Numer konta bankowego uczelni


Numer konta bankowego PWSZ AS w Wałbrzychu:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Na wskazany numer bankowy należy dokonywać płatności:

  • opłata rekrutacyjna,
  • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce (tzw. deficyty),
  • legitymacje studenckie, itp.

Opłata za elektroniczną legitymację studencką


Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS – elektroniczną legitymację studencką.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 54/2018 z 10 października 2018 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05