Erasmus – dlaczego warto?


Właśnie upływa 14 rok uczestnictwa naszej Uczelni w programie Erasmus+. Za nami setki zrealizowanych wyjazdów i przyjazdów studentów. Erasmus nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie pracowników – koordynatorów mobilności dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do przeczytania krótkiego wywiadu z jednym z nich – panem dr. Piotrem Sylwestrzakiem (koordynatorem ECTS dla kierunku logistyka).

Jest Pan Doktor osobą niezwykle aktywną – praca w NSK, jako wykładowca w PWSZ AS, Zastępca Dyrektora IPT, Koordynator ECTS, Kierunkowy opiekun praktyk, Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów… Jak Pan Doktor znajduje na to wszystko czas i jaka jest recepta na skuteczną organizację dnia?
– Praca w NSK jako menedżer działu logistyki, planowania oraz spraw celnych na Europę plus wszystkie stanowiska uczelniane sprawiają, że czas jest u mnie na wagę złota. Czasem jest ciężko – to muszę przyznać, ale praca od zawsze mnie lubiła. Skuteczna recepta na organizację czasu to przede wszystkim bieżące realizowanie zadań, nigdy niczego nie odkładam w czasie. W domu na jednej ze ścian mam tablicę z farby kredowej, na której zapisuję owe zadania, a tablica jest codziennie aktualizowana, żeby niczego nie pominąć. Piastowanie tak wielu stanowisk niestety wiąże się z wyrzeczeniami i czasami (dość często) bywa tak, że nie mam czasu dla siebie, kończę pracę o północy, a czasem jeszcze później, ale to pozwala mi się realizować i ciągle rozwijać.

Na szczęście sytuacja epidemiczna poprawia się z dnia na dzień i wracamy no normalności, ale ostatnie 1,5 roku było jakby wyjęte z jakiegoś filmu katastroficznego. Jak zmieniło się życie Pana Doktora w czasie pandemii COVID-19?
– Tak, to był trudny okres dla nas wszystkich. Czy moje życie się zmieniło? Hmm… myślę, że nie bardzo. Jedynie życie uczelniane, gdyż większość zajęć prowadziłem z domu w towarzystwie Bruna – mojego kota, który zawsze był zainteresowany tym, co się dzieje i często pokazywał się studentom w trakcie prowadzonych zajęć. Moja druga część życia zawodowego w ogóle nie uległa zmianie, gdyż cały czas pracowałem w biurze.

Od niedawna jest Pan Doktor Koordynatorem ECTS dla kierunku Logistyka. Proszę przybliżyć nam, z jakimi obowiązkami to się wiąże i jak Pan Doktor odnajduje się w tej roli?
– Zanim oficjalnie zostałem powołany na stanowisko Koordynatora ECTS opiekowałem się studentami z wymiany międzynarodowej, podobnie jak naszymi lokalnymi studentami. Obowiązki, z jakimi wiąże się funkcja Koordynatora to przede wszystkim kontakt z uczelniami, z których przyjmujemy studentów z zagranicy, jak również w sprawie naszych studentów, którzy biorą udział w wymianie międzynarodowej. To również sporządzanie dokumentów, ustalenia, jakie przedmioty będą respektowane itd.  

Erasmus+ to międzynarodowa wymiana zarówno studentów, jak i pracowników. Czego możemy nauczyć się od nacji europejskich, wyjeżdżając za granicę lub przyjmując gości z innych krajów? A co my jako Polacy możemy wnieść do Europejskiego Systemu Szkolnictwa Wyższego, kultury i życia codziennego w państwach naszego kontynentu?
Erasmus + to możliwość znalezienia zatrudnienia i zdobycia praktyki, co jest niezbędne w dalszej karierze zawodowej. Wyjazd w ramach wymiany międzynarodowej pogłębia znajomość języka obcego. Erasmus + to także niezwykła przygoda i możliwość zwiedzania wspaniałych miejsc, to życiowe wydarzenie i trampolina do następnych przeżyć. Przedsięwzięcie to buduje swoistą pewność siebie, wprowadza w kompletnie inny wymiar samodzielności i organizacji, a co najważniejsze, otwiera w człowieku pokłady nowych, wcześniej nieznanych możliwości. Częścią tej przygody jest nauka na innych uczelniach, tworzenie i przedstawianie prezentacji, uczestnictwo w obszernych panelach dyskusyjnych oraz życiowa wymiana doświadczeń z innymi studentami – to ogromny kapitał tego programu. Dla pracowników Uczelni wyjazd w ramach programu oznacza możliwość nawiązania długofalowych kontaktów międzynarodowych i szansę na współpracę naukową, jak również na kształcenie swoich kompetencji językowych i metodycznych. To czego możemy dodatkowo się nauczyć w ramach takiej wymiany to poznanie innej kultury, zwyczajów, kuchni regionalnej i tego samego możemy nauczyć innych o naszej polskiej kulturze.

Jakby miał Pan Doktor zachęcić studentów i pracowników naszej Uczelni do wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, co by Pan Doktor powiedział?
Erasmus+ to prawdziwa przygoda życiowa, z której warto skorzystać, to szansa na rozwijanie umiejętności, na zdobycie doświadczenia. Ponadto przyszli pracodawcy zobaczą, że student biorący udział w wymianie międzynarodowej to osoba, która może stawić czoła wyzwaniom i odnieść sukces, a to wszystko za sprawą wyjścia poza strefę komfortu – w trakcie Erasmusa jest się w końcu za granicą z dala od rodziny i przyjaciół w zupełnie nowym kraju, a to sprawia, że człowiek nabywa zdolności adaptacyjnych, staje się bardziej dojrzałą, otwartą i niezależną osobą, a to są cechy, jakie są poszukiwane na rynku pracy.
Z programem Erasmus+ wiąże się ściśle rozwój osobisty, bo taki wyjazd kształtuje charakter i zmienia pogląd na życie, poszerza horyzonty, całkowicie zmienia punkt widzenia. Jest to też okazja do zrobienia i zobaczenia rzeczy, o których się nigdy nie śniło. Zyskuje się dużo nowych przyjaciół z całego świata.

Dziękujemy za rozmowę i oczywiście niezmiennie zachęcamy wszystkich naszych studentów i wykładowców (nie tylko z kierunku logistyka) do uczestnictwa w programie Erasmus+!

Stypendia programu PO WER 2021/2022


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów zawartych w roku akademickim 2021/2022 w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne” jak i „dodatek socjalny” z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego ze środków PO WER.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” w roku akademickim 2021/2022:

 • WYJAZDY STUDENTÓW POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 771 PLN

Dokumenty dla studentów pobierających stypendium socjalne:

 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PL]
 • Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PL]
 • Formularze i dokumenty w PWSZ

 

 • WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia
Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 217 PLN 2 643 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 PLN 2 558 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1 918 PLN 2 345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Dokumenty dla niepełnosprawnych:

Karta Programu Erasmus+ 2021-2027


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

KARTA PROGRAMU ERASMUS+ dla PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała w grudniu 2020 r. decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu na lata 2021-2027 Erasmus Charter for Higher Education tzw. Karty ECHE.

