Instytut Zdrowia


Opiekunowie lat w roku akademickim 2019/2020

 

  • Kierunek: kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

I  rok – dr hab. prof. nadzw. Anna Szemik-Hojniak

II rok – dr Marlena Przewłocka-Gągała

III rok – dr Krystian Niedojad

  • Kierunek: techniki dentystyczne (studia stacjonarne)

I  rok  – dr n. med. Maciej Żak

II rok – mgr Krzysztof Żak

III rok – mgr Adam Stojak

IV rok – mgr Joanna Świętkowska

  • Kierunek: pielęgniarstwo (studia stacjonarne)

I  rok  – mgr pielęg. Barbara Chabab

II rok – mgr pielęg.Marzena Sapalska

III rok – mgr Małgorzata Kowalik

Instytut Społeczno-Prawny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2019/2020

 Administracja I stopnia

I rok – st. stacjonarne – dr Łukasz Mikowski

II rok  – st. stacjonarne i niestacjonarne –  dr Grzegorz Kamieński

III rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Paweł Selera

  • Administracja II stopnia

I  rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr Małgorzata Sosnowska

II rok – st. stacjonarne i niestacjonarne – dr hab. Piotr Szymaniec

  • Filologia

I rok st. stacjonarne –  dr Ewa Rychter

II rok st. stacjonarne – mgr Robert Pritchard

III rok st. stacjonarne – dr Anna Pełczyńska

  • Pedagogika: studia stacjonarne i niestacjonarne

I rok – dr Barbara Piątkowska

II rok – dr Małgorzata Radyńska

III rok – dr Anna Tutaj

Instytut Przyrodniczo-Techniczny


Opiekunowie lat w roku akademickim 2019/2020

 

  • LOGISTYKA

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Andrzej Dyszewski

II rok – dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

III rok – mgr Piotr Sylwestrzak

IV rok – mgr inż. Mateusz Łangowski

Studia niestacjonarne I stopnia

I rok – dr Piotr Kowalski

II rok – dr Beata Detyna

III rok – dr Tomasz Orzech

IV rok – dr inż. Joanna Nowicka

Studia stacjonarne II stopnia

dr inż. Mateusz Gorczyca

Studia niestacjonarne II stopnia

dr Beata Mucha

 

  • ARCHITEKTURA WNĘTRZ

I rok – st. stacjonarne – dr Agnieszka Włostowska

II rok – st. stacjonarne  – dr inż. arch. Łukasz Szatanek

III  rok – st. stacjonarne  – dr Katarzyna Gemborys

 

  • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia stacjonarne i niestacjonarne)

I rok –  mgr Kazimiera Marzec

II rok – dr inż. Wojciech Chmura

III i IV rok – dr inż. Iwona Romanowska–Słomka