UMÓW WIZYTĘ W UCZELNI


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno studentów, jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt w siedzibie Uczelni – w poszczególnych jej biurach, a w miarę możliwości realizowanie zapytań w formie mailowej.

Działania Uczelni są zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dbajmy o siebie i innych poprzez stosowanie zasady: MASECZKA, DYSTANS, DEZYNFEKCJA.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I PRACY ADMINISTRACYJNEJ UCZELNI OD PONIEDZIAŁKU 26. PAŹDZIERNIKA


W związku z faktem, że jesteśmy w strefie czerwonej zmianie ulega organizacja zajęć.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się na stronie internetowej Uczelni: info.pwsz.com.pl

Praca administracyjna Uczelni pozostaje bez zmian (wyjątek stanowi Biblioteka Uczelniana – szczegóły) z zachowaniem obowiązujących rygorów bezpieczeństwa. Dział Nauczania i Spraw Studenckich, w tym sekretariaty Instytutów oraz Dział Praktyk Studenckich i Karier, pozostają przy bezpośredniej obsłudze studentów z zaleceniem, że wizyta studenta powinna być poprzedzona rozmową telefoniczną lub korespondencją mailową z pracownikiem działu w celu uzgodnienia szczegółów.

Komunikat Rektora Uczelni, prof. dra hab. Roberta Wiszniowskiego – https://youtu.be/jQP881ZhgHo

Treść zarządzenia – Zarządzenie 87-2020_funkcjonowanie Uczelni COVID od 26.10.2020

 

KOMUNIKAT REKTORA UCZELNI


W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 zapraszamy do wysłuchania komunikatu Rektora Uczelni – prof. dra hab. Roberta Wiszniowskiego.

Przypominamy! CO ROBIĆ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 – zasady postępowania w Uczelni


  • Każdy pracownik, student, słuchacz Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (WUTW) zobowiązany jest niezwłocznie poinformować kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni – swojego miejsca pracy lub studiów – telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu telefonicznego drogą e-mailową, o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  • Informacje dotyczące możliwych zakażeń pracowników, studentów, słuchaczy WUTW, kierownicy jednostek oraz zakażeni i potencjalnie zakażeni, powinni także zgłaszać na adres poczty elektronicznej covid19@pwsz.com.pl obsługiwanej przez Dział Nauczania i Spraw Studenckich lub telefonicznie pod numerami obsługiwanymi przez pracowników Działu (74 641 92 03, 74 641 92 04)

Szczegóły postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Co-2  – Zarządzenie 87-2020_funkcjonowanie Uczelni COVID od 26.10.2020

Obsługa studentów na terenie Uczelni


Uprzejmie informujemy, że w okresie od 12.03.2020 – 24.05.2020   zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa studentów przez pracowników Działu Nauczania i Spraw Studenckich, Sekretariaty Instytutów oraz inne jednostki organizacyjne uczelni.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ważność legitymacji studenckich ma zostać wydłużona do 31.maja 2020 r.
W tej sprawie Ministerstwo przygotowuje stosowne rozporządzenie.