Studenci – dla Was nowe porozumienie o współpracy naszej Uczelni z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu.


Podczas ostatnich obrad Senatu Uczelni (24.04.2019 r.) rektor, dr hab. Piotr Jurek podpisał porozumienie z Komendantem Miejskiej Policji w Wałbrzychu – p. Krzysztofem Lewandowskim. Obie strony zobowiązały się promować i inicjować współpracę m.in. poprzez organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni; współorganizowanie wizyt studyjnych, konferencji, seminariów i warsztatów. Co ważne, zastanawiasz się nad wyborem tematu pracy dyplomowej – może  już go masz – bowiem w porozumieniu znalazł się zapis dotyczący możliwości ustalania tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z Komendą  Miejską  Policji w Wałbrzychu pod opieką osoby wyznaczonej ze strony Uczelni.  Szukasz konkretnych informacji – zgłoś się do rektoratu (pokój 108, ul. Zamkowa 4).

Program Erasmus+ – trwa rekrutacja studentów


Do 30 kwietnia br. trwa rekrutacja studentów na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ oraz PO WER w roku akademickim 2019/2020. 

  • Wyjazd na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+

Nie musisz opuszczać kraju na kilka lat, żeby posmakować nauki za granicą. Erasmus+ umożliwia realizację części Twoich studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej.
Celem stypendium jest pobyt w jednej z uczelni partnerskich PWSZ AS w Wałbrzychu w celu zrealizowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Koordynatora ECTS programu studiów, a długość indywidualnego stypendium i dokładny termin jego rozpoczęcia zależy od ustaleń z wybraną uczelnią partnerską.

Dlaczego warto?

Wśród wartości najbardziej zachęcających przyszłych stypendystów, a wymienianych przez osoby, które wyjechały na stypendium zagraniczne są: nauka i uzyskanie nowych kompetencji, pogłębienie znajomości języków obcych, poznanie innego systemu edukacji, przygoda i szkoła życia, poznanie innych kultur, nawiązanie znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy a nawet świata, możliwość zwiedzenia innego kraju, podniesienie swojej wartości na rynku pracy oraz szansa na zdobycie unikalnej wiedzy – niemożliwej do uzyskania w innym miejscu.

Kto może wyjechać?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów I stopnia.

Ile razy można wyjechać?

Wielokrotnie, łącznie do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Czas wyjazdów na studia i praktyki sumuje się. Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus, FSS, Erasmus+ są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach I stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na I stopniu, ale już na 12 miesięcy na II stopniu studiów.

Gdzie można wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów

Stypendium programu Erasmus+

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w bieżącym roku akademickim przedstawiają się następująco:

Kraj Miesięczna stawka obowiązująca
w programie Erasmus+(studia/SMS)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia,  Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 euro
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 euro
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400 euro

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (Program PO WER)

  • Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2”

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER w bieżącym roku akademickim (2018/2019):

  • wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  3019 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2803 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2587 PLN
  • wyjazdy studentów niepełnosprawnych
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2156 PLN  2587 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1940 PLN 2372 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry  1725 PLN 2156 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE.

Dowiedz się więcej o programie: www.power.gov.pl

Doktor Paweł Kuczma już z habilitacją


Z ogromną radością informujemy, że 18 marca 2019 r. Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego nadała panu Pawłowi Kuczmie stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Model ogólnokrajowych konsultacji społecznych w Polsce”.
Serdecznie gratulujemy!

Porozumienie o współpracy pomiędzy uczelniami z województwa dolnośląskiego i opolskiego


W dniu 15.04.2019 roku w Jeleniej Górze zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Rektorami: Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Uczelnie zobowiązały się do współdziałania w zakresie:
– wymiany informacji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej,
– wspólnego prowadzenia kursów i szkoleń,
– tworzenia warunków do rozwoju kultury fizycznej i działalności artystycznej oraz realizacji badań naukowych,
– działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
– wzajemnej wymiany studentów.
W spotkaniu udział wzięli Marszałek Województwa Dolnośląskiego p. Cezary Przybylski oraz Marszałek Województwa Opolskiego p. Andrzej Buła.

 

Wykład otwarty z prezentacją technologii VR i AR


W dniu 15.04.2019 r. , o godz. 11.30, w Auditorium Novum odbył się wykład otwarty z prezentacją technologii VR i AR. Spotkanie, które poprowadził p. Mateusz Tokarski, reprezentujący firmę Giant Lazer Sp. z o.o. było zatytułowane: Technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, a nowe wyzwania logistyki. Spotkanie odbyło się z inicjatywy dyrekcji Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a uczestniczyli w nim studenci kierunków: logistyka, BHP oraz architektury wnętrz. We wszystkich tych obszarach technologie VR i AR mają już swoje zastosowania. Podczas spotkania zademonstrowane zostały możliwości wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości m.in. w: produkcji, logistyce, magazynach, podczas szkoleń pracowników, inspekcji transportowych, projektowania hal magazynowych itp.  Każdy z uczestników mógł obejrzeć i wypróbować sprzęt (smart glass, ring scanner, gogle VR). Studenci i wykładowcy szczególnie zainteresowani byli możliwościami zastosowania gogli VR, które po zakończonym wykładzie mogli wypróbować w praktyce.
Dziękujemy p. Mateuszowi Tokarskiemu za poświęcony naszym studentom czas, podczas którego z wielkim zaangażowaniem odpowiadał na pytania i prezentował nowe technologie. Mamy nadzieję, że współpraca z Giant Lazer będzie się rozwijała.

