12th International Week w Kłajpedzie


W dniach 15-19 kwietnia 2019, panie Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, Beata Janik, Anna Szpila oraz Teresa Barzęc w ramach programu Erasmus+ uczestniczyły w międzynarodowym szkoleniu pracowników uczelni w Kłajpedzie na Litwie.

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestniczki zapoznały się z działalnością Klaipeda State University of Applied Sciences, zasadami wymiany studenckiej Erasmus+ oraz historią Litwy, jej walorami przyrodniczymi, językiem i kuchnią. Kolejne dni pozwoliły na poznanie poszczególnych wydziałów na uczelni: Wydział Technologii, Biznesu oraz Zdrowia. W ramach spotkań z pracownikami, uczestniczki poznały specyfikę działania uczelni, programy nauczania a także odwiedziły laboratoria i sale wykładowe. W ramach International Week zorganizowano także warsztaty umożliwiające wymianę międzynarodowych doświadczeń w zakresie wsparcia studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających w ramach programu Erasmus +.

Wyjazd szkoleniowy umożliwił także wymianę doświadczeń pomiędzy uczelniami z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Litwy, Rumunii i Turcji.

Terminy zjazdów 2019/2020


Terminy zjazdów 2019/2020 (studia niestacjonarne)

SEMESTR ZIMOWY

1. 05-06.10.2019
2. 12-13.10.2019
3. 26-27.10.2019
4. 16-17.11.2019
5. 23-24.11.2019
6. 07-08.12.2019
7. 14-15.12.2019
8. 11-12.01.2020
9. 18-19.01.2020
10. 25-26.01.2020

SEMESTR LETNI

1. 22-23.02.2020
2. 29.02-01.03.2020
3. 14-15.03.2020
4. 21-22.03.2020
5. 04-05.04.2020
6. 18-19.04.2020
7. 25-26.04.2020
8. 09-10.05.2020
9. 16-17.05.2010
10. 06-07.06.2020

Erasmus2


Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu

OLS jest obowiązkowy do stosowania dla mobilności studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest:
 • angielski,
 • czeski,
 • duński,
 • francuski,
 • grecki,
 • hiszpański,
 • niderlandzki,
 • niemiecki,
 • portugalski,
 • szwedzki
 • lub włoski.
Oznacza to dla studentów wyjeżdżający w ramach Erasmus+:
 • wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej
Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia/praktyki/staże/wolontariat w ramach EVS), którzy wybrali jeden z poniższych języków jako główny język nauki, pracy albo wolontariatu (za wyjątkiem native speakerów). Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • udział w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej
Student uczestniczący w mobilności, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS. Na zalogowanie się na stronę Erasmus+ OLS i rozpoczęcie kursu językowego będzie miał miesiąc, licząc od daty otrzymania powiadomienia.
 • na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego obowiązkowego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.
  Dowiedz się więcej: http://erasmusplusols.eu/pl/

EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

ERASMUS+ PROGRAMME

Erasmus+ is the programme of the EU for the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 2014-2020. Erasmus+ replaces seven programmes bringing together: the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), the Youth in Action programme and five international cooperation programmes. It also includes a new section for sport actions.

Erasmus+ encourages individual mobility and will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad. It also promotes transnational partnerships and alliances among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation, stimulate knowledge and innovation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing in Europe. Moreover, Erasmus+ will also support national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. The new action of sport will support grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.

You can read much more about it in the website of the Programme and you can get support from the National Agencies of the Programme in each country.


ERASMUS+ at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
(Erasmus code: PL WALBRZY04)

1) student mobility:

 • studies abroad
 • work placements abroad

2) staff mobility:

 • teaching assignements abroad for staff of HEI or entreprises in HEI
 • HEI staff training abroad

Have you ever wanted to get to know a different European culture, study at a foreign university, do a traineeship in an enterprise abroad, make new friends, and learn another language? Then Erasmus+ may be what you are looking for!
Please contact our Erasmus+ Institutional Coordinator: erasmus@pwsz.com.pl

Read more: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus

 INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS


APPLICATION PROCEDURE

Academic year Winter semester Summer semester
2018/2019 29.09.2018 - 10.02.2019 18.02.2019 - 30.06.2019
Application deadlines July 31st December 15th

The application forms should be filled by computer. Next, signed and stamped forms have to be forwarded to Erasmus+ Institutional Coordinator to acceptance.

