Wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland (II stopień)


W dniu 22 maja 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland dla studentów I roku drugiego stopnia logistyki w ramach branżowych systemów zarządzania jakością. Celami wizyty są: poznanie przez studentów systemu zarządzania produkcją  w Toyocie (TPS), poznanie specyfiki branży Automotive, podstawowych problemów i wyzwań przed jakimi stoją pracownicy TMMP, przybliżenie studentom specyfiki zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Wizyta studyjna w Toyota Motor Manufacturing Poland (I stopień)


W dniu 22 maja 2019 odbędzie się wizyta studyjna w NSK Steering Systems Europe (Polska) dla studentów III roku pierwszego stopnia logistyki w ramach przedmiotu ekologistyka. Celem wizyty jest zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami zaimplementowanymi w firmie w celu ochrony środowiska, przedstawienie współczesnych tendencji rozwoju rynku opakowań zwrotnych i pozostałych narzędzi mających na celu eliminację marnotrawstw wewnątrz firmy oraz poszanowanie otaczającego środowiska. W planie wizyty: spotkanie z pracownikami firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. O.O., prelekcja mgr Piotra Sylwestrzaka na temat zastosowania opakowań zwrotnych w Spółce oraz przedstawienie jakie korzyści z tego wynikały, plant tour po zakładzie produkcyjnym w celu omówienia ekologistyki jaka występuje w firmie, prezentacja planów spotkanie z pracownikami firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. O.O. Prelekcja mgr Piotra Sylwestrzaka na temat zastosowania opakowań zwrotnych w Spółce oraz przedstawienie jakie korzyści z tego wynikały. Plant tour po zakładzie produkcyjnym w celu omówienia ekologistyki jaka występuje w firmie. Podczas zwiedzania magazynów logistycznych oraz hali produkcyjnej zostaną zaprezentowane również plany dalszych działań mających na celu zmniejszenie zużycia prądu i gazu przez Spółkę oraz dalszą eliminację
z obiegu opakowań jednokrotnego użytku.

Wizyta w NSK Steering Systems Europe


W dniu 22 maja 2019 odbędzie się wizyta studyjna w NSK Steering Systems Europe (Polska) dla studentów III roku pierwszego stopnia logistyki w ramach przedmiotu ekologistyka. Celem wizyty jest zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami zaimplementowanymi w firmie w celu ochrony środowiska, przedstawienie współczesnych tendencji rozwoju rynku opakowań zwrotnych i pozostałych narzędzi mających na celu eliminację marnotrawstw wewnątrz firmy oraz poszanowanie otaczającego środowiska. W planie wizyty: spotkanie z pracownikami firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. O.O., prelekcja mgr Piotra Sylwestrzaka na temat zastosowania opakowań zwrotnych w Spółce oraz przedstawienie jakie korzyści z tego wynikały, plant tour po zakładzie produkcyjnym w celu omówienia ekologistyki jaka występuje w firmie, prezentacja planów spotkanie z pracownikami firmy NSK STEERING SYSTEMS EUROPE (POLSKA) SP. O.O. Prelekcja mgr Piotra Sylwestrzaka na temat zastosowania opakowań zwrotnych w Spółce oraz przedstawienie jakie korzyści z tego wynikały. Plant tour po zakładzie produkcyjnym w celu omówienia ekologistyki jaka występuje w firmie. Podczas zwiedzania magazynów logistycznych oraz hali produkcyjnej zostaną zaprezentowane również plany dalszych działań mających na celu zmniejszenie zużycia prądu i gazu przez Spółkę oraz dalszą eliminację
z obiegu opakowań jednokrotnego użytku.

Wizyta w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu


W dniu 15 maja 2019 roku odbędzie się wizyta studyjna w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu dla studentów administracji I stopnia. W programie wizyty jest udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Statutowej i Etyki. Wizyta odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warsztaty dla studentów logistyki


W dniu 7 maja 2019 roku w godzinach 11:30-13:45 w sali 123 w budynku A odbędą się warsztaty „Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce” dla studentów logistyki I stopnia. Prowadzącym warsztaty będzie pan Sebastian Bączyński z firmy Mando Corporation Poland. Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” realizowanego w ramach 3 osi priorytetowej – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie: 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych – wsparcie udzielane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warsztaty z metody Marii Montessorii


W dniu 25.04.2019 w godzinach 8:45-11:00 w Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju odbyły się warsztaty dla studentów pedagogiki PWSZ Wałbrzych, które poprowadziła dyrektor szkoły, pani mgr Katarzyna Lepis. Tematem warsztatów, które były podzielone na część wykładową i ćwiczenia równoległe rotacyjne w grupach, było „Zastosowanie metody Marii Montessorii w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Pakiety zawodowe – koniec rekrutacji


Informujemy, że w związku z wyczerpaniem limitu pakietów zawodowych przeznaczonych dla studentów na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” zakończyliśmy nabór. Rekrutacja do pakietów zawodowych zostanie wznowiona w październiku – zapraszamy!

Warsztaty dla studentów pedagogiki PWSZ Wałbrzych


W dniu 25.04.2019 w godzinach 8:45-11:00 w Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju odbędą się warsztaty dla studentów pedagogiki PWSZ Wałbrzych. Warsztaty poprowadzi pani mgr Katarzyna Lepis, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju. Tematem zajęć, które podzielono na część wykładową oraz ćwiczenia równoległe rotacyjne w grupach, będzie metoda Marii Montessori.