Organizacja roku akademickiego 2018/2019


Rok akademicki trwa od 29.09.2018 r. do 30.09.2019
SEMESTR ZIMOWY 2018/2019
Semestr zimowy: 29.09.2018-27.01.2019
Zimowa sesja egzaminacyjna: 28.01.2019-10.02.2019
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: 11.02.2019-17.02.2019
Przerwa świąteczna: 22.12.2018-01.01.2019
Przerwa zimowa: 11.02.2019-17.02.2019
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.2018, 02.11.2018
SEMESTR LETNI 2018/2019
Semestr letni: 18.02.2019-16.06.2019
Letnia sesja egzaminacyjna: 17.06.2019-30.06.2019
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa: 02.09.2019-15.09.2019
Przerwa świąteczna: 17.04.2019-23.04.2019
Przerwa letnia: 01.07.2019-30.09.2019
Dni rektorskie – wolne od zajęć dydaktycznych: 29.04.2019, 30.04.2019, 02.05.2019

Uchwała nr 6/2018 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

Erasmus2


Online Linguistic Support (OLS)

Jest to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ (sektory: kształcenie i szkolenia zawodowe, młodzież i szkolnictwo wyższe). Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu

OLS jest obowiązkowy do stosowania dla mobilności studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/ roboczym (praktyki) jest:
 • angielski,
 • czeski,
 • duński,
 • francuski,
 • grecki,
 • hiszpański,
 • niderlandzki,
 • niemiecki,
 • portugalski,
 • szwedzki
 • lub włoski.
Oznacza to dla studentów wyjeżdżający w ramach Erasmus+:
 • wypełnienie obowiązkowego testu biegłości językowej
Test biegłości językowej OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia/praktyki/staże/wolontariat w ramach EVS), którzy wybrali jeden z poniższych języków jako główny język nauki, pracy albo wolontariatu (za wyjątkiem native speakerów). Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ muszą podejść do testu dwukrotnie: przed rozpoczęciem oraz pod koniec okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów, jakie poczynili w zakresie znajomości języka mobilności. Test online ocenia ich umiejętności językowe - słuchanie, czytanie i pisanie - zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • udział w kursie językowym on-line w języku, w którym został wypełniony test biegłości językowej
Student uczestniczący w mobilności, który w pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS uzyskał wynik na poziomie pomiędzy A1 a B1 według ESOKJ, automatycznie zostanie zaproszony (drogą e-mailową) do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w swoim języku nauki lub pracy. Jeśli uzyska wynik na poziomie pomiędzy B2 a C2 według ESOKJ, będzie mógł wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny na platformie OLS. Od swojej uczelni wysyłającej otrzyma e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS. Na zalogowanie się na stronę Erasmus+ OLS i rozpoczęcie kursu językowego będzie miał miesiąc, licząc od daty otrzymania powiadomienia.
 • na dwa tygodnie przed końcem pobytu uczestnik, który wypełnił pierwszy test językowy otrzyma maila z linkiem do drugiego obowiązkowego testu do wypełnienia w ciągu 10 dni.
  Dowiedz się więcej: http://erasmusplusols.eu/pl/

Please find all information about the Covid-19 situation in Poland here: Coronavirus: information and recommendations

More information

EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

ERASMUS+ PROGRAMME

Erasmus+ is the programme of the EU for the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 2014-2020. Erasmus+ replaces seven programmes bringing together: the Lifelong Learning Programme (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig), the Youth in Action programme and five international cooperation programmes. It also includes a new section for sport actions.

Erasmus+ encourages individual mobility and will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, train, gain work experience and volunteer abroad. It also promotes transnational partnerships and alliances among Education, Training, and Youth institutions and organisations to foster cooperation, stimulate knowledge and innovation and bridge the worlds of Education and work in order to tackle the skills gaps we are facing in Europe. Moreover, Erasmus+ will also support national efforts to modernise Education, Training, and Youth systems. The new action of sport will support grassroots projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and racism.

You can read much more about it in the website of the Programme and you can get support from the National Agencies of the Programme in each country.