Karta ECHE stanowi ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy międzynarodowej, które nasza Uczelnia podejmuje, uczestnicząc w programie. Przyznanie Karty ECHE jest warunkiem wstępnym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego, które planują ubiegać się o wsparcie finansowe UE oraz uczestniczyć w mobilności edukacyjnej, współpracy między organizacjami lub wspierać projekty w zakresie rozwoju polityki w ramach programu na lata 2021–2027.

Obrazek ma charakter ozdobny

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Relacje zagranicznych studentów realizujących program w PWSZ


My name is Diana Cardoso, I participated in the Erasmus+ Programme and I am here to tell my perspective from this experience. First off, I am keeping it short and simple, my experience in the Angelus Silesius University of Applied Sciences in Walbrzych was amazing, everyone was accepting, very lovely and gave me a warming welcoming. Second off, I highly recommend you all to participate, at least once, in the Erasmus+ Programme. It is a great experience; you meet new people from various countries with different cultures from you and you learn a lot about it. Even if you are afraid to do it because you are not very adventurous, I strongly suggest you do it and face that fear. When I first applied for the programme I was very scared because I am introverted and never travelled alone, especially travelling alone to another country. Coming from Portugal to Poland was very frightened and I was extremely nervous, but I do not regret it at all. I met a lot of people there and we became good friends and we still talk to this day. And it is by overcoming your fears that you grow as a person and experience surprising events and meet astonishing people that can be for the rest of your life. My final message is to overcome the fear and just do it, you may not have the opportunity later in life so you must take it and enjoy it.”

Diana Cardoso, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

„I have always wanted to be an Erasmus student since I attended my university in Turkey. The reason is that there are lots of advantages and opportunities . First of all, you have an opportunity  to live in a different country. Thanks to this, you experience different cultures, languages,tastes, etc. I experienced a lot of things in Poland. Actually I didn’t have any idea about Poland and felt a bit anxious. However, all these negative thoughts faded away as the time passed. I met other Erasmus students from Portugal, Spain so I didn’t experience just the culture of Poland but also the other cultures (Portugesee, Spanish). Also, I learned Polish by interacting people and realized that we, all humans , resemble each other- regardless of our race, language and culture- and I felt the unity of  us. This is one of the advantages of being an Erasmus student and also one of the things that has changed my point of view. The other advantage is to have an idea about education in a broad sense. I gained knowledge about how the education proceeds in Poland. Also, I have an interesting memory which is about the inauguration day. It seemed  quite different to me because here, in my country, we don’t have such a tradition in universities. There are lots of other advantages but I think the most important one is that Erasmus+ programme helps you to become a global citizen.”

Eylül Karabulut, Ondokuz Mayıs University, Turkey

„How should I start to write my excellent adventures? I really don’t know because I have really many great memories in Poland but first I need to introduce myself. I’m Güllü Erçel. I study in Samsun at Ondokuz Mayıs University. I made my Erasmus+ in Walbrzych at The Angelus Silesius University last year. Erasmus is an unforgettable memory of my life that I will never forget. I have never regretted to make my Erasmus in Poland/Walbrzych. Everybody should join this adventure because there are lots of advantages of Erasmus. Firstly, I saw a new country, I met many new people, I learnt a new culture. These have really changed my life. I had many great friends. I had many great teachers. I lived many unforgettable memories with my other friends. I met different people from different countries and cultures. My perspective on life has changed. Erasmus expanded my horizon. I visited many countries. The most important point is that the level of my English has quite changed. I even  learnt some basic Polish words. My communication with other people has really improved thanks to Erasmus. So, studying in another country is really beneficial for everyone. If I had another chance to come to Poland for Erasmus, I would definitely come… but now I’m planning to come to Poland for my post graduate. You all can guess how Erasmus has impacted my life positively. It was really the greatest adventure of my life. Now, I really miss Poland, my Polish friends and teachers. I’m still in contact with my Polish friends and teachers. Just imagine that you go another country for Erasmus, and you have many friends, you live many great adventures, you meet many new people and cultures also new cuisine and the most important one is that you know a new country. I can say many advantages of Erasmus like these but pages and also my feelings are not probably enough for this because you should definitely live the adventure of Erasmus and then you will totally understand my feelings. I can just suggest that never hesitate to join this adventure because at the end of the your adventure, you will see the positive changes of your life. Just one step will be enough, and I assure you that you will never regret at the end of your Erasmus story.”

Güllü Erçel, Ondokuz Mayıs University, Turkey

Relacje stypendystów programu – studentów PWSZ


„Wyjazd do Portugalii w ramach programu Erasmus + był jedną z najlepszych decyzji, jaką podjęłam w takcie trwania studiów I stopnia. Pobyt tam był tak niesamowity i satysfakcjonujący, że postanowiłam wrócić do Portugalii w trakcie studiów magisterskich. Łącznie spędziłam na Erasmusie 3 semestry. Poza bezcennym doświadczeniem samodzielnego życia w całkowicie innej kulturze, zostaną ze mną wspomnienia oraz przyjaźń z ludźmi, których poznałam w tym cudnym kraju. Uważam, że każdy powinien przeżyć taką przygodę.”

Kateryna Kucheriava, studia w IPB w Portugalii

„Wyobraźcie sobie miejsce, w którym na każdym kroku znajdują się kafejki, restauracje. Ludzie codziennie siedzą w ogródkach piwnych, spotykają się ze przyjaciółmi rodziną i głośno dzielą się swoimi wrażeniami, codziennymi sprawami. Zamawiasz 'cafe con leche' za symboliczne euro i zaczynasz celebrować poranny rytuał śniadania, jak miejscowi. Z kawką dostajesz darmowe słodycze, a tak zapoczątkowany dzień procentuje świetnym humorem na cały dzień. Wszyscy mówią, że Erasmus to niezapomniane wrażenia. Ja szczerze mówiąc średnio w to wierzyłam, ale kocham Hiszpanię i postanowiłam przekonać się na własnej skórze, jak wygląda życie na wymianie. Wcześniej przed wyjazdem wyszukałam w grafice google miasto, w którym miałam spędzić 2 miesiące i szczerze mówiąc, nie zrobiło na mnie spektakularnego wrażenia. Gdy tylko przyjechałam, odkryłam jak bardzo się myliłam. Pontevedra – miasto mostów, urzekło mnie zapierającym dech w piersiach starym miastem, trzema ogromnymi kościołami z XVI wieku i uliczkami wąskimi jak w turystycznych, włoskich miejscowościach. Zapomniałabym o rzece Lerez, ogromnej, przecinającej Pontevedrę na dwie części i łączącą się z oceanem. Dla amatorów zwiedzania muszę dodać, że miasto jest świetnie skomunikowane z Santiago de Compostelą (gdzie znajduje się słynna na cały świat katedra) i z Vigo zwanym miastem oliwnym, z pięknymi plażami i dwoma imponującymi parkami oraz ogromnym portem. Jednak to nie wszystkie atrakcje. Godzina drogi samochodem do Portugalii, Park Narodowy Islas Cies znajdujący się pośrodku Oceanu Atlantyckiego, a nawet istnieje możliwość wykąpania się w termach w niedalekim Ourense. Jeśli chcesz się dowiedzieć jaka jest różnica między empanadą a empanadillą, odkryć bogactwo kulturowe Galicji i poznać wielu fantastycznych ludzi, zapraszam Cię w podróż do Hiszpanii!”

