PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA STUDENTÓW LOGISTYKI – GIEŁDA TRANSPORTOWA – PWSZ AS – 03.04.2017 r.


W dniu 03.04.2017 r. studenci III roku logistyki, aktywnie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez dr Agnieszkę Mroczek-Czetwertyńską – w ramach zajęć z przedmiotu: Spedycja i transport. Warsztaty przeprowadzone zostały przez przedstawicielki firmy Logintrans Sp. z o.o. (Wrocław) – Monikę UlińskąLucynę Szierok. Studenci zapoznali się z ofertą wirtualnej Akademii TransEdu i możliwościami wykorzystywanej w praktyce gospodarczej giełdy transportowej, wcielili się w rolę spedytorówrozegrali miniturniej. Zwycięzcy otrzymali symboliczne nagrody.

Microsoft Imagine Premium


UWAGA! W związku z migracją przez firmę Microsoft usługi Imagine na platformę Azure, dotychczasowa procedura zakładania kont zostaje wstrzymana do odwołania!

Program Microsoft Imagine Premium, umożliwia korzystanie z oprogramowania firmy Microsoft studentowi/pracownikowi uczelni w realizowanym przez niego procesie dydaktycznym. Obejmuje on między innymi systemy operacyjne Windows.

W ramach programu, firma Microsoft nie udostępnia pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint).

 

INFORMACJE OGÓLNE

Warunki użytkowania licencji Imagine

Aby skorzystać z licencji Imagine i uzyskać dostęp do oprogramowania w ramach tej licencji należy:

Po zweryfikowaniu danych i założeniu konta przez administratora, użytkownik otrzyma na podany w formularzu adres wiadomość z instrukcjami i linkiem do dokonania rejestracji.

[*]w celu poprawnego wyświetlania interaktywnych formularzy, wymagane jest zapisanie danego formularza na dysku lokalnym swego komputera i otworzenie tego dokumentu bezpośrednio w programie Adobe Reader (https://get.adobe.com/pl/reader/).

UWAGA – Pracownicy/Studenci

Warunkiem koniecznym, aby uzyskać dostęp do Microsoft Imagine Premium jest posiadanie statusu pracownika/studenta Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

– Pracownik/Student ma prawo pobierać oprogramowanie i instalować je na swoich komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych (niekomercyjnych).

– Pracownik/Student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie używać oprogramowania Microsoft Imagine Premium, instalować poprawki i wykonywać kopie bezpieczeństwa. Możliwe jest odtworzenie systemu z obrazu stworzonego wcześniej, przy czym data przeprowadzonej pierwotnej instalacji musi być wcześniejsza niż wygaśnięcie konta użytkownika w systemie ELMS (E-Academy License Management System).

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć pod adresem: https://catalog.imagine.microsoft.com/en-us/institutions/faq

Studia podyplomowe/kursy doskonalące – rekrutacja do 28.02.2017 r.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych i kursów doskonalących
organizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

(rekrutacja do 28 lutego 2017 r.)

Studia podyplomowe:

Kursy doskonalące:

Bez żadnych opłat wstępnych

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:
tel. 74 641-92-24, 74 641-92-03, 74 641-92-04
fax. 74 641-92-02

e-mail: studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

Pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów


dr Beata Detyna – Pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów.

     dr Beata Detyna – absolwentka Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Wykładowca przedmiotów związanych z ekonomią, organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, a także logistyką w usługach oraz normalizacją i zarządzaniem jakością w logistyce.

    Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Jej praca doktorska pt.: Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, we Wrocławiu (2009). Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (w 2008 i 2010 roku) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016). Od 22 kwietnia 2016 roku aktywnie działa w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (umowa z MNiSW – do 31 sierpnia 2018 roku).

    Autorka ponad siedemdziesięciu recenzowanych publikacji związanych z zarządzaniem jakością oraz logistyką w usługach (w tym czterech książek). Współredaktorka dwóch serii wydawniczych: Logistyka. Współczesne wyzwania (red. J. Szołtysek, B. Detyna) oraz Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania (red. P. Borszowski, B. Detyna) – nakład Wydawnictwa Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Aktualnie kierownik projektu badawczego (grantu wewnętrznego PWSZ AS) pt. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów (projekt na lata 2016-2018). Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS”, a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

     Z PWSZ AS w Wałbrzychu związana jest od 27 września 2004 roku. Od 1 września 2008 roku do 30 września 2014 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Aktualnie dyrektor tego Instytutu (od 1 października 2014 roku) oraz pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów (od 1 października 2016 roku).

Szkolenie – Centralizacja VAT w samorządach. Procedury, przykłady, rekomendacje oraz jednolity plik kontrolny w sferze publicznej


Szanowni Państwo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza na szkolenie pn. Centralizacja VAT w samorządach. Procedury, przykłady, rekomendacje oraz jednolity plik kontrolny w sferze publicznej Cel szkolenia Przedstawienie zakresu i sposobu centralizacji rozliczeń Vat w jednostkach samorządu terytorialnego (okres obowiązywania: od 01.01.2017 r.) wraz z rekomendacjami związanymi z wdrażaniem centralizacji. Szkolenie koncentrować się będzie na praktycznych i „technicznych” aspektach centralizacji VAT. W ramach szkolenia przedstawiona zostanie problematyka kalkulacji współczynnika i „pre-współczynnika” po dokonaniu centralizacji, jak i wiele kwestii pochodnych centralizacji (kasy fiskalne, zwolnienia podmiotowe z VAT, fakturowanie). Termin szkolenia: 25 styczeń 2017 r. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do 20 stycznia 2017 r. na adres e-mail: szkolenia@pwsz.com.pl Szkolenie poprowadzi: dr Paweł Selera, doktor nauk prawnych, specjalność: prawo finansowe. Praktyk, licencjonowany doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Ceł Komisji Europejskiej w Brukseli, a następnie pracując w międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego zaliczanych do tzw. wielkiej czwórki zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. W latach 2008-2011 doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz dyrektor biura MDDP we Wrocławiu. Doświadczony wykładowca na szkoleniach otwartych i zamkniętych, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca na szkoleniach z zakresu VAT adresowanych do pracowników szeroko rozumianego sektora publicznego. Prowadzi szkolenia dla Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz pracowników Ministerstwa Finansów. Autor kilkudziesięciu publikacji, glos i komentarzy z zakresu podatku VAT oraz europejskiego prawa podatkowego publikowanych w Polsce oraz za granicą. Do pobrania: Program szkolenia Formularz zgłoszenia Oświadczenie dla celów ustalenia prawidłowej stawki VAT