Dla pracodawcy


Szanowni Pracodawcy!

Biuro Karier działające w ramach PWSZ im. AS w Wałbrzychu proponuje Państwu profesjonalną współpracę, bezpłatną pomoc w znalezieniu pracowników, praktykantów, stażystów lub wolontariuszy.

Utrzymujemy kontakt z obecnymi studentami studiów licencjackich, inżynierskich, jak i absolwentami oraz studentami II stopnia studiów magisterskich. Obecnie budujemy bazę ofert pracy i staży zgłaszanych przez studentów. Nasze Biuro jest pośrednikiem pomiędzy studentami a Państwa Firmą, a naszym zadaniem jest udostępnianie Państwu naszej oferty.

Na Państwa życzenie przeprowadzamy wstępną selekcję ofert ze względu na wymagane kwalifikacje i umiejętności, proponując odpowiednich kandydatów na wolne stanowisko pracy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami. Wspólnie możemy zorganizować Targi Pracy, prezentację Państwa firmy oraz spotkania indywidualne, które są doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z dużą liczbą kandydatów, do promocji firmy i jej usług.

Bezpośrednia prezentacja Państwa firmy to szansa, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów 
i zbudować pozytywny obraz firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

Wolne miejsca pracy można zgłosić e-mailem na adres biura: biurokarier@pwsz.com.pl lub telefonicznie (tel. 74 641 92 34 lub 74 641 92 05) lub osobiście w siedzibie Biura Karier przy ul. Zamkowej 4, 58-300 Wałbrzych, pokój nr 25.

Informacja o ofercie pracy dla naszych studentów i absolwentów pojawi się na stronie internetowej Biura Karier. Bezpośrednio dotrze też poprzez e-maile do studentów i absolwentów oraz zamieścimy ją na tablicy ogłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!