Pełnomocnik Rektora ds. organizacji i zarządzania


mgr Jan Zwierko,
prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uprawnienia likwidatora przedsiębiorstw państwowych oraz syndyka.

Ośmioletni staż pracy w przemyśle (Wałbrzyskie Zjednoczenie Budownictwa Komunalnego, Kopalnia Barytu „Boguszów”). Piętnastoletni staż pracy w administracji państwowej i samorządowej w instytucjach związanych z administrowaniem oświatą. W uczelni od chwili jej utworzenia, tj. od 1999 r.

Znany w regionie społeczny działacz sportowy zajmujący się piłką nożną, siatkówką a w szczególności zapasami. Były Przewodniczący komisji rewizyjnej Polskiego Związku Zapaśniczego, członek zarządu Dolnośląskiego Związku Zapaśniczego. Wieloletni prezes Okręgowego Związku Zapaśniczego w Wałbrzychu. Przez wiele lat zawodnik sekcji brydża sportowego, były Mistrz Polski Górników. Założyciel i Prezes Zapaśniczego MKS Szczyt Boguszów – Gorce, wiodącego klubu polskiego w zapasach kobiet (liczne medale ME i MŚ).  Animator sportu akademickiego.

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

1. Organizatorzy i kadra dydaktyczna

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został powołany na mocy uchwały nr 20/2011 Senatu PWSZ AS i jest formą edukacji ustawicznej dla osób po 55. roku życia. Zajęcia w Wałbrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzą wykładowcy oraz pracownicy naukowo- dydaktyczni PWSZ AS i Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Adresaci

WUTW kieruje ofertę zajęć dydaktycznych do osób po 55. roku życia, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach nauki. Program WUTW daje możliwość realizacji planów i marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

3. Charakterystyka i program studiów

Cele kształcenia w ramach Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 • aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • ułatwienie kontaktów z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji (służba zdrowia, ośrodki sanatoryjne i rehabilitacyjne, ośrodki kultury)
 • podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej
 • szerzenie profilaktyki prozdrowotnej w „kwiecie wieku”.
Treści programowe: Zajęcia realizowane są w ramach następujących profili tematycznych:
 • językowy (lektoraty języka angielskiego i niemieckiego)
 • informatyczny (obsługa wybranych programów komputerowych i poczty elektronicznej, zakładanie profili na portalach społecznościowych, surfowanie po Internecie)
 • turystyczny (wycieczki, rajdy, prelekcje i prezentacje ciekawych miejsc w Polsce i za granicą, ABC pierwszej pomocy)
 • rekreacyjny (nordic- walking, gimnastyka ogólno-ruchowa, zajęcia w siłowni, zajęcia fitness)
 • społeczno – prawny (prawo rodzinne i majątkowe, prawo pracy, ubezpieczenia, prawo konsumenta, spadki i darowizny)
 • artystyczny (warsztaty plastyczne , warsztaty tkackie)
 • przyrodniczy (projektowanie ogrodów, dobór i uprawa roślin, współczesne trendy w architekturze krajobrazu, florystyka)
 • kosmetologiczny (sekrety urody, zabiegi upiększające i poprawiające kondycję skóry, makijaż anti-aging, zabiegi podologiczne)
 • literacki (prezentacje i dyskusje na temat literatury wspólczesnej)
 • logistyczny (najsłynniejsze doświadczenia w historii fizyki, gry strategiczne)
 • humanistyczny (relacje rodzinne, pielęgnowanie więzi rodzinnych, przemiany współczesnej rodziny, pedagogika starzenia się i starości, potencjał uczenia się w „kwiecie wieku”).
Formy zajęć:
 • wykłady, seminaria, warsztaty, prezentacje multimedialne oraz prelekcje i spotkania z ważnymi osobistościami życia społecznego, politycznego i kulturalnego
 • zajęcia praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa, tkania, kultury fizycznej i rekreacji, kosmetologii (makijażu i wizażu)
 • wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

4. Czas trwania i terminy zajęć

Rok akademicki trwa dwa semestry: I semestr rozpoczyna się w październiku i kończy 30.01. , semestr II rozpoczyna się 15.02. i kończy rozdaniem dyplomów w dniu Święta Uczelni, tj. 15.06. danego roku akademickiego. Zajęcia odbywają się w piątki (w godzinach od 15.00 do 19.00) i wybrane soboty od 9.00 do 13.00.

5. Warunki uczestnictwa

 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w budynku A ul. Zamkowa 4, pokój 116)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • jedna aktualna fotografia
 • wpisowe.
W/w dokumenty należy złożyć w pokoju nr 116 w budynku A, ul. Zamkowa 4 (Sekretariat Instytutu Społeczno- Prawnego) w terminie do 28.09. br.  
   
