Stawiamy na kształcenie praktyczne!


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 poinformowało, że w dniu 12.03.2018 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni. Komisja rozpatrzyła i oceniła 117 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 100 wniosków uzyskało ocenę pozytywną.

Jest nam niezwykle miło poinformować, że wśród beneficjentów konkursu znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – Uczelni przyznano 599 542,00 PLN na realizację projektu pt. Stawiamy na kształcenie praktyczne!

Wniosek przygotował zespół w składzie: dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska – kierownik projektu, zastępca dyrektora IPT ds. logistyki, dr Małgorzata Babińska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor IPT, dr Klaudia Stelmaszczyk, zastępca dyrektora ISP ds. administracji.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

 •  Ułatwienie 500 studentom (studiów I i II stopnia) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych (w tym praktycznych umiejętności językowych, cyfrowych i społecznych), w obszarach oczekiwanych przez gospodarkę, rynek pracy i społeczeństwo;
 •  Podniesienie kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli PWSZ AS w obszarach ich zainteresowań naukowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 •  Poprawa wskaźników terminowego składania przez studentów prac dyplomowych i zdawania egzaminów dyplomowych, co będzie skutkowało poprawą wskaźników terminowego kończenia studiów;
 • Wzrost stopnia zatrudnialności absolwentów PWSZ AS w Wałbrzychu (studiów I i II stopnia);
 • Poszerzenie i pogłębienie współpracy Uczelni z pracodawcami w zakresie wspierania studentów w podnoszeniu kompetencji zawodowych;
 • Wzrost umiejętności praktycznych i dydaktycznych nauczycieli PWSZ AS, co wpłynie na podniesienie jakości prowadzonych zajęć;
 • wprowadzenie do programów kształcenia kompatybilnych ścieżek wyjść studyjnych;
 • Uatrakcyjnienie i upraktycznienie procesu kształcenia poprzez oferowanie dodatkowych kursów i szkoleń studentom i nauczycielom akademickim oraz szkoleń dla kadry administracyjnej w tym zarządczej;
 • wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie modyfikowania programów kształcenia w odniesieniu do umiejętności i kompetencji zawodowych.

W projekcie realizowane będą dwa podstawowe moduły:

 1. Podnoszenia kompetencji;
 2. Zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO DWÓCH GRUP DOCELOWYCH:

 1. STUDENTÓW KIERUNKÓW:
 • Logistyka (I i II stopnia);
 • Administracja (I i II stopnia);
 • Architektura wnętrz;
 • Kosmetologia;
 • Pedagogika;
 1. PRACOWNIKÓW PWSZ AS:
 • nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy oraz pracowników administracji (w tym kadry zarządzającej) reprezentujących kierunki: Logistyka, Administracja , Architektura wnętrz, Kosmetologia i Pedagogika.

Zakładany czas realizacji Projektu to 4 lata (2018 – 2022).

Liczymy na duże zainteresowanie studentów i pracowników Uczelni udziałem  w Programie – chęcią aktywnego uczestniczenia w różnych formach doskonalenia swoich kompetencji zawodowych.

 Informacja o wynikach konkursu znajduje się na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,6033,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-powr-03-05-00-ip-08-00-pz117.html

 

Wystawa studentów architektury wnętrz


Dyrektor Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia – instytucji kultury gminy Wałbrzych Jan Jędrasik oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof. nadzw., dr hab. Piotr Jurek zapraszają na wernisaż wystawy

ARANŻACJE W PRZESTRZENI

wystawa zbiorowa studentów I i II roku kierunku Architektura Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
22 marca 2018 r. o godz. 16.00
w budynku Centrum Ceramiki Unikatowej
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia ul. Piotra Wysockiego 29 58-304 Wałbrzych

Projekt jest realizowany w ramach dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Architektura wnętrz na targach Designu


Studenci I i II roku Architektury wnętrz wyjechali do Poznania na prestiżowe targi Designu. Tegoroczna impreza składała się z trzech bloków tematycznych tj.:ARENA DESIGN (prezentująca najnowsze kierunki, projekty, koncepcje, a także opinie znanych autorytetów), HOME DECOR, (dekoracje wnętrzarskie) i MEBLE POLSKA (promująca producentów większości mebli polskich producentów).

