STYPENDIA – TRWA NABÓR WNIOSKÓW!


Informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów rozpoczynających kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021
(dot. semestru pierwszego, kierunek LOGISTYKA) upływa z dniem 15 marca 2021 r.

Oryginalne wnioski wraz z załącznikami można składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w dniach: od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Dla studentów studiów niestacjonarnych również w dniach, tj.:

27.02.2021 r.  (sobota) w godz. od 7.30  do 13.30

02.03.2021 r. (wtorek) w godz. od 15.30 do 17.00

13.03.2021 r.  (sobota) w godz. od 7.30 do 13.30

Jednocześnie informujemy, że w trakcie całego roku akademickiego można składać wnioski o przyznanie pozostałych form świadczeń pomocy materialnej dla studentów, tj.: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są zgodnie z Regulaminem świadczeń pomocy materialnej dla studentów https://www.pwsz.com.pl/regulamin-2/ na podstawie złożonych wniosków, które dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce Dla studenta – pomoc materialna https://www.pwsz.com.pl/wzory-dokumentow/.

UWAGA!

Student zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego, tj. zasłaniania ust i nosa oraz posiadania własnego długopisu.

Prosimy również o poprzedzenie wizyty zgłoszeniem telefonicznym na numer: 74 641 92 25.

IV EDYCJA „LEGII AKADEMICKIEJ” – NASZA UCZELNIA BĘDZIE PONOWNIE REALIZOWAĆ PROJEKT


Informujemy, że znaleźliśmy się w gronie 47 polskich uczelni publicznych oraz 9 uczelni niepublicznych zakwalifikowanych do realizacji IV edycji Legii Akademickiej – programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów, który swój początek miał w 2017 roku.

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i opracowany został w Sztabie Generalnym WP. Teoria modułu podstawowego oraz podoficerskiego obejmuje zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów, jak również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie – źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej.

KLIKNIJ i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu.

Wkrótce przekażemy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji studentów do IV edycji Legii Akademickiej.

Wykaz Uczelni zakwalifikowanych do IV edycji LEGII AKADEMICKIEJ

DR INŻ. PIOTR KMIECIK W RADZIE NAUKOWEJ CZASOPISMA BRANŻOWEGO „SZKŁO I CERAMIKA”


Dr inż. Piotr Kmiecik, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz wykładowca związany z kierunkiem studiów Architektura Wnętrz, został członkiem Rady Naukowej kwartalnika Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych „Szkło i Ceramika”.

Czasopismo – wydawane od 1935 r. – integruje osoby związane z szeroko pojmowanym szkłem i ceramiką na różnych płaszczyznach zawodowych i dociera do czytelników na całym świecie.

Doktorowi Piotrowi Kmiecikowi gratulujemy sukcesu i wyróżnienia w prestiżowym czasopiśmie branżowym.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką kwartalnika: https://www.szklo-ceramika.pl/

ZAPISY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19


Przypominamy, że do 17.02.2021 r. trwają zapisy Nauczycieli Akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na szczepienie przeciw COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi, do udziału w szczepieniach są uprawnione osoby spełniające następujące kryteria:

–        nauczyciele akademiccy lub inne osoby prowadzące zajęcia,

–        urodzone po 31 grudnia 1955 r.,

–        aktualnie zatrudnione na uczelni.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na platformie infoPWSZ w zakładce AKTUALNOŚCI.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/od-poniedzialku-zapisy-na-szczepienia-dla-wszystkich-nauczycieli-do-65-roku-zycia

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ NA KIERUNKU LOGISTYKA


Informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem 10/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. ogłoszony zostaje konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, którzy egzamin dyplomowy złożyli w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Konkurs organizowany jest we współpracy z klastrem edukacyjnym INVEST in EDU, a sponsorem nagrody jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”.

Szczegółowe informacje, w tym treść Zarządzenia 10/2021, regulamin konkursu oraz formularz zgody absolwenta na przetwarzanie danych osobowych oraz na upowszechnienie wizerunku, zamieszczamy poniżej:

Zarządzenie 10-2021 z dnia 17.02.2021 r.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Zgoda absolwenta na przetwarzanie danych osobowych oraz na upowszechnienie wizerunku

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W NASZEJ UCZELNI Z CERTYFIKATAMI „Studia z Przyszłością”


Kierunki studiów: ARCHITEKTURA WNĘTRZ i TECHNIKI DENTYSTYCZNE uzyskały Certyfikaty i Znaki Jakości „Studia z Przyszłością” w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundacją Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy.