ERASMUS+ at The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
(Erasmus code: PL WALBRZY04)

1) student mobility:

 • studies abroad
 • work placements abroad

2) staff mobility:

 • teaching assignements abroad for staff of HEI or entreprises in HEI
 • HEI staff training abroad

Have you ever wanted to get to know a different European culture, study at a foreign university, do a traineeship in an enterprise abroad, make new friends, and learn another language? Then Erasmus+ may be what you are looking for!
Please contact our Erasmus+ Institutional Coordinator: erasmus@pwsz.com.pl

Read more: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus

INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS

 • APPLICATION PROCEDURE
Academic year Winter semester Summer semester
2021/2022 01.10.2021 - 13.02.2022 21.02.2022 - 30.06.2022
Application deadlines July 31st December 15th

 

APPLICATION  FORMS

The application forms should be filled by computer. Next, signed and stamped forms have to be forwarded to Erasmus+ Institutional Coordinator to acceptance (documents with original signatures by regular post, and also scans to our email).
On reception of the above-mentioned documents we will send a letter of acceptance to your coordinator via regular mail.

 

LIST of COURSES in English available for academic year 2021/2022

ECTS CATALOGUE

GENERAL INFORMATION FOR STUDENTS

INFORMATION ON THE INSTITUTION


CONTACT


- Erasmus+ Institutional Coordinator

Justyna Jaskólska
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych
Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Poland
(Building A, room 27)
phone/fax: +48 74 641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

ECTS coordinators

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

mgr Justyna Jaskólska
tel.: +48 74641 92 05
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl


Uczelniany Koordynator ECTS
dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, amroczek-czetwertynska@pwsz.com.pl

Instytutowi Koordynatorzy ECTS

 1. dr Grzegorz Kamieński, gkamienski@pwsz.com.pl
  - dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. dr inż. arch. Agnieszka Włostowska, awlostowska@pwsz.com.pl
  – dla kierunku: Architektura wnętrz
 3. dr hab. Anna Szemik-Hojniak, aszemik-hojniak@pwsz.com.pl
  - dla kierunków: Kosmetologia, Techniki dentystyczne, Pielęgniarstwo
 4. mgr Daniel Sierakowski, dsierakowski@pwsz.com.pl
  – dla kierunków: Filologia (specjalność: filologia angielska), Pedagogika
 5. mgr Piotr Sylwestrzak, psylwestrzak@pwsz.com.pl
  – dla kierunku: Logistyka

Dokumenty związane z realizacją programu ERASMUS+


Centrum Monitorowania Przestrzeni Wolności Religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej (MCARFECE)


Centrum Monitorowania Przestrzeni Wolności Religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej (MCARFECE) zostało utworzone w ramach projektu „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04436.

Celem Centrum powołanego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jest:

a) prezentacja całościowych wyników projektu „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)”;
b) inicjowanie, rozwijanie i podtrzymywanie naukowych kontaktów z badaczami przestrzeni wolności religijnej w Europie reprezentującymi czołowe krajowe i zagraniczne instytucje oraz towarzystwa naukowe;
c) pozyskiwanie opinii oraz ocen polskich, czeskich i niemieckich ekspertów na temat przestrzeni wolności religijnej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Czech i Niemiec;
d) prezentacja dotychczasowego dorobku oraz bieżącej działalności międzynarodowych instytucji oraz organizacji zajmujących się badaniem (pomiarem) przestrzeni wolności religijnej w Europie w jej instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach.

Oficjalna strona internetowa Centrum dostępna w języku polskim i angielskim: http://www.mcarfece.pwsz.com.pl

PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA STUDENTÓW LOGISTYKI – GIEŁDA TRANSPORTOWA – PWSZ AS – 03.04.2017 r.


W dniu 03.04.2017 r. studenci III roku logistyki, aktywnie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez dr Agnieszkę Mroczek-Czetwertyńską – w ramach zajęć z przedmiotu: Spedycja i transport. Warsztaty przeprowadzone zostały przez przedstawicielki firmy Logintrans Sp. z o.o. (Wrocław) – Monikę UlińskąLucynę Szierok. Studenci zapoznali się z ofertą wirtualnej Akademii TransEdu i możliwościami wykorzystywanej w praktyce gospodarczej giełdy transportowej, wcielili się w rolę spedytorówrozegrali miniturniej. Zwycięzcy otrzymali symboliczne nagrody.

Studia podyplomowe/kursy doskonalące – rekrutacja do 28.02.2017 r.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych i kursów doskonalących
organizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

(rekrutacja do 28 lutego 2017 r.)

Studia podyplomowe:

Kursy doskonalące:

Bez żadnych opłat wstępnych

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:
tel. 74 641-92-24, 74 641-92-03, 74 641-92-04
fax. 74 641-92-02

e-mail: studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl