CZŁONKOWIE KNML „JUST IN TIME” WYGŁOSILI REFERAT PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ TRANSPORTU „Ultra 2021”


09.06.2021 r. Członkowie Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” – Alicja Kleszcz oraz Jarosław Wielowski, studenci II roku logistyki, aktywnie uczestniczyli (online) w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu „ULTra 2021” pt. Wyzwania logistyki, transportu pasażerskiego i urbanistyki XXI wieku.

Wydarzenie zorganizowało Koło Naukowe Transportu TRANSIT Politechniki Krakowskiej.
Tematem, który zaprezentowali nasi studenci była Koncepcja ujednolicenia infrastruktury drogowej miasta Wałbrzycha.

W referacie poruszone zostały zagadnienia dotyczące rozwoju infrastruktury linowej naszego miasta, a także zaprezentowano rekomendowane zmiany w celu poprawy przemieszczania się ludności.