Wiley-Blackwell


Czasopisma Wiley-Blackwell są od roku 2012 udostępniane w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje 1 367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Na serwerze Wydawcy oferowane są także 163czasopisma wydawane przez różne towarzystwa naukowe i nie należące do kolekcji Wiley-Blackwell.

Z bazy czasopism Wiley-Blackwell można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://onlinelibrary.wiley.com/

Web of Knowledge


Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citatin Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet WoS oraz bazy CPCI i JCR.
Z bazy można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.
Wejście do bazy  

 

Springer


Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z około 1 600 czasopism wydawnictwa Springer.

Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy. Na początku roku 2010 została testowo uruchomiona krajowa licencja akademicka Springer obejmująca 1130 tytuły czasopism – są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną (poza licencją pozostaje na razie pozostałe 725 tytułów).

Dostęp na serwerze SpringerLink obejmuje komplet roczników archiwalnych, a na serwerze w ICM zgromadzone są na razie roczniki od 1996 roku.

Z bazy czasopism SPRINGERA można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://vls.icm.edu.pl/ss.html

Zapraszamy także do korzystania z ponad 23 000 książek elektronicznych wydawnictwa  Springer. 
Aktualnie dostępna kolekcja obejmuje: 

 • 3 009 tytułów wydanych w roku 2005,
 • 9 983 anglojęzyczne tytuły opublikowane w latach 2009-2011,
 • 58 wydawnictw encyklopedycznych,
 • 26 serii książkowych

Aby skorzystać z bazy należy wejść na platformę SpringerLink.

Scopus


Scopus

jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych.

Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Z bazy Scopus można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://www.scopus.com

Science


Science

Czasopisma elektroniczne Science są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Science jest dostępne z z serwera American Association for the Advancement of Science. Dostępna jest także prezentacja instruktażowa o serwerze Science.

Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.

Z bazy czasopism Science można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://www.sciencemag.org/magazine

Nature


Nature

Czasopisma elektroniczne Nature są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Nature jest dostępne z serwera Nature Publishing Group (NPG).

Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Z bazy czasopism Nature można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://www.nature.com

Elsevier


Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 2150 czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier Science. Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz  równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy.

Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listyScience Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

Licencja nie obejmuje czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez ELSEVIER (np. Cell, Clinics).

Z bazy czasopism ELSEVIERA można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://vls.icm.edu.pl/ss.html

 

EBSCO


Pakiet EBSCOhost 

umożliwia dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz amerykańskich dzienników. Pełnotekstowe bazy danych EBSCO oferowane są w ramach projektu EIFL(Electronic Information for Libraries) finansowanego przez Open Society w Budapeszcie (Fundacja Sorosa). W skład oferowanych baz wchodzą następujące bazy danych:

 • Business Wire News : HOST Newspaper Source : HOST
 • GreenFILE
 • Library Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE Premier : HOST
 • Comprehensive MEDLINE : HOST
 • Health Source: Nursing/Academic Edition : HOST
 • Health Source: Consumer Edition : HOST
 • ERIC : HOST
 • AGRICOLA : HOST
 • Business Source Complete
 • Academic Search Complete

Z szerokiej oferty baz danych udostępnianych przez firmę EBSCO można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://search.ebscohost.com.

Academic Search Complete
to największa wielodziedzinowa baza pełnotekstowa. Zawiera teksty z około 4000 publikacji od 1975 roku oraz abstrakty artykułów z ok. 7800 czasopism naukowych, w tym największy zbiór materiałów z czasopism recenzowanych. Obejmuje wiele dyscyplin – w tym nauki społeczne i humanistyczne, edukację, informatykę, językoznawstwo, literaturę i sztukę, etnologię oraz medycynę. Baza aktualizowana codziennie.

MasterFILE Premier
Baza obejmuje czasopisma o tematyce ogólnej, biznesowej, edukacyjnej a także z zakresu ochrony zdrowia, zagadnień wielokulturowych i innych. Dostępne są pełne teksty z ok. 2000 periodyków od 1975 roku. Dodatkowo baza oferuje streszczenia i indeksy do zawartości ponad 2650 tytułów czasopism, a także ponad 116000 zdjęć i map, 100000 opisów biograficznych. Baza aktualizowana codziennie

Newspaper Source
Baza oferuje dostęp do artykułów z ok. 200 amerykańskich i międzynarodowych gazet w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty The Times, USA Today, The Christian Science Monitor i wielu innych czasopism z całego świata. Baza aktualizowana codziennie

Business Source Premiere 
Największa pełnotekstowa baza biznesowa. Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z 3800 czasopism oraz teksty i obrazy z ponad 3000 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych, dotyczących międzynarodowego biznesu, ekonomii, zarządzania, finansów. Zbiór zawiera także międzynarodowy katalog adresowy Dun & Bradstreet zawierający ponad 1.4 mln adresów firm na świecie. Baza aktualizowana codziennie.

Business Source Premiere

Oferuje dostęp do blisko 600 czasopism naukowych z zakresu wielu dyscyplin medycznych głównie pielęgniarstwa, m.in.: Clinical Nursing Research, Creative Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing , Western Journal of Nursing Research. Baza aktualizowana codziennie.

MEDLINE
MEDLINE jest bazą danych z dziedziny medycyny i badań biomedycznych, tworzoną przez US National Library of Medicine. Obejmuje abstrakty artykułów z 4600 czasopism biomedycznych.

Health Source: Consumer Edition
Oferuje możliwość uzyskaniainformacji z zakresu nauk medycznych i tematów związanych ze zdrowiem np. dietetyka i żywienie, opieka nad dzieckiem, medycyna sportowa, AIDS, choroby nowotworowe, alkoholizm i narkomania. Baza zawiera możliwość poszukiwania pełnych tekstów z ok.190 tytułów czasopism oraz abstrakty i indeksy z prawie 205 publikacji. Zawiera materiały od roku 1985 do roku bieżącego. W HSCE jest umieszczony słownik medyczny Stedmans Medical Dictionary. 

ERIC
Educational Resource Information Center tworzony m.in. przez U.S. Department of Education zawiera ok. 2200 pełnych tekstów; cytowania i abstrakty z 1000 czasopism edukacyjnych i pedagogicznych.

Informacje ogólne


 

została otworzona z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Gwarantuje powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Od stycznia 2010 r. wybrane zasoby WBN są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW.

Biblioteka Uczelniana uzyskała dostęp do następujących baz:

 • EBSCO (12 baz z czasopismami naukowymi i innymi publikacjami w języku angielskim)
 • Elsevier (czasopisma naukowe)
 • Nature (czasopisma naukowe)
 • Science (czasopisma naukowe)
 • SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)
 • Springer (czasopisma naukowe)
 • Web of Knowledge (baza abstraktów i cytowań)
 • Wiley-Blackwell (czasopisma naukowe)