XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych


W dniach 16-17 maja 2019 r., w murach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych.
Z przyjemnością informujemy, że Członkinie naszego Koła w składzie: Martyna Lizak, Natalia Moszczyńska, Marika Musmanow oraz Aleksandra Wawrzyniak, brały w Konferencji czynny udział.
Panie wygłosiły referat na temat „Prawne instrumenty ochrony powietrza”. Omówiły m.in.: instrumenty ochrony powietrza, wałbrzyskie programy dot. ochrony powietrza oraz statystyki z Polski i z innych krajów europejskich, dotyczące przestrzegania prawa związanego z ochroną powietrza.
Ich prezentacja zainteresowała uczestników Konferencji i spotkała się uznaniem wykładowców Uczelni-Organizatora.
Cieszymy się i mamy nadzieję, że również w przyszłości Członkowie Koła będą aktywnie uczestniczyli w pozauczelnianych aktywnościach.

Rekrutacja na studia 2019/2020


Zapraszamy na studia I i II stopnia w PWSZ! Kształcimy praktycznie na atrakcyjnych kierunkach!

OFERTA STUDIÓW I i II STOPNIA w roku akademickim 2019/2020

1 czerwca 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia na następujące kierunki i formy studiów:

studia I stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia* – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie);
  specjalizacja: 1. język angielski w biznesie i administracji* 2. język angielski w turystyce*
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)

studia II stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)
* Specjalizacje będą wybierane po pierwszym semestrze studiów.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Więcej informacji na temat naszej oferty rekrutacyjnej, stypendialnej, warunków studiowania oraz infrastruktury uczelni (np. akademik) można znaleźć na stronie „DLA KANDYDATA”:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020:
uchwała nr 15/2019 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w następujących etapach:
1)  01.06.2019 – 31.07.2019
– obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie:  www.pwsz.com.pl/system-rekrutacji-online
– wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
2) do 31.07.2019 – składanie przez kandydatów dokumentów:
– wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacji online
dostarczenie wymaganych załączników do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pok. 24)
3) 31.07.2019 – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz” (1,5 godzinne warsztaty odbędą się o godz. 11.00 w pracowni „Aquarium” w budynku B)
4) 05.08.2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji


KONTAKT

Działu Nauczania i Spraw Studenckich
(Uwaga, w okresie rekrutacji dział jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.)
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
pok. 24 lub pok. 25
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+ 48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 25

Student logistyki powołany do Reprezentacji Dolnośląskiego ZPN UEFA Regions CUP na Finałowy Turniej Mistrzostw Europy


Student kierunku logistyki I stopnia, Pan Szymon Tragarz został powołany do Reprezentacji Dolnośląskiego ZPN UEFA Regions CUP na Finałowy Turniej Mistrzostw Europy. Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN informuje, że w dniach 14-16.06.2019 w Trzebnicy odbędzie się zgrupowanie sportowe oraz w dniach 16 – 24.06 lub 27.06.2019 w Bad Gogging (Niemcy) odbędą się Mistrzostwa Europy UEFA Regions CUP.

Jest to wielkie wyróżnienie za osiągnięcia w sporcie, to też potwierdzenie jak bardzo utalentowanych studentów mamy na Uczelni.

Trzymamy kciuki i życzmy powodzenia w nadchodzącym Finale Mistrzostw Europy.

Wizyta studentów Logistyki w fabryce Skody.


W dniu 13.06.2019 roku studenci II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz  I roku studiów drugiego stopnia, kierunku logistyka zwiedzili fabrykę i muzeum firmy Skoda w miejscowości Mlada Boleslav. Tę wyjazdową wizytę studyjną zorganizował mgr Rafał Palonek, wykładowca w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym oraz dyrektor zarządzający firmy współpracującej z naszą Uczelnią – Lean Management Consulting Group (Wrocław).

            Podczas wizyty studenci mieli okazję zobaczyć jak wygląda produkcja najnowszych modeli samochodów firmy Skoda, ze szczególnym naciskiem na procesy tłoczenia oraz spawania. Jako przyszli logistycy, uczestnicy mogli zapoznać się także z różnymi sposobami organizacji logistyki produkcji.

            Niezwykle cenna była także wizyta w muzeum marki Skoda, gdzie studenci mogli poznać jej historię oraz obejrzeć wszystkie dotychczas produkowane modele samochodów osobowych i dostawczych, a także rowery Laurin and Klement.

 

Oferty pracy i praktyk


Drodzy Studenci i Absolwenci!

Dzięki szeroko zakrojonej współpracy naszej uczelni z firmami i instytucjami w regionie do Biura Karier spływają ciekawe oferty praktyk, staży i pracy, które skierowane są do Was – Studentów oraz przyszłych Absolwentów. W związku z tym Biuro Karier zaprasza wszystkie osoby zainteresowane  poszukiwaniem bieżących informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych do zapoznania się z ofertą zamieszczoną  na stronie: www.pwsz.com.pl/biuro-karier.

„Przed Tobą drzwi do kariery …. My dajemy Ci klucz!”

Wykład gościnny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23.05.2019 r. o godzinie 13:00 na Uczelni odbył się wykład pt. „ Mechanizmy zarządzania projektami – zarządzanie projektami
w ramach Funduszy Europejskich”
.

Celem wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego było przedstawienie tematyki zarządzania projektami, czyli procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu. Wykład poprowadzony przez praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia
z dużymi projektami był bardzo interesującym uzupełnieniem zajęć.

            W wykładzie udział wzięli:

 • ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, oraz studenci I roku USM logistyki;
 • ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Ilona Kwiecińska oraz Sebastian Pacyna.

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest programem współpracy transgranicznej, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 czerwca 2015 r. i obejmuje swym zasięgiem m.in. część województwa śląskiego. Program skupia się na 4 celach tematycznych określonych w Osiach Priorytetowych i wspiera działania z zakresu zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz zatrudnienia, edukacji i kwalifikacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

Wykład w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawił, że nasi studenci mogli poznać problematykę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów nie tylko na poziomie firm, ale również na poziomie współpracy transgranicznej.

Uczelni odbył się wykład pt. „ Mechanizmy zarządzania projektami – zarządzanie projektami  w ramach Funduszy Europejskich”.

Celem wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego było przedstawienie tematyki zarządzania projektami, czyli procesem, w trakcie którego osoba kierująca projektem przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań wchodzących w skład projektu. Wykład poprowadzony przez praktyków, którzy na co dzień mają do czynienia
z dużymi projektami był bardzo interesującym uzupełnieniem zajęć.

            W wykładzie udział wzięli:

 • ze strony Uczelni: mgr Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, oraz studenci I roku USM logistyki;
 • ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Ilona Kwiecińska oraz Sebastian Pacyna.

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest programem współpracy transgranicznej, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 23 czerwca 2015 r. i obejmuje swym zasięgiem m.in. część województwa śląskiego. Program skupia się na 4 celach tematycznych określonych w Osiach Priorytetowych i wspiera działania z zakresu zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz zatrudnienia, edukacji i kwalifikacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

Wykład w ramach praktycznego profilu naszej Uczelni sprawił, że nasi studenci mogli poznać problematykę związaną z zarządzaniem i realizacją projektów nie tylko na poziomie firm, ale również na poziomie współpracy transgranicznej.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką


Uwaga, Studenci, Absolwenci, Pracownicy naukowi! Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła konkursy skierowane do Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych o:

– Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską

– Nagrodę Zarządu ARP S.A. na najlepszą pracę doktorską, projekt badawczy

Celem konkursów jest wyłonienie najlepszych prac w następujących obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja oraz efektywne zarządzanie przedsiębiorstwie. Prace można nadsyłać do 16 sierpnia br. na adres organizatorów. Regulaminy konkursów przewidują nagrody pieniężne!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursów oraz wzięcia udziału!

Regulamin dot. konkursu na pracę doktorską i rozprawę doktorską

Regulamin dot. konkursu na pracę magisterską, inżynierską i licencjacką

Szczegółowe informacje można również uzyskać: https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-doktorska,-magisterska,-inzynierska-i-licencjacka

Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination


Miło nam poinformować, że mgr Justyna Jaskólska reprezentowała naszą uczelnię na międzynarodowym seminarium „Impact of Erasmus+ on internationalisation of HEI and VET institutions Promoting best practices in Impact & Dissemination”, które odbyło się w dniach 22-24 maja br. w Lizbonie. Pani Justyna Jaskólska pełni funkcję uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ (wcześniej Erasmus) od 2007 r. i została zaproszona jako ekspert z zakresu internacjonalizacji polskiego wyższego szkolnictwa zawodowego, uczestniczyła również w obradach okrągłego stołu nt. „Roundtable of VET and HE representatives – Approaches to the internationalization of VET and HE institutions”. Dużym wyróżnieniem była propozycja moderowania sesji  „Cooperation Networks”, podczas której opinia p. J. Jaskólskiej o potrzebie internacjonalizacji publicznych uczelni zawodowych jako bardzo ważnym, strategicznym celu i konieczności dyskutowania nad jej przebiegiem i uwarunkowaniami w szerszym, międzynarodowym gronie, została uznana za wiążącą. Jak podkreślała mgr J. Jaskólska, ze względu na niedostatek wiedzy, doświadczeń w zakresie właściwego promowania efektów płynących z udziału w projektach Erasmus+, udział w takim wydarzeniu jak w Lizbonie, może przyczynić się do poprawy kluczowych umiejętności pracowników polskich uczelni zwłaszcza w obszarze efektywnego zarządzania projektami mobilności czy szeroko pojętego ich umiędzynarodowienia.

Pani Justynie Jaskólskiej gratulujemy sukcesu

dav

Wizyty studyjne w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o


Studenci kierunku logistyka – II roku studiów inżynierskich oraz I roku studiów magisterskich (stacjonarnych) uczestniczyli 22.05.2019 r. w wizycie studyjnej, w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. Wizyty w ramach Programu POWER – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!” zorganizowała dr Beata Detyna, w ramach prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych. Uczestnikami ponad 4-godzinnej wizyty było ponad 30 studentów.

            Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji na temat historii i rozwoju TMMP – poprowadzonej przez Pana Piotra Sandomierskiego. Studenci mogli dowiedzieć się m.in. jakie są kluczowe idee oraz zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS – Toyota Production Systm). Na tzw. Toyota Way składają się m.in.: Kaizen (ciągłe doskonalenie), wyzwania, szacunek do ludzi, Genchi Genbutsu („Idź i sprawdź u źródła”) oraz praca zespołowa. Istotą TPS jest przede wszystkim: koncepcja Just in Time, Jidoka (inteligentna automatyzacja) oraz redukcja: marnotrawstwa (muda), niestabilności (mura) i przeciążeń (muri).

Studenci podczas wizyty odwiedzili zakłady produkcji silników i skrzyń biegów (dwie wizyty po 1,5 godziny). Mieli okazję zapoznania się z metodami i narzędziami wykorzystywanymi przez TMMP. Wyjaśniony został m.in. system Kanban oraz zasady pracy standaryzowanej. Oprowadzający studentów po zakładzie pracownicy Toyoty uświadamiali Uczestników, że jakość produktu „wbudowana” jest w proces jego produkcji. Podkreślano znaczenie szybkiego usuwania problemów, a także angażowania się w proces doskonalenia wszystkich zatrudnionych. Szczegółowo wyjaśniono takie zagadnienia jak: Poka Yoke, Heijunka, zasady FIFO, 5S itd.

            Po wizytach w zakładach produkujących silniki oraz skrzynie biegów studentom zaprezentowano bardzo interesujący film – o zaangażowaniu firmy w różnego typu projekty (produkcję urządzeń rehabilitacyjnych, robotów, pojazdów jednoosobowych, pojazdów autonomicznych, napędów alternatywnych itd.). Szczególnie podkreślano znaczenie wyzwań środowiskowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) dla TMMP.

            Dziękujemy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. za ogromne zaangażowanie w przeprowadzenie wizyt studyjnych. Studenci mogli liczyć na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich pytań – co zapewne przyczyni się do lepszego zrozumienia materiału, jaki obowiązuje w ramach programu studiów.