KU AZS PWSZ Wałbrzych sekcja piłki nożnej mężczyzn – nabór!


Klub Uczelniany AZS PWSZ Wałbrzych ogłasza nabór do sekcji męskiej w piłkę nożną. Już 29 kwietnia 2019 roku reprezentację PWSZ AS w Wałbrzychu czeka mecz w ramach Ligi Międzyuczelnianej we Wrocławiu. Chętne osoby proszone są o kontakt w biurze KU AZS PWSZ Wałbrzych – pokój 401, ul. Zamkowa 4.

Warsztaty z przedstawicielem Mando Corporation Poland


W dniu 10.04.2019 r. studenci logistyki, studiów drugiego stopnia (semestru I) uczestniczyli w warsztatach z przedstawicielem firmy Mando Corporation Poland, p. Sebastianem Bączyńskim – zajmującym funkcję Team Manager SQM Department. Warsztat zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach zajęć z przedmiotu: Branżowe systemy zarządzania jakością – w ramach programu „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”. Celem warsztatu było przedstawienie specyfiki zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży Automotive.

Kluczowe elementy przeprowadzonych 3-godzinnych zajęć to:
– wprowadzenie do branżowych systemów zarządzania jakością,
– system IATF 16949 – wymagania i korzyści w praktyce,
– dokumentacja systemu zarządzania jakością (Polityka jakości, Księga jakości, Cele jakościowe),
– mapa procesów,
– karta procesów,
– procedury i instrukcje,
– świadomość jakościowa
– systemy ISO 14001, OHSAS 18001,
– praktyczne wykorzystanie systemów jakościowych w branży Automotive.

Dziękujemy p. Sebastianowi Bączyńskiemu za ciekawe i inspirujące zajęcia, które pozwoliły studentom zetknąć się z praktycznymi problemami jakościowymi, jakie mają miejsce w przemyśle motoryzacyjnym.

Dzień Kariery 2019 – relacja


Dnia 11 kwietnia 2019 roku w auli Auditorium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbył się Dzień Kariery. Ze względu na jubileusz 20-lecia istnienia PWSZ temat tegorocznej edycji to „20 pomysłów na karierę”. Młodzież ponadgimnazjalna zapoznała się z ofertą edukacyjną Uczelni. Studenci PWSZ AS w Wałbrzychu uzyskali informacje dotyczące pakietów zawodowych w ramach projektu „Stawiamy na kształcenie praktyczne” oraz programu Erasmus+. W ramach Targów pracy, praktyk i staży studenci zapoznali się z ofertą zawodową przygotowaną przez pracodawców.

 

 

 

III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu


Dnia 11.04.2019 roku w auli Auditorium Novum odbyły się III Mistrzostwa Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu – RED CARPET GLOW. O tytuł „Mistrzyni Wizażu PWSZ AS w Wałbrzychu” walczyło 10 zawodniczek. Poziom zawodów stał na bardzo wysokim poziomie. Jury konkursu w składzie:
– p. Malwina Siwiec, przewodnicząca jury, wielokrotna laureatka Mistrzostw Polski Makijażu Profesjonalnego, absolwentka PWSZ AS w Wałbrzychu,
– p. Magdalena Ptaszek, kierownik Kosmetycznego Instytutu dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Małgorzata Poprawa, lider kosmetologii w Kosmetycznym Instytucie dr Ireny Eris w Polanicy Zdroju,
– p. Katarzyna Fitrzyk, laureatka Mistrzostw Polski makijażu profesjonalnego, wielokrotna jurorka mistrzostw wizażu oraz mistrzostw kosmetologicznych.
Po długich, merytorycznych dyskusjach jury konkursu zdecydowało, że Mistrzynią Wizażu PWSZ w Wałbrzychu została pani Magdalena Matyga-Kruk. Tytuł I Vice Mistrzyni Wizażu jury przyznało pani Monice Jaszewskiej, a II Vice Mistrzynią Wizażu została pani Natalia Witucka.
Bardzo dziękujemy za udział, organizację, nagrody i gorący doping wszystkim osobom, które włączyły się w to wydarzenie.

Konferencja szkoleniowa pt.”Jak rozmawiać i uczyć o Unii Europejskiej?”


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji szkoleniowej pt. „Jak rozmawiać i uczyć o Unii Europejskiej?”. Konferencja odbędzie się 10 maja 2019 roku w Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc w PWSZ AS w Wałbrzychu. Początek spotkania o godzinie 10:00. Osoby zainteresowane proszone są zgłaszanie chęci uczestnictwa i potwierdzenia obecności do dnia 8 maja 2019 roku.