„Takie wyjazdy dla młodych przyszłych projektantów są niezwykle ważne, gdyż dzięki nim mają możliwość bezpośredniego kontaktu z tym co najbardziej aktualne zarówno w trendach jak i realizacjach w poszczególnych branżach związanych z projektowaniem i aranżacją wnętrz, ale także projektowaniem unikatowym i przemysłowym z zakresu sztuki użytkowej. Nowe materiały, technologie i rozwiązania konstrukcyjne uświadamiają nam jak wiele zmienia się obecnie w myśleniu o przestrzeni, w której mieszkamy czy pracujemy, ale także pokazuje jak nieograniczone możliwości kreacyjne otwierają się przed naszymi studentami” – twierdzi dr Małgorzata Wiszniowska.

Nauczyciel XXI wieku. Prezentacje innowacyjnych form nauczania


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Orła Białego w Wałbrzychu mają zaszczyt zaprosić na wydarzenie pt. „Nauczyciel XXI wieku. Prezentacje innowacyjnych form nauczania” w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie uczelni przy ul. Zamkowej 4, sala 120.

Program wydarzenia

12.00-12.30 – uroczyste otwarcie

12.30-13.40 – otwarte zajęcia dydaktyczne z udziałem dzieci z PSP nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu:

„Dziecko w świecie sztuki”, prowadząca: dr Małgorzata Wiszniowska, studio plastyczne „Aquarium”

„Informatyka inaczej – projektowanie 3D”, prowadzący: dr inż. Przemysław Wojsznis, laboratorium komputerowe

„Język angielski na sportowo”, prowadząca: mgr Aleksandra Pawlak, pracownia edukacji językowej

„Magia chemii – czarodziejskie laboratorium”, prowadząca: dr Monika Gawłowska, laboratorium bio-chemiczne

13.45-14.00 – podsumowanie wydarzenia i podpisanie porozumienia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, im. Orła Białego w Wałbrzychu), sala 120

 

Uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do dnia 12 marca 2018 r. na adres mailowy: pwsz@pwsz.com.pl.

DARR zaprasza studentów PWSZ AS do udziału w projektach


W dniu 22.02.2018 r. odbyło się spotkanie studentów kierunku logistyka oraz architektura wnętrz z przedstawicielami Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Tomaszem Pająkiem oraz Damianem Sową ( z Zespołu Projektów Innowacyjnych). Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, działając w partnerstwie z Climate-KIC Polska zaprasza studentów PWSZ m.in. do udziału w konkursie ClimateLaunchpad 2017 oraz programie grantowym Accelerator 2017.

Konkurs ten jest największym na świecie konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (na etapie koncepcyjnym lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i ochrona klimatu. Konkurs realizowany jest w 34 państwach świata. W Polsce prowadzony jest on przez DARR S.A., a jego głównym sponsorem jest firma DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Na zwycięzców konkursu ClimateLaunchpad 2017 czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz wyjazd na finał konkursu, który odbędzie się w Limassol (Cypr). Konkurs realizowany jest w trzech etapach. W ramach pierwszego z nich odbędzie się dwudniowe szkolenie prowadzone przez certyfikowanych trenerów z Holandii, Anglii oraz Cypru – prezentujące metodologię pracy, zasady konkursu oraz system pracy z pomysłodawcami i ostatecznej oceny zgłoszonych pomysłów. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemysłowego. na tym etapie każdy uczestnik szkolenia ma możliwość uczestniczenia w sesjach doradztwa (sesje on-line) oraz szkoleniu z autoprezentacji.

Więcej informacji na temat konkursu wraz z szczegółowymi zasadami oraz formularzem zgłoszeniowym na stronie projektu: www.climatelaunchpad.org

Climate-KIC to europejska inicjatywa, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. Działania Wspólnoty wynikają z innowacyjnych i twórczych działań wszystkich partnerów, działających globalnie i lokalnie – w sektorach akademickim, biznesowym i publicznym. Climate-KIC jest największym europejskim programem dla pomysłów biznesowych w obszarach tematycznych tj.: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i pokrewne.

Poza zaproszeniem do konkursu ClimateLaunchpad 2017 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza studentów (do 29 roku życia) do udziału w konkursie „Futurepreneurs”. Do konkursu można przystąpić korzystając z jednej z poniższych ścieżek:
 zgłaszając własny pomysł biznesowy (zakres tematyczny – dowolny),
 rozwiązując gotowe zagadnienie biznesowe (business case) – zgłoszone przez jednego z partnerów (lista zagadnień biznesowych na stronie rejestracji)
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do 08.03.2018 r.. Zgłoszenia przyjmowane są drogę wyłącznie elektroniczną (formularz on-line). Uczestniczyć można w nim indywidualnie lub w zespole.
Link: http://futurepreneurs.eu/registration-form-poland/
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/pl/1192-konkurs-futurepreneurs.html

UWAGA STUDENCI:
Spotkanie inauguracyjne (Launch Day) projektu „Futurepreneurs” odbędzie się w dniu 08.03.2018 na Politechnice Wrocławskiej (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej – pl. Grunwaldzki 11a, Budynek D21, sala 007 o godzinie 10:00).
WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH STUDENTÓW!

Uczestnicy projektu otrzymają również możliwość udziału w następujących warsztatach tematycznych:
 „Problem solving” – 15.03.2018 (WROCŁAW, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbie”);
 „Minimum viable product” – 05.04.2018 (WROCŁAW, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbie”);
 „Customer value proposition” – 9.04.2018 (WROCŁAW, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbie”);
 „Business financial” – 26.04.2018 (WROCŁAW, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbie”);
 „Pitch Essentials” – 10.05.2018 (WROCŁAW, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbie”).
Wydarzeniem kończącym projekt będzie „Demo Day”. Spotkanie odbędzie się w dniu 24.05.2018 (WROCŁAW – Wrocławski Park Przemysłowy). Podczas Demo Day jury konkursu wyłoni zwycięzcę konkursu. Projekt koordynowany jest przez Sunrise Valley Science and Technology Park i częściowo finansowany przez program „Erasmus +”.

Zapraszamy do udziału w projektach, które są szansą na rozwój wielu cennych na rynku pracy kompetencji, w tym językowych oraz społecznych. Jak podkreśliła, uczestnicząca w spotkaniu dr Agnieszka Włostowska (która uczestniczyła w projektach DARR) aktywny w nich udział jest ogromną szansą na poznanie nowych ludzi, nawiązanie współpracy z nimi oraz wieloma instytucjami, to szansa, której nie można zmarnować. To również szansa na ciekawe podróże…

Zachęcamy studentów do systematycznego śledzenia aktualności na stronie DARR SA:
http://www.darr.pl/pl/aktualnosci.html

Wspomnienie o zmarłej


Mija rok odkąd straciliśmy bezpowrotnie wsparcie wybitnej nauczycielki akademickiej, Mistrzyni w swojej profesji, niedoścignionego wzoru do naśladowania. A przy tym osoby nietuzinkowej, która wzbudzała sympatię i co może ważniejsze – charakteryzowała się niezwykłym ciepłem. Profesor Elżbieta Lonc dla wielu pozostanie nie tylko wybitnym naukowcem, ale także niezrównaną znawczynią i autorytetem w sprawach właściwego zachowania oraz dobrego smaku. I choć musimy się pogodzić z Jej odejściem nie chcemy, aby pamięć o niej zaginęła. Przypominamy zatem jej życiorys…

Profesor Elżbieta Lonc – pracę zawodową rozpoczęła na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym była związana od lat 70. Przedmiotem pracy magisterskiej oraz doktorskiej były badania epidemiologiczne nad owsicą i tasiemcami. W latach osiemdziesiątych przebywała na stypendium naukowym w Katedrze Ekologii i Ewolucji Uniwersytetu Stanowego w Stony Brook (Stany Zjednoczone), gdzie prowadziła badania naukowe zakończone obroną pracy habilitacyjnej Phenetic classification of Ricinidae (Phthiraptera: Amblycera). Po powrocie ze stypendium kontynuowała pracę na uniwersytecie, gdzie w latach 1991–1996 pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych. W latach 1997–2005 była członkiem Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej dla studiów z zakresu ochrony środowiska, zaś w latach 2005–2007 Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zespole ds. kierunków przyrodniczych. Od 1995 r. była członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych (EADS), zaś od 1998 krajowym koordynatorem w unijnym programie ESSENCE (Environmental Sciences Strengthened in Europe by Networking, Conference and Education).

