Legia Akademicka 2019


Czym jest „Legia Akademicka”? Legia Akademicka rozpoczyna się zajęciami teoretycznymi (30 godzin) prowadzonymi w formie wykładów. Po ich ukończeniu studenci odbędą w wakacje 22 dniowe szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych. Co ważne, za każdy dzień pobytu w jednostce wojskowej żak otrzyma 91,1 zł – czyli tyle, ile każdy szeregowy. Ci, którzy zaliczą pierwszy etap szkolenia, będą mogli wziąć udział w kursie podoficerskim.

Taki kurs również najpierw będzie odbywał się w formie wykładów na uczelni – 20 godzin dla dowódców drużyn i 15 godzin dla instruktorów. Po jego zaliczeniu student otrzyma stopień podoficera.

Uwaga! Projekt dotycz zarówno mężczyzn jak i kobiet!

Wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” prosimy składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, pok. nr 25 (ul. Zamkowa 4).

Zgłoszenie

Wyniki zimowej rekrutacji na studia 2018/2019


Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje, że decyzje w sprawie przyjęcia na studia II stopnia (kierunek Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2018/2019 zostały wysłane pocztą tradycyjną na adresy kandydatów podane w formularzach rejestracyjnych. Ponadto komunikaty w sprawie przyjęcia na studia są dostępne w systemie OMNIS po zalogowaniu się na indywidualne konto kandydata: https://omnis.pwsz.com.pl/.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Z okazji 100-lecia polskiej niepodległości Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu organizuje w terminie 24-25 maja 2019 roku konferencję poświęconą polskim okrętom śródlądowym, które operowały na rzekach i jeziorach. Tematyka będzie dotyczyć także flot rzecznych w innych państwach. Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji!

http://www.fomt.pl/index.php/15-konferencje/282-zapomniane-bandery-flotylle-rzeczne-ii-rzeczypospolitej

 

Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z wybitnym polskim aktorem Olgierdem Łukaszewiczem pt. „Podróże obywatela Unii Europejskiej”. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w Auditorium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Olgierd Łukaszewicz to polski aktor teatralny i filmowy, w latach 2002–2005 i 2011-2018 prezes Związku Artystów Scen Polskich (ZASP). Ma na swoim koncie kilkadziesiąt znaczących ról teatralnych i filmowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest fundatorem Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego. Zaangażował się w działalność społeczną – od kilku miesięcy podróżuje po kraju z cyklem spotkań “Podróże Obywatela UE Olgierda Łukaszewicza po Polsce”.

Milion złotych na podniesienie jakości kształcenia praktycznego!


Miło nam poinformować, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu znalazła się w grupie 15 publicznych uczelni wybranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania „Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości”. Zadanie to ma na celu podniesienie jakości kształcenia. Podstawowym kryterium doboru szkół do tego przedsięwzięcia były najlepsze wyniki zawodowe absolwentów.

Więcej informacji na temat tego projektu znajdą Państwo – http://konstytucjadlanauki.gov.pl/15-mln-zl-na-dydaktyczne-inicjatywy-doskonalosci-ktore-uczelnie-otrzymaly-wsparcie

Spotkanie studentów Koła Naukowego Just in Time w RONALU


W dniu 07.01.2019 r. Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” w składzie: Paweł Rakowski, Ewelina Wojak, Jakub Wojnowski, Damian Abramowicz, Bartosz Rydel oraz Patryk Chwedczuk uczestniczyli w kolejnym już spotkaniu z Panem Przemysławem Kubińskim, kierownikiem zarządzania łańcuchem dostaw w RONAL POLSKA Sp. z o.o. Spotkanie dotyczyło szczegółowego omówienia zasad współpracy pomiędzy KNML „Just in Time”, a firmą w zakresie realizacji projektu usprawniającego działania w sferze obsługi i kontroli wózków jezdniowych podnośnikowych. Za tydzień, 13.02.2019 r. studenci logistyki rozpoczną realizację wyznaczonych zadań na hali produkcyjnej. Członkowie KNML „Just in Time” będą m.in.: mapować czynności wykonywane przez operatorów w magazynie, przeprowadzać audyt procesów, dokonywać pomiarów czasów oraz innych istotnych dla sprawności procesów wskaźników. O kolejnych etapach realizacji tego niezwykle ciekawego projektu będziemy informowali na bieżąco.

 

Dr Małgorzata Babińska – nowy Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego


Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że od dnia 1 lutego 2019 roku dr Małgorzata Babińska pełni funkcję Dyrektora Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego. Pani Małgorzata Babińska związana jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu od 2000 roku. W przeszłości pełniła funkcję Wicedyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego (opiekun kierunku Politologia), a także od 2012 roku pełniła obowiązki Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

Życzymy nowo wybranej pani Dyrektor kolejnych sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności.

Kontynuacja projektu: WAŁBRZYCH – studiuj, pracuj, mieszkaj!


W dniu 4 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu odbyło się spotkanie przedstawicieli porozumienia „Wałbrzych – studiuj, pracuj, mieszkaj”. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej, kanclerz PWSZ AS w Wałbrzych Rafał Pszczolarski oraz dyrektor działu administracji w firmie NSK Hiroki Nukui. Podczas spotkania miało miejsce podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz zostały przedstawione plany na najbliższą przyszłość, w związku z kontynuacją tego porozumienia. To wspólny projekt miasta Wałbrzych, PWSZ Wałbrzych oraz fabryki NSK, jednego z wiodących na świecie producentów łożysk tocznych oraz rozwiązań w zakresie techniki liniowej i układów kierowniczych. Celem projektu jest współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych działań promujących Wałbrzych jako miasta atrakcyjnego pod względem zamieszkania, studiowania i pracy zawodowej. To pierwszy w historii naszego miasta projekt, gdy pod wspólnym szyldem różne jednostki (miasto, publiczna uczelnia oraz duża fabryka zlokalizowana w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) planują wspólnie zachęcać młodych ludzi do związania swoich losów z Wałbrzychem.

Rekrutacja na studia dualne w RONAL POLSKA – informacje


REKRUTACJA DLA STUDENTÓW II ROKU LOGISTYKI NA STUDIA DUALNE W RONAL POLSKA ROZPOCZĘTA!!! JAK APLIKOWAĆ?

W dniu 31.01.2019 r. rozpoczęta została rekrutacja na studia dualne w RONAL POLSKA

Sp. z o.o. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

  • CV,
  • listu przewodniego (z podaniem swoich motywacji do studiowania w formie studiów dualnych w przedsiębiorstwie RONAL), na adres mailowy przedsiębiorstwa:

jobs.pl@ronalgroup.com

Termin przesyłania dokumentów – do 08.02.2018 r.

Przedsiębiorstwo, poinformuje zainteresowane osoby o rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w siedzibie firmy (miejsce i czas zostaną podane do wiadomości studentów). Zakładamy, że proces rekrutacyjny zakończy się 15.02.2019 r.