REKRUTACJA TRWA! STUDIUJ w PWSZ WAŁBRZYCH


Trwa rekrutacja na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W roku akademickim 2020/2021 w naszej Uczelni Studenci będą mogli kształcić się w wymiarze studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w formie zajęć stacjonarnych (BEZPŁATNE studia dzienne) lub niestacjonarnych (płatne studia zaoczne).

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (1,5-letnie studia magisterskie) – NABÓR PROWADZONY W REKRUTACJI ZIMOWEJ

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną – https://www.pwsz.com.pl/dla-kandydata/

STUDIUJ!!! w PWSZ WAŁBRZYCH

WEJDŹ DO NASZEGO ŚWIATA – PWSZ WAŁBRZYCH DLA MATURZYSTÓW


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, która przygotowała filmowe spotkania pn. „WEJDŹ DO NASZEGO ŚWIATA – PWSZ WAŁBRZYCH DLA MATURZYSTÓW”, w których cyklicznie prezentowane będą kierunki studiów, jakie można realizować w naszej Uczelni.

Klikając w ikonę filmu opatrzonego nazwą kierunku studiów spotkacie się Państwo z Wykładowcami oraz Studentami naszej Uczelni. W przystępnej formie wywiadu przedstawią Oni profile kształcenia oraz niezbędne informacje, które pomogą podjąć decyzję o przyszłej drodze edukacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Serdecznie zapraszamy do NASZEGO ŚWIATA – drzwi otwarte szeroko!!!!

PIELĘGNIARSTWO – studia pierwszego stopnia – licencjackie

PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia –
licencjackie

KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia – licencjackie

Część 1

Część 2

ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia – licencjackie oraz studia drugiego stopnia – magisterskie

TECHNIKI DENTYSTYCZNE – studia pierwszego stopnia – licencjackie

 

LOGISTYKA – studia pierwszego stopnia – inżynierskie oraz studia drugiego stopnia – magisterskie (rekrutacja zimowa)

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ – studia pierwszego stopnia – licencjackie

 

Spotkanie z ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ w organizacji 🙂

FILOLOGIA (filologia angielska) – studia pierwszego stopnia – licencjackie

 

Spotkanie z FILOLOGIĄ w organizacji 🙂

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – studia pierwszego stopnia – inżynierskie

 

Spotkanie z BHP w organizacji 🙂

NASZ ŚWIAT – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 

Nasz Świat czeka na WAS! 🙂 🙂 🙂

JM REKTOR PWSZ WAŁBRZYCH NA SPOTKANIU Z MINISTREM NiSW


Miło jest nam poinformować, że Jego Magnificencja Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek, wziął udział w spotkaniu, którego tematyką było „łączenie szkolnictwa wyższego z biznesem”. W obradach uczestniczyli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Wojciech Murdzek, przedstawiciele wałbrzyskich i świdnickich środowisk akademickich oraz Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ, INŻYNIERSKĄ I LICENCJACKĄ


Zapraszamy i zachęcamy do udziału w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką skierowany jest do studentów i absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, których zainteresowania naukowe obejmują problematykę innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Jego idea wpisuje się w założenia programu Kadry dla przemysłu, który realizuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Konkurs to efekt porozumienia, jakie ARP S.A. zawarła w marcu 2019 r. ze Zgromadzeniem Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Konkurs został objęty patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Spośród nadesłanych w poprzednim roku prac wyłoniono 9 najlepszych.

– Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania. Dotychczas nagrodzone prace to najlepszy dowód na potencjał, jaki drzemie w kształceniu zawodowym i przede wszystkim w młodych ludziach, studentach i absolwentach publicznych uczelni zawodowych. Budowanie pomostów między światem akademickim a światem biznesu umożliwia łączenie najwyższych kompetencji z praktyką biznesową. Sukces pierwszej edycji konkursu umocnił nas w przekonaniu, że taka inicjatywa jest potrzebna i powinna być kontynuowana – mówi Paweł Kolczyński, Wiceprezes ARP S.A.

Decyzja o ogłoszeniu II edycji konkursu została podjęta przez Zarząd ARP S.A. ponownie w porozumieniu z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Uczestnikami konkursu mogą zostać studenci i absolwenci Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rektorzy zrzeszeni są, jako członkowie zwyczajni, w  stowarzyszeniu pod nazwą Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Tak jak w ubiegłym roku, wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w obszarach: innowacje, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, technologie na rzecz zaawansowanego przemysłu, otoczenie okołobiznesowe, informatyka, zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w październiku 2020 r . w siedzibie ARP S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

W załączeniu przekazujemy REGULAMIN KONKURSU

SUKCES PRACOWNIKA PWSZ WAŁBRZYCH


Pragniemy poinformować, że w piątek 26. czerwca mgr Agata Buczak – pracownik działu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – obroniła pracę doktorską pt. „Instytucje otoczenia biznesu a podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety”. Rozprawa doktorska w dziedzinie ekonomia jest efektem badań i studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze. Tematykę dysertacji stanowią aktualne zagadnienia z zakresu przedsiębiorczej działalności kobiet, funkcjonowania obecnych w Wałbrzychu i w regionie instytucji otoczenia biznesu oraz ich wpływ na podejmowanie przez wałbrzyszanki decyzji o założeniu własnej firmy.

