Warsztaty dla studentów architektury wnętrz


W dniu 18.02.2020 o godzinie 10 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędą się warsztaty z „Zaawansowanych technik wizualizacji z zastosowaniem programu Cine3D-moduł Graphisoft ArchiCAD” dla studentów III roku architektury wnętrz. Warsztaty potrwają 3 godziny dydaktyczne i poprowadzi je pani dr inż. arch. Magdalena Wąsowicz.

Studenci BHP w Europolit


Dnia 29 stycznia 2020 roku studenci III roku stacjonarnych studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy odbyli wizytę studyjną w zakładzie pracy Europolit  Sp. z o.o. (ul. Karkonoska 9H w Wałbrzychu) w ramach realizacji przedmiotu ,,Higiena Przemysłowa”.

Celem wizyty było pogłębienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej oraz praktyczne i rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów  do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy.

W trakcie wizyty prezes firmy Europolit zapoznał studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją bezazbestowych materiałów uszczelniających, izolacji wysokotemperaturowych, materiałów ciernych, kompensatorów. Produkty te są wykorzystywane w sektorze energetycznym, przemyśle chemicznym  i  petrochemicznym,   górnictwie i  koksownictwie   oraz kotlarstwie. Studenci również zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, instrukcjami stanowiskowymi oraz wymaganymi znakami ostrzegawczymi przed niebezpieczeństwem, które znajdowały się w halach produkcyjnych.

Zajęcia praktyczne miały na celu lepiej przygotować studentów  do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, w tym w różnych zakładach pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

Przekazana w terenie specjalistyczna wiedza pogłębiła i utrwaliła wiedzę teoretyczną studentów w zakresie zagadnień realizowanych na zajęciach z Higieny Przemysłowej.

Wizyta studyjna BHP w Europolit


W dniu 29. stycznia 2020 r. w godzinach 12-15 studenci III roku BHP odbędą wizytę studyjną do Europolit Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W programie wizyty: zapoznanie studentów z procesem technologicznym związanym z produkcją uszczelnień technicznych i materiałów termoizolacyjnych oraz zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy, a także metodami ich eliminowania i ograniczenia. Wizyta pogłębi i utrwali wiedzę teoretyczną studentów, w tym zapozna studentów z metodami pracy służb BHP.

Warsztat dla BHP i administracji


W dniu 27.01.2020 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbył się warsztat „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami” dla studentów I roku studiów II stopnia administracji i studentów III roku I stopnia BHP, który poprowadził prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Zbigniew Rutecki. W trakcie warsztatu studenci poszerzyli wiedzę ogólną i praktyczną w zakresie postępowania przed organami administracji publicznej, poznali organizację Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jak również tryb rozpatrywania spraw urzędowych według Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dzięki warsztatom studenci obu kierunków podwyższyli swoje kompetencje oraz zdobyli informacje, które będą mogli wykorzystać na co dzień na uczelni i w przyszłej pracy zawodowej. Dziękujemy panu Zbigniewowi Ruteckiemu za przeprowadzenie warsztatów.

Kolejne szkolenia miękkie


W styczniu odbyły się szkolenia miękkie dla studentów kolejnych 5 kierunków. W szkoleniach wzięli udział:

07.01.2020 – II rok pedagogiki
10.01.2020 – III rok logistyki I stopnia
13.01.2020 – III rok BHP i II rok administracji I stopnia
15.01.2020 – III rok kosmetologii

Każde szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych, podczas których studenci mieli okazję podniesienia swoich kompetencji miękkich w zakresie „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”.

Warsztat z SKO


W dniu 27.01.2020 o godzinie 10 w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się warsztat „Kodeks postępowania administracyjnego – zasady postępowania przed organami” dla studentów I roku studiów II stopnia administracji i studentów III roku I stopnia BHP, który poprowadzi prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pan Zbigniew Rutecki. Warsztat potrwa 3 godziny dydaktyczne i jest obowiązkowy dla ww. kierunków.

Szkolenia miękkie w styczniu


W styczniu odbędą się kolejne szkolenia miękkie dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dla kierunków pedagogika, logistyka, BHP, administracja i kosmetologia. Tematem szkoleń jest „Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji”, a każde z nich potrwa 8 godzin dydaktycznych. Plan szkoleń, które odbywać się będą w sali 120 w budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, przedstawia się następująco:

07.01.2020 godz. 12: II rok pedagogiki
10.01.2020 godz. 9:45: III rok logistyki I stopnia
13.01.2020 godz. 8: III rok BHP i II rok administracji I stopnia
15.01.2020 godz. 10:15 III rok kosmetologii

Szkolenie z „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”


W dniu 20 grudnia 2019 roku o godzinie 8 w sali 120 budynku B Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się szkolenie miękkie dla studentów II roku architektury wnętrz. Szkolenie trwało 8 godzin dydaktycznych, podczas których studenci mieli okazję podniesienia swoich kompetencji miękkich w zakresie „Zarządzania stresem i kontrolowania emocji”.

Prezentacja „Makijaż nie tylko artystyczny”


Zakończyły się warsztaty Barwy Urody „Makijaż nie tylko artystyczny”. W dniu 19 grudnia 2019 r. miała miejsce prezentacja umiejętności studentek III roku kosmetologii, nabytych w trakcie warsztatów, dotyczących nie tylko technicznych aspektów wykonania makijażu, ale i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności. Grupą docelową prezentacji byli między innymi słuchacze Uniwersytetu III wieku.

 

Warsztaty „Makijaż nie tylko artystyczny”


W dniu 19 grudnia 2019 roku w godzinach 9-15 w sali 118 w budynku B PWSZ Wałbrzych odbędzie się prezentacja na zakończenie warsztatów Barwy Urody (tematyka „Makijaż nie tylko artystyczny”), w których biorą udział studentki III roku kosmetologii. Celem zadania będzie wykorzystanie nabytych umiejętności w zakresie makijażu, a także pogłębienie umiejętności szczególnie w zakresie pracy i współpracy w grupie, podziału pracy, poczucia odpowiedzialności i potrzeby samokształcenia. Grupą docelową będą słuchacze Uniwersytetu III wieku.