Rekrutacja na studia


Zapraszamy na studia I i II stopnia oraz  studia podyplomowe w PWSZ! Kształcimy praktycznie na atrakcyjnych kierunkach!

 

OFERTA STUDIÓW I i II STOPNIA

Od 1 czerwca 2018 r. trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 na następujące kierunki i formy studiów:

studia I stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)
 • architektura wnętrz**, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (studia inżynierskie)
 • filologia – specjalności:
  – filologia angielska, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (studia licencjackie);
  specjalizacja: 1. nauczycielska* 2. język angielski w biznesie*
  – filologia niemiecka, studia stacjonarne (studia licencjackie); specjalizacja: język niemiecki w turystyce*
  – filologia hiszpańska, studia stacjonarne (studia licencjackie); specjalizacja: język hiszpański w turystyce*
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia licencjackie)

studia II stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (studia magisterskie)
* Specjalizacje zostaną uruchomione jeżeli zgłosi się minimum 25 kandydatów na daną specjalizację.
** Uwaga, ważna informacja dla kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz”: 1,5 godzinne warsztaty sprawdzające kreatywność i predyspozycje zawodowe kandydata odbędą się w dn. 16 lipca 2018 r. (godz. 11.00, pracownia „Aquarium”, budynek B).

Więcej informacji na temat naszej oferty rekrutacyjnej, stypendialnej, warunków studiowania oraz infrastruktury uczelni (np. akademik) można znaleźć na stronie „DLA KANDYDATA”:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata

REKRUTACJA NA STUDIA 2018/2019

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019: www.pwsz.com.pl/zasady-przyjec-na-studia

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w następujących etapach:
1) 1 czerwca – 15 lipca 2018 r.
– obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie:  www.pwsz.com.pl/system-rekrutacji-online
– wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
2) do 20 lipca 2018 r. – składanie przez kandydatów dokumentów:
– wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacji online
dostarczenie wymaganych załączników do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pok. 25)
3) 16 lipca 2018 r. – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz”

NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE

Zachęcamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych i kursów doskonalących w roku akademickim 2018/2019. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Więcej informacji podyplomowe.pwsz.com.pl

Uwaga! Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 30 września br. Specjalna zniżka dla absolwentów PWSZ AS w Wałbrzychu – 15 %

Studenci oceniają – ankietyzacja 2018


Oceń wykładowcę! Oceń proces kształcenia! Zgodnie z art. 132, ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) , studenci co najmniej raz w roku są zobowiązani do oceny nauczyciela akademickiego i procesu dydaktycznego.

W tym roku akademickim oceniamy wykładowców i proces kształcenia danego kierunku według ankiet, linki do nich znajdziecie w OMNISie.

Ankiety są anonimowe, a adresy odsyłaczy wystarczy skopiować.

Informacji o tym, którzy nauczyciele zostali wskazani do oceny, szukajcie w OMNISie; ponadto istnieje możliwość ocenienia każdego nauczyciela, z którym w tym roku akademickim (2017/2018) mieliście zajęcia.

Ankiety będzie można wypełniać do 14 października 2018 roku (niedziela).

Konstytucja dla nauki


W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawę 2.0. Z tej okazji w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli rektor uczelni prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek oraz poseł na Sejm RP Wojciech Murdzek. Spotkanie miało charakter informacyjny. „Konstytucja dla nauki” to całościowa reforma szkolnictwa wyższego, która zakłada duże zmiany, m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej.  Ustawa ma zastąpić cztery dotychczas obowiązujące ustawy tj. prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Ustawą zajmie się teraz Senat RP. Zgodnie z propozycją resortu nauki, ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 października 2018 r.

Młodzież z Borysławia


Jak co roku w wakacje odwiedzili nas uczniowie polskiej szkoły w Borysławiu. Dzięki współpracy z Gminą Wałbrzych młodzież spędza tydzień wakacji w Wałbrzychu poznając uroki Dolnego Śląska. Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili kompleks pałacowo-parkowy PWSZ oraz spotkali się z władzami uczelni.

