FINAŁ AKCJI „WSPIERAMY WAŁBRZYSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT”


Zbiórka dla podopiecznych wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt zakończona. Dzięki hojności studentów i pracowników Uczelni zebraliśmy karmę, koce i inne produkty niezbędne dla psów i kotów przebywających w Schronisku, które dzisiaj Rektor, prof. R. Wiszniowski, przekazał kierownikowi placówki p. Michałowi Niewiadomskiemu.

Cieszymy się, że pomimo trudnej sytuacji pozostajemy wrażliwi również na potrzeby bezdomnych zwierząt.

Za organizację akcji dziękujemy Samorządowi Studenckiemu, szczególnie Klaudii Radomskiej – nowo wybranej przewodniczącej oraz Magdalenie Manikowskiej – dotychczasowej przewodniczącej Samorządu, a także Marcinowi Lipnikowi –pracownikowi PWSZ w Wałbrzychu.

List z podziekowaniem dla PWSZ w Wałbrzychu od Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu

Na zdjęciu produkty dla zwierząt ze Schroniska

Na zdjęciu prof. R.Wiszniowski, Klaudia Radomska, Michał Niewiadomski, Magdalena Manikowska

 

Udana zbiórka dla mieszkańców Schroniska

 

PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW ADMINISTRACJI


Narodowy Fundusz Zdrowia poszukuje pilnie studentów Administracji (studia I i II stopnia), którzy są zainteresowani realizacją praktyk zawodowych.

Zadania wykonywane w ramach praktyk będą polegać głównie na wsparciu Telefonicznej Informacji Pacjenta oraz Infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19, ale także na innych działaniach związanych z pandemią. Możliwa jest również praca zdalna!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Działem Praktyk Studenckich i Karier:

mnikodemska@pwsz.com.pl,

msawicka@pwsz.com.pl

tel. 74 641 92 34

Jeżeli nie zrealizowałeś jeszcze praktyk zawodowych lub nie możesz znaleźć miejsca ich realizacji nie zwlekaj i zgłoś się.

Termin nadsyłania zgłoszeń to: 21.12.2020 do godz.12.00.

ZAMEK KSIĄŻ – HISTORIA I MITY / NOWY TERMIN WYKŁADU


W najbliższy wtorek (22.12.) o godzinie 9.45 Biuro Karier zaprasza na wykład Pani Magdaleny Woch – kierownik Działu Muzealno-Edukacyjnego Zamku Książ Sp. z o.o. w Wałbrzychu – o historii i mitach największego zamku na Dolnym Śląsku  – Zamku Książ.

Wykład dedykowany wszystkim pasjonatom historii, a przede wszystkim studentom kierunków: Administracja i Filologia angielska.

Szczegóły organizacyjne znajdują się na platformie infoPWSZ.

NOWY ROK – NOWE PROJEKTY


Z początkiem nowego roku, już 5 stycznia 2021 roku, odbędzie się Międzyuczelniane Seminarium Studenckie pn. Digitalizacja w czasach pandemii COVID-19, którego współorganizatorem są studenci naszej Uczelni ze Studenckiego Koła Naukowego Administratywistów „Ministrare”.

Wraz ze studentami z Koła Naukowego Administratywistów w Uczelni Jana Wyżykowskiego podejmą się zadania omówienia zagadnień związanych z: e-administracją, e-usługami oraz aktywnością on-line podejmowaną przez instytucje publiczne w związku z pandemią COVID19. Celem seminarium będzie również przedstawienie zmian w budowaniu relacji międzyludzkich na linii pracodawca – pracownik, urząd – klient, szkoła – uczeń w związku z pandemią. Prelegenci omówią narzędzia i rozwiązania on-line, które skutecznie wpływają na poprawienie relacji w okresie pandemii COVID19.

Szczegółowe informacje organizacyjne dostępne są na platformie infoPWSZ.

ZAMEK KSIĄŻ – HISTORIA I MITY


Informujemy, że wykład w dniu 15.12.2020 r. zostaje ODWOŁANY. O nowym terminie poinformujemy wkrótce.

 

Już w najbliższy wtorek (15.12.) o godzinie 9.45 zapraszamy na wykład Pani Magdaleny Woch – kierownik Działu Muzealno-Edukacyjnego Zamku Książ Sp. z o.o. w Wałbrzychu – o historii i mitach największego zamku na Dolnym Śląsku  – Zamku Książ.

Wykład dedykowany wszystkim pasjonatom historii, a przede wszystkim studentom kierunków: Administracja i Filologia angielska.

Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się na platformie infoPWSZ.

WSPÓŁPRACUJEMY Z GRUZJĄ


Umiędzynarodowienie, nawiązywanie nowych kontaktów i innych form współpracy to najważniejsze kierunki działań Władz naszej Uczelni. Stąd rozpoczęcie współpracy z Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi z Gruzji.

Podczas pierwszego spotkania – w formule on-line – ustalono kierunki działań, które będą przyświecały rozwijającej się kooperacji naszych Uczelni. Najciekawszą propozycją wydaje się możliwość wspólnych zajęć, wykładów i webinarów dla studentów obu uczelni. Aktywności te spowodować mają wymianę doświadczeń i wypracowanie następnych kroków we wzajemnych relacjach, do których należą, m.in. organizowane wspólnie międzynarodowe konferencje naukowe, a także projekty badawcze, naukowe i społeczne.

Panująca sytuacja epidemiczna – choć z oczywistych powodów trudna – nie zamyka nas na rozwój, innowacje i powiększanie grona instytucji współpracujących, a konieczność wykorzystania internetowych platform komunikacji uwalnia potencjał i gromadzi liczne grono uczestników. Dzięki tej formie komunikacji w spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, w tym rektorzy obu Uczelni: Teona Khupenia z Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi z Gruzji oraz prof. Robert Wiszniowski z PWSZ w Wałbrzychu, a także pozostali przedstawiciele obu uczeln; z Gruzji: Sophio Kvaratskhelia (Head of Foreign Language Learning Center), Bela Mosia (Head of Quality Assurance Service Center), Kethevan Lataria (Dean of faculty), Natia Tsipuria, (specialist for QAS Center), z Wałbrzycha: dr Małgorzata Babińska (prorektor ds. rozwoju), dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska (prorektor ds. dydaktycznych i studenckich), prof. uczelni Piotr Szymaniec (dyrektor Instytutu Społeczno-Prawnego), mgr Aleksandra Pawlak (zastępca dyrektora Instytutu Społeczno-Prawnego) oraz mgr Justyna Jaskólska (uczelniany koordynator programu Erasmus+, kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich).

Na zdjęciu uczestnicy spotkania on-line

 

Na zdjęciu Justyna Jaskólska - Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

LIST OD MINISTRA EDUKACJI I NAUKI


Na ręce Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – prof. Roberta Wiszniowskiego – wpłynęły podziękowania Ministra Edukacji i Nauki – prof. Przemysława Czarnka – dla całej społeczności uczelnianej i środowiska edukacyjnego, przed którym stanęły nowe wyzwania w obliczu panującej pandemii COVID-19.