Pani Agacie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

STUDIUJ! w PWSZ WAŁBRZYCH
www.pwsz.com.pl
#kształcimypraktycznie

STYPENDIA POMOSTOWE NABÓR WNIOSKÓW


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pragnie włączyć się w akcję informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania stypendium pomostowego już od I semestru studiów stacjonarnych realizowanych w publicznych uczelniach wyższych.
„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym o stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:
* zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
* zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
* mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
* pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

* pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR, lub
* jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub
* jest członkiem rodziny wielodzietnej, lub
* jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub
* ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące XIX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych można odnaleźć na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-rusza-nowa-edycja-2/#post-11965

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako organizatora wstępnej rekrutacji kandydatów w roku akademickim 2020/2021 pragnie za pośrednictwem naszej Uczelni przekazać komplet informacji, które w formie plików do pobrania załączamy poniżej:

PLAKAT_stypendium_pomostowe
Program Stypendiów Pomostowych-1
Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych

21 LAT PWSZ WAŁBRZYCH


Święto Uczelni! W dniu 15. czerwca 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu obchodzi 21. rocznicę utworzenia. Nasza Uczelnia powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 55 poz. 578), natomiast na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2006 roku (Dz. U. 2005 Nr 23 poz. 189) patronem Uczelni stał się Angelus Silesius.
Społeczności Akademickiej – Wykładowcom, Studentom oraz wszystkim Pracownikom – PWSZ WAŁBRZYCH – życzymy dalszych sukcesów, niesłabnącego zaangażowania w działaniu i radości płynącej z uczestnictwa w życiu Uczelni.

ZOSTAŃ TERYTORIALSEM


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na prośbę Dowódcy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Artura BARAŃSKIEGO – przekazujemy informacje dotyczące możliwości wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi WOT mogą ubiegać się rezerwiści, a także osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, służba WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie oraz lokalnej społeczności Dolnego Śląska.

Aktualnie trwa nabór do 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zgłaszać mogą się wszyscy ochotnicy – Panie i Panowie. Już w lipcu odbędzie się szkolenie podstawowe zakończone uroczystą przysięgą.

W załączeniu przekazujemy Państwu ulotki zawierające kompendium informacji niezbędnych do zapoznania się z ofertą WOT.

Polecamy również dane kontaktowe bezpośrednio do 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

ul. Hallera 36/38, 50-984 Wrocław

tel. 261 650 400

ULOTKA JAK ZOSTAĆ TERYTORIALSEM

INFOGRAFIKA ZOSTAŃ TERYTORIALSEM

ULOTKA TERYTORIALNY PLECAK KORZYŚCI

Dodatkowy dyżur Biblioteki Uczelnianej w dniu 06.06.2020


Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 6. czerwca 2020 r. (sobota) Biblioteka Uczelniana będzie czynna od godz. 8.00 do 13.30.

Przypominamy również, że do Biblioteki Uczelnianej można przychodzić od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Zapraszamy!

Organizacja zajęć od 25.05.2020


Szanowni Studenci,
w dniu 22.05.2020 r. powstało zarządzenie rektora regulujące prowadzenie zajęć dydaktycznych do końca roku akademickiego 2019/2020. W tym zakresie od dnia 25 maja 2020 r. zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:

 1. Realizacja zajęć dydaktycznych:
  a) Wykłady i ćwiczenia (poza wybranymi zajęciami praktycznymi) dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywać się będą w formie zdalnej do końca bieżącego roku akademickiego.
  b) W przypadku studentów, którzy realizują zajęcia praktyczne w specjalistycznych salach (tj. przede wszystkim na kierunkach: kosmetologia, techniki dentystyczne, pielęgniarstwo, bhp), przewiduje się realizację tych zajęć w siedzibie uczelni zgodnie z harmonogramem ustalonym z prowadzącymi. Szczegóły dotyczące organizacji/przebiegu egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych, zostaną podane odrębnym komunikatem.
 2. Organizacja pracy administracyjnej w uczelni:
  a) Informujemy, że Dział Nauczania i Spraw Studenckich, w tym sekretariaty Instytutów, powracają do bezpośredniej obsługi studentów z zastrzeżeniem, że wizyta studenta musi być poprzedzona rozmową telefoniczną lub korespondencją mailową z pracownikiem działu w celu uzgodnienia szczegółów.
 3. Ponadto studenci będą zobowiązani do przestrzegania rygorów sanitarnych w budynkach i na terenie uczelni, które zostaną określone w wytycznych wydanych przez rektora.
 4. Szczegółowe informacje dla studentów zostały zamieszczone na info.pwsz.com.pl.