NOWY KIERUNEK STUDIÓW-GRAFIKA UŻYTKOWA Z REKLAMĄ


Z radością informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki nasza uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie od października br. nowego kierunku studiów pn. Grafika użytkowa z reklamą, studia pierwszego stopnia.

Oferta studiów kierowana jest do absolwentów szkół średnich, zainteresowanych zdobyciem umiejętności, m.in. w zakresie projektowania graficznego, posługiwania się technikami multimedialnymi w obszarze rysunku, malarstwa i grafiki użytkowej oraz marketingu, reklamy i promocji.

Program studiów obejmuje kilka zasadniczych bloków przedmiotowych (modułów), które pozwolą osiągnąć oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe i  społeczne. Są to m.in.: Marketing i reklama społeczna, Warsztaty reklamy, Design marketingu i reklamy, Rysunek, Malarstwo, Fotografia, Podstawy projektowania graficznego, Liternictwo i typografia, Programy użytkowe, Programy graficzne, Praca dyplomowa, Praktyka zawodowa – przygotowanie zawodowe. Tym samym absolwenci zostaną przygotowani do pracy na stanowiskach grafików, projektantów w wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach graficznych, środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) lub do samodzielnej pracy grafika freelancera, również jako specjaliści w działach PR, reklamy, działach marketingowych w samorządach, instytucjach/organizacjach, w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych.

„… grafika użytkowa sprawia, że ludzie szybciej rozumieją informacje” – Paul Rand, twórca m.in. logo IBM

Rekrutacja trwa do 20.09.2021r. 

pozytywna decyzja Ministerstwapozytywna decyzja Ministerstwa

WYDAWNICTWO UCZELNIANE NA MINISTERIALNEJ LIŚCIE WYDAWNICTW PUNKTOWANYCH


Bardzo dobra wiadomość dotarła do nas w ostatnich dniach lipca – Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa znalazło się w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawnictwu Uczelnianemu przypisano tzw. I poziom, co oznacza, że autor/redaktor publikacji otrzymuje 80 punktów, a w przypadku artykułu – 20.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

OBRAZEK PRZYKŁADOWY

OBRAZEK PRZYKŁADOWY

Konferencja Let’s PLAY! Game Based Learning: (NIE)ZWYKŁA EDUKACJA


Progresfera jest organizatorem międzynarodowej i bezpłatnej konferencji online „Let’s Play! Game Based Learning – (Nie)Zwykła Edukacja”.
Konferencja odbędzie się w dniach 26 i 27 sierpnia 2021 r. a jej tematem będzie ciekawa koncepcja – Gry analogowe i cyfrowe oraz ich zastosowanie w edukacji.

 

Link do zapisów: Konferencja online dla nauczycieli – Let’s PLAY! – (nie)zwykła edukacja 2021 – Progresfera

Do zdobycia stypendia!


Aż 7000 zł stypendium na pierwszy rok studiów mogą zdobić tegoroczni maturzyści z Dolnego Śląska, którzy uzyskają rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM). Ruszył właśnie nabór wniosków o rekomendację, który potrwa do 2 sierpnia 2021.

Stypendia Pomostowe, wspierające młodzież z małych miejscowości w przetrwaniu pierwszego roku studiów, przyznaje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Dzięki rekomendacji jej dolnośląskiego partnera – Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) – młodzi Dolnoślązacy mogą wziąć udział w XX edycji konkursu stypendialnego i skorzystać z tego wsparcia.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie: www.fem.org.pl/pomost

Kandydaci, po uzyskaniu rekomendacji FEM będą uprawnieni do złożenia prostej aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 16 sierpnia 2021 na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl/

Jesteśmy „Uczelnią Liderów”!


Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała naszej Uczelni wyróżnienie w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów‘’.

Nagrodę podczas uroczystej gali 2 lipca br. odebrali: rektor prof. Robert Wiszniowski oraz  prorektor dr Małgorzata Babińska.

Decyzja Zarządu Fundacji, potwierdzająca nadanie certyfikatu „Uczelnia Liderów 2021”, podjęta została na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów na podstawie: aplikacji certyfikacyjnej uczelni, dokumentów odnoszących się do działalności uczelni, aktów prawa wewnętrznego, serwisu internetowego uczelni, danych pozyskanych z systemu POLon, Systemu Monitorowania Losów Absolwentów, danych Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz informacji pozyskanych bezpośrednio od interesariuszy uczelni.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała naszej Uczelni Srebrny Certyfikat, który potwierdza konsekwencję i stałość we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz Certyfikat Lider Kształcenia Zdalnego za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-learningu.

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ!


Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską.

Jeśli temat Twojej pracy dotyczy ubezpieczeń społecznych lub nauk pokrewnych i pomoże lepiej zrozumieć to zagadnienie – zgłoś swoją pracę w konkursie!

Termin zgłaszania prac do 30 września.

Więcej informacji na stronie: www.zus.pl 

Bezpośredni link do konkursu: http://bityl.pl/qK1jP

Koncert Finałowy VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” 2021


25 czerwca 2021 r. w Warszawie odbył się Koncert Finałowy VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Na to wydarzenie zostali zaproszeni Rektorzy, Dziekani, Dyrektorzy Instytutów, Katedr i Zakładów, którzy reprezentowali Szkoły Wyższe.
Uczelnie, które wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych oraz kształcą zgodnie z potrzebami rynku pracy, otrzymały Certyfikaty Akredytacyjne.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa została wyróżniona dzięki dwóm kierunkom, z czego jeden z nich został nagrodzony dwukrotnie! Architektura wnętrz (studia I stopnia) i Techniki dentystyczne (studia I stopnia) otrzymały Certyfikaty Akredytacyjne, ponadto Architektura wnętrz uzyskała Certyfikat Nadzwyczajny i statuetkę za „Lidera Jakości Kształcenia”.
Naszą Uczelnię reprezentowali Rektor Robert Wiszniowski oraz Kanclerz Rafał Pszczolarski.
Podczas Koncertu Finałowego wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych „Studia z Przyszłością” nagrody na ręce zwycięzców przekazali: Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Grażyna Kaczmarczyk, Sekretarz Konkursu i Dyrektor Zarządzający Agencji PRC Przemysław Ruta oraz członkowie Komisji Akredytacyjnej Programu: prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego.

Certyfikat i statuetka

Certyfikaty

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski

od lewej: mgr Rafał Pszczolarski, Kanclerz PWSZ w Wałbrzychu oraz prof. Robert Wiszniowski, Rektor PWSZ

Konferencja promująca pielęgniarstwo i położnictwo


28 czerwca 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się konferencja promująca kierunki medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa i położnictwa.

Na potrzebę kształcenia pielęgniarek i położnych wskazywali zarówno Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, prof. Robert Wiszniowski, Rektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, jak i dyrektorzy wałbrzyskich szpitali oraz Pogotowia Ratunkowego. Goście podkreślali, że na wielkie uznanie zasługuje każda inicjatywa, która ma na celu pozyskiwanie nowych kandydatów, którzy chcieliby wykonywać w przyszłości te zawody medyczne. Przykładem właśnie takiego działania jest inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie programów stypendialnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Jest to bardzo duże wsparcie finansowe i pomoc dla młodych ludzi.

Rozwój kierunków medycznych w obecnej dobie nie jest jedynie koniecznością a przede wszystkim staje się służbą na rzecz niesienia pomocy innym.  Pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne i wiele tego typu zawodów w ramach współczesnej, rozwijającej się służby medycznej przynosi nie tylko satysfakcję z tytułu pełnienia tak ważnej społecznie i odpowiedzialnej roli w zawodzie medycznym, ale staje się w zasadzie ukierunkowaną misją realizacji jakże coraz bardziej skomplikowanej profilaktyki zdrowotnej. W zgodzie z dzisiejszymi trendami uczelnie z możliwościami prowadzenia kierunków medycznych powinny rekrutować najlepsze i najlepszych kandydatów i zaszczepiać w ich umysłach i duszy podstawowe założenie wynikające z sentencji primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”) – mówi prof. Robert Wiszniowski Rektor PWSZ w Wałbrzychu

W związku z ogromnym postępem w dziedzinie medycyny, w ciągu ostatnich lat wzrasta zakres umiejętności i wiedzy, jakie są wymagane od wyspecjalizowanej pielęgniarki. Obecnie średnia wieku pielęgniarek wynosi 55 lat, a wśród położnych 53 lata. Prognoza wskazuje, iż do 2025 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293. Wiele pielęgniarek i położnych kończy swoją aktywność zawodową i odchodzi na emerytury, dlatego potrzebna jest nowa, wyspecjalizowana kadra medyczna. Szpitale wojewódzkie, powiatowe, przychodnie i inne placówki ochrony zdrowia dysponują dużą ilością miejsc pracy. Zaletą jest również to, że od kilku lat można zauważyć stopniowo wzrastające wynagrodzenia wśród tych zawodów.

UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU UCZELNI


16 czerwca 2021 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni. Wydarzenie związane jest ze Świętem Uczelni, dwudziestą drugą rocznicą utworzenia tej największej w regionie Aglomeracji Wałbrzyskiej publicznej szkoły wyższej.