Profesor Lonc wielokrotnie uczestniczyła w kilkunastu TEMPUS-owskich szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, m.in. na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Włoszech, Słowacji, Szwecji, Portugalii i Hiszpanii. Od 2000 r. związana zawodowo z naszą uczelnią, jako pracownik Instytutu Turystyki. Autorka wielu artykułów z zakresu parazytologii, edukacji ekologicznej i zdrowotnej, ekofilozoficznych podstaw kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju, redaktorem prac zbiorowych, a także autorem samodzielnych opracowań. Aktywna uczestniczka wielu międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji naukowych. Była także promotorem pięciu prac doktorskich, pięćdziesięciu prac magisterskich oraz licencjackich. Członkini wielu towarzystw oraz stowarzyszeń, m.in. Polskiego Towarzystwa Biometrycznego, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Komitetu Parazytologii PAN i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Society for Vector Ecology, przewodnicząca Sekcji Parazytologii Ogólnej PTP, a także sekretarz i członek Rady Redakcyjnej „Wiadomości Parazytologicznych”. Jej dorobek naukowy (ponad 300 publikacji), doświadczenie oraz zaangażowanie w pracę zostało wielokrotnie dostrzeżone przez władze uczelni, czego najlepszym dowodem są nagrody rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i PWSZ oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego (2008–2016), Złoty Krzyż Zasługi (1995) oraz medal Komisji Edukacji Narodowej (1997).

Od października 2008 r. profesor Lonc pełniła funkcję rektora największej państwowej uczelni w regionie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, i przez te osiem lat dała się poznać jako doskonały organizator wielu inicjatyw realizowanych wraz ze studentami, pracownikami, a co istotne i niezmiernie rzadkie – partnerami samorządowymi, gospodarczymi i kulturalnymi na terenie Dolnego Śląska. Ogrom zadań organizacyjnych podjętych i wykonanych przez te osiem lat jest niezaprzeczalny i sprawia imponujące wrażenie. Doprowadziła, m.in. do poszerzenia oferty edukacyjnej o inżynierskie kierunki przyrodniczo-techniczne oraz kierunki magisterskie. Rezultatem intensywnie poszerzanej kierunkowej oferty studiów był wzrost liczby studentów, którzy w Wałbrzychu mogli zdobyć wymarzone wykształcenie. Efektem ogromnego wysiłku organizacyjnego była internacjonalizacja procesu kształcenia (co zostało przypieczętowane uzyskaniem certyfikatu Komisji Europejskiej „ECTS Label”) i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na praktyczne przygotowanie dające absolwentom możliwość odpowiedniego przygotowania do wymagań regionalnego rynku pracy. Dynamiczny rozwój uczelni, dobra kondycja finansowa oraz ciekawa oferta dydaktyczna co roku przyciągają nowych studentów. Przez osiem lat rektor Lonc stała się ważną częścią życia miasta, angażującą się aktywnie w działanie na rzecz integracji społeczności miejskiej i akademickiej, podejmując pełne inwencji starania na rzecz nawiązania więzi środowiskowych. Ważną część działalności organizacyjnej prof. Lonc była współpraca z samorządem lokalnym. Angażowała się w prace na rzecz miasta Wałbrzycha, animowała wielu inicjatyw naukowych, kulturalnych, społecznych i sportowych, które zaowocowały promocją miasta w kraju i za granicą.

Po przekazaniu insygniów rektorskich oddała się pracy nad kolejną książką. Informację o jej śmierci w dniu 6 marca 2017 r. przyjęliśmy z ogromnym smutkiem. Była naszą Mistrzynią w życiu zawodowym, wzorem człowieka prawego, pełnego ciepła i życzliwości ludziom.

W środę 7 marca 2018 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej o godzinie 12 obędzie się Msza Święta w intencji Profesor Elżbiety Lonc.

