Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce


Minister Zdrowia, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny organizują Debatę poświęconą problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce w dn. 27 marca 2017 r. Debata odbędzie się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w godz. 11.00-16.00 (ul. Ks. Trojdena 2a, aula B). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Debacie do dn. 20 marca br. Formularz zgłoszeniowy i program dostępne są na stronie http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/pielegniarki-i-polozne/debata/