 1. Application form
 2. Learning agreement
 3. Transcript of records
 4. Accommodation form


CONTACT


- Erasmus+ Institutional Coordinator

Justyna Jaskólska
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland
(Building A, room 27)
phone/fax: +48 74 641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

ECTS Coordinators

READ MORE

General information for students

BROCHURE of PWSZ
Partner institutions

Grading system

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

mgr Justyna Jaskólska
tel.: +48 74641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl


Powołuję Uczelnianego Koordynatora ECTS w osobie pani dr Małgorzaty Babińskiej, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, celem koordynacji spraw administracyjnych i dydaktycznych związanych z realizacją Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Powołuję Instytutowych Koordynatorów ECTS w osobach:

 1. dr Piotr Szymaniec – dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 2. dr inż. arch. Agnieszka Włostowska – dla kierunku: Architektura wnętrz;
 3. dr hab. Anna Szemik-Hojniak - dla kierunków: Kosmetologia, Techniki dentystyczne, Pielęgniarstwo;
 4. dr Ewa Rychter – dla kierunków: Filologia (specjalność: filologia angielska), Pedagogika;
 5. dr inż. Marian Molasy – dla kierunku: Logistyka.

Dokumenty związane z realizacją programu ERASMUS+


Centrum Monitorowania Przestrzeni Wolności Religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej (MCARFECE)


Centrum Monitorowania Przestrzeni Wolności Religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej (MCARFECE) zostało utworzone w ramach projektu „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04436.

Celem Centrum powołanego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jest:

a) prezentacja całościowych wyników projektu „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)”;
b) inicjowanie, rozwijanie i podtrzymywanie naukowych kontaktów z badaczami przestrzeni wolności religijnej w Europie reprezentującymi czołowe krajowe i zagraniczne instytucje oraz towarzystwa naukowe;
c) pozyskiwanie opinii oraz ocen polskich, czeskich i niemieckich ekspertów na temat przestrzeni wolności religijnej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Czech i Niemiec;
d) prezentacja dotychczasowego dorobku oraz bieżącej działalności międzynarodowych instytucji oraz organizacji zajmujących się badaniem (pomiarem) przestrzeni wolności religijnej w Europie w jej instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach.

Oficjalna strona internetowa Centrum dostępna w języku polskim i angielskim: http://www.mcarfece.pwsz.com.pl

PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA STUDENTÓW LOGISTYKI – GIEŁDA TRANSPORTOWA – PWSZ AS – 03.04.2017 r.


W dniu 03.04.2017 r. studenci III roku logistyki, aktywnie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez dr Agnieszkę Mroczek-Czetwertyńską – w ramach zajęć z przedmiotu: Spedycja i transport. Warsztaty przeprowadzone zostały przez przedstawicielki firmy Logintrans Sp. z o.o. (Wrocław) – Monikę UlińskąLucynę Szierok. Studenci zapoznali się z ofertą wirtualnej Akademii TransEdu i możliwościami wykorzystywanej w praktyce gospodarczej giełdy transportowej, wcielili się w rolę spedytorówrozegrali miniturniej. Zwycięzcy otrzymali symboliczne nagrody.

Microsoft Imagine Premium


INFORMACJE OGÓLNE

Warunki użytkowania licencji Imagine

Aby skorzystać z licencji Imagine i uzyskać dostęp do oprogramowania w ramach tej licencji należy:

Po zweryfikowaniu danych i założeniu konta przez administratora, użytkownik otrzyma na podany w formularzu adres wiadomość z instrukcjami i linkiem do dokonania rejestracji.

[*]w celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy, wymagane jest zapisanie danego formularza na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego dokumentu bezpośrednio w programie Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/).

UWAGA – Pracownicy/Studenci

Warunkiem koniecznym, aby uzyskać dostęp do Microsoft Imagine Premium jest posiadanie statusu pracownika/studenta Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

– Pracownik/Student ma prawo pobierać oprogramowanie i instalować je na swoich komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych (niekomercyjnych).

– Pracownik/Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie używać oprogramowania Microsoft Imagine Premium, instalować poprawki i wykonywać kopie bezpieczeństwa. Możliwe jest odtworzenie systemu z obrazu stworzonego wcześniej, przy czym data przeprowadzonej pierwotnej instalacji musi być wcześniejsza niż wygaśnięcie konta użytkownika w systemie ELMS (E-Academy License Management System).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć pod adresem: https://catalog.imagine.microsoft.com/en-us/institutions/faq