Druki i wzory podań


Wzory druków i podań obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020:

Indywidualna organizacja studiów (tzw. IOS)

Karta obiegowa

Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów

Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z kontynuacją studiów (tzw. deficyt)

Wniosek o urlop od zajęć (długoterminowy)

Wznowienie studiów (reaktywacja)

Wzór podania do prorektora

Wniosek o rozłożenie opłat/zaległości na raty lub zwolnienie/zwrot opłat

Wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu/odpisu suplementu dyplomu w języku obcym

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Formularze i dokumenty do pobrania


PIELĘGNIARSTWO – I rok

Formularze do pobrania:

Skierowanie na praktykę

Umowa o realizację praktyk studenckich dla kierunku pielęgniarstwo

Ankieta dla pracodawcy

Dokumenty do pobrania:

Dziennik Praktyk

Dzienniczek pracowni umiejętności pielęgniarskich

Kierunkowy regulamin praktyk – Pielęgniarstwo

Harmonogram praktyk – Pielęgniarstwo

Programy praktyk:

Wykaz oddziałów, na których można odbywać kształcenie praktyczne 2019-2020

Program praktyk Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Program praktyk_ Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Program praktyk_Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Program praktyk_Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Program praktyk_Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Program praktyk_Neurologia i pielęgniartwo neurologiczne

Program praktyk_Opieka paliatywna

Program praktyk_Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Program praktyk_Podstawowa Opieka Zdrowotna

Program praktyk_Podstawy pielęgniarstwa

Program praktyk_Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne

Program praktyk_Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne


PIELĘGNIARSTWO – II i III rok

Formularze do pobrania:

Skierowanie na praktykę

Umowa o realizację praktyk studenckich dla kierunku pielęgniarstwo

Ankieta dla pracodawcy

Dokumenty do pobrania:

Dziennik Praktyk

Kierunkowy regulamin praktyk – Pielęgniarstwo

Harmonogram praktyk – Pielęgniarstwo

Programy praktyk:

Wykaz oddziałów, na których można odbywać kształcenie praktyczne 2019-2020

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia -Program praktyk

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Opieka paliatywna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Druki stypendialne


Druki dot. pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Druki dot. pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Załączniki niezbędne przy składaniu wniosku o stypendium socjalne 2020/2021

Wszelkich informacji w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla studentów udziela:
– mgr Joanna Augustyniak
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, bud. A, pok. 24
tel.: 74 641-92-25, e-mail: jaugustyniak@pwsz.com.pl

Formularze, dokumenty, komunikaty