 

Plan zajęć UTW czerwiec 2019

PONIEDZIAŁEK 03.06 10.06
9:45-11:15

wychowanie fizyczne

Budynek A

 

9:45-11:15

wychowanie fizyczne

Budynek A

 

11:15 – 12:00 j.niemiecki mgr Sylwia Cieloszyk  gr. zaawansowana 112 B

 

11:15 – 12:00 j.niemiecki mgr Sylwia Cieloszyk  gr. zaawansowana 112 B

 

12:05-12:50 j. niemiecki  Mgr Sylwia Cieloszyk gr. podstawowa 112B

 

12:05-12:50 j. niemiecki  Mgr Sylwia Cieloszyk gr. podstawowa 112B

 

WTOREK 04.06.

 

11.06
15:50- 16:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(grupa kontynuująca)

120 B

 

15:50- 16:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(grupa kontynuująca)

120B

 

16:50- 17:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podstawowa)

120 B

 

16:30- 17:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podstawowa)

120B

 

ŚRODA 05.06 12.06
11:30-13:00 wychowanie fizyczne

budynek A

 

11:30-13:00 wychowanie fizyczne

budynek A

 

CZWARTEK 06.06 13.06
 Warsztaty

Dr Małgorzata Babińska

15:00

 

 12:30 !!!

Porady prawne

 

 PIĄTEK 07.06  14.06
12:00

Współpraca- czesko- polska . Ciekawe miejsca- projekty.

lona Kwiecińska

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu

Interreg V-A Republika Czeska – Polska w

Wałbrzychu

 

 

10:00

Uroczyste zakończenie roku akademickiego

 

 13:00

wychowanie fizyczne mgr Kamil Jasiński budynek A.

SOBOTA 15.06
10:00

Warszaty z fotografii

Karolina Paluch

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 23.05.2019 od godziny 13:00 do końca dnia oraz 24.05.2019 cały dzień ustanowione zostają godziny rektorskie, tj. godziny wolne od zajęć dla studentów.

Zarządzenie 26/2019


Szanowni Państwo,

Warsztaty informatyczne z mgr inż. M. Łangowskim odbędą się w czwartek 28.03.2019 od godziny 16:30- 19:30 w sali 121 budynek A.

Przepraszamy za zmiany.

 

mgr Aleksandra Pawlak

Dyrektor Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


Szanowni Państwo,
W tym semestrze prosimy o dokonywanie płatności na poniższy numer konta uczelni :

98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Wpłaty proszę dokonać do 15 marca 2019 roku z dopiskiem zapłata za semestr letni UTW.

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ola Pawlak


UWAGA STUDENCI WUTW!!!

DODATKOWE ZAJĘCIA Z KOSMETOLOGII z p. Marleną P.

11.01.2019 GODZ. 9.45 SALA 118

CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
mgr Blanka Gołębiowska


Kochani Studenci UTW!!! Zapraszamy na Fit Mikołajki 6 grudnia na terenie PWSZ. Harmonogram wydarzeń jest dostępny na głównej stronie uczelni, a ja zachęcam do wzięcia udziału w wykładzie „Z cukrzycą na Ty– Hipoglikemia a stan zagrożenia życia ” – wykład i prezentacja, sala 121, godz. 11.00-12.00 oraz Ustanowienie rekordu PWSZ AS w planku na czas, Auditorium Novum, godz. 12.00, (potrzebny strój sportowy oraz mata lub ręcznik). Również już od rana (9.00) w bud. B można zmierzyć ciśnienie, cukier lub pomiar EKG!!!! WARTO!!’


Święta w Azalii

swieta-w-azalii

pobyty-hotelowe


Uwaga studenci UTW

1) zajęcia z języka niemieckiego (za 5.11) będą odrabiane w innych terminach:
Grupa podstawowa → 7.11.2018 o godz. 11.20
Grupa kontynuująca→ 14.11.2018 o godz. 11.20
2) zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się w sali 120, bud. B
3) warsztaty z zakresu kosmetologii planowane na 18.11.2018 w niedzielę, odbędą się 17.11.2018 w sobotę.

‚Kochani Studenci UTW!!! Zapraszamy na Fit Mikołajki 6 grudnia na terenie PWSZ. Harmonogram wydarzeń jest dostępny na głównej stronie uczelni, a ja zachęcam do wzięcia udziału w wykładzie „Z cukrzycą na Ty– Hipoglikemia a stan zagrożenia życia ” – wykład i prezentacja, sala 121, godz. 11.00-12.00 oraz Ustanowienie rekordu PWSZ AS w planku na czas, Auditorium Novum, godz. 12.00, (potrzebny strój sportowy oraz mata lub ręcznik). Również już od rana (9.00) w bud. B można zmierzyć ciśnienie, cukier lub pomiar EKG!!!! WARTO!!’