GRATULUJEMY!

Obrazek ma charakter ozdobny

 

Obrazek ma charakter ozdobny

NOWOŚCI WYDAWNICZE AUTORSTWA WYKŁADOWCÓW PWSZ w WAŁBRZYCHU


Powiększa się zbiór publikacji, których autorami lub współautorami są Wykładowcy naszej Uczelni.

Warto zajrzeć do Biblioteki Uczelnianej, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Pamiętajcie, żeby swoją wizytę poprzedzić telefonicznym zgłoszeniem.

Poniżej zamieszczamy kilka informacji o trzech nowościach wydawniczych, które dostępne są w zbiorach bibliotecznych:

Logistyka. Współczesne wyzwania (red. Beata Detyna)

Obrazek ma charakter ozdobny
Do rąk Czytelników oddajemy kolejny numer cyklicznie ukazującej się (od 2010 r.) monografii, poświęconej logistyce i jej współczesnym wyzwaniom. Opracowanie jest wynikiem współpracy wielu Autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, a także współpracujących z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa (PWSZ AS ) instytucji. W tegorocznym numerze znajdziecie Państwo wyniki badań przedstawicieli m.in. Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, a także Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Istotą logistyki jest kształtowanie (na ustalonych zasadach i priorytetach działań) przepływów materialnych i informacyjnych w celu osiągnięcia przede wszystkim dostępności (np. dóbr materialnych czy miejsc). W tym celu wykorzystywane są różnorodne koncepcje, metody i narzędzia, których celem jest doskonalenie podejmowanych działań. Dla zaspokojenia potrzeb klientów, realizacji celów strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw oraz rożnego typu instytucji, a także osiągnięcia przez nie przewagi konkurencyjnej stale poszukiwane są skuteczne i efektywne rozwiązania. Mogą one dotyczyć obszaru organizacyjnego, ekonomicznego, zarządczego, społecznego, technicznego, jak i środowiskowego.” (fragment Wstępu)

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia (red. Paweł Kuczma, Łukasz Mikowski)
Obrazek ma charakter ozdobny

Wolność działalności gospodarczej stanowi jedną z rudymentarnych wolności, na których opiera się system gospodarki wolnorynkowej właściwy dla ustroju kapitalistycznego. Wolność ta bywa różnie określana. W Polsce mówi się zamiennie o „wolności działalności gospodarczej” i „swobodzie działalności gospodarczej”. We Francji, Belgii i Szwajcarii jest ona określana jako „wolność handlu i przemysłu”, w Hiszpanii „wolność przedsiębiorstwa”, w Austrii „wolność przemysłowa”, we Włoszech „wolność inicjatywy ekonomicznej”, natomiast w Niemczech wolność tę rozumie się jako „prawo wolnego wyboru i wykonywania zawodu” (tzw. swoboda zarobkowania).
Rozumienie wolności działalności gospodarczej ma takie samo znaczenie w prawie europejskim, jak i w polskim porządku prawnym. Wolność tę należy traktować jako naczelną zasadę ustrojową oraz jako prawo wolnościowe związane ze swobodą przedsiębiorczości.
Niniejsza praca jest wynikiem badań jedenastu autorów z różnych ośrodków akademickich. Zaproszenie do udziału w przygotowaniu niniejszej monografii zechcieli przyjąć profesorowie: Beata Stępień-Załucka (Uniwersytet Rzeszowski), Lech Kurowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu), Piotr Szymaniec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu); doktorzy: Justyna Michalska (Uniwersytet Zielonogórski), Ewa Żołnierczyk (Uniwersytet Zielonogórski), Rafał Mikowski (Uniwersytet Wrocławski), Piotr Kapusta (Uniwersytet Zielonogórski), Wiktor Trybka (Uniwersytet Zielonogórski); magister Krzysztof Januszkiewicz (absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu).” (fragment Wstępu)

Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników (red. Iwona Romanowska-Słomka)
Obrazek ma charakter ozdobny
Monografia pt. Warunki środowiskowe pracy a zdrowie pracowników jest piątym tomem z cyklu poświęconego tematyce wpływu środowiska na zdrowie pracowników. Zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania pracy jest jednym z najistotniejszych zadań stojących przed pracodawcami. Poprawa warunków środowiska pracy polega na działaniach podejmowanych w obszarze techniki i organizacji pracy oraz w sferze relacji międzyludzkich i aspekty te zostały ujęte w niniejszym opracowaniu.
Monografia przedstawia w sposób oryginalny i twórczy problem bezpieczeństwa pracy i jest spójnym tematycznie recenzowanym opracowaniem naukowym obejmującym siedemnaście prac badawczych. Publikację podzielono na cztery rozdziały, w których zebrano powiązane tematycznie artykuły.” (fragment Wstępu)

DRUŻYNA AZS PWSZ WAŁBRZYCH GRA NA MEDAL


Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie drużyny AZS PWSZ WAŁBRZYCH, której zawodnicy zajęli 3 miejsce w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu w Katowicach. Podczas turnieju trwającego w dniach 04-07.02.2021 wyłoniono zespoły, które uzyskały awans do ogólnopolskich rozgrywek finałowych, które odbędą się w Poznaniu w terminie 28.02 – 03.03.2021.

Zawodnikom oraz trenerowi – Panu Kamilowi Jasińskiemu, wykładowcy naszej Uczelni, serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces w nadchodzącej rywalizacji.

Skład osobowy męskiej drużyny AZS PWSZ WAŁBRZYCH oraz tabela wyników:

Skład drużyny:

 1. Konrad Andruszko
 2. Daniel Borowiec
 3. Jakub Filipczak
 4. Szymon Kopacz
 5. Piotr Krawczyk
 6. Mateusz Krzymiński
 7. Dawid Marut
 8. Jakub Nowicki
 9. Paweł Smoleń
 10. Szymon Stec
 11. Michał Szydełko
 12. Szymon Tragarz

Trener: Kamil Jasiński

Wyniki zespołu:

PWSZ Wałbrzych – UH-P Częstochowa 8 – 5

PWSZ Wałbrzych – PWSZ Nysa 9 – 2

PWSZ Wałbrzych – Politechnika Opolska 2 – 5

 

Awans z 2 miejsca w grupie do ćwierćfinału:

1/4 – PWSZ Wałbrzych – AWF Wrocław 5 – 1

1/2 – PWSZ Wałbrzych – UP Wrocław 2 – 5

 

Mecz o 3 miejsce:

PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet Zielonogórski 5 – 5 i wygrana 2 – 1 w rzutach karnych

 

Obrazek ma charakter ozdobny

DRUŻYNA AZS PWSZ WAŁBRZYCH W PÓŁFINALE AKADEMICKICH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU


Miło nam poinformować, że 23 stycznia br. męska drużyna AZS PWSZ WAŁBRZYCH podczas zawodów Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej w futsalu zajęła drugie miejsce spośród dolnośląskich zespołów akademickich i tym samym uzyskała awans do półfinału rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski.

Funkcję trenera drużyny pełni mgr Kamil Jasiński – wykładowca akademicki naszej Uczelni związany z Instytutem Zdrowia.

Zespołowi AZS PWSZ WAŁBRZYCH – zawodnikom oraz ekipie trenerskiej – gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia podczas zaplanowanych na lipiec br. rozgrywek półfinałowych!

Poniżej prezentujemy skład osobowy drużyny AZS PWSZ WAŁBRZYCH, a także wyniki oraz klasyfikację końcową rozgrywek.

Skład drużyny:

 1. Andruszko Konrad
 2. Borowiec Daniel
 3. Filipczak Jakub
 4. Kopacz Szymon
 5. Krawczyk Piotr
 6. Krzymiński Mateusz
 7. Nowicki Jakub
 8. Smoleń Paweł
 9. Stec Szymon
 10. Szydełko Michał
 11. Tragarz Szymon

Wyniki zespołu:

 • PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław: 2 – 3
 • PWSZ Wałbrzych – AWF Wrocław: 7 – 2
 • PWSZ Wałbrzych – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław: 1 – 1
 • PWSZ Wałbrzych – PWSZ Legnica: 9 – 3

Klasyfikacja końcowa:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
 2. PWSZ Wałbrzych
 3. Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław
 4. AWF Wrocław
 5. PWSZ Legnica

Na zdjęciu drużyna AZS PWSZ WAŁBRZYCH w futsalu

 

Pucha za zajęcie II miejsca w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu