Współpraca – informacje ogólne


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Pracodawców (firmy, organizacje, instytucje) do współpracy opartej na obopólnych korzyściach w następujących obszarach:

  1. Praktyki studenckie – nawiązanie współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych (również w formule zdalnej)
  2. Publikacja ogłoszeń (pracy, praktyk, staży), za pośrednictwem Biura Karier PWSZ w Wałbrzychu

Dbając o standardy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym prosimy o zamieszczanie w ofertach następujących informacji: stanowisko, zakres obowiązków, oferowane warunki oraz wymagania. Ogłoszenia w formacie pdf prosimy kierować na adres: biurokarier@pwsz.com.pl

  1. Organizacja wydarzenia (webinarium, warsztat, wykład, spotkanie informacyjne dla studentów naszej uczelni)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: biurokarier@pwsz.com.pl. Skontaktujemy się z Państwem w celu szczegółowych ustaleń.

  1. Zamieszczenie treści (informacja o organizowanym przez firmę konkursie, wydarzeniu, ciekawym artykule itp.) w „Aktualnościach” na stronie internetowej oraz  w serwisach społecznościowych (FB oraz Instagram)

Prosimy o przesłanie do akceptacji treści w formie edytowalnej oraz logotypu Państwa instytucji (format jpg) na adres biurokarier@pwsz.com.pl.

  1. Dzień Kariery oraz Targi pracy, praktyk i staży: Udział Pracodawców w odbywających się corocznie targach pracy organizowanych w PWSZ w Wałbrzychu, które są szansą na bezpośredni kontakt Pracodawców z naszymi studentami/absolwentami.

Najbliższe Targi planujemy zorganizować na przełomie maja i czerwca 2021 r., a w przypadku trwającego stanu epidemii termin ten zostanie przesunięty na jesień 2021 r.