Zapraszamy studentów do udziału w II edycji Konkursu „Milion na Bank“


Przed nami II edycja konkursu wiedzy finansowej dla studentów „Milion na Bank“. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania i zarządzania finansami osobistymi. Konkurs organizowany jest w ramach sektorowego programu Bankowcy dla Edukacji.  Konkurs będzie miał charakter rozgrywki w ramach symulacji internetowej „Pierwszy Milion“. Do gry można zalogować się na stronie https://studenci2018.gra.1milion.edu.pl w terminach 6 – 20 marca 2018 roku w dowolnym czasie.

Zakończenie gry nastąpi 20 marca o godzinie 23.59.

Rozpoczynając wirtualne życie i stojąc u progu zawodowej kariery, gracz podejmuje pierwszą pracę i próbuje pomnażać samodzielnie zarobione pieniądze. Od tego, gdzie ulokuje swoją wolną gotówkę, będzie zależało, jaki poziom zysku wypracuje. Utrzymywanie kosztów życia na możliwie niskim poziomie przy maksymalnie wysokim standardzie życia to ideał, do którego każdy dąży. Jeśli gracz właściwie zainwestuje posiadane środki, to od skali zgromadzonych oszczędności będzie zależał poziom wypracowanego zysku.

Aby wygrać należy zrealizować cel gry, czyli osiągnąć majątek równy 1 milionowi złotych w jak najmniejszej liczbie rund. Stały podgląd sytuacji w grze pozwala kontrolować pozycję w stawce i poznać kwoty dzielące poszczególnych uczestników. Do gry można przystępować kilka razy i osiągać coraz lepsze wyniki.

W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich uczelni w Polsce. Aby stanąć w szranki i zdobyć cenne nagrody należy wejść na stronę konkursu www.wib.org.pl/milionnabank, zapoznać się z regulaminem, przejść do formularza rejestracyjnego i rozpocząć grę.

Nagrodzeni zostaną zwycięzcy w regionach, a spośród nich trójka najlepszych graczy otrzyma dodatkowo atrakcyjne nagrody finansowe.

Organizatorami są Fundacja Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!.

Porozumienie z Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego


W dniu 12.02.2018 r. podpisaliśmy kolejne porozumienie o współpracy – tym razem z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie-Zdroju (ul. Szczawieńska 2). Stosowną umowę podpisali dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw., Rektor PWSZ AS oraz Pan Sławomir Hunek, Prezes zarządu DARR S.A.

Celem podejmowanej współpracy jest przede wszystkim:

 • zapewnienie wysokiej jakości praktycznego, odpowiadającego współczesnym wymaganiom rynku pracy kształcenia studentów Uczelni oraz umożliwienie studentom efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy, a także
 • współdziałanie Stron przy realizacji projektów prowadzonych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A na rzecz środowiska akademickiego i startupowego, oraz przy wspieraniu i rozwijaniu innowacyjnych koncepcji biznesowych powstających w środowisku akademickim PWSZ AS.

Współpraca o której pomiędzy PWSZ AS, a DARR może być realizowana m.in. poprzez:

 • organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów Uczelni,
 • organizowanie miejsc pracy dla studentów i absolwentów Uczelni,
 • współorganizowanie wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów i sympozjów,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia na Uczelni nowych kierunków studiów, a także specjalności zgodnie z prowadzonymi kierunkami studiów,
  udział w gremiach doradczych, celem przygotowywania analiz, ekspertyz i opinii specjalistycznych,
 • ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z DARR S.A. pod opieką osoby wyznaczonej ze strony Uczelni,
  wspólne realizowanie projektów naukowych i badawczych,
 • współwydawanie publikacji,
 • prowadzenie prac badawczych studentów i pracowników Uczelni w tematach stanowiących przedmiot Porozumienia i będących w zainteresowaniu stron.

Strony ustaliły, że osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań wynikających z podpisanego porozumienia są:

 • ze strony Uczelni – dr Beata Detyna – pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego;
 • ze strony DARR S.A. – Pan Damian Sowa – specjalista ds. inicjatyw gospodarczych w ZPI (Zespół Projektów Innowacyjnych).

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Misją DARR jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej. Misja ta realizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, przy uznaniu, że region wałbrzyski to szczególnie ważny obszar aktywności.

