Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i zarządzania


mgr Jan Zwierko,
prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uprawnienia likwidatora przedsiębiorstw państwowych oraz syndyka.

Ośmioletni staż pracy w przemyśle (Wałbrzyskie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego, Kopalnia Barytu „Boguszów”). Piętnastoletni staż pracy w administracji państwowej i samorządowej w instytucjach związanych z administrowaniem oświatą. W uczelni od chwili jej utworzenia, tj. od 1999 r.

Znany w regionie społeczny działacz sportowy zajmujący się piłką nożną, siatkówką a w szczególności zapasami. Były Przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Związku Zapaśniczego, członek zarządu Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego. Wieloletni prezes Okręgowego Związku Zapaśniczego w Wałbrzychu. Przez wiele lat zawodnik sekcji brydża sportowego, były Mistrz Polski Górników. Założyciel i Prezes Zapaśniczego MKS Szczyt Boguszów – Gorce, wiodącego klubu polskiego w zapasach kobiet (liczne medale ME i MŚ).  Animator sportu akademickiego.

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

1. Organizatorzy i kadra dydaktyczna

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został powołany na mocy uchwały nr 20/2011 Senatu PWSZ AS i jest formą edukacji ustawicznej dla osób po 55. roku życia. Zajęcia w Wałbrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzą wykładowcy oraz pracownicy naukowo- dydaktyczni PWSZ AS i Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Adresaci

WUTW kieruje ofertę zajęć dydaktycznych do osób po 55. roku życia, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach nauki. Program WUTW daje możliwość realizacji planów i marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

3. Charakterystyka i program studiów

Cele kształcenia w ramach Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 • aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • ułatwienie kontaktów z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji (służba zdrowia, ośrodki sanatoryjne i rehabilitacyjne, ośrodki kultury)
 • podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej
 • szerzenie profilaktyki prozdrowotnej w „kwiecie wieku”.
Treści programowe: Zajęcia realizowane są w ramach następujących profili tematycznych:
 • językowy (lektoraty języka angielskiego i niemieckiego)
 • informatyczny (obsługa wybranych programów komputerowych i poczty elektronicznej, zakładanie profili na portalach społecznościowych, surfowanie po Internecie)
 • turystyczny (wycieczki, rajdy, prelekcje i prezentacje ciekawych miejsc w Polsce i za granicą, ABC pierwszej pomocy)
 • rekreacyjny (nordic- walking, gimnastyka ogólno-ruchowa, zajęcia w siłowni, zajęcia fitness)
 • społeczno – prawny (prawo rodzinne i majątkowe, prawo pracy, ubezpieczenia, prawo konsumenta, spadki i darowizny)
 • artystyczny (warsztaty plastyczne , warsztaty tkackie)
 • przyrodniczy (projektowanie ogrodów, dobór i uprawa roślin, współczesne trendy w architekturze krajobrazu, florystyka)
 • kosmetologiczny (sekrety urody, zabiegi upiększające i poprawiające kondycję skóry, makijaż anti-aging, zabiegi podologiczne)
 • literacki (prezentacje i dyskusje na temat literatury wspólczesnej)
 • logistyczny (najsłynniejsze doświadczenia w historii fizyki, gry strategiczne)
 • humanistyczny (relacje rodzinne, pielęgnowanie więzi rodzinnych, przemiany współczesnej rodziny, pedagogika starzenia się i starości, potencjał uczenia się w „kwiecie wieku”).
Formy zajęć:
 • wykłady, seminaria, warsztaty, prezentacje multimedialne oraz prelekcje i spotkania z ważnymi osobistościami życia społecznego, politycznego i kulturalnego
 • zajęcia praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa, tkania, kultury fizycznej i rekreacji, kosmetologii (makijażu i wizażu)
 • wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

4. Czas trwania i terminy zajęć

Rok akademicki trwa dwa semestry: I semestr rozpoczyna się w październiku i kończy 30.01. , semestr II rozpoczyna się 15.02. i kończy rozdaniem dyplomów w dniu Święta Uczelni, tj. 15.06. danego roku akademickiego. Zajęcia odbywają się w piątki (w godzinach od 15.00 do 19.00) i wybrane soboty od 9.00 do 13.00.

5. Warunki uczestnictwa

 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w budynku A ul. Zamkowa 4, pokój 116)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • jedna aktualna fotografia
 • wpisowe.
W/w dokumenty należy złożyć w pokoju nr 116 w budynku A, ul. Zamkowa 4 (Sekretariat Instytutu Społeczno- Prawnego) w terminie do 28.09. br.  
   
 

Plan zajęć UTW czerwiec 2019

PONIEDZIAŁEK 03.06 10.06
9:45-11:15

wychowanie fizyczne

Budynek A

 

9:45-11:15

wychowanie fizyczne

Budynek A

 

11:15 – 12:00 j.niemiecki mgr Sylwia Cieloszyk  gr. zaawansowana 112 B

 

11:15 – 12:00 j.niemiecki mgr Sylwia Cieloszyk  gr. zaawansowana 112 B

 

12:05-12:50 j. niemiecki  Mgr Sylwia Cieloszyk gr. podstawowa 112B

 

12:05-12:50 j. niemiecki  Mgr Sylwia Cieloszyk gr. podstawowa 112B

 

WTOREK 04.06.

 

11.06
15:50- 16:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(grupa kontynuująca)

120 B

 

15:50- 16:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(grupa kontynuująca)

120B

 

16:50- 17:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podstawowa)

120 B

 

16:30- 17:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podstawowa)

120B

 

ŚRODA 05.06 12.06
11:30-13:00 wychowanie fizyczne

budynek A

 

11:30-13:00 wychowanie fizyczne

budynek A

 

CZWARTEK 06.06 13.06
 Warsztaty

Dr Małgorzata Babińska

15:00

 

 12:30 !!!

Porady prawne

 

 PIĄTEK 07.06  14.06
12:00

Współpraca- czesko- polska . Ciekawe miejsca- projekty.

lona Kwiecińska

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu

Interreg V-A Republika Czeska – Polska w

Wałbrzychu

 

 

10:00

Uroczyste zakończenie roku akademickiego

 

 13:00

wychowanie fizyczne mgr Kamil Jasiński budynek A.

SOBOTA 15.06
10:00

Warszaty z fotografii

Karolina Paluch

 

 


Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 23.05.2019 od godziny 13:00 do końca dnia oraz 24.05.2019 cały dzień ustanowione zostają godziny rektorskie, tj. godziny wolne od zajęć dla studentów.

Zarządzenie 26/2019


Szanowni Państwo,

Warsztaty informatyczne z mgr inż. M. Łangowskim odbędą się w czwartek 28.03.2019 od godziny 16:30- 19:30 w sali 121 budynek A.

Przepraszamy za zmiany.

 

mgr Aleksandra Pawlak

Dyrektor Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Szanowni Państwo,
W tym semestrze prosimy o dokonywanie płatności na poniższy numer konta uczelni :

98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Wpłaty proszę dokonać do 15 marca 2019 roku z dopiskiem zapłata za semestr letni UTW.

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ola Pawlak


UWAGA STUDENCI WUTW!!!

DODATKOWE ZAJĘCIA Z KOSMETOLOGII z p. Marleną P.

11.01.2019 GODZ. 9.45 SALA 118

CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
mgr Blanka Gołębiowska


Kochani Studenci UTW!!! Zapraszamy na Fit Mikołajki 6 grudnia na terenie PWSZ. Harmonogram wydarzeń jest dostępny na głównej stronie uczelni, a ja zachęcam do wzięcia udziału w wykładzie „Z cukrzycą na Ty– Hipoglikemia a stan zagrożenia życia ” – wykład i prezentacja, sala 121, godz. 11.00-12.00 oraz Ustanowienie rekordu PWSZ AS w planku na czas, Auditorium Novum, godz. 12.00, (potrzebny strój sportowy oraz mata lub ręcznik). Również już od rana (9.00) w bud. B można zmierzyć ciśnienie, cukier lub pomiar EKG!!!! WARTO!!’


