Rekrutacja uzupełniająca na studia 2019/2020


Zapraszamy na studia I i II stopnia w PWSZ! Kształcimy praktycznie na atrakcyjnych kierunkach!

OFERTA STUDIÓW I i II STOPNIA w roku akademickim 2019/2020

Od 5 sierpnia 2019 r. trwa rekrutacja uzupełniająca kandydatów na studia I i II stopnia na następujące kierunki i formy studiów:

studia I stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • architektura wnętrz, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, studia stacjonarne i studia niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • filologia* – specjalność filologia angielska, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie);
  specjalizacja: 1. język angielski w biznesie i administracji* 2. język angielski w turystyce*
 • kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • pielęgniarstwo, studia stacjonarne (3-letnie studia licencjackie)
 • techniki dentystyczne, studia stacjonarne (3,5-letnie studia licencjackie)

studia II stopnia

 • administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne (2-letnie studia magisterskie)

* Specjalizacje będą wybierane po pierwszym semestrze studiów.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Więcej informacji na temat naszej oferty rekrutacyjnej, stypendialnej, warunków studiowania oraz infrastruktury uczelni (np. akademik) można znaleźć na stronie „DLA KANDYDATA”:
www.pwsz.com.pl/dla-kandydata

Prosimy o zapoznanie się z warunkami rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020:
uchwała nr 15/2019 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w następujących etapach:
1)  05.08.2019 – 20.09.2019
– obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów na stronie:  www.pwsz.com.pl/system-rekrutacji-online
– wniesienie opłaty rekrutacyjnej (85 zł)
2) do 20.09.2019 – składanie przez kandydatów dokumentów:
– wydruk kwestionariusza z systemu rekrutacji online
dostarczenie wymaganych załączników do Działu Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, pok. 24)
3) 20.09.2019 – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku „architektura wnętrz” (1,5 godzinne warsztaty odbędą się o godz. 11.00 w pracowni „Aquarium” w budynku B)
4) 25.09.2019 – ogłoszenie wyników rekrutacji


KONTAKT

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
(Uwaga, w okresie rekrutacji dział jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00)
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych (sprawdź na mapie)
pok. 24 lub pok. 25 (budynek A, parter)
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+ 48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 08, 74 641 92 25

Rekrutacja na studia podyplomowe i szkolenia


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych oraz szkoleń, które będą realizowane w zimowym semestrze w roku akademickim 2019/2020. Ich program, zgodnie z misją uczelni, skoncentrowany jest na przekazaniu słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności. Wszystkie zajęcia i szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych praktyków.

Rekrutacja na studia i szkolenia trwa od 15 lipca do 30 września 2019 r. Można aplikować na następujące kierunki i kursy:

Studia podyplomowe:

Szkolenia:

 

Konkurs wzorniczy Zalando Lounge


Firma Zalando Lounge organizuje konkurs wzorniczy, którego przedmiotem jest zaprojektowanie wzoru materiałowej torby. Motywem przewodnim projektu ma być symbol szczęścia i równowagi. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 października.

Konkurs adresowany jest w szczególności do studentów kierunków kreatywnych, ale nie tylko. Mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i poprawnie zrealizują zadanie konkursowe. Projekt wzoru torby powinien składać się z elementów typograficznych, bądź mieć formę ilustracji lub komiksu. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe.

Więcej informacji o konkursie.

„PROJEKTOR – wolontariat studencki”


Studentów, którzy szukają ciekawych pomysłów na spędzenie wakacji, zachęcamy do udziału w programie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, realizowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
W ramach programu studenci wyjeżdżają do małych miejscowości na terenie całego kraju i w wybranej placówce edukacyjnej organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pobyt wolontariusza trwa 4 lub 5 dni. Realizacja zajęć w ramach wakacyjnego projektu przewidziana jest na 5 godzin lekcyjnych dziennie, dlatego wolontariusz podczas swojego pobytu ma również możliwość zwiedzania okolicy i spędzania czasu z przyjaciółmi, ponieważ do udziału w projekcie można zgłosić się wraz z grupą znajomych.

Wolontariusze PROJEKTORa zazwyczaj realizują projekty artystyczne, sportowe, animacyjno-integracyjne oraz dotyczące nauk ścisłych; mogą to być projekty autorskie.

Inicjatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Szczegółowe informacje o programie

Najlepszy Dyplom Roku


Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje przedsięwzięcie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”, którego celem jest promocja i wsparcie wyróżnionych absolwentów dolnośląskich uczelni wyższych. Kandydatów do nagród wskazują dyrektorzy instytutów, a wyboru najlepszego absolwenta dokonuje powołana przez Rektora Komisja Konkursowa na podstawie Regulaminu. Termin składania wniosków do rektoratu upływa z dniem 14 września 2019 r.

Regulamin do pobrania

Wsparcie dla cudzoziemców


Dolnośląski Urząd Wojewódzki wraz z Fundacją Ukraina realizuje projekt „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”. W ramach projektu oferowane są usługi, z których korzystać mogą cudzoziemcy przebywający w Polsce oraz osoby pracujące na co dzień i studiujące z migrantami.

