Konkurs dla studentów administracji


Studenckie Koło Naukowe Administratywistów „Ministrare” zaprasza do udziału w konkursie wiedzy z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. Jest on kierowany do studentów administracji.

Read more…

Pogrzeb prof. Czesława Pawła Dutki


Uroczystości pogrzebowe prof. zw. dr hab. Czesława Pawła Dutki rozpoczną się w dniu 18 stycznia (sobota) o godzinie 12:00 Mszą Świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy-Zdroju (ul. Kamienna 8). Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 13:00 na cmentarzu komunalnym przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju.

Rekrutacja na logistykę II stopnia


W dniach 15 stycznia-12 lutego br. prowadzona jest rekrutacja na studia II stopnia na kierunku logistyka. Dotyczy ona zarówno trybu stacjonarnego, jak i niestacjonarnego. Jest to oferta kierowana do absolwentów studiów inżynierskich na dowolnym kierunku, nie tylko logistyków. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w procesie rekrutacji muszą dokonać elektronicznej rejestracji za pośrednictwem systemu rekrutacji online oraz złożyć komplet dokumentów w pokoju nr 24 (Dział Nauczania i Spraw Studenckich, budynek A, ul. Zamkowa 4).

Read more…

Dr Beata Detyna członkiem zespołu doradczego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Jest nam miło poinformować, że dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu doradczego do opracowania programu praktyk zawodowych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (Zarządzenie MNiSW z dnia 05.12.2019 roku, Dz. U. z dnia 6 grudnia 2019 roku, poz. 81). Zespołowi, składającemu się z 17 osób, przewodniczący dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ w Elblągu.

Do zadań zespołu należy:
• dokonanie śródokresowej ewaluacji wdrażania pilotażowego programu praktyk zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem”, opinii dotyczącej wyników tej ewaluacji;
• analiza raportu końcowego z audytu pilotażowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu, o którym mowa w pkt 1, oraz przedstawienie ministrowi opinii dotyczącej wyników tej analizy;
• opracowanie programu praktyk zawodowych dla studiów o profilu praktycznym.
Zespół został powołany na okres od 06.12.2019 r. do 31.03.2020 r.

Read more…

Kurs medyczny dla studentów techniki dentystycznej


Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz Instytut Zdrowia Wydział Techniki Dentystycznej zapraszają studentów wydziału Techniki Dentystycznej do udziału w kursie medycznym pt. „Uzupełnienie ruchome nieosiadające”, który poprowadzi dr hab. Halina Ey-Chmielewska z Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kurs odbędzie się 11 stycznia 2020 r. (sobota) w godzinach 9.00-15.30 w budynku B (ul. Piotra Skargi 14a).

Read more…

Wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu


Dnia 10.12.2019 r. studenci kierunkuów administracja i BHP, wraz z dr. Łukaszem Mikowskim, wzięli udział w wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Była ona zorganizowana w ramach zajęć praktycznych i miała na celu umożliwienie studentom poznania specyfiki pracy w tej instytucji.

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych oraz p. Dyrektor, po krótkiej prezentacji, w sposób wyczerpujący odpowiedzieli na nurtujące studentów pytania. Wizyty studyjne, poza odbywaniem praktyk, są ważnym elementem kształcenia praktycznego, a studenci bardzo chwalą taki typ aktywności i chętnie biorą w nich udział.

Logistyka. Współczesne wyzwania, tom 10


Miło nam poinformować, że kolejny, 10 tom cyklicznej monografii, pt. Logistyka. Współczesne wyzwania jest już w Bibliotece Uczelnianej. Tym razem publikacja ukazała się  w punktowanym wydawnictwie Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” w Radomiu.
Tematyka skupia się wokół zagadnień, dotyczących współczesnych wyzwań logistyki w obszarze organizacyjnym i prawnym; współczesnych wyzwań logistyki w obszarze społecznym i środowiskowym oraz infrastruktury logistycznej (wczoraj i dziś). Redaktorką tomu jest dr Beata Detyna.

Spotkanie wigilijne pielęgniarstwa


Przedświąteczny czas to okazja do kameralnych, nieformalnych spotkań studentów i kadry dydaktycznej. Jednym z takich wydarzeń, które w ostatnich dniach odbyły się na naszej uczelni, było spotkanie wigilijne I roku pielęgniarstwa. Zorganizowane z inicjatywy studentów było również przez nich dopracowane w najmniejszym detalu. Nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw, życzeń i dzielenia się opłatkiem. Razem ze studentami do wspólnego stołu zasiadły mgr Barbara Chabab – opiekun roku oraz mgr Małgorzata Kowalik zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia.

 

Konkurs „Digital Ambassador of Poland”


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do udziału w konkursie „Digital Ambassador of Poland”. Jego celem jest promocja Polski, poszczególnych miast akademickich i uczelni przez zagranicznych studentów i absolwentów polskich szkół wyższych. W wyniku konkursu wyłonionych zostanie 15 ambasadorów, którym powierzone zostaną następujące zadania:
– wsparcie kampanii Ready, Study, GO! Poland prowadzonej przez NAWA;
– promocja studiów w Polsce wśród obcokrajowców, ze szczególnym uwzględnianiem kraju pochodzenia;
– regularne przygotowanie materiałów na potrzeby mediów społecznościowych NAWA oraz własnych, wskazujących dlaczego studia i życie w Polsce są atrakcyjne;
– wsparcie w pozyskiwaniu materiałów i źródeł do publikacji (np. poprzez wywiady z innymi studentami);
– udział w filmach promocyjnych dot. studiów w Polsce.

Read more…