Święta w Azalii

swieta-w-azalii

pobyty-hotelowe


Uwaga studenci UTW

1) zajęcia z języka niemieckiego (za 5.11) będą odrabiane w innych terminach:
Grupa podstawowa → 7.11.2018 o godz. 11.20
Grupa kontynuująca→ 14.11.2018 o godz. 11.20
2) zajęcia z języka angielskiego będą odbywały się w sali 120, bud. B
3) warsztaty z zakresu kosmetologii planowane na 18.11.2018 w niedzielę, odbędą się 17.11.2018 w sobotę.

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Aleksandra Pawlak

ul. Zamkowa 4, pok. 305
tel.: 660 425 400
e-mail: apawlak@pwsz.com.pl

dyżur: piątek 14:00-15:10- budynek B sala 121

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym


dr Beata Detyna – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

   

dr Beata Detyna – absolwentka Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Wykładowca przedmiotów związanych z ekonomią, organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, a także logistyką
w usługach oraz normalizacją i zarządzaniem jakością w logistyce.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Jej praca doktorska pt.: Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, we Wrocławiu (2009). Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (w 2008 i 2010 roku) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016). Od 22 kwietnia 2016 roku aktywnie działa w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (umowa z MNiSW – do 31 sierpnia 2018 roku).

Autorka ponad osiemdziesięciu recenzowanych publikacji związanych z zarządzaniem jakością oraz logistyką w usługach (w tym czterech książek). Współredaktorka dwóch serii wydawniczych: Logistyka. Współczesne wyzwania (red. J. Szołtysek, B. Detyna) oraz Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania (red. P. Borszowski, B. Detyna) – nakład Wydawnictwa Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Aktualnie kierownik projektu badawczego (grantu wewnętrznego PWSZ AS) pt. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów (projekt na lata 2016-2018). Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS”, a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Z PWSZ AS w Wałbrzychu związana jest od 27 września 2004 roku. Od 1 września 2008 roku do 30 września 2014 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a w roku akademickim 2016/2017 funkcję pełnomocnika Rektora ds. nauki i studentów. Aktualnie dyrektor tego Instytutu (od 1 października 2014 roku) oraz pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (od 1 października 2017 roku).

Galeria


20160929_112306


Podologia


Senioralia – wrzesień 2015


Spotkanie Wigilijne 2015


Wojsławice


Zajęcia sportowe


Zakończenie semestru zimowego 2015

Harmonogram zajęć


Plan zajęć UTW czerwiec 2019

PONIEDZIAŁEK 03.06 10.06
9:45-11:15

wychowanie fizyczne

Budynek A

 

9:45-11:15

wychowanie fizyczne

Budynek A

 

11:15 – 12:00 j.niemiecki mgr Sylwia Cieloszyk  gr. zaawansowana 112 B

 

11:15 – 12:00 j.niemiecki mgr Sylwia Cieloszyk  gr. zaawansowana 112 B

 

12:05-12:50 j. niemiecki  Mgr Sylwia Cieloszyk gr. podstawowa 112B

 

12:05-12:50 j. niemiecki  Mgr Sylwia Cieloszyk gr. podstawowa 112B

 

WTOREK 04.06.

 

11.06
15:50- 16:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(grupa kontynuująca)

120 B

 

15:50- 16:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(grupa kontynuująca)

120B

 

16:50- 17:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podstawowa)

120 B

 

16:30- 17:35 j. angielski

mgr Daniel Sierakowski

(gr. podstawowa)

120B

 

ŚRODA 05.06 12.06
11:30-13:00 wychowanie fizyczne

budynek A

 

11:30-13:00 wychowanie fizyczne

budynek A

 

CZWARTEK 06.06 13.06
 Warsztaty

Dr Małgorzata Babińska

15:00

 

 12:30 !!!

Porady prawne

 

 PIĄTEK 07.06  14.06
12:00

Współpraca- czesko- polska . Ciekawe miejsca- projekty.

lona Kwiecińska

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu

Interreg V-A Republika Czeska – Polska w

Wałbrzychu

 

 

10:00

Uroczyste zakończenie roku akademickiego

 

 13:00

wychowanie fizyczne mgr Kamil Jasiński budynek A.

SOBOTA 15.06
10:00

Warszaty z fotografii

Karolina Paluch