Proponowane formy wsparcia to:

 • Punkt Informacyjny dla cudzoziemców i pomoc specjalistów w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Delegaturach w Legnicy i Wałbrzychu, gdzie można uzyskać informacje dotyczące złożenia wniosków o zezwolenie na pobyt czy zezwolenie na pracę;
 • Punkt Doradztwa Prawnego, w którym odbywają się bezpłatne konsultacje z radcą prawnym;
 • Doradztwo zawodowe w Delegaturach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy i Wałbrzychu (pomoc w znalezieniu ofert pracy i sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych);
 • Tłumaczenie dokumentów urzędowych na język polski z języka ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego;
 • Tłumaczenie ustne przy spotkaniach z radcami prawnymi, doradcami zawodowymi, specjalistą ds. bezpośredniego wsparcia;
 • Wsparcie edukacji międzykulturowej w szkołach.

W ramach projektu realizowane są również szkolenia dla przedstawicieli różnych grup zawodowych, kursy integracyjno-adaptacyjne oraz wizyty studyjne.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Fundacji Ukraina.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, inżynierską i licencjacką


Do 16 sierpnia br. można jeszcze zgłosić swój udział w konkursach na najlepsze prace naukowe, organizowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Są to:
1. Konkurs o nagrodę ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. na najlepszą rozprawę doktorską bądź projekt badawczy, oraz
2. Konkurs o nagrodę PREZESA AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką, inżynierską
z zakresu innowacji, restrukturyzacji i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne.

Konkursy skierowane są do Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, a honorowy patronat nad nimi objął Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach:

Regulamin dot. konkursu na pracę doktorską i rozprawę doktorską

Regulamin dot. konkursu na pracę magisterską, inżynierską i licencjacką

Zachęcamy również do odwiedzenia strony organizatora.

Współpraca z kanadyjskim Cape Breton University


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę międzykontynentalną, podpisując umowę z Cape Breton University w Kanadzie. Po raz pierwszy w historii naszym partnerem została uczelnia spoza kontynentu europejskiego, a jedną z form współpracy będzie wymiana studentów. Umowa zacznie obowiązywać już od roku akademickiego 2019/2020.

W ramach współpracy międzyuczelnianej nasi studenci będą mogli odbyć jeden semestr studiów na kanadyjskim uniwersytecie, jeśli spełnią pewne warunki, m.in.:
– wykażą się znajomością języka angielskiego na poziomie IELTS 6.5 lub równoważnym oraz dobrymi wynikami w nauce;
– będą mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów w PWSZ.

Współpraca zakłada również możliwość przyjazdu na studia do naszej uczelni studentów z Kanady.

Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące aplikowania będą już wkrótce dostępne na naszej stronie.

Dyplomatorium 2019 już za nami


Wczoraj na naszej uczelni miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. Było to szczególne wydarzenie, bowiem po raz pierwszy mury PWSZ im. Angelusa Silesiusa opuścili licencjaci architektury wnętrz i pielęgniarstwa. Uroczystości przewodniczył rektor dr hab. Piotr Jurek.

W szczelnie wypełnionym Auditorium Novum im. prof. Elżbiety Lonc zgromadzili się studenci i absolwenci wraz z rodzinami, władze uczelni, kadra dydaktyczna oraz przedstawiciele władz miasta. Wśród tak zaszczytnego gremium, dyplomy ukończenia studiów otrzymało wczoraj w sumie 205 osób. Byli to absolwenci studiów I stopnia kierunków: administracja, pedagogika, filologia, kosmetologia, architektura wnętrz i pielęgniarstwo oraz absolwenci studiów II stopnia – administracji i logistyki. Wręczono także dyplomy ukończenia studiów podyplomowych absolwentom kierunków: Lean Management Toolbox i ubezpieczenia społeczne.

Uroczystość wręczenia dyplomów uświetnił swoim przemówieniem rektor dr hab. Piotr Jurek, który podkreślił, że dyplomatorium jest drugim najważniejszym statutowym świętem uczelni, kiedy to rozbrzmiewa radosna pieśń studencka „Gaudeamus igitur”. Radość z nowych absolwentów wyrazili również Artur Mazurkiewicz – przewodniczący Rady Uczelni, Małgorzata Kowalik – wicedyrektor Instytutu Zdrowia oraz zastępca prezydenta miasta dr Sylwia Bielawska. Pani prezydent podkreśliła jak istotny jest wkład uczelni w rozwój subregionu wałbrzyskiego i wyraziła nadzieję, że absolwenci zwiążą się z nim na długie lata.

Wszyscy zgromadzeni mogli też wysłuchać wykładu absolutoryjnego dr Małgorzaty Sosnowskiej pt. „Wybrane karnoprawne aspekty ochrony prawa autorskiego”. Jest to zagadnienie, z którym absolwenci niejednokrotnie spotkają się w swoim życiu zawodowym, bez względu na to, w jakiej branży będą się realizować. Dlatego wykład stanowił dla nich swoistą klamrę zamykającą okres studiów i otwierającą czas realizacji kariery zawodowej.