Adrianna Dębska, praktyka w IES LUIS Seoane, Hiszpania

„Dzięki programowi Erasmus+ miałem możliwość wyjechać na wymianę studencką do Portugalii i Turcji. Sam wyjazd oraz możliwość mieszkania za granicą wiąże się z wieloma korzyściami. Po pierwsze poprawiłem swój język angielski oraz zacząłem uczyć się języka portugalskiego zupełnie od podstaw. Co więcej, podczas wyjazdu poznałem ludzi z całego świata, a z wieloma z nich utrzymuję kontakty do tej pory. Kolejnym plusem programu Erasmus+ jest możliwość podróżowania do wielu interesujących i ciekawych miejsc, a jak wiadomo, nic tak nie uczy życia jak podróże. W końcu sam wyjazd z jednej strony przyzwyczaja do bycia samodzielnym, a z drugiej uczy odpowiedzialności, kreatywności czy zdolności adaptacji do zmian.”

Szymon Nieznalski, studia w IPB w Portugalii i OMU w Turcji

„Rozpoczynając w 2015 r. studia licencjackie na kierunku filologia angielska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu nie przypuszczałem, że ich znaczną część będę mógł zrealizować poza granicami Polski. Wszystko stało się możliwe za pośrednictwem istniejącego na uczelni programu wymiany studenckiej Erasmus. Program ten umożliwił mi studiowanie przez 5 miesięcy w malowniczej Portugalii, następnie przeniósł mnie na 4-miesięczne studia do gościnnej Turcji po czym dał mi sposobność odbycia 3-miesięcznych praktyk zawodowych w gorącej Hiszpanii. Tak więc mój pobyt na Erasmusie to równe 12 miesięcy, które śmiało mogę uznać za najpiękniejszy czas w moim życiu, ponieważ okres spędzony na wymianie studenckiej dostarczył mi wielu niezapomnianych momentów. Zobaczyłem niezwykłe miejsca, poznałem świat z perspektywy różnych kultur, nawiązałem przyjaźnie z ludźmi ze wszystkich zakątków świata, z którymi stale utrzymuję kontakt oraz zdobyłem cenne doświadczenia wynikające ze studiowania i pracy w międzynarodowym środowisku. Ponadto dzięki programowi Erasmus+ rozwinąłem się jako człowiek. Znacznie podniosłem swoje kompetencje językowe, jak i interpersonalne oraz nauczyłem radzić sobie w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Jednakże oprócz wspomnianych przeze mnie zalet Erasmus ma też jedną poważną wadę… szybko się kończy. Mój niestety również dobiegł końca. Chociaż nie… Erasmus+ tak naprawdę nigdy nie ma końca, ponieważ wspomnienia z niego są wieczne gdyż na zawsze pozostaną w moim sercu i pamięci, powodując uśmiech na mojej twarzy, kiedy wracam do nich myślami.”

Adam Dębski, studia w IPB w Portugalii i praktyki w Hiszpanii

FAQ – wyjazdy na praktyki


Kiedy odbywa się rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+?

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2020/2021 trwa do 31. stycznia 2021. Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona na przełomie marca i kwietnia 2021 roku.

Kto może ubiegać się o zakwalifikowanie na wyjazd na praktyki?

Każdy student PWSZ AS, który w momencie wyjazdu nie przebywa na urlopie dziekańskim i nie jest urlopowany.

Na jaki okres można wyjechać?

Praktyka może trwać od 2 do 12 miesięcy. Planowany okres finansowania praktyk wynosi 2 do 3 miesięcy. W przypadku przedłużenia przez studenta praktyki pierwotnie deklarowanej na 2 miesiące i braku lub niewystarczającej ilości środków finansowych na wypłatę stypendiów na praktyki, istnieje możliwość przedłużenia pobytu bez środków finansowych (tzw. „dofinansowanie zerowe”). Studentów kontynuujących praktyki z „dofinansowaniem zerowym” obowiązują takie same zasady realizacji praktyki za granicą. Możliwe jest również realizowanie wyjazdów łączonych (studia + praktyki), w wymiarze maksymalnie 6 miesięcy studiów (semestr akademicki) i maksymalnie 2 miesiące praktyki, jeżeli jest ona uwarunkowana programem studiów i uwzględniona w „Porozumieniu o programie studiów” (Learning Agreement Student Mobility for Studies).

W momencie zakwalifikowania na wyjazd na praktyki byłem/am studentem/studentką PWSZ AS, ale w momencie odbywania praktyk będę już absolwentem/absolwentką. Czy mogę mimo wszystko wyjechać na praktyki?

Tak. Absolwenci PWSZ mogą realizować praktykę w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów, tj. od daty złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Pobyt za granicą musi zostać zakończony przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów, jednak nie później niż 30.09.2021 roku. Aby osoba ubiegająca się mogła zrealizować praktykę jako absolwent musi zostać zrekrutowana na ostatnim roku studiów.

W jakim kraju i uczelni można zrealizować wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+?

Lista instytucji partnerskich PWSZ AS wraz z listą kierunków, których studenci mogą ubiegać się o wyjazd na praktyki do danej instytucji oraz wymaganą znajomością języka obcego dostępna jest tutaj:

https://www.pwsz.com.pl/uczelnie-partnerskie/

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji praktyki w innej instytucji z kraju programu Erasmus+ poprzez samodzielne wyszukanie przez studenta stosownego miejsca realizacji praktyki.

Chciałbym/chciałabym wyjechać na praktykę zagraniczną do instytucji spoza listy instytucji partnerskich PWSZ AS. Jak mogę znaleźć odpowiednie dla mnie miejsce realizacji praktyk?

Serwisy internetowe wspomagające wyszukiwanie potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów to np.:
Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/
Praktyki dla studentów: ErasmusIntern platform, http://erasmusintern.org/
JOE+ Job Of­fer Exchange plat­form of LEO-NET: https://leonet.joeplus.org/en/
Eurasmus: http://eurasmus.com/en/
Praxis: http://www.praxisnetwork.eu/
ONECO: https://www.oneco-internships.org/
praktyki w języku niemieckim: https://jobboerse.oth-regensburg.de/

Mam już za sobą jeden wyjazd zagraniczny na studia/praktyki. Czy mogę wyjechać ponownie?

Tak, o ile nie zostanie przekroczony łączny czas trwania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (studia oraz praktyki), który wynosi 12 miesięcy dla danego cyklu kształcenia (tj. 12 miesięcy dla studiów pierwszego stopnia i dodatkowo 12 miesięcy dla studiów drugiego stopnia). Limit możliwych do wykorzystania na danym poziomie studiów miesięcy obejmuje również poprzednie wyjazdy w ramach programu Erasmus+, Erasmus „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus Mundus.

Jak aplikować o wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+?

Należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do Działu Nauczania i Sprawa Studenckich (pok. 26). Student wypełnia całą pierwszą stronę oraz na drugiej stronie rubryki „Działalność studencka” oraz „Informacje o poprzednich wyjazdach”. Jeżeli przy wypełnianiu rubryki „Działalność studencka” na którekolwiek z pytań student odpowiedział „TAK”, przed dostarczeniem formularza do DNiSS student musi uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki i podpisu Dyrektora odpowiedniego Instytutu. Rubrykę „Ocena z języka obcego, średnia ocen ze studiów, stypendium” wypełnia pracownik DNiSS. Formularz dostępny jest w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz w internecie na stronie: https://www.pwsz.com.pl/formularze-do-pobrania/.

Znajduję się w trudnej sytuacji materialnej. Czy przysługują mi dodatkowe środki na wyjazd zagranicę?

Studenci, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na praktyki w programie Erasmus+ posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego mają prawo do otrzymania dodatku socjalnego w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Czy muszę złożyć wniosek o dodatek socjalny?

Nie. Student zostanie automatycznie zakwalifikowany do grupy uprawnionych do otrzymania dodatku socjalnego na podstawie informacji o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu przez niego stypendium socjalnego zaznaczonej na formularzu zgłoszeniowym przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

Jestem studentem niepełnosprawnym. Czy przysługują mi dodatkowe środki na wyjazd na Erasmusa?

Studenci, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na praktyki w programie Erasmus+ mają orzeczony stopień niepełnosprawności otrzymują stypendium wraz z dodatkową kwotą wynikającą z potrzeb osoby niepełnosprawnej z projektu Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Czy muszę złożyć wniosek o stypendium dla osoby niepełnosprawnej?

Nie. Student zostanie automatycznie zakwalifikowany do grupy uprawnionych do otrzymania stypendium dla osoby niepełnosprawnej ze środków PO WER na podstawie informacji o orzeczonym stopniu niepełnosprawności zaznaczonej na formularzu zgłoszeniowym przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich. Należy jednak pamiętać, że w dalszej fazie przygotowań do wyjazdu zachodzi potrzeba wypełnienia dokumentów związanych z przyznaniem studentowi dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W jaki sposób dowiem się, czy zostałem zakwalifikowany na wyjazd na praktyki?

Po podjęciu decyzji przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną kandydat zostanie poinformowany mailowo o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu jego aplikacji.

Zostałem zakwalifikowany do wyjazdu na praktyki. Co dalej?

Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd powinien on skontaktować się z instytucją przyjmująca na praktyki celem uzyskania informacji na temat wymaganych dokumentów oraz działań, które muszą zostać przez niego podjęte (np. wzięcia udziału w procesie rekrutacji w przypadku Job Trust). Dodatkowo wszyscy studenci zakwalifikowani do wyjazdu będą mieli okazję do zapoznania się z dalszą procedurą związaną z wyjazdem w trakcie specjalnego spotkania informacyjnego z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.

Jakie dokumenty muszę wypełnić po zakwalifikowaniu na wyjazd?

Podstawowym dokumentem niezbędnym do wypełnienia po zakwalifikowaniu na wyjazd jest „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships). Dodatkowo każda instytucja przyjmująca określa odrębnie dokumenty wymagane przez studenta przyjeżdżającego na wymianę. Studenci niepełnosprawni wypełniają również „Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami”, w którym uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Wniosek ten powinien zostać zaopiniowany przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Uczelnianą Koordynatora Programu Erasmus. Do wniosku należy również dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

Co to jest „Porozumieniu o programie praktyki” i jak je wypełnić?

„Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i instytucją przyjmującą na praktyki, określająca program praktyki oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za jej zaliczenie. Program praktyki określa tabela A (Traineeship Programme at the Receiving Organisation/Enterprise), w której należy wpisać informacje o przewidywanych datach rozpoczęcia i zakończenia praktyki (Planned period of the mobility), nazwie praktyki (Traineeship title), liczbie godzin pracy w tygodniu (Number of working hours per week), szczegółowym programie wraz z zadaniami do wykonania oraz rezultatami, jakie student powinien osiągnąć biorąc pod uwagę uzgodniony tygodniowy wymiar czasu pracy (Detailed programme of the traineeship). W rubryce „Traineeship in digital skills” student zaznacza “yes”, jeśli staż zostanie uznany jako podnoszący kompetencje cyfrowe, natomiast „Knowledge, skills and competences to be acquired by the end of the traineeship (expected Learning Outcomes)” określa wiedzę, umiejętności (teoretyczne i praktyczne) oraz kompetencje, jakie student nabędzie dzięki zrealizowaniu założeń praktyki (czyli efekty kształcenia dla komponentu edukacyjnego, jakim jest praktyka). Na koniec tabeli A student wypełnia plan monitorowania postępów praktyki (Monitoring plan) wskazujący, w jaki sposób i kiedy postępy te będą sprawdzane: przez przedsiębiorstwo / organizację przyjmującą podczas jej trwania, uczelnię wysyłająca, inną (zewnętrzną) instytucję, jeżeli tak zostanie postanowione oraz plan ewaluacji (Evaluation plan), tzn. na jakiej podstawie będą ocenianie efekty praktyki, w tym jakie czynniki/kryteria będą zastosowane do oceny zarówno przebiegu praktyki, jak i efektów kształcenia nabytych przez studenta. Na samym dole student zaznacza swój poziom biegłości językowej w języku (lub poziom, który zobowiązuje się osiągnąć do dnia rozpoczęcia mobilności), w którym realizowana będzie praktyka.
Tabela B określa zobowiązania uczelni wysyłającej odnośnie przyznania odpowiedniej liczby punktów ECTS za praktykę, wpisania praktyki do karty okresowych osiągnięć, suplementu do dyplomu czy dokumentu „Europass – mobilność”, sposobu weryfikacji oceny za praktykę czy zapewnienia studentowi ubezpieczenia. W tabeli B należy zaznaczyć jedną z 3 opcji:
1. Praktyka jest integralną częścią programu kształcenia (obowiązkowa, aby otrzymać kwalifikację (dyplom));
2. Praktyka nie jest obowiązkowa dla kierunku studiów;
3. Praktyka dla absolwentów.
Tabelę B należy wypełnić w porozumieniu z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.
Tabela C określa zobowiązania instytucji przyjmującej w zakresie zapewnienia studentowi nadzoru i opieki merytorycznej, niezbędnego sprzętu, ubezpieczenia, przyznania dodatkowego wsparcia finansowego oraz wystawienia certyfikatu ukończenia praktyki w przeciągu 5 tygodni od jej zakończenia. Tę część „Porozumienia o programie praktyki” należy wypełnić w porozumieniu z przedstawicielem instytucji przyjmującej.

Co to jest „Europass – mobilność”?

„Europass – mobilność” to dokument, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba odbyła za granicą staż lub semestr studiów. W prosty, spójny i zrozumiały sposób wskazuje on, jakie umiejętności nabył uczestnik i jakim doświadczeniem może się wykazać. Więcej informacji na temat „Europass – mobilność” można uzyskać na stronie: https://europa.eu/europass/pl/europass-mobility

Dostarczyłem już „Porozumienie o programie praktyki” do Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus. Co dalej?

Uczelniana Koordynator przesyła „Porozumienie o programie praktyki” celem podpisania do instytucji przyjmującej na praktyki. Instytucja przyjmująca powinna przesłać droga mailową (studentowi lub do Koordynator) zaświadczenie o przyjęciu studenta na praktyki. Na jego podstawie uczelnia wysyłająca wystawia zaświadczenie potwierdzające status studenta programu Erasmus+ oraz wysokość przyznanego stypendium. Na tym etapie można już planować podróż oraz inne kwestie organizacyjne (np. zakwaterowanie, ubezpieczenie, ewentualna wiza). Przed podpisaniem umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium należy również dostarczyć Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus następujące dokumenty:

– formularz danych bankowych (uwaga: należy podać numer konta walutowego w euro lub w przypadku studentów niepełnosprawnych i z dodatkiem socjalnym w złotówkach)

– oświadczenie o ubezpieczeniu (EKUZ + ubezpieczenie NNW obejmujące podróż i pobyt zagranicą)

– podanie o dofinansowanie kosztów podróży (jeżeli student się ubiega).

Dodatkowo student powinien mailowo zadeklarować język (język kraju, do którego student wyjeżdża lub język pracy) w ramach platformy Online Lingusitc Support. Wybrany przez studenta język będzie związany z obowiązkowymi testami (pierwszy test – przed wyjazdem i drugi – po powrocie) i nieobowiązkowym kursem językowym (jeżeli wynik pierwszego testu wskaże poziom znajomości językowej niższy niż B1 – automatycznie zostanie studentowi przydzielony kurs online z wybranego języka). Po uzyskaniu od studenta wiadomości z wybranym językiem zostanie mu przesłany link do aktywacji konta na OLS i wypełnienia pierwszego obowiązkowego testu biegłości językowej.

Czy uczelnia wysyłająca pomaga w znalezieniu zakwaterowania?

Nie. W kwestii pomocy w znalezieniu zakwaterowania najlepiej zwrócić się do przedstawiciele instytucji przyjmującej.

Nie posiadam konta walutowego w euro. Czy mogę podać numer konta należącego do kogoś innego, np. mamy?

Nie. Konto musi należeć do wyjeżdżającego studenta.

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Tak, przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o ubezpieczeniu oraz okazać kartę EKUZ oraz ubezpieczenie NNW obejmujące podróż i pobyt zagranicą.

Co to jest i jak uzyskać kartę EKUZ?

Ile wyniesie moje stypendium przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu zagranicą?

Wysokość stypendium jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża student. Lista krajów wraz z przyporządkowanymi kwotami miesięcznego stypendium jest dostępna na stronie: https://www.pwsz.com.pl/wyjazdy-na-praktyke/ , a w przypadku studentów niepełnosprawnych i z dodatkiem socjalnym na stronie: https://www.pwsz.com.pl/stypendium-po-wer-2020-2021/ Całkowita kwota stypendium należna studentowi jest wyliczana na podstawie okresu pobytu studenta zagranicą potwierdzonego przez instytucję przyjmującą. W przypadku studentów niepełnosprawnych całkowita kwota to suma ryczałtu na utrzymanie w kraju zagranicznym oraz dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W jakich przypadkach zostanie przyznana dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej?

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu);
b) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu;
c) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej;
d) niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas praktyki w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);
e) niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy);
f) niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);
g) niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga uzasadnienia).

Kiedy podpiszę umowę dotyczącą warunków przyznania stypendium?

Około 2 tygodnie przed wyjazdem zagranicę. Dokładny termin podpisania umowy należy ustalić z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.

Po przyjeździe na uczelnię przyjmującą okazało się, że nie mogę zrealizować niektórych elementów zaplanowanego programu praktyki. Co mogę zrobić?

Należy nanieść odpowiednie poprawki na drugiej stronie formularza „Learning Agreement for Traineeships” („During the Mobility”). Student musi uzyskać akceptację dla tych zmian miejscowego opiekuna praktyki oraz powiadomić o tym Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus, przesyłając do niej podpisany formularz zmienionego porozumienia o programie praktyki.

Zmiany w programie praktyki powinny być opisane w tabeli A2 („During the Mobility”). Tabelę A należy pozostawić bez zmian.

Co muszę zrobić celem rozliczenia stypendium programu Erasmus+ po moim powrocie z wyjazdu?

1. Do rozliczenia stypendium niezbędne są:

– wypełnienie drugiego testu biegłości językowej (link do ankiety zostanie wysłany automatycznie z platformy OLS, około 10 dni przed upływem ostatniego dnia mobilności),
– złożenie sprawozdania uczestnika mobilności online (link do ankiety wpłynie automatycznie na maila w ostatnim dniu mobilności),
– dostarczenie podpisanego przez instytucję przyjmującą oryginału certyfikatu o odbyciu praktyki („Traineeship Certificate”)

2. Studenci niepełnosprawni zobowiązani są dostarczyć kartę rozliczenia studenta niepełnosprawnego wraz z dokumentami (rachunki, bilety, itp.) potwierdzającymi koszty rzeczywiste, o które wnioskował w ramach dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Gdzie znajdę więcej informacji o wyjazdach na praktyki i niezbędne druki?

Informacje i druki dostępne są na stronie: https://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/

FAQ – wyjazdy na studia


Kiedy odbywa się rekrutacja na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+?

Rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona na przełomie marca i kwietnia 2021 roku.

Kto może ubiegać się o zakwalifikowanie na wyjazd na studia?

Każdy student PWSZ AS, który w momencie wyjazdu jest studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia lub studentem studiów drugiego stopnia oraz nie przebywa na urlopie dziekańskim i nie jest urlopowany.

Na jaki okres można wyjechać?

Minimalny okres stypendium to 3 miesiące, maksymalny 12 miesięcy. Możliwe jest również realizowanie wyjazdów łączonych (studia + praktyki), w wymiarze maksymalnie 6 miesięcy studiów (semestr akademicki) i maksymalnie 2 miesiące praktyki, jeżeli jest ona uwarunkowana programem studiów i uwzględniona w „Porozumieniu o programie studiów” (Learning Agreement Student Mobility for Studies).

W jakim kraju i uczelni można zrealizować wyjazd w ramach programu Erasmus+?

Lista uczelni partnerskich PWSZ AS wraz z listą kierunków, których studenci mogą ubiegać się o wyjazd do danej uczelni oraz wymaganą znajomością języka obcego dostępna jest tutaj: https://www.pwsz.com.pl/uczelnie-partnerskie/

Mam już za sobą jeden wyjazd zagraniczny na studia/praktyki. Czy mogę wyjechać ponownie?

Tak, o ile nie zostanie przekroczony łączny czas trwania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (studia oraz praktyki), który wynosi 12 miesięcy dla danego cyklu kształcenia (tj. 12 miesięcy dla studiów pierwszego stopnia i dodatkowo 12 miesięcy dla studiów drugiego stopnia). Limit możliwych do wykorzystania na danym poziomie studiów miesięcy obejmuje również poprzednie wyjazdy w ramach programu Erasmus+, Erasmus „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus Mundus.

Jak aplikować o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+?

Należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do Działu Nauczania i Sprawa Studenckich (pok. 26). Student wypełnia całą pierwszą stronę oraz na drugiej stronie rubryki „Działalność studencka” oraz „Informacje o poprzednich wyjazdach”. Jeżeli przy wypełnianiu rubryki „Działalność studencka” na którekolwiek z pytań student odpowiedział „TAK”, przed dostarczeniem formularza do DNiSS student musi uzyskać potwierdzenie w postaci pieczątki i podpisu Dyrektora odpowiedniego Instytutu. Rubrykę „Ocena z języka obcego, średnia ocen ze studiów, stypendium” wypełnia pracownik DNiSS. Formularz dostępny jest w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz w internecie na stronie: https://www.pwsz.com.pl/formularze-do-pobrania/

Znajduję się w trudnej sytuacji materialnej. Czy przysługują mi dodatkowe środki na wyjazd zagranicę?

Studenci, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na studia w programie Erasmus+ posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego mają prawo do otrzymania dodatku socjalnego w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Czy muszę złożyć wniosek o dodatek socjalny?

Nie. Student zostanie automatycznie zakwalifikowany do grupy uprawnionych do otrzymania dodatku socjalnego na podstawie informacji o otrzymywaniu lub nieotrzymywaniu przez niego stypendium socjalnego zaznaczonej na formularzu zgłoszeniowym przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

Jestem studentem niepełnosprawnym. Czy przysługują mi dodatkowe środki na wyjazd na Erasmusa?

Studenci, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na studia w programie Erasmus+ mają orzeczony stopień niepełnosprawności otrzymują stypendium wraz z dodatkową kwotą wynikającą z potrzeb osoby niepełnosprawnej z projektu Programu Operacyjnego Wiedza Operacja Rozwój „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”.

Czy muszę złożyć wniosek o stypendium dla osoby niepełnosprawnej?

Nie. Student zostanie automatycznie zakwalifikowany do grupy uprawnionych do otrzymania stypendium dla osoby niepełnosprawnej ze środków PO WER na podstawie informacji o orzeczonym stopniu niepełnosprawności zaznaczonej na formularzu zgłoszeniowym przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich. Należy jednak pamiętać, że w dalszej fazie przygotowań do wyjazdu zachodzi potrzeba wypełnienia dokumentów związanych z przyznaniem studentowi dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W jaki sposób dowiem się, czy zostałem zakwalifikowany na wyjazd na studia?

Po podjęciu decyzji przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną kandydat zostanie poinformowany mailowo o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu jego aplikacji.

Zostałem zakwalifikowany do wyjazdu na studia. Co dalej?

Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd kontaktujemy go z koordynatorem z uczelni przyjmującej, który poinformuje o niezbędnych do wypełnienia dokumentach wymaganych z jej strony (wraz z podaniem ostatecznego terminu ich dostarczenia) oraz udzieli wszelkich informacji w kwestiach organizacyjnych. Dodatkowo wszyscy studenci zakwalifikowani do wyjazdu będą mieli okazję do zapoznania się z dalszą procedurą związaną z wyjazdem w trakcie specjalnego spotkania informacyjnego z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.

Jakie dokumenty muszę wypełnić po zakwalifikowaniu na wyjazd?

Podstawowym dokumentem niezbędnym do wypełnienia po zakwalifikowaniu na wyjazd jest „Porozumieniu o programie studiów” (Learning Agreement Student Mobility for Studies). Dokument ten wraz z „Potwierdzeniem uznania zaliczeń” należy dostarczyć w uprzednio ustalonym terminie do Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus. Dodatkowo każda uczelnia przyjmująca określa odrębnie dokumenty wymagane przez studenta przyjeżdżającego na wymianę. Studenci niepełnosprawni wypełniają również „Wniosek o dofinansowanie studenta – uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami”, w którym uczestnik musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy dodatkowy koszt będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota wydatków została skalkulowana. Wniosek ten powinien zostać zaopiniowany przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Uczelnianą Koordynatora Programu Erasmus. Do wniosku należy również dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności.

Co to jest „Porozumienie o programie studiów” i jak je wypełnić?

„Porozumienie o programie studiów” to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. W tabeli „Study Programme at the Receiving Institution” należy wpisać przedmioty, które student będzie realizować podczas pobytu zagranicą (lista przedmiotów, spośród których student może dokonać wyboru, jest dostępna na stronie internetowej uczelni przyjmującej lub u jej koordynatora programu Erasmus), natomiast w tabeli „Recognition at the Sending Institution” przedmioty zawarte w programie kształcenia studenta w uczelni wysyłającej w danym semestrze/roku, które zostaną zastąpione przedmiotami zrealizowanymi przez studenta w uczelni przyjmującej i zostaną uznane przez uczelnię wysyłającą, jeżeli student pomyślnie zrealizuje uzgodniony program kształcenia zagranicą. Porozumienie student wypełnia w porozumieniu i współpracy z Instytutowym Koordynatorem ECTS, który swoim podpisem na dokumencie potwierdza, że przedmioty wybrane przez studenta stanowić będą część jego programu studiów w uczelni wysyłającej oraz że po ich zaliczeniu okres studiów za granicą zostanie zaliczony do okresu studiów w PWSZ (tzw. pełna uznawalność akademicka). Analogicznie student wpisuje przedmioty realizowane w uczelni przyjmującej oraz ich odpowiedniki w uczelni wysyłającej w dokumencie „Potwierdzenie uznania zaliczeń”, który podpisuje Instytutowy Koordynator ECTS oraz Dyrektor Instytutu (względnie Zastępca Dyrektora Instytutu odpowiedzialny za dany kierunek).

Kto jest Instytutowym Koordynatorem ECTS na moim kierunku?

Lista Instytutowych Koordynatorów ECTS jest dostępna na stronie: https://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/#1499172945333-cbfaadf1-616a

Ile punktów ECTS muszę uzyskać w trakcie mojego pobytu zagranicą?

Żeby zaliczyć semestr, należy uzyskać 30 punktów ECTS. W razie niedoboru punktów brakujące przedmioty muszą zostać zrealizowane po powrocie na uczelnię macierzystą w ramach różnic programowych, a ten fakt odnotowany w dokumencie „Potwierdzenie uznania zaliczeń”. W tym przypadku liczba punktów ECTS uzyskanych na uczelni przyjmującej nie może być mniejsza niż 16.

Po konsultacjach z moim Instytutowym Koordynatorem ECTS nie udało mi się znaleźć dla niektórych przedmiotów, które są w moim programie studiów w danym semestrze ich odpowiedników na uczelni przyjmującej. Co muszę zrobić?

Przedmioty te powinny zostać wpisane jako różnice programowe w dokumencie „Potwierdzenie uznania zaliczeń” i zaliczone po powrocie na uczelnię macierzystą. Termin zaliczenia różnic programowych wyznacza Dyrektor właściwego Instytutu (względnie Zastępca Dyrektora odpowiedzialny za dany kierunek). Przedmiotów tych nie należy wpisywać do tabeli „Dane dotyczące odpowiadającym przedmiotom w uczelni macierzystej” oraz do tabeli „Recognition at the Sending Institution” w dokumencie „Learning Agreement Student Mobility for Studies”.

Dostarczyłem już „Porozumienie o programie studiów” oraz „Potwierdzenie uznania zaliczeń” do Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus. Co dalej?

Uczelniana Koordynator przesyła „Porozumienie o programie studiów” celem podpisania do uczelni przyjmującej. Uczelnia przyjmująca powinna przesłać droga mailową (studentowi lub do Koordynator) zaświadczenie o przyjęciu studenta na studia („Letter of Acceptance”). Na jego podstawie uczelnia wysyłająca wystawia zaświadczenie potwierdzające status studenta programu Erasmus+ oraz wysokość przyznanego stypendium. Na tym etapie można już planować podróż oraz inne kwestie organizacyjne (np. zakwaterowanie, ubezpieczenie, ewentualna wiza). Przed podpisaniem umowy dotyczącej warunków przyznania stypendium należy również dostarczyć Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus następujące dokumenty:
– formularz danych bankowych (uwaga: należy podać numer konta walutowego w euro lub w przypadku studentów niepełnosprawnych i z dodatkiem socjalnym w złotówkach)
– oświadczenie o ubezpieczeniu (EKUZ + ubezpieczenie NNW obejmujące podróż i pobyt zagranicą)
– podanie o dofinansowanie kosztów podróży (jeżeli student się ubiega).

Dodatkowo student powinien mailowo zadeklarować język (język kraju, do którego student wyjeżdża lub język, w którym będą prowadzone wykłady) w ramach platformy Online Lingusitc Support. Wybrany przez studenta język będzie związany z obowiązkowymi testami (pierwszy test – przed wyjazdem i drugi – po powrocie) i nieobowiązkowym kursem językowym (jeżeli wynik pierwszego testu wskaże poziom znajomości językowej niższy niż B1 – automatycznie zostanie studentowi przydzielony kurs online z wybranego języka). Po uzyskaniu od studenta wiadomości z wybranym językiem zostanie mu przesłany link do aktywacji konta na OLS i wypełnienia pierwszego obowiązkowego testu biegłości językowej.

Czy uczelnia wysyłająca pomaga w znalezieniu zakwaterowania?

Nie. W kwestii pomocy w znalezieniu zakwaterowania najlepiej zwrócić się do koordynatora z uczelni przyjmującej.

Co to jest i jak uzyskać kartę EKUZ?

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Tak, przed wyjazdem należy złożyć oświadczenie o ubezpieczeniu oraz okazać kartę EKUZ oraz ubezpieczenie NNW obejmujące podróż i pobyt zagranicą.

Nie posiadam konta walutowego w euro. Czy mogę podać numer konta należącego do kogoś innego, np. mamy?

Nie. Konto musi należeć do wyjeżdżającego studenta.

Ile wyniesie moje stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu zagranicą?

Wysokość stypendium jest zależna od kraju, do którego wyjeżdża student. Lista krajów wraz z przyporządkowanymi kwotami miesięcznego stypendium jest dostępna na stronie: https://www.pwsz.com.pl/wyjazdy-na-studia/ , a w przypadku studentów niepełnosprawnych i z dodatkiem socjalnym na stronie: https://www.pwsz.com.pl/stypendium-po-wer-2020-2021/ Całkowita kwota stypendium należna studentowi jest wyliczana na podstawie okresu pobytu studenta zagranicą podanego przez uczelnię przyjmującą. Zwykle jest to okres trwania semestru lub roku akademickiego w uczelni przyjmującej. W przypadku studentów niepełnosprawnych całkowita kwota to suma ryczałtu na utrzymanie w kraju zagranicznym oraz dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

W jakich przypadkach zostanie przyznana dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej?

Przyznanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, nastąpi w następujących sytuacjach:

a) niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszty specjalnego transportu);

b) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez osobę towarzyszącą przez część lub cały okres pobytu za granicą. Koszty podróży osoby towarzyszącej oraz koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej (zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, itp.). Pobyt osoby towarzyszącej wyklucza możliwość pokrycia kosztów pracy opiekuna miejscowego na ten sam okres pobytu;

c) niepełnosprawność wymaga wsparcia uczestnika mobilności przez profesjonalnego opiekuna miejscowego (koszty wynagrodzenia). Praca profesjonalnego opiekuna miejscowego wyklucza możliwość pokrycia kosztów osoby towarzyszącej;

d) niepełnosprawność wymaga korzystania ze specjalnych materiałów dydaktycznych przez uczestnika mobilności w kształceniu/ podczas praktyki w instytucji przyjmującej (koszty specjalnych materiałów dydaktycznych);

e) niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności na miejscu (koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy).

f) niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności (koszty specjalnego ubezpieczenia);

g) niepełnosprawność wymaga poniesienia innych kosztów przez uczestnika mobilności, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (ta kategoria wymaga uzasadnienia).

Kiedy podpiszę umowę dotyczącą warunków przyznania stypendium?

Około 2 tygodnie przed wyjazdem zagranicę. Dokładny termin podpisania umowy należy ustalić z Uczelnianą Koordynator Programu Erasmus.

Po przyjeździe na uczelnię przyjmującą okazało się, że plan zajęć się zmienił i niektóre przedmioty nie są dostępne. Co mogę zrobić?

Należy nanieść odpowiednie poprawki na drugiej stronie formularza „Learning Agreement for Studies” („During the Mobility”). Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez miejscowego koordynatora programu i Instytutowego Koordynatora ECTS w uczelni wysyłającej oraz podpisane przez nich. Dodatkowo należy wypełnić i przedłożyć (mailowo) do podpisu Instytutowemu Koordynatorowi ECTS i Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora Instytutu nowy dokument „Potwierdzenie uznania zaliczeń”.

 

Spodobało mi się na uczelni zagranicznej i chciałbym przedłużyć pobyt na kolejny semestr. Czy jest to możliwe?