Celem podejmowanych przez DARR wysiłków jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu i dostosowanie ich oferty do wymagań rynku europejskiego. Strategicznym celem jest natomiast budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie rozwoju konkurencyjności i wydajności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw przy jednoczesnym oddziaływaniu na wzrost umiejętności pracobiorców odbywa się poprzez:
• popularyzowanie wśród przedsiębiorców postaw otwartości na innowacje i kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych,
• zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego i konsultingowego uwzględniającego przewidywany rozwój ich przedsiębiorstw,
• wykształcenie umiejętności działania na wolnych rynkach zjednoczonej Europy, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych,
• zapewnienie łatwej dostępności usług konsultingowych świadczonych na wysokim poziomie merytorycznym przez wyspecjalizowanych doradców, w warunkach rynkowej konkurencji,
• zagwarantowanie dobrego kształcenia młodzieży i dorosłych pragnących uzyskać przekwalifikowanie albo dodatkowe umiejętności cenione na rynku pracy (źródło: http://www.darr.pl/pl/o-agencji.html)

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy NSK Steering Systems Europe (Polska) sp. z o.o. a studentem logistyki


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.02.2018 r. w Sali Kolumnowej PWSZ AS została podpisana umowa pomiędzy NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o., a studentem II roku logistyki Mateuszem Jakubczakiem – dotycząca realizacji zajęć praktycznych w przedsiębiorstwie, w ramach studiów dualnych. W uroczystości udział wzięli:

 • ze strony Uczelni: J.M. dr hab. Piotr Jurek, Rektor PWSZ AS, dr Małgorzata Babińska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, mgr Jan Zwierko, Kanclerz PWSZ AS, dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego;
 • ze strony NSK: Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych oraz Miłosz Cader, specjalista HR.

Podpisana umowa dotyczy realizacji zajęć praktycznych w NSK, w ciągu dwóch kolejnych lat. W bieżącym roku akademickim Mateusz Jakubczak będzie realizował jeden dzień zajęć w przedsiębiorstwie, a przez cztery dni będzie uczestniczył w zajęciach na Uczelni.

W przyszłym roku akademickim liczba zajęć praktycznych w NSK wzrośnie do dwóch, a na ostatnim roku studiów do trzech dni w tygodniu. Spotkanie było okazją do złożenia studentowi logistyki gratulacji i życzeń – aby forma studiów dualnych znacząco przyczyniła się do rozwoju kompetencji zawodowych i spełniła Jego oczekiwania.

AZS PWSZ Wałbrzych akademickim Wicemistrzem Polski w futsalu kobiet!


Za nami pełen emocji sportowy weekend podczas którego drużyna AZS PWSZ Wałbrzych prowadzona przez trenerów Kamila Jasińskiego oraz Rafała Wodzyńskiego wywalczyła srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu kobiet.

W sumie o medale AMP rywalizowało po 16 drużyn męskich i żeńskich. Sporo meczów było bardzo zaciętych, kończących się rzutami karnymi. W ścisłym finale AMP w futsalu kobiet wałbrzyskie akademiczki zmierzyły się z zespołem UJ Kraków. Jedna uczelnia ma 20 lat, druga ponad 600. Jedna ma ok. 2 tysiące studentów, druga ponad 40 tysięcy. Wałbrzych bronił złota zdobytego przed rokiem, kiedy pokonał 4:3 właśnie UJ Kraków. Z kolei Kraków to mistrz kraju w futsalu kobiet, rozgrywkach PZPN.  Niestety w tym roku wałbrzyszanki musiały uznać wyższość drużyny z Krakowa (1:2). Niebawem szansa na rewanż ponieważ oba kluby grają też w ekstralidze piłki nożnej kobiet, a za tydzień zagrają przeciwko sobie w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Klasyfikacja końcowa turnieju
1. UJ Kraków
2. PWSZ Wałbrzych
3. UG Gdańsk
4. USZ Szczecin
5. UAM Poznań
6. AJD Częstochowa
7. PO Opole
8. UWM Olsztyn
9. AWFiS Gdańsk
10. PŚ Gliwice
11. AWF Warszawa
12. UW Warszawa
13-16 AWF Katowice, AWF Wrocław, UEK Kraków, UPE Kraków