Członkowie „Just in time” kontynuują projekt usprawniający w Ronal Polska


Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”, w składzie: Paweł Rakowski (lider Zespołu), Jakub Wojnowski, Patrycja Stadnik, Bartosz Rydel, Patryk Chwedczuk – kontynuują od stycznia 2019 roku realizację projektu usprawniającego działania w sferze obsługi i kontroli wózków jezdniowych podnośnikowych (w firmie RONAL POLSKA Sp. z o.o.). Studenci realizują zadanie, spotykając się w przedsiębiorstwie raz w tygodniu. Zostali wyposażeni przez firmę w niezbędne materiały – materiały papiernicze, krótkofalówki, kamizelki odblaskowe, sprzęt do pomiaru odległości itp.)

Dotychczas, Zespół przeprowadził obserwację pracy wózków jezdniowych podnośnikowych – dokonano m.in. pomiarów długości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami roboczymi, pojemnikami oraz miejscami ich wywozu/składowania. Ostatnio prowadzone badania polegały na pomiarach odległości oraz na trzygodzinnych obserwacjach pracy, trzech wózków operujących w danym obszarze. Studenci rozpisali każdą minutę ich pracy z podaniem realizowanych czynności – weryfikując tym samym czas pracy wózków z podziałem na konkretne działania. W zakresie prowadzonych badań znajduje się także  analiza i ocena pracy wózków poza halą produkcyjną. Wyniki obserwacji zostaną przedstawione w postaci mapy procesów – z zaznaczeniem przemieszczania się wózków. Studenci planują także opracowanie spisu wszystkich realizowanych przez wózki zadań z podaniem ich czasów.