Tak, o ile nastąpi to w ramach tego samego roku akademickiego. Należy wypełnić druk „Podanie o przedłużenie pobytu na kolejny semestr” i przesłać Uczelnianej Koordynator Programu Erasmus.

Jak nanieść poprawki dotyczące zmian w programie studiów w formularzu „Learning Agreement for Studies”?

W tabeli A2 student wpisuje zmiany w przedmiotach, które student wpisał wcześniej do tabeli A jako przedmioty zawarte w programie kształcenia studenta w uczelni wysyłającej. W tabeli B2 student wpisuje zmiany w przedmiotach, które miał realizować podczas pobytu w uczelni przyjmującej. Przedmioty usunięte z porozumienia student wpisuje do tabeli zaznaczając jednocześnie pole „Deleted component”, natomiast przedmioty dodane w zamian są wpisywane z zaznaczeniem pola „Added component”. W obu przypadkach należy również podac przyczynę zmiany („Reason for change” – patrz legenda) oraz liczbę punktów ECTS.

 

Co muszę zrobić celem rozliczenia stypendium programu Erasmus+ oraz rozliczenia semestru po moim powrocie z wyjazdu?

1. Do rozliczenia stypendium niezbędne są:

– wypełnienie drugiego testu biegłości językowej (link do ankiety zostanie wysłany automatycznie z platformy OLS, około 10 dni przed upływem ostatniego dnia mobilności),

– złożenie sprawozdania uczestnika mobilności online (link do ankiety wpłynie automatycznie na maila w ostatnim dniu mobilności),

– dostarczenie oryginałów dokumentów:

1. „Learning Agreement for Studies” (z ewentualnymi zmianami i nowym „Potwierdzeniem uznania zaliczeń”),

2. Wykaz zaliczeń (tzw. “Transcript of Records” lub “After the Mobility”),

3. Zaświadczenie o długości pobytu (tzw. „Confirmation Letter” – chyba, że dokładna długość pobytu jest wskazana w wykazie zaliczeń – uwaga, daty muszą być jednakowe z datami mobilności wskazanymi w umowach)

4. Aneks do Transcript (student przygotowuje samodzielnie i przedkłada do podpisu zagranicznego koordynatora).

2. Do rozliczenia semestru niezbędne są:

– „Karta okresowych osiągnieć”

– Jeżeli student w „Potwierdzeniu uznania zaliczeń” miał wyznaczone różnice programowe, „Karta różnic programowych”

3. Studenci niepełnosprawni zobowiązani są dostarczyć kartę rozliczenia studenta niepełnosprawnego wraz z dokumentami (rachunki, bilety, itp.) potwierdzającymi koszty rzeczywiste, o które wnioskował w ramach dodatkowej kwoty wynikającej z potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jak uzyskać „Confirmation Letter” i „Transcript of Records”?

Dokumenty te są wystawiane przez uczelnię przyjmującą. Celem ich uzyskania należy zgłosić się do koordynatora programu Erasmus+ po uzyskaniu wszystkich zaliczeń.

Jak wypełnić „Aneks do Transcript”?

W Aneksie należy wpisać wszystkie przedmioty, formę realizacji (wykład, ćwiczenia), liczbę godzin, formę zaliczenia i ocenę i przedstawić do podpisu koordynatora na uczelni przyjmującej.

Jak wypełnić „Kartę okresowych osiągnięć?”

W „Karcie okresowych osiągnieć” student wpisuje wszystkie przedmioty, które zrealizował podczas pobytu zagranicą wraz z ocenami i punktami ECTS i przedkłada do podpisu Instytutowemu Koordynatorowi ECTS, który weryfikuje prawidłowość danych zawartych na Karcie z danymi z wystawionego przez uczelnię zagraniczną transkryptu.

Jak dokonać przeliczenia ocen z uczelni zagranicznej (A-F) na skalę ocen obowiązującą w uczelni wysyłającej (2-5)?

Informacje na temat skali ocen dostępne są na stronie: http://www.pwsz.com.pl/wp-content/uploads/2015/11/GRADING-SYSTEM.pdf

Gdzie znajdę więcej informacji o wyjazdach na studia i niezbędne druki?

Informacje i druki dostępne są na stronie: https://www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus/

Jak wypełnić „Kartę różnic programowych”?

„Karta różnic programowych” dotyczy przedmiotów uwzględnionych w „Potwierdzeniu uznania zaliczeń” jako różnice programowe, które student musi zrealizować po powrocie do kraju. Kartę student wypełnia w semestrze, w którym planowana jest realizacja tych przedmiotów wpisując nazwę przedmiotu i liczbę punktów ECTS i przedkłada do podpisu poszczególnym wykładowcom, którzy uzupełniają ją o wyniki zaliczeń/egzaminów.

Stypendia programu PO WER 2020/2021


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów zawartych w roku akademickim 2020/2021 w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne” jak i „dodatek socjalny” z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego ze środków PO WER.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” w roku akademickim 2020/2021:

 • WYJAZDY STUDENTÓW POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNE
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3 069 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 984 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 2 771 PLN

Dokumenty dla studentów pobierających stypendium socjalne:

 • Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego [PL]
 • Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE [PL]
 • Formularze i dokumenty w PWSZ

 

 • WYJAZDY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia
Miesięczna stawka stypendium
w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 217 PLN 2 643 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 131 PLN 2 558 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 1 918 PLN 2 345 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Dokumenty dla niepełnosprawnych:

Stypendia programu PO WER 2019/2020


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3”

Studenci zakwalifikowani na wyjazdy finansowane z umów zawartych w roku akademickim 2019/2020 w programie Erasmus+, dla których uczelnia potwierdzi prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” otrzymują zarówno „wsparcie indywidualne” jak i „dodatek socjalny” z projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego ze środków PO WER.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” w roku akademickim 2019/2020:

 • wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 995 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 2 781 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 2 567 PLN

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”

 • wyjazdy studentów niepełnosprawnych
Grupa  Kraj Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 139 PLN 2 567 PLN
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1 925 PLN 2 353 PLN
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 711 PLN 2 139 PLN
Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty, również aby umożliwić wyjazd większej liczbie osób. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+

Zasady alokacji i wykorzystania środków na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus 2019/2020

Dowiedz się więcej o programie: www.power.gov.pl

Stypendia programu PO WER 2018/2019


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ
(Program PO WER)

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych
oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2”

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+. Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN).

Stawki ryczałtowe obowiązujące dla wyjazdów finansowanych z projektu PO WER w roku akademickim 2018/2019:

 • wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego

Grupa 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia lub na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego”

 I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

 3019 PLN

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2803 PLN

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2587 PLN

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego

 • wyjazdy studentów niepełnosprawnych

Grupa 

Kraj

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na studia

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na praktykę

 I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2156 PLN

 2587 PLN

 II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

1940 PLN

2372 PLN

 III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 1725 PLN

2156 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE.

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych

Dowiedz się więcej o programie: www.power.gov.pl