Scopus


Scopus

jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych.

Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse na serwerze producenta na zasadzie subskrypcji bez prawa archiwizacji.

Z bazy Scopus można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://www.scopus.com

Science


Science

Czasopisma elektroniczne Science są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Science jest dostępne z z serwera American Association for the Advancement of Science. Dostępna jest także prezentacja instruktażowa o serwerze Science.

Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 roku.

Z bazy czasopism Science można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://www.sciencemag.org/magazine

Nature


Nature

Czasopisma elektroniczne Nature są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Czasopismo Nature jest dostępne z serwera Nature Publishing Group (NPG).

Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

Z bazy czasopism Nature można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://www.nature.com

Elsevier


Serwis umożliwia dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 2150 czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier Science. Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz  równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy.

Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listyScience Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

Licencja nie obejmuje czasopism z bazy Science Direct, które nie są wydawane bezpośrednio przez ELSEVIER (np. Cell, Clinics).

Z bazy czasopism ELSEVIERA można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://vls.icm.edu.pl/ss.html

 

EBSCO


Pakiet EBSCOhost 

umożliwia dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych oraz amerykańskich dzienników. Pełnotekstowe bazy danych EBSCO oferowane są w ramach projektu EIFL(Electronic Information for Libraries) finansowanego przez Open Society w Budapeszcie (Fundacja Sorosa). W skład oferowanych baz wchodzą następujące bazy danych:

 • Business Wire News : HOST Newspaper Source : HOST
 • GreenFILE
 • Library Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE Premier : HOST
 • Comprehensive MEDLINE : HOST
 • Health Source: Nursing/Academic Edition : HOST
 • Health Source: Consumer Edition : HOST
 • ERIC : HOST
 • AGRICOLA : HOST
 • Business Source Complete
 • Academic Search Complete

Z szerokiej oferty baz danych udostępnianych przez firmę EBSCO można korzystać w Czytelni Głównej, Czytelni Medialnej oraz ze wszystkich komputerów w sieci uczelnianej.

Wejście do bazy: http://search.ebscohost.com.

Academic Search Complete
to największa wielodziedzinowa baza pełnotekstowa. Zawiera teksty z około 4000 publikacji od 1975 roku oraz abstrakty artykułów z ok. 7800 czasopism naukowych, w tym największy zbiór materiałów z czasopism recenzowanych. Obejmuje wiele dyscyplin – w tym nauki społeczne i humanistyczne, edukację, informatykę, językoznawstwo, literaturę i sztukę, etnologię oraz medycynę. Baza aktualizowana codziennie.

MasterFILE Premier
Baza obejmuje czasopisma o tematyce ogólnej, biznesowej, edukacyjnej a także z zakresu ochrony zdrowia, zagadnień wielokulturowych i innych. Dostępne są pełne teksty z ok. 2000 periodyków od 1975 roku. Dodatkowo baza oferuje streszczenia i indeksy do zawartości ponad 2650 tytułów czasopism, a także ponad 116000 zdjęć i map, 100000 opisów biograficznych. Baza aktualizowana codziennie

Newspaper Source
Baza oferuje dostęp do artykułów z ok. 200 amerykańskich i międzynarodowych gazet w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty The Times, USA Today, The Christian Science Monitor i wielu innych czasopism z całego świata. Baza aktualizowana codziennie

Business Source Premiere 
Największa pełnotekstowa baza biznesowa. Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z 3800 czasopism oraz teksty i obrazy z ponad 3000 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych, dotyczących międzynarodowego biznesu, ekonomii, zarządzania, finansów. Zbiór zawiera także międzynarodowy katalog adresowy Dun & Bradstreet zawierający ponad 1.4 mln adresów firm na świecie. Baza aktualizowana codziennie.

Business Source Premiere

Oferuje dostęp do blisko 600 czasopism naukowych z zakresu wielu dyscyplin medycznych głównie pielęgniarstwa, m.in.: Clinical Nursing Research, Creative Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing , Western Journal of Nursing Research. Baza aktualizowana codziennie.

MEDLINE
MEDLINE jest bazą danych z dziedziny medycyny i badań biomedycznych, tworzoną przez US National Library of Medicine. Obejmuje abstrakty artykułów z 4600 czasopism biomedycznych.

Health Source: Consumer Edition
Oferuje możliwość uzyskaniainformacji z zakresu nauk medycznych i tematów związanych ze zdrowiem np. dietetyka i żywienie, opieka nad dzieckiem, medycyna sportowa, AIDS, choroby nowotworowe, alkoholizm i narkomania. Baza zawiera możliwość poszukiwania pełnych tekstów z ok.190 tytułów czasopism oraz abstrakty i indeksy z prawie 205 publikacji. Zawiera materiały od roku 1985 do roku bieżącego. W HSCE jest umieszczony słownik medyczny Stedmans Medical Dictionary. 

ERIC
Educational Resource Information Center tworzony m.in. przez U.S. Department of Education zawiera ok. 2200 pełnych tekstów; cytowania i abstrakty z 1000 czasopism edukacyjnych i pedagogicznych.

Informacje ogólne


 

została otworzona z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Gwarantuje powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Od stycznia 2010 r. wybrane zasoby WBN są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW.

Biblioteka Uczelniana uzyskała dostęp do następujących baz:

 • EBSCO (12 baz z czasopismami naukowymi i innymi publikacjami w języku angielskim)
 • Elsevier (czasopisma naukowe)
 • Nature (czasopisma naukowe)
 • Science (czasopisma naukowe)
 • SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)
 • Springer (czasopisma naukowe)
 • Web of Knowledge (baza abstraktów i cytowań)
 • Wiley-Blackwell (czasopisma naukowe)

Inne katalogi


W poszukiwaniu niezbędnej literatury fachowej oprócz uczelnianego katalogu on-line warto zajrzeć do innych uniwersalnych katalogów centralnych, których głównym zadaniem jest:
 • dostarczenie informacji o dokumentach i miejscu ich przechowywania,
 • udostępnienie do kopiowania katalogom lokalnym gotowych rekordów kartoteki haseł wzorcowych i rekordów bibliograficznych,
 • usprawnienie i przyspieszenie katalogowania poprzez eliminowanie przypadków dublowania wykonywanej pracy.
Katalogi takie są cenną bazą informacyjną dla wszystkich studentów i pracowników, gdyż ułatwia znalezienie potrzebnej pozycji, co jest szczególnie istotne podczas procesu wypożyczania międzybibliotecznego. Polecamy poszukiwania w następujących katalogach:

FIDKAR – multiwyszukiwarka dla komputerowych baz bibliotecznych http://www.pwt.wroc.pl/fidkar/

KaRO – katalog rozproszony bibliotek polskich http://karo.umk.pl/Karo/

NUKAT – Narodowy Uniwersalny Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich http://www.nukat.edu.pl

Katalog online Libra


Szanowni Użytkownicy Biblioteki

Pracownicy Uczelni i Studenci

W trosce o jakość usług, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo, podjęliśmy decyzję  o tymczasowym ograniczeniu ogólnego dostępu do systemu bibliotecznego LIBRA.

Od 18 marca (poniedziałek) dostęp do naszych katalogów będzie możliwy wyłącznie na miejscu. Do Waszej dyspozycji będzie sześć komputerów i nasza pomoc.

Przygotowujemy się do wdrożenia nowego systemu obsługi bibliotecznej, proces ten wymaga zrealizowania szeregu działań, takich jak:

– migracja danych;

– dostosowanie oprogramowania do wymagań użytkownika;

– testowanie i uruchomienie systemu informatycznego.

Wszystkie te czynności mają nas upewnić w tym, że będzie to system bezpieczny dla naszych użytkowników.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacje ogólne


KATALOG BIBLIOTECZNY

to uporządkowany według określonych zasad spis wszystkich dokumentów znajdujących się w bibliotece.
Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje katalogów:
 • alfabetyczny – jest to spis znajdujących się w bibliotece dokumentów, ułożonych w porządku abecadłowym haseł, które stanowią nazwiska autorów bądź wyrazy rozpoczynające tytuł. Z katalogu alfabetycznego korzysta się, gdy znany jest autor książki lub jej tytuł.

 • rzeczowy – jest to spis znajdujących się w bibliotece dokumentów sporządzony bądź według ustalonych grup rzeczowych ujętych w pewien logiczny system, bądź według tematów – haseł przedmiotowych. Katalog ten dzieli literaturę według określonych dziedzin wiedzy. Poszczególnym działom odpowiadają cyfry (podział według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej). Jest on przeznaczony dla tych osób, które poszukują piśmiennictwa na dany temat, nie znają jednak nazwisk autorów, ani tytułów prac.


W Bibliotece Uczelnianej katalogi dostępne są w następujących postaciach:
 • katalog kartkowy – jest to tradycyjny katalog złożony z kart katalogowych, na których znajduje się opis książki. Katalog ten dostępny jest w pomieszczeniu przejściowym biblioteki. W styczniu 2010 r. zamknęliśmy ostatecznie katalog kartkowy. Wszystkie najnowsze pozycje zakupione od stycznia 2010 r. są dostępne jedynie w katalogu on-line
 • katalog on-line (komputerowy) – został utworzony w 2006 r. Rejestruje wszystkie zbiory biblioteki: zawiera opisy bibliograficzne druków zwartych (książki), wydawnictw ciągłych (gazety i czasopisma) oraz dokumentów elektronicznych.  Jest on aktualizowany codziennie i zawiera informacje o dostępności książki. W odróżnieniu od katalogu kartkowego umożliwia wyszukiwanie danej publikacji w oparciu o większą liczbę kryteriów wyszukiwawczych. Z katalogu komputerowego można korzystać na miejscu w holu biblioteki, bądź w dowolnym miejscu za pomocą strony internetowej

Zbiory


ZBIORY BIBLIOTECZNE

obejmują księgozbiór, zbiory specjalne, zeszyty naukowe oraz czasopisma (w formie drukowanej i elektronicznej). Biblioteka uzupełnia swoje zasoby w nawiązaniu do aktualnych potrzeb dydaktyczno-badawczych uczelni. Zbiory biblioteki powiększane są w oparciu o kupno, prowadzoną wymianę krajową i zagraniczną, a także poprzez wymianę dubletów i pozyskiwanie darów.

KSIĘGOZBIÓR

liczący obecnie ok. 43 tysięcy drukowanych książek specjalistycznych obejmuje wydawnictwa z tych dziedzin wiedzy, które znajdują się w programach kształcenia PWSZ AS, podręczniki do nauki języków obcych, wydawnictwa leksykalne i encyklopedyczne, skrypty oraz zeszyty naukowe. Biblioteka oferuje ponadto dostęp do 30 tys. książek w wersji elektronicznej, ktore stanowią cenne uzupełnienie zbiorów drukowanych (zob. książki online).

CZASOPISMA

biblioteka gromadzi czasopisma polskie i zagraniczne w drodze prenumeraty. Prenumeratą bieżącą objętych jest kilkadziesiąt tytułów czasopism, w tym w językach obcych (niemieckim i angielskim). Ogółem dotychczas zgromadzono blisko dwieście tytułów fachowych, których pełna lista znajduje się tutaj.
Cennym uzupełnieniem zbiorów są czasopisma w wersji elektronicznej, które obejmują zbiór ponad 70 tytułów dostępnych w sieci komputerowej Uczelni (zob. czasopisma online).

ZBIORY SPECJALNE

biblioteka gromadzi także kasety audio i video, płyty CD i DVD. Zbiory na tego typu nośnikach zawierają muzykę, filmy szkoleniowe, kursy językowe, bazy i kodeksy prawne, oraz multimedialne wydawnictwa obcojęzyczne – encyklopedie, słowniki i leksykony.