Instytut Zdrowia


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

 

  • Kierunek: kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

I  rok – mgr Katarzyna Fitrzyk

II rok – dr Marlena Przewłocka-Gągała

III rok – dr Daria Kaczmarczyk

  • Kierunek: techniki dentystyczne (studia stacjonarne)

I  rok  – dr n. med. Maciej Żak

II rok – mgr Krzysztof Żak

III rok – mgr Adam Stojak

IV rok – mgr Joanna Świętkowska-Kolej

  • Kierunek: pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

I rok –  mgr Małgorzata Kowalik

II rok – mgr Barbara Chabab

III rok -mgr Marzena Sapalska

 

Instytut Społeczno-Prawny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

Administracja I stopnia

I rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Łukasz Mikowski

II  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Grzegorz Kamieński

III rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Paweł Selera

 

Administracja II stopnia

I  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Sosnowska

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr hab. Piotr Szymaniec

 

Filologia angielska 

I rok st. stacjonarne – dr Ewa Rychter

II rok st. stacjonarne – mgr Robert Pritchard

III rok st. stacjonarne – dr Anna Pełczyńska

 

Pedagogika

I rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Radyńska

II  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Radyńska

III rok – st. stacjonarne i niestacjonarne  – dr Jarosław Zagrobelny

Instytut Przyrodniczo-Techniczny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021

 

  • LOGISTYKA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Andrzej Dyszewski

II rok – dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

III rok – mgr Piotr Sylwestrzak

IV rok – mgr inż. Mateusz Łangowski

Studia niestacjonarne I stopnia

I rok – dr Piotr Kowalski

II rok – dr Beata Detyna

III rok – dr Tomasz Orzech

IV rok – dr inż. Joanna Nowicka

 

Studia stacjonarne II stopnia

dr  Agnieszka Kazun

Studia niestacjonarne II stopnia

dr Beata Mucha

 

  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

I rok – st. stacjonarne – mgr Jolanta Golubińska

II rok – st. stacjonarne  – dr Agnieszka Włostowska

III  rok – st. stacjonarne  – dr inż. arch. Łukasz Szatanek

 

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

II rok – st. stacjonarne i st. niestacjonarne – dr Wojciech Chmura

III rok – st. stacjonarne i st. niestacjonarne  – mgr Kazimiera Marzec

IV  rok – st. stacjonarne  – dr inż. Iwona Romanowska-Słomka

IV rok – st. niestacjonarne – dr Maciej Niedźwiecki