Centrum Monitorowania Przestrzeni Wolności Religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej (MCARFECE)


Centrum Monitorowania Przestrzeni Wolności Religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej (MCARFECE) zostało utworzone w ramach projektu „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04436.

Celem Centrum powołanego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jest:

a) prezentacja całościowych wyników projektu „Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy (Polska, Czechy, Niemcy)”;
b) inicjowanie, rozwijanie i podtrzymywanie naukowych kontaktów z badaczami przestrzeni wolności religijnej w Europie reprezentującymi czołowe krajowe i zagraniczne instytucje oraz towarzystwa naukowe;
c) pozyskiwanie opinii oraz ocen polskich, czeskich i niemieckich ekspertów na temat przestrzeni wolności religijnej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Czech i Niemiec;
d) prezentacja dotychczasowego dorobku oraz bieżącej działalności międzynarodowych instytucji oraz organizacji zajmujących się badaniem (pomiarem) przestrzeni wolności religijnej w Europie w jej instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach.

Oficjalna strona internetowa Centrum dostępna w języku polskim i angielskim: http://www.mcarfece.pwsz.com.pl