Inwentaryzacja w bibliotece


Z uwagi na wciąż trwającą inwentaryzację Biblioteka Uczelniana pozostaje nieczynna do 20 lipca (zwroty i karty obiegowe jedynie dla absolwentów). Wszystkie prośby o przedłużenie terminu zwrotu będą uwzględnione po tym terminie.

Dyplomatorium 2018


W pierwszy piątek lipca 2018 r. absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych (Lean Management i zaawansowane metody zarządzania jakością; Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne) wzięli udział w uroczystości wręczania dyplomów i świadectw. Dyplomatorium tradycyjnie już odbyło się w Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc i oprócz absolwentów wzięli w nim udział przedstawiciele Senatu oraz rodzice świeżo upieczonych licencjuszy, inżynierów i magistrów.

Wykład absolutoryjny, pt.: W co gra biznes, czyli najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy, wygłosiła Pani Ilona Nowicka, Managing Director, Lean Management Consulting Group (LMCG).

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019


Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1050) w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje i pliki do pobrania:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Biura Rektora (pokój 108, ul. Zamkowa 4) do dnia 5 października 2018 r.

Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe


Projekt Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe dobiegł końca. Do 8 czerwca trwało głosowanie na najlepszy biznesplan przygotowany w ramach spotkań mentorów biznesu z zespołami PWSZ AS.

Wjazd na chatę – projekt studentów Architektury Wnętrz – opiekun Agnieszka Włostowska

ManiBus – projekt studentek Kosmetologii – opiekun Katarzyna Fitrzyk

Park Finder – projekt studentów logistyki – opiekun Rafał Palonek

BHPPractic – projekt studentów BHP i Kosmetologii – opiekun Adrianna Matusik

Sensuum – sala doświadczalna – projekt studentek Pedagogiki – opiekun Joanna Nowicka

Decyzją głosujących, najlepszym projektem okazał się BHPPractic (924 głosy), biznesplan dotyczył utworzenia firmy szkolącej i doradzającej w zakresie praktyk BHP. Drugie miejsce należało do Architektury Wnętrz (551 głosów), trzecie do Logistyki (409 głosów)

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystych obchodów Dni Uczelni 15 czerwca 2018. Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczył prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz organizatorki projektu dr Beata Detyna i dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska. Zwycięzcy otrzymali biznesowe gry planszowe.

Projekt Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowy finansowany ze środków Fundacji Banku Zachodniego, w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego za krzewienie wiedzy o Edukacji


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC ogłosiła I edycję Konkursu im. prof. Romana Czerneckiego na najlepszy artykuł poświęcony edukacji. Konkurs ma pozytywnie wpłynąć na rozwój edukacji w Polsce poprzez docenienie i upowszechnianie pracy osób prowadzących działalność naukową oraz publicystyczną w tej dziedzinie.

Nagrody w I edycji Konkursu w roku 2018 zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

 • artykuł naukowy (nagroda pieniężna wysokości 20 000 złotych)
 • artykuł publicystyczny (ufundowanie udziału w wydarzeniu dotyczącym edukacji w wysokości do 10 000 złotych)

Zgłaszane artykuły muszą być opublikowane w języku polskim lub angielskim i być autorstwa lub współautorstwa osoby zgłaszającej się do Konkursu. Do Konkursu w obu kategoriach, można zgłaszać tylko artykuły, które zostały opublikowane w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać w formie elektronicznej przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30 czerwca 2018 roku i przesłanie go na adres: nagroda@efc.edu.pl 
Pytania należy kierować do koordynatora projektu (Urszula Kuczyńska, ukuczynska@efc.edu.pl).

więcej informacji: https://www.efc.edu.pl/pl/programy/NagrodaCzerneckiego

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego 2018

Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki


200 mln złotych – tyle w ramach kolejnych edycji konkursów NCN mogą otrzymać naukowcy planujący utworzenie zespołów badawczych, zamierzający realizować projekty we współpracy międzynarodowej oraz prowadzący innowacyjne i przełomowe badania. O 40 mln zł zawalczą badacze, którzy zechcą realizować polsko-chińskie projekty w ramach nowego konkursu SHENG.

Szczegółowe informacje o konkursach: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-ncn-maestro-10-harmonia-10-sonata-bis-8-sheng-1.html

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą MNiSW powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów.