Desenie. Wystawa studentów architektury wnętrz


Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Desenie” prezentującej prace naszych studentów III roku architektury wnętrz: Magdy Kostko, Aleksandry Kurzej, Andrzeja Nieznalskiego, Roksany Skowrońskiej, Marty Sobczyńskiej.

Wernisaż odbędzie się 17 marca 2020 r. o godzinie 16.00Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia (ul. Piotra Wysockiego 29,budynek B10, I piętro. Wystawa będzie czynna przez około 2 tygodnie.

Desenie – plakat

Desenie – zaproszenie

Wstrzymanie wyjazdów międzynarodowych pracowników i studentów


W dniu 5 marca 2020 roku JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu wydał zarządzenie w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów oraz przyjazdów studentów i pracowników. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem 2019 – nCoV mobilność zostaje wstrzymana do odwołania.

Pełny tekst zarządzenia znajduje się poniżej:

Zarządzenie 11-2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów oraz przyjazdów studentów i pracowników

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zdrowie Dla Regionu


Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Zdrowie Dla Regionu, której tematem będą „Postępy w pielęgniarstwie, stomatologii i kosmetologii”. Konferencja odbędzie się 15 maja 2020 r.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli JM Rektor, dr hab. Piotr Jurek, Prezydent m. Wałbrzycha dr Roman Szełemej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Izba Lekarska oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 31 marca 2020 r. Karty zgłoszeniowe należy wysłać na adres: zdr2020@pwsz.com.pl lub fax: +48 74 641 92 02).

Konferencja Zdrowie dla regionu – patronat honorowy

Konferencja Zdrowie dla regionu – komitet naukowy i organizacyjny

Konferencja Zdrowie dla regionu – informacje dotyczące uczestnictwa

Karta Zgłoszeniowa – Zdrowie Dla Regionu 2020

Koronawirus – komunikat


Szanowni Państwo, wobec napływających informacji o rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2) zalecamy szczególną ostrożność. Najważniejsze w tej chwili jest zachowanie spokoju oraz właściwa profilaktyka. Prosimy także o śledzenie aktualnych wytycznych na stronach internetowych, których adresy podajemy poniżej.

Szczególnie należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania czy kasłania:

  • wirusy giną w kontakcie z mydłem, a zasłanianie nosa i ust przy kichaniu i kasłaniu ogranicza szerzenie się infekcji, dzięki czemu chronimy osoby wokół nas;
  • po użyciu chusteczek higienicznych konieczne jest ich natychmiastowe wyrzucenie i umycie rąk;
  • warto nosić ze sobą żel lub chusteczki dezynfekujące, które są wygodną metodą usunięcia zanieczyszczeń z dłoni.

Osobom powracającym z Włoch oraz innych krajów, w których stwierdzono zarażenie koronawirusem (lista krajów dostępna jest na stronie GIS) zalecamy obserwację swojego organizmu, nawet w przypadku braku kontaktu z osobami, których stan wskazywał na chorobę.

Jeżeli jednak wystąpią objawy grypopodobne: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem prosimy o pozostanie w domu i skontaktowanie się bezzwłocznie (telefonicznie) ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, tel. 607 634 297 lub bezpośrednio zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie określony tryb postępowania medycznego: Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych, Ul. S. Batorego 4 w Wałbrzychu. Należy też ograniczyć bieżącą aktywność i kontakty do niezbędnego minimum, bowiem wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza naraża innych pacjentów.

Została uruchomiona całodobowa (wszystkie dni tygodnia) infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, informująca o postępowaniu w sytuacji podejrzenia koronawirusa: tel. 800-190-590. 

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o śledzenie aktualnych wytycznych na stronach:

Prosimy również o zapoznanie się z Pismem okólnym Rektora nr 1/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania  w związku z ewentualnym zagrożeniem zachorowania spowodowanym koronawirusem 2019-nCoV. 

Read more…

Uroczystość czepkowania


W dniu 2 marca 2020 r. już po raz trzeci w naszej uczelni odbyło się Czepkowanie. W tym roku wzięło w nim udział 23 studentów i studentek pielęgniarstwa, którzy poprzez uroczyste i oficjalne nałożenie pielęgniarskiego czepka (panie) lub przypięcie broszki (panowie) symbolicznie włączeni zostali do grona pielęgniarek i pielęgniarzy, mogąc od tego momentu rozpocząć praktyczne szkolenie w tym zawodzie. Uroczystości przewodniczyła Małgorzata Kowalik – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia, tradycję Czepkowania przedstawiła Maria Pałeczka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła m.in. dr Sylwia Bielawska – Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

III edycja Legii Akademickiej


Nasza uczelnia przystąpiła do III edycji projektu „Legia Akademicka”. Jest to program ochotniczego szkolenia wojskowego adresowany do studentów wszystkich lat studiów (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zarówno kobiet, jak i mężczyzn), którzy posiadają obywatelstwo polskie. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów, które będą odbywać się na naszej uczelni. Ich celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Read more…

Legia Akademicka – rozpoczęły się zajęcia teoretyczne


W minioną sobotę, 29 lutego odbyły się pierwsze wykłady części teoretycznej programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Zajęcia poprowadził ppłk. Tomasz Włodarczyk, zastępca komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. W inauguracji szkolenia wziął też udział mjr Jacek Baran, szef wydziału rekrutacji WKU w Kłodzku, który uczestniczył w procesie rekrutacji ochotników do Legii Akademickiej. Dzięki zaangażowaniu pana majora Barana oraz naszych studentek – absolwentek pierwszej edycji programu, udało się utworzyć na naszej uczelni grupę szkoleniową liczącą 27 osób.

Read more…

Współpraca z Zamkiem Książ


Współpraca naszej Uczelni z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym cały czas się rozwija. Do grona naszych partnerów dołączył w dniu 26.02.2020 r. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z.o.o. Umowa o współpracy została uroczyście podpisana podczas posiedzenia Senatu Uczelni, przez rektora – prof. nadzw., dr hab. Piotra Jurka, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich – dr Agnieszkę Mroczek-Czetwertyńską, kanclerza – mgr Rafała Pszczolarskiego oraz przedstawicieli Zamku Książ: Annę Żabską – prezes zarządu i Magdalenę Woch – kierownik działu Muzealno-Edukacyjnego.

Read more…

Srebro Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu


W dniach od 20 do 23 lutego nasza drużyna wzięła udział w finałach Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. W fazie grupowej los przydzielił nam Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Futsalistki PWSZ Wałbrzych przez fazę grupową przeszły jak burza notując komplet zwycięstw z bilansem bramkowym 17-3!

Read more…