Święta w Azalii

swieta-w-azalii

pobyty-hotelowe


Uwaga studenci UTW

1) zajęcia z języka niemieckiego (za 5.11) będą odrabiane w innych terminach:
Grupa podstawowa → 7.11.2018 o godz. 11.20
Grupa kontynuująca→ 14.11.2018 o godz. 11.20
2) zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się w sali 120, bud. B
3) warsztaty z zakresu kosmetologii planowane na 18.11.2018 w niedzielę, odbędą się 17.11.2018 w sobotę.

‚Kochani Studenci UTW!!! Zapraszamy na Fit Mikołajki 6 grudnia na terenie PWSZ. Harmonogram wydarzeń jest dostępny na głównej stronie uczelni, a ja zachęcam do wzięcia udziału w wykładzie „Z cukrzycą na Ty– Hipoglikemia a stan zagrożenia życia ” – wykład i prezentacja, sala 121, godz. 11.00-12.00 oraz Ustanowienie rekordu PWSZ AS w planku na czas, Auditorium Novum, godz. 12.00, (potrzebny strój sportowy oraz mata lub ręcznik). Również już od rana (9.00) w bud. B można zmierzyć ciśnienie, cukier lub pomiar EKG!!!! WARTO!!’


Święta w Azalii

swieta-w-azalii

pobyty-hotelowe


Uwaga studenci UTW

1) zajęcia z języka niemieckiego (za 5.11) będą odrabiane w innych terminach:
Grupa podstawowa → 7.11.2018 o godz. 11.20
Grupa kontynuująca→ 14.11.2018 o godz. 11.20
2) zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się w sali 120, bud. B
3) warsztaty z zakresu kosmetologii planowane na 18.11.2018 w niedzielę, odbędą się 17.11.2018 w sobotę.

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aleksandra Pawlak

ul. Zamkowa 4, pok. 305
tel.: 660 425 400
e-mail: apawlak@pwsz.com.pl

dyżur: piątek 14:00-15:10- budynek B sala 121

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym


dr Beata Detyna – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

   

dr Beata Detyna – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Wykładowca przedmiotów związanych z organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, technikami organizatorskimi i decyzyjnymi, logistyką oraz  normalizacją i zarządzaniem jakością w logistyce.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Jej praca doktorska pt.: Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, we Wrocławiu (2009). Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2008, 2010) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016) oraz liczne nagrody Rektora. W latach 2016-2018 aktywnie uczestniczyła w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach ogólnopolskiego projektu pozakonkursowego pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (umowa z MNiSW). Członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn. Stawiamy na kształcenie praktyczne!, w ramach konkursu nr POWER.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 (na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) – asystent kierownika ds. monitorowania i ewaluacji, koordynator kierunkowy ds. logistyki (projekt realizowany w latach 2018-2022). Koordynator współpracy PWSZ AS z wieloma szkołami średnimi, a także przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym w ramach podpisanego przez Uczelnię Programu „Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem” (od 2016), a także członkostwa w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” (od 2017). Inicjatorka wielu porozumień podpisanych z przedsiębiorstwami, Autorka koncepcji studiów dualnych na kierunku logistyka w PWSZ AS (realizowanych wspólnie z firmami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”) – uruchomienie studiów dualnych wspólnie z NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. (od roku akademickiego 2017/2018) oraz z RONAL POLSKA Sp. z o.o. (od roku akademickiego 2018/2019).

Autorka ponad stu recenzowanych publikacji związanych z zarządzaniem jakością oraz logistyką (w tym sześciu książek). Redaktorka serii wydawniczej pt. Logistyka. Współczesne wyzwania oraz współredaktorka serii pt. Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. W latach 2011-2014 uczestniczyła w projekcie badawczym NCN (międzyuczelnianym), pn. Metodologia tworzenia systemu mierników jakości usług medycznych świadczonych przez szpital (jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Statystyki). W latach 2016-2018 kierownik projektu (grantu wewnętrznego) pn. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów, finansowanego przez PWSZ AS. W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, uczestniczyła w latach 2017-2018 w projekcie naukowym pn. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL) w ramach programu „Dialog” MNiSW (nr DIALOG 0146/2017). Celem projektu była praca nad wzmocnieniem procesu uczenia się uczelni w zakresie stosowania wartościowych koncepcji i metod zarządzania, które są badane i opisywane w światowej i polskiej literaturze przedmiotu (kierownik projektu: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania HEI, UJ Kraków). Obecnie w druku (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) znajduje się tom monografii pt. Doskonalenie systemów organizacyjnych (red. Ł. Sułkowsk, K. Wach), z rozdziałem autorki: Lean Management jako koncepcja zarządzania uczelnią – możliwości i bariery implementacji. Kolejny, opracowany rozdział, pt. Monitorowanie zaangażowania i kreatywności pracowników naukowo-dydaktycznych – propozycje metodyczne planowany jest do kolejnego tomu (2019).

Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS”, a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Członek kilku towarzystw naukowych: Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego (od 2012), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2016), Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (od 2016), Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (od 2016), Towarzystwa Zdrowia Publicznego (od 2019), Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (The European Public Health Association – EUPHA) (od 2019). Od 2016 roku Członek Wspierający Klubu Polskiego Forum ISO 9000.

            Z PWSZ AS w Wałbrzychu związana jest od 27.09.2004 r. Od 01.09.2008 r. do 30.08.2014 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a w roku akademickim 2016/2017 funkcję pełnomocnika Rektora ds. nauki i studentów. Aktualnie dyrektor tego Instytutu (od 01.10.2014 r.), pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (od 01.10.2017 r.) oraz kierownik studiów podyplomowych Lean Management Toolbox. Członek Senatu PWSZ AS – od 2010 roku.

Galeria


20160929_112306


Podologia


Senioralia – wrzesień 2015


Spotkanie Wigilijne 2015


Wojsławice


Zajęcia sportowe


Zakończenie semestru zimowego 2015

Harmonogram zajęć


Plan zajęć UTW czerwiec 2019

PONIEDZIAŁEK 03.06 10.06
9:45-11:15

wychowanie fizyczne

Budynek A

 

9:45-11:15

wychowanie fizyczne

Budynek A

 

11:15 – 12:00 j.niemiecki mgr Sylwia Cieloszyk  gr. zaawansowana 112 B

 

11:15 – 12:00 j.niemiecki mgr Sylwia Cieloszyk  gr. zaawansowana 112 B

 

12:05-12:50 j. niemiecki  Mgr Sylwia Cieloszyk gr. podstawowa 112B

 

12:05-12:50 j. niemiecki  Mgr Sylwia Cieloszyk gr. podstawowa 112B

 

WTOREK 04.06.

 

11.06
15:50- 16:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(grupa kontynuująca)

120 B

 

15:50- 16:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(grupa kontynuująca)

120B

 

16:50- 17:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podstawowa)

120 B

 

16:30- 17:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podstawowa)

120B

 

ŚRODA 05.06 12.06
11:30-13:00 wychowanie fizyczne

budynek A

 

11:30-13:00 wychowanie fizyczne

budynek A

 

CZWARTEK 06.06 13.06
 Warsztaty

Dr Małgorzata Babińska

15:00

 

 12:30 !!!

Porady prawne

 

 PIĄTEK 07.06  14.06
12:00

Współpraca- czesko- polska . Ciekawe miejsca- projekty.

lona Kwiecińska

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu

Interreg V-A Republika Czeska – Polska w

Wałbrzychu

 

 

10:00

Uroczyste zakończenie roku akademickiego

 

 13:00

wychowanie fizyczne mgr Kamil Jasiński budynek A.

SOBOTA 15.06
10:00

Warszaty z fotografii

Karolina Paluch