Grafika użytkowa z reklamą


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: stacjonarne, profil praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Tematyka studiów
Na tym kierunku nauczysz się między innymi przygotowywania publikacji do druku, plakatu, billboardów, wykonywania fotografii, ilustracji cyfrowej, posługiwania się urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym przy realizacji prac artystycznych w obszarze grafiki 2D, malarstwa cyfrowego i projektowania graficznego, projektowania witryn internetowych i interfejsów użytkownika oraz identyfikacji wizualnych.

Perspektywy zatrudnienia: projektanci w wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach graficznych, środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) lub do samodzielnej pracy grafika freelancera, również jako specjaliści w działach PR, reklamy, działach marketingowych w samorządach, instytucjach/organizacjach, w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw, w galeriach sztuki, w instytucjach kulturalnooświatowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY – wkrótce

Dietetyka


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: biologicznych i biochemicznych podstaw żywienia i dietetyki, podstaw żywienia człowieka, technologii żywności, podstaw ziołolecznictwa, żywienia i dietetyki w zdrowiu i chorobie, psychodietetyki, edukacji i poradnictwa żywieniowego, dietetyki klinicznej, dietetyki w sporcie

Perspektywy zatrudnienia: poradnie dietetyczne, firmy cateringowe, szpitale, domy opieki, placówki opiekuńczo-wychowawcze, laboratoria, własna działalność gospodarcza.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: mikro- i makroekonomii, rynków między – narodowych, marketingu, analizy strategicznej przedsiębiorstw, projektowania modeli biznesowych, zarządzania strategicznego, Lean Managementu, zarządzania HR, systemów i technologii informatycznych w zarządzaniu, gier biznesowych, prawnych i etycznych aspektów biznesu Perspektywy zatrudnienia: instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe, międzynarodowe korporacje, firmy i instytucje administracyjne, własna działalność gospodarcza.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Program studiów 2021/2022

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: praktycznej nauki języka angielskiego (fonetyka, gramatyka praktyczna, słownictwo, zintegrowane sprawności językowe, pisanie, techniki tłumaczeniowe), języka i komunikacji językowej, komunikacji międzykulturowej oraz literatury i historii anglosaskiego obszaru językowego

Perspektywy zatrudnienia: instytucje samorządu lokalnego, firmy i korporacje międzynarodowe, jednostki projektowe, gospodarcze i administracyjne, wydawnictwa i media elektroniczne, instytucje samorządowe i centra kulturowe, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętność rozpoznawania różnic kulturowych.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język angielski
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: historii wychowania, pedagogiki specjalnej, pedagogiki społecznej, pedagogiki opiekuńczej, psychologii rozwojowej i osobowości, psychologii klinicznej, psychologii społecznej i wychowawczej, dydaktyki, podstaw wychowania, prawa rodzinnego, opiekuńcze – go i nieletnich, technik i strategii w pracy wychowawczej, niedostosowania społecznego, gier i zabaw, metodyki pracy z grupą

Perspektywy zatrudnienia: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki terapeutyczne i edukacyjne, placówki wspomagania dziecka, rodziny w resortach pozaoświatowych.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Kosmetologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: KOSMETOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej, chemii kosmetycznej, kreacji postaci, charakteryzacji, makijażu i wizażu, kształtowania sylwetki, SPA i wellness, wizerunku w kosmetologii, prozdrowotnego stylu życia

Perspektywy zatrudnienia: gabinety kosmetyczne, salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz w pawilonach centrów usługowych, laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych, przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków, kosmetologiczne firmy doradcze, firmy zajmujące się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków, redakcje czasopism kosmetycznych.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Techniki dentystyczne


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3,5 roku (7 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: propedeutyki protetyki i ortodoncji, propedeutyki chirurgii szczękowo-twarzowej, technik protetycznych, technik ortodontycznych, stomatologii estetycznej, implantologii, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego

Perspektywy zatrudnienia: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne pracownie i laboratoria protetyczne, prywatne kliniki stomatologii estetycznej i protetyki, producenci materiałów i urządzeń protetycznych, przedstawicielstwa handlowe, własne pracownie techniczno-dentystyczne, prywatne kliniki stomatologii estetycznej i protetyki.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Program studiów 2021/2022
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Administracja


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: prawa i postępowania administracyjnego, historii administracji, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa wykroczeń, prawa podatkowego, finansów publicznych, egzekucji administracyjnej

Perspektywy zatrudnienia: urzędy organów administracji samorządowej, urzędy organów administracji rządowej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki oświatowe, urzędy skarbowe, jednostki organizacyjne służb, np.: policja, straż pożarna, własna działalność gospodarcza.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Program studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pielęgniarstwo


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat pielęgniarstwa

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: podstaw pielęgniarstwa, podstawowej opieki zdrowotnej, badań fizykalnych, chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, psychiatrii, anestezjologii, rehabilitacji, neurologii, ginekologii i położnictwa, geriatrii, opieki paliatywnej, podstaw ratownictwa medycznego

Perspektywy zatrudnienia: szpitale, placówki opieki zdrowotnej, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Program studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Architektura wnętrz


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: podstaw projektowania architektonicznego, projektowania wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, podstaw budownictwa, fotografii, wizualizacji 3D, rysunku, malarstwa, oświetlenia, projektowania mebli oraz przestrzeni ekspozycyjnych.

Perspektywy zatrudnienia: jako architekci wnętrz/projektanci wnętrz: biura projektowe, biura architektoniczno-budowlane, wnętrzarsko-designerskie, agencje reklamowe, ośrodki kultury, teatry, przedsiębiorstwa produkcyjne, działy projektowe, salony branżowe, własne firmy projektowo-usługowe.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY