praktyce wiedzy nabytej podczas warsztatów. Ćwiczenia polegały na analizie konkretnych przykładów korespondencji formalnej, znalezieniu w nich błędów oraz ich skorygowanie oraz samodzielne zredagowanie tekstu w wersji formalnej i nieformalnej.

Wizyta studyjna III roku administracji


W dniu 15.06.2021 r. o 9:45 odbędzie się wizyta studyjna III roku administracji w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o w ramach przedmiotu „Podstawy prawa ochrony środowiska”. Celem wizyty będzie analiza założeń planu Toyota Environmental Challenge 2050. Studenci zostaną zapoznani z długofalowym planem Toyota Environmental Challenge 2050, w którym Toyota zobowiązała się do niemal całkowitej redukcji ilości CO2 emitowanego w wyniku działalności firmy – nie tylko w Japonii, ale na całym świecie. Realizacja planu zakłada ekologiczne zarządzanie odpadami i zużyciem wody oraz ochronę przyrody i rewitalizację terenów dotkniętych działalnością człowieka. Z powodu pandemii wizyta odbędzie się w formie online.

Warsztat dla studentów filologii


W dniu 15.06.2021 r. w godzinach 12:30-14:45 odbędą się warsztaty dla II i III roku filologii z „Prowadzenia anglojęzycznej  korespondencji formalnej”, które poprowadzi pan Marcin Grochala z firmy AE Lektor. Program warsztatów przedstawia się następująco:

  • Korespondencja formalna oraz nieformalna: różnice, forma, wskazówki, analiza poprawnych oraz niepoprawnych przykładów
  • Rodzaje korespondencji formalnej – omówienie przykładów oraz typowych elementów
  • Pisanie CV oraz listu motywacyjnego

Z powodu pandemii warsztaty odbędą się w formie online.

Wizyta studyjna w Studio LM dr Moroch


W dniu 11.06.2021 r. studentki II roku kosmetologii wzięły udział w wizycie studyjnej w Studio LM dr Moroch w Hamburgu. Celem wizyty było zapoznanie studentek z możliwościami  działania firmy z branży beauty poza granicami Polski i rozpoczęcia samodzielnej działalności w branży beauty w Niemczech. Omówiono również zasady działania firmy w dobie pandemii Covid-19 i przedstawiono oczekiwania pracodawcy wobec młodych kosmetologów. Wizyta zakończyła się pokazem zabiegu osocza bogatopłytkowego. Z powodu pandemii wizyta odbyła się online.

Szkolenie z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”


W dniu 10.06.2021 r. odbyło się szkolenie miękkie dla studentek III roku kosmetologii z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”, które poprowadził pan Tymoteusz Czerhoniak. Celem szkolenia było przygotowanie studentek do samodzielnej i skutecznej redukcji stresu, poszerzenie wiedzy na temat czynników stresogennych oraz poznanie stylów radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych i funkcji emocji w relacjach inter- i interpersonalnych. Studentki poznały definicję i typologię stresu, stresorów i czynników stresogennych, wpływ stresu na organizm człowieka, style i sposoby radzenia sobie ze stresem, sposoby redukcji stresu oraz nauczyły się, jak prawidłowo rozpoznawać i definiować emocji oraz kontrolować je.

Wizyta studyjna II roku kosmetologii


W dniu 11.06.2021 r. w godzinach 10-13 studentki II roku kosmetologii PWSZ AS odbędą wizytę studyjną w Studio LM dr Moroch w Hamburgu. Celem wizyty jest zapoznanie studentek z możliwościami działania firmy z branży beauty poza granicami Polski, jak również w dobie COVID-19, przedstawienie studentkom oczekiwań pracodawcy wobec młodych kosmetologów oraz zaprezentowanie zabiegu osocza bogatopłytkowego. Z powodu pandemii wizyta odbędzie się online na platformie WEBEX.