W  uroczystości, z zachowaniem reżimu sanitarnego, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, rektorzy z zaprzyjaźnionych uczelni, przedstawiciele instytucji oświatowych i gospodarczych, a także kadra naukowo-dydaktyczna, studenci oraz pracownicy administracji. Dzięki łączności internetowej w uroczystości uczestniczył Wiceminister Edukacji i Nauki – Wojciech Murdzek, który na ręce prowadzącego ceremonię rektora Roberta Wiszniowskiego, złożył życzenia dalszych sukcesów dla całej społeczności uczelnianej PWSZ w Wałbrzychu.

Wystapienie Wiceministra Edukacji i Nauki Wojciecha Murdzka

 

Na zdjęciu uczestnicy posiedzenia Senatu PWSZ AS w dniu 16.06.2021 r.

 

Na zdjęciu profesor Robert Wiszniowski - rektor PWSZ AS

W trakcie posiedzenia Senatu o zabranie głosu poproszeni zostali zaproszeni goście: dr Sylwia Bielawska, wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, mgr inż. Henryk Gołębiewski – były poseł i senator RP, wieloletni przewodniczący Konwentu PWSZ AS, a także Artur Mazurkiewicz – przewodniczący Rady Uczelni.

Na zdjęciu dr Sylwia Bielawska - wiceprezydent Miasta Wałbrzycha

 

Na zdjęciu mgr inż. Henryk Gołębiowski

 

Na zdjęciu Artur Mazurkiewicz

 

Uroczysty Senat był okazją do wręczenia statuetki Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Decyzją Senatu Uczelni tytuł ten otrzymał rektor PWSZ w Wałbrzychu w kadencji 2016-2020 – profesor uczelni, dr hab. Piotr Jurek.

Na zdjęciu profesor uczelni, dr hab. Piotr Jurek

 

Wręczenie statuetki Zasłużony dla PWSZ AS profesorowi Piotrowi Jurkowi

Święto Uczelni to także czas wyróżnień dla pracowników, zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych oraz studentów.

Na zdjęciu nagrody dla wyróżnionych osób

 

Wręczenie wyróżnień dla pracowników PWSZ AS

 

Miłym akcentem uroczystości było przekazanie specjalnych gratulacji i upominków dla Studentek: Patrycji Piotrowskiej, Martyny Tomasik i Gabrieli Niciejewskiej, które w maju br. zdobyły drużynowo II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim.

Przekazanie dyplomu na ręce Rektora

 

Puchar AMP w kolarstwie górskim w rękach rektora PWSZ AS

Grupę wyróżnionych osób zamknęły Magdalena Manikowska i Klaudia Radomska – była i obecna przewodnicząca Samorządu Studenckiego, których działalność przyczynia się do aktywizacji studentów, np. poprzez udział w promocji Uczelni czy organizację webinarów i konsultacji tematycznych.

Na zdjęciu Magadalena Manikowska

 

Na zdjęciu Klaudia Radomska

SUKCES STUDENTÓW DUALNYCH KIERUNKU LOGISTYKA W PKP INTERCITY


Pod koniec maja dwoje studentów dualnych z kierunku Logistyka – Marta RosłońKrzysztof Boguń (III rok studiów stacjonarnych) – uczestniczyli w rekrutacji na stanowisko Dyspozytora Drużyn Konduktorskich w PKP Intercity S.A. (Zakład Zachodni). Po rozmowach kwalifikacyjnych, które były dla Nich dużym wyzwaniem i kolejnym nowym doświadczeniem, w dniu 07.06.2021 r. podpisali stosowne umowy o pracę.

Do obowiązków studentów na nowym i bardzo odpowiedzialnym stanowisku będzie należało m.in.:

  • zapewnienie obsad pociągowych oraz
  • prowadzenie dokumentacji czasu pracy drużyn konduktorskich.

Zgodnie z mottem naszej Uczelni ,,Kształcimy praktycznie” – owocny czas, jaki Marta i Krzysztof spędzają (od lutego 2020 r.) na studiach dualnych w PKP Intercity, pozwala im zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Studentom gratulujemy zaangażowania w rozwój swoich kompetencji i życzymy powodzenia w realizacji nowych obowiązków!

Za doskonałą opiekę nad studentami dziękujemy Panu Radosławowi Kyci – Naczelnikowi Sekcji Handlowej (PKP Intercity – Wrocław)

Obrazek ma charakter ozdobny

Na zdjęciu od lewej: Radosław Kycia (Naczelnik Sekcji Handlowej), Marta Rosłoń, Krzysztof Boguń,
Rafał Nowakowski